Xitsonga 1989 (TSO89)
30

Ta Davhida loko a hlula Vaamaleke

301Loko Davhida ni vavanuna va yena va fika eSikilaga hi siku ra vunharhu, va kuma leswaku Vaamaleke a va nghenerile matlhelo ya le dzongeni etikweni ra Yuda, va hlasela ni muti wa Sikilaga, va wu phangha, va wu hisa hi ndzilo. 2Vaamaleke a va khomile vavasati lava a va ri emutini, va phangha hinkwaswo, leswikulu ni leswitsongo.Van'wana va ri: a va khomile vavasati ni hinkwavo lava a va ri emutini, lavakulu ni lavatsongo A va dlayanga munhu ni un'we, va lo va teka va famba na vona loko va hundzela emahlweni. 3Davhida ni vavanuna va yena va fika va kuma leswaku muti wu hisiwile, ni leswaku vasati va vona ni vana va vona va majaha ni vanhwana va khomiwile. 4Kwalaho Davhida ni vanhu lava a va ri na yena va sungula ku kalakala, va rila ku kondza va nga ha tikoti hi ku rila. 5

30:5
I Sam. 25:42-43
Vasati va Davhida, Ahinowama wo huma eYizriele na Abigayele wa le Karmele loyi khale a a ri nkata sirha Nabala, na vona a va khomiwile ha vumbirhi bya vona. 6Davhida a a ri ekhombyeni lerikulu; vanhu a va vulavula hi ku n'wi khandla hi maribye, hikuva a va khunguvanyekile swinene hikwalaho ka ku khomiwa ka vana va vona va majaha ni vanhwana. Hambiswiritano, Davhida a tiyisela, a tshemba HOSI Xikwembu xa yena.

7

30:7
I Sam. 22:20-23
Kutani Davhida a byela muprista Abiyatara n'wana Ahimeleke, a ku: “Ndzi tisele nkwama wa ‘efodi’!” Kutani Abiyatara a yi yisa eka Davhida. 8Kwalaho Davhida a vutisa timhaka eka HOSI Xikwembu, a ku: “Xana ndzi nga wu landza ntlawa lowu wa swigevenga, xana? Ndzi ta va kuma xana?” Xikwembu xi hlamula xi ku: “Va landze; ndzi tiyisa leswaku u ta va kuma, u kutsula ni vakhomiwa!” 9Kavaloko Davhida a suka a ri ni ntlawa wa vavanuna va yena vo ringana 600, va ya fika exinkobyaneni xa Besori (vavanuna lavan'wana a va sele). 10Davhida a ya emahlweni ni ku landza Vaamaleke, a ri ni vavanuna va 400. Lavan'wana va 200 a va hlulekile ku pela xinkobyana xa Besori, hikuva a va karhele ngopfu.

11Loko va fika erivaleni rin'wana, vavanuna va Davhida vo tshuka va kuma mufana wa Muegipta, kutani va n'wi teka va n'wi yisa eka Davhida. Va n'wi nyika swakudya a dya, va n'wi nyika ni mati yo nwa. 12Va tlhela va n'wi nyika na ximbhundzwanyana xa makuwa lama omeke, ni swichocho swimbirhi swa mihandzu ya vhinya. Mufana loyi a a nga dyanga nchumu ku ringana masiku manharhu, kutani loko a dyile, matimba ya yena ma vuya, a xalamuka. 13Kwalaho Davhida a n'wi vutisa a ku: “Xana n'wini wa wena i mani xana? Naswona u ta u huma kwihi xana?” Mufana a hlamula a ku: “Ndzi jaha ra le Egipta; ndzi nandza wa Muamaleke un'wana, kutani n'wini wa mina ú ndzi siyile, hikuva tolweni wa haseni ndzi khomiwile hi vuvabyi. 14A hi yile hi ya hlasela matlhelo ya le dzongeni, eka Vakereti, ni laha ku nga ka Yuda, ni le ka Vakalebe, hi hisa ni muti wa Sikilaga.” 15Kutani Davhida a n'wi vutisa a ku: “Xana u nga ndzi heleketa laha ntlawa lowu wa swigevenga wu nga kona, xana?” Mufana a hlamula a ku: “Ina ndzi nga ku heleketa eka vanhu lava, loko u hlambanya emahlweni ka Xikwembuemahlweni ka Xikwembu, kumbe: emahlweni ka swikwembu leswaku u nga ka u nga ndzi dlayi, kumbe ku ndzi nyiketa emavokweni ya n'wini wa mina!”

