Xitsonga 1989 (TSO89)
6

Vafilista va tlherisa Areka

61Areka ya HOSI yi tshama eswifundzheni swa Vafilista tin'hweti ta 7. 2Kutani Vafilista va vitana vaprista ni vangoma, va va vutisa va ku: “Xana hi nga endla yini hi Areka ya HOSI xana? Hi byeleni: Loko hi yi tlherisela ekaya ka yona, xana hi ta yi rhumela na yini xana?”Kumbe: xana hi nga yi tlherisisa ku yini? 3Va hlamula va ku: “Loko mi tlherisa Areka ya Xikwembu xa Israele, mi nga yi tlherisi ntsena, kambe ringetani hi matimba ku yi tlherisa yi ri ni mhamba yo riha nandzu eka Xikwembu lexi, hi kona mi nga ta hola, naswona hi kona mi nga ta tiva leswi a swi mi vangela ku biwa hi nkhavi wa Xikwembu.” 4Kutani Vafilista va vutisa nakambe va ku: “Xana hi ta rhumela mhamba muni yo riha nandzu eka Xikwembu lexi xana?” Va hlamula va ku: “Rhumelani ntlhanu wa swifaniso swa matshumba swa nsuku, ni ntlhanu wa swifaniso swa makondlo swa nsuku, hi ku ya hi ntsengo wa tihosi ta Vafilista, hikuva mi weriwile hi ntungu wo fana n'wina hinkwenu swin'we ni tihosi leti. 5Kutani mi fanela ku vumba swifaniso swa matshumba ya kona, ni swifaniso swa makondlo ya kona lama hlaselaka tiko, kutani mi dzunisa Xikwembu xa Israele. Kumbexana xi ta tshika ku mi ba hi nkhavi wa xona, n'wina ni swikwembu swa n'wina ni tiko ra ka n'wina. 6Xana mi nonon'hwisela yini timbilu ta n'wina, tanihi leswi Vaegipta na Faro wa vona va nonon'hwiseke timbilu ta vona, xana? Loko HOSI Xikwembu xi hetile ku va yingayingisa, xana a va tshikanga Vaisraele va famba, kutani Vaisraele va hambana na vona, xana? 7Sweswi ke, fambani mi ya vatla golonyi leyintshwa, mi teka ni tihomu timbirhi ta mantswele leti nga si paniwaka, mi ti pana egolonyini, kambe mi pfalela marhole ya tona etshangeni. 8Tekani Areka ya HOSI mi yi veka ehenhla ka golonyi, kutani mi teka swifaniso swa nsuku swa ku riha nandzu wa n'wina, leswi mi swi rhumelaka eka HOSI Xikwembu, mi swi nghenisa ebokisiniebokisini, kumbe: enkwameni leri nga etlhelo ka Areka. Kutani mi tshika Areka yi kokiwa yi famba yoxe. 9N'wina mo yi languta ntsena: Loko yi khoma ndlela leyi kongomaka ekaya ka yona, ni loko yi tlhandlukela eBeta-Xemexe, khombo lerikulu leri ri nga hi wela, ri ta va ri vangiwile hi HOSI Xikwembu. Kambe loko swi nga ri tano, hi ta tiva leswaku a hi nkhavi wa xona lowu wu hi beke, i khombo leri nga lo tshuka ri humelela.”

10Vavanuna va endlisa sweswo: Va teka tihomu timbirhi ta mantswele va ti pana egolonyini, va pfalela marhole ya tona etshangeni. 11Kutani va teka Areka ya HOSI ni bokisi leri a ri ri ni swifaniso swa nsuku swa makondlo ni swifaniso swa matshumba endzeni ka rona, va swi veka egolonyini. 12Tihomu ti khoma ndlela leyi kongomaka eBeta-Xemexe, ti nga humi egondzweni ra kona, ti famba ti ri karhi ti rila. A ti hambukanga exineneni kumbe eximatsini, tihosi ta Vafilista ti ri karhi ti landzelela, ti ko ti ya fika endzilekaneni wa Beta-Xemexe. 13Enkarhini wolowo, vaaki va Beta-Xemexe a va ri eku tshoveleni ka koroni, emasin'wini ya le minkoveni; loko va tlakusa mahlo, va vona Areka, kutani va ba minkulungwana. 14Golonyi yi fika ensin'wini ya Yoxuwa wa Beta-Xemexe, yi yima kona. A ku ri ni ribye lerikulu kwalaho. Hiloko va pandzela timhandze ta golonyi, kutani va gandzela HOSI Xikwembu hi ku dlaya mantswele lamambirhi, va ma hisa. 15Valevhi a va hawurile Areka ya HOSI ni bokisi leri a ri ri hi tlhelo ka yona. Kavaloko va teka swifaniso swa nsuku leswi a swi ri endzeni ka bokisi, va swi tlhandleka ehenhla ka ribye lerikulu. Hi siku rero, vaaki va Beta-Xemexe va humesela HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka, ni magandzelo lama dyiwaka. 16Loko tihosi ta ntlhanu ta Vafilista ti vonile timhaka teto, ti tlhelela emutini wa Ekroni siku rero.

17Swifaniso swa matshumba swa nsuku, leswi Vafilista va swi rhumeleke eka HOSI Xikwembu ku riha nandzu wa vona, a swi ringana ntlhanu hi ku ya hi miti leyi ya ntlhanu: Axidodo, na Gaza, na Axikeloni, na Gati, na Ekroni. 18Makondlo ya nsuku wona a ma ringana nhlayo ya miti hinkwayo ya Vafilista, leyi a yi ri ehansi ka tihosi leta ntlhanu, ku sukela emitini leyi nga ni makhokholo, ku fikela eswimitaneni. Loko ri ri ribye lerikulu, leri Areka ya HOSI yi nga vekiwa kusuhi na rona, ensin'wini ya Yoxuwa wa Beta-Xemexe, ra ha yimile ku fikela siku ra namuntlha. Hi xona xikombiso xa ku tiya ka timhaka leti.

19HOSI Xikwembu xi lovisa van'vana exikarhi ka vavanuna va Beta-Xemexe, hikuva a va hlometerile endzeni ka Areka; xi lovisa vavanuna lava ringanaka 70, exikarhi ka vaaki va tiko hinkwavo va 50 000.Van'wana va ri: Va ka Yekoniya a va banga minkulungwana loko vanhu va Beta-Xemexe va vuyisa Areka, kutani HOSI Xikwembu xi lovisa vavanuna vo ringanga 70 exikarhi ka vona Vanhu va tiko va ba nkosi va rila, hikuva HOSI Xikwembu a xi lovisile lavo tala exikarhi ka vona. 20Vavanuna va Beta-Xemexe va ku: “Xana i mani la nga yimaka emahlweni ka HOSI, Xikwembu lexo hlawuleka, xana? Loko hi lava ku xi susa laha ka hina, xana hi ta xi yisa kwihi ke?” 21Kavaloko va rhumela vanhu eka vaaki va muti wa Kiriyata-Yeyarimi, va ku ka vona: “Vafilista va vuyisile Areka ya HOSI. Rhelelani, mi ta yi teka, mi famba na yona.”