Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta Sawulo loko a hlula Vaamoni

111Nahaxi wa Muamoni a huma nyimpi a ya rhendzela muti wa Yabexe-Giliyadi, kutani vavanuna hinkwavo va Yabexe va ku ka Nahaxi: “Hi pfumelele ku endla xinakulobye na wena, kutani hina hi ta ku tirhela.” 2Kambe Nahaxi wa Muamoni a va hlamula a ku: “Ndzi ta pfumela ku endla xinakulobye na n'wina, loko ndzi rhange hi ku xokola tihlo ra xinene ra un'wana ni un'wana wa n'wina, kutani hi mukhuva wolowo, ndzi ta va ndzi vangele Vaisraele hinkwavo exisandzo.” 3Kutani vakulukumba va Yabexe va ku ka yena: “Hi nyike masiku ya 7 leswaku hi ta rhuma vanhu etikweni hinkwaro ra Israele. Loko ku nga ri na loyi a nga hi lamulelaka, hi ta huma hi ta tinