Xitsonga 1989 (TSO89)
22

Ta ku dlawa ka vaprista va le Nobo

221

22:1
Ps. 57:1Ps. 142:1
Davhida a suka eka Akixi, a balekela ebakweni ra le Adulama. Loko vamakwavo ni va ndyangu wa tata wa yena hinkwavo va swi twa, va rhelela va ya hlangana na yena kwale Adulama. 2Vanhu hinkwavo lava a va xaniseka, ni hinkwavo lava a va ri ni milandzu ya mali, ni hinkwavo lava a va ri eku vileleni, va hlengeletana eka yena, kutani a hundzuka murhangeri wa vona. Vanhu lava va nga ya va ya tshama na yena, a va lava ku ringana 400.

3Loko a suka kona, Davhida a ya emutini wa Mispe le Mowabu, a ya vulavula ni hosi ya Mowabu, a ku: “Ndzi kombela leswaku u pfumelela tata wa mina ni mana wa mina ku huma ebakweni va ta laha ka n'wina Vamowabu,Van'wana va ri: u pfumelela tata wa mina ni mana wa mina va ta va ta tshama na n'wina ndzi ko ndzi tiva makungu ya Xikwembu ehenhla ka mina.” 4Kutani Davhida a ta na vona emahlweni ka hosi ya Mowabu,Van'wana va ri: Kutani a va siya emavokweni ya hosi ya Mowabu va tshama na yona nkarhi hinkwawo lowu Davhida a a ri emakocokocweni.

5Siku rin'wana, muprofeta Gadi a ku ka Davhida: “U nga ha tshami laha emakocokocweni, suka u tlhelela etikweni ra Yuda.” Kutani Davhida a suka a famba, a ya fika exihlahleni xa Hereti.

6Mahungu ya leswaku Davhida ni masocha ya yena va tiviwa lomu va nga kona, ma fika etindleveni ta Sawulo. Siku ra kona, Sawulo a a tshamile ehansi ka murhi wa “tamarisiki”, exitsungeni xa le Gibeya. A a tamerile tlhari ra yena, malandza ya yena hinkwawo ma yimile ma n'wi rhendzela. 7Kutani Sawulo a ku ka wona: “Ndzi lombeni tindleve, n'wina va ka Benjamini! Xana mi anakanya leswaku n'wana Yese ú ta nyika un'wana ni un'wana wa n'wina masimu yo byala mavele ni vhinya, xana? Xana a nga mi veka hinkwenu mi va tindhuna ta gidi ra masocha kumbe ta dzana ra masocha, xana? 8Xana hi swona leswi endlaka leswaku hinkwenu mi ndzi hundzukela xana? Exikarhi ka n'wina, ku hava ni un'we la nga ndzi tivisa leswaku n'wana wa mina Yonatani ú endlile xinakulobye na Davhida n'wana Yese! A ku na un'we la twaku ku vava hi leswi swi ndzi humelelaka, kumbe ku ndzi boxela leswaku n'wana wa mina Yonatani ú kuceterile nandza wa mina Davhida ku ndzi hundzukela a ndzi tumbelela; tanihi sweswi, ú le ku ndzi tumbeleleni!” 9

22:9-10
Ps. 52:1
Dowege lowa Muedomu a a ri kona exikarhi ka malandza ya Sawulo, kutani a hlamusela a ku: “Ndzi vonile n'wana Yese loko a ta eka Ahimeleke n'wana Ahituba, emutini wa Nobo. 10Ahimeleke ú vutisile makungu ya HOSI Xikwembu a vutisela Davhida, a tlhela a n'wi nyika timbuva, a n'wi nyika ni banga ra Goliyadi lowa Mufilista.”

11Kutani hosi Sawulo a rhuma vanhu va ya vitana muprista Ahimeleke n'wana Ahituba, ni va ka vona hinkwavo lava a va ri vaprista le Nobo. Kutani hinkwavo va ta entsindza. 12Sawulo a ku ka Ahimeleke: “Yingisa swinene, we n'wana Ahituba!” Yena a ku: “Hiswona, n'wini wanga!” 13Kutani Sawulo a ku ka yena: “Hikokwalaho ka yini mi bohile makungu yo lwa na mina, wena ni n'wana Yese, xana? Wena u n'wi nyikile xinkwa, ni banga, u n'wi vutisela ni makungu ya Xikwembu; hikokwalaho yena ú ndzi hundzukerile a ya ndzi tumbelela; tanihi sweswi, ú le ku ndzi tumbeleleni!” 14Ahimeleke a hlamula hosi a ku: “Xana, exikarhi ka malandza hinkwawo ya wena, ú kona la tshembekaka ku fana na Davhida xana? Davhida i mukon'wana wa wena hosi, ni ndhuna ya varindzi va wena,Van'wana va ri: yena la hundzukeke murindzi wa wena munhu la xiximiwaka ngopfu endyangwini wa wena! 15Xana ndzo sungula namuntlha ku n'wi vutisela makungu eka Xikwembu, xana? E-e! We hosi, u nga tshuki u ndzi veka nandzu mina nandza wa wena, hambi ku ri ku veka nandzu eka va ka hina hinkwavo. Mina nandza wa wena, eka makungu lawa hinkwawo ya ku ku hundzukela, a ndzi tivi nchumu ni switsongo.” 16Hosi yi ku: “Hakunene u ta fa wena Ahimeleke, ni ndyangu wa ka n'wina hinkwawo!”

17Kutani hosi Sawulo a lerisa varindzi lava a va yimile va n'wi rhendzela, a ku: “Yanani mi ya dlaya vaprista va HOSI Xikwembu, hikuva na vona va seketela Davhida; naswona va swi tivile loko a baleka, kambe a va ndzi tivisanga nchumu!” Kambe malandza ya Sawulo ma ala ku juma vaprista va HOSI Xikwembu ma va dlaya. 18Hiloko hosi Sawulo a lerisa Dowege, a ku: “Yana wena, u ya juma vaprista u va dlaya!” Kutani Dowege lowa Muedomu a ya juma vaprista; hi siku rero a dlaya vaprista vo ringana 85, lava a va ambarile nceka wa ntsembyani lowu vuriwaka “efodi”. 19Na wona Nobo muti wa vaprista, Sawulo a lerisa leswaku wu herisiwa hi fumu; ku dlayeteriwa vavanuna ni vavasati, vana ni swihlangi swa le makatleni, tihomu ni timbhongolo ni tinyimpfu, hinkwaswo swi herisiwa swi ku bì!

20Hambiswiritano, Abiyatara, un'wana wa vana va Ahimeleke wa Ahituba, a kota ku baleka a ya hlangana na Davhida. 21Abiyatara a tivisa Davhida leswaku Sawulo ú dlayeterile vaprista va HOSI Xikwembu. 22Davhida a ku ka Abiyatara: “Leswi Dowege lowa Muedomu a a ri kona le Nobo siku leriya, ndzi swi tivile swinene leswaku hakunene ú ta ya tivisa Sawulo etimhaka hinkwato.kumbe: ndzi swi tivile swinene leswaku a a ri mpimpi ya Sawulo Hi mina mudlayisi wa va ka n'wina hinkwavo! 23Kambe u nga chavi nchumu, tshama na mina, hikuva loyi a lavaka ku herisa vutomi bya wena, u lava ni bya mina; loko u ri na mina, u ta va u hlayisekile.”