16Loko mufana a rhelerile na Davhida a n'wi heleketa, va kuma Vaamaleke va tate rivala, va ri karhi va dya ni ku nwa, va tlhela va cina, hikwalaho ka swilo leswo tala leswi va swi phangheke etikweni ra Vafilista ni le tikweni ra Yuda. 17Kutani Davhida a va hlasela, ku sukela nimpundzu, ku fikela madyambu ya siku leri tlhandlamaka. A ku ponanga ni un'we wa vona, ehandle ka majaha ya 400 lama balekeke ma gadile tikamela. 18Davhida a tlhela a kuma hinkwaswo leswi Vaamaleke a va swi tekile, a kutsula ni vasati va yena lavambirhi. 19A ku ri hava ni xin'we lexi a xi kayivela, hambi lexikulu kumbe lexitsongo, hambi majaha kumbe vanhwana, kumbe xilo xin'wana ni xin'wana lexi Vaamaleke a va xi phanghile. Davhida a vuya na swona hinkwaswo. 20Davhida a tlhela a phangha swifuwo hinkwaswo leswi a swi ri ni Vaamaleke, leswikulu ni leswitsongo. Kutani vanhu va Davhida va famba emahlweni ka swifuwo leswi va ri karhi va huwelela, va ku: “Leswi, swi phanghiwile hi Davhida!”

21Davhida a fika eka vavanuna lava 200 lava a va sele exinkobyaneni xa Besori, va hluleka ku famba na yena hi mhaka ya ku karhala. Va huma va ya n'wi hlanganisa, yena ni vuthu ra masocha ya yena, kutani Davhida a tshinela kusuhi na vona, a pfuxelana na vona. 22Exikarhi ka vanhu lava a va fambile na Davhida enyimpini, a ku ri ni vavanuna va timbilu to biha ni mona, kutani hinkwavo va ku: “Lava nga sala laha Besori, hi nga ka hi nga va pambuleli nchumu, eka leswi hi swi phangheke hi vuya na swona. Un'wana ni un'wana wa vona a a titekele nsati wa yena ni vana va yena ntsena, a huma a famba.” 23Kambe Davhida a ku: “Vamakwerhu, mi nga endlisi sweswo! Swilo leswi, hi nyikiwile hi HOSI Xikwembu, hi xona lexi xi hi sirheleleke, xi nyiketa emavokweni ya hina ntlawa wa swigevenga leswi swi hi hlaseleke. 24Xana mi ri i mani loyi a nga twananaka na n'wina emhakeni leyi, xana? Hinkwerhu hi fanele ku avelana hi mpimo wo ringana: Loyi a salaka ni tinhundzu, ú ta kuma xiavo xo ringana ni xa loyi a yaka eku lweni.” 25Ku sukela siku rero, Davhida a endla leswaku mhaka leyi yi va nawu ni ntolovelo etikweni ra Israele; ni namuntlha swa ha ri tano.

26Loko Davhida a fika eSikilaga, a teka swin'wana swa leswi va swi phangheke, a swi rhumela eka vanakulobye va yena vakulukumba va Yuda, a ku: “Nyikonyana leyi i ya n'wina, yi huma eka leswi hi swi phangheke, swa valala va HOSI Xikwembu.” 27Davhida a rhumela tinyiko leti eka lava tshamaka eBetuwele,Van'wana va ri: eBetele ni le Ramoto wa le dzongeni, ni le Yatiri, 28ni le Arowere,Van'wana va ri: Arada, kumbe: Arara ni le Sifimoto, ni le Exitemoka, 29ni le Rakala;Van'wana va ri: Karmele a rhumela ni va le mitini ya Yerahamiele ni ya Vakeni; 30a rhumela ni le Horma, ni le Boraxani, ni le Ataki, 31ni le Hebroni; a rhumela ni le tindhawini hinkwato leti yena ni vavanuna va yena va hundzeke eka tona, eku fambeni ka vona.