Xitsonga 1989 (TSO89)
4

41Kutani leswi Samiele a a swi vula, a swi amukeriwa etikweni hinkwaro ra Israele.Van'wana va ri: Kutani, eka Vaisraele hinkwavo, rito ra Samiele a ro va rito ra HOSI Xikwembu

Ta Vafilista loko va teka Areka

Enkarhini wolowo Vaisraele va huma nyimpi va ya lwa ni Vafilista, kutani va ya gova kusuhi na Ebenezere,Ebenezere, hileswaku: “Ribye-ra-Vuponisi” Vafilista vona va gova le Afeka. 2Vafilista va xaxamela, va ya lwa ni Vaisraele. Nyimpi yi ya yi hisa, kutani Vaisraele va hluriwa hi Vafilista; ku dlayiwa vavanuna lava lavaka ku ringana 4 000 erivaleni ra nyimpi. 3Kuteloko mavuthu ma tlhelele emixaxeni, vakulukumba va Israele va ku: “Hikwalaho ka yini HOSI Xikwembu xi hi tshikile hi hluriwa hi Vafilista namuntlha ke? A hi yeni eXilo hi ya teka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu, leswaku xi ta va exikarhi ka hina, ni leswaku xi ta hi lamulelaVan'wana va ri: yi ta va exikarhi ka hina (Areka), yi hi lamulela emavokweni ya valala va hina.” 4

4:4
Eks. 25:22
Kutani va rhuma vanhu va ya emutini wa Xilo, va ya teka Areka ya Ntwanano wa HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu lexi nga xiluvelweni ehenhla ka tikerubu. Vana va Heli vambirhi, Hofini na Finiyasi, na vona va longoloka ni lava rhwalaka Areka ya Ntwanano wa Xikwembu.

5Loko Areka ya Ntwanano wa HOSI yi fika emixaxeni, Vaisraele hinkwavo va khana va ba minkulungwana, misava yi ko yi tsekatseka. 6Vafilista va twa huwa leyi ya ntsako, kutani va vutisana va ku: “Huwa leyikulu leyi twalaka emixaxeni va Vaheveru, xana yi nga va yi ri ya yini ke?” Kutani loko va twa leswaku Areka ya HOSI yi fikile emixaxeni, 7va chava ngopfu, va byelana va ku: “Ku fikile XikwembuKumbe: Ku fikile swikwembu emixaxeni ya vona.” Va tlhela va ku: “Hi le khombyeni! Mhaka yo tano a yi si tshama yi humelela ni siku ni rin'we. 8Hi le khombyeni hakunene! Xana i mani la nga ta hi ponisa emavokweni ya Xikwembu lexi xa matimba xana?Kumbe: emavokweni ya swikwembu leswi swa matimba xana? Hi xona Xikwembu lexi xi nga heta Vaegipta hi mintungu ya tinxaka-xaka le mananga! 9Pfukani mi tiya n'wina Vafilista, mi tikomba leswaku mi vavanuna. Loko swi nga ri tano, mi ta hundzuka mahlonga ya Vaheveru, mi va tirhela tani hi leswi na vona va nga va mahlonga ya hina va hi tirhela. Tikombeni leswaku mi vavanuna, mi lwa swinene!”

10Kavaloko Vafilista va lwa ni Vaisraele, va va hlula, kutani Vaisraele hinkwavo va tsutsumela emakaya; kambe lavo tala ngopfu exikarhi ka vona a va dlayiwile; a ku file tinhenha ta Vaisraele to ringana 30 000, leti a ti famba hi milenge. 11Areka ya Xikwembu yi tekiwa, vana va Heli Hofini na Finiyasi na vona va dlayiwa hi vumbirhi bya vona.

Ta ku fa ka Heli

12Wanuna wa nyimba ya va ka Benjamini a ta hi ku tsutsuma a huma enyimpini, a ta fika emutini wa Xilo siku rero. A a handzulerile swiambalo swa yena, a ticherile ni misava enhlokweni. 13Loko a fika, a kuma Heli a tshamile exitshan'wini xa yena kusuhi ni gondzo, a ri eku languteleni,Van'wana va ri: a tshamile kusuhi ni ndlela leyi yaka eMispa hikuva a a vilelela ngopfu Areka ya Xikwembu. Wanuna wa kona a nghena emutini, a va tivisa timhaka, kutani vaaki hinkwavo va muti va tlhava mukhosi. 14Heli a twa huwa ya swirilo, kutani a vutisa a ku: “Xana nkitsikitsi lowu wu nga va wa yini xana?” Hiloko wanuna yoloye a ta hi ku hatlisa, a fika a tivisa Heli leswi humeleleke. 15(Heli a a ri ni malembe ya 98. Mahlo ya yena a ma phumerile, ma nga ha voni swinene.) 16Kutani wanuna yoloyi a ku ka Heli: “Mina a ndzi ri enyimpini, ndza ha ku baleka kona sweswi.” Heli a ku: “Xana ku humelele yini n'wananga?” 17Murunguri wa timhaka a hlamula a ku: “Vaisraele va tsutsumile va chava Vafilista; tlhandlakambirhi vavanuna lavo tala va dlayiwile, kutani vana va wena Hofini na Finiyasi na vona va file ha vambirhi; xo hetelela, na Areka ya Xikwembu yi tekiwile.” 18Kuteloko wanuna a rungula ta Areka ya Xikwembu, Heli a wa hi xikosi exitshan'wini xa yena, a wela kusuhi ni nyangwa, a tshoveka nhamu, a fisa sweswo, hikuva a a dyuharile ngopfu, naswona a a ri munhu wa miri swinene. Ú vile muavanyisi wa timhaka ta Vaisraele hi malembe ya 40.

Ta ku fa ka nkata Finiyasi ni ku velekiwa ka Ikabodo

19Enkarhini wolowo, n'wingi wa Heli nkata Finiyasi a a tikile, a ri kusuhi ni ku veleka. Loko a twa mahungu ya leswaku Areka ya Xikwembu yi tekiwile, ni leswaku tata wa nuna wa yena ni nuna wa yena va file, a tlhaveka kan'we-kan'we kutani a wela ehansi, a veleka n'wana. 20Loko a sungula ku hlala, tisungukati leti a ti n'wi tshamerile ti ku ka yena: “U nga chavi! U kumile n'wana wa mufana!” Kambe yena a nga ti hlamulanga nchumu, a nga swi endlanga mhaka. 21Ú lo kota ntsena ku thya n'wana vito ra Ikabodo (hileswaku: “A ka ha ri na ku dzuneka”), kutani a ku: “Ku dzuneka ku sukile etikweni ra Israele.” (A a vula hi ku tekiwa ka Areka ya Xikwembu, ni ku lova ka tata wa nuna, ni ka nuna wa yena.) 22Marito lawa ya nge: “Ku dzuneka ku sukile etikweni ra Israele”, ú ma vurile hikwalaho ka Areka ya Xikwembu leyi phanghiweke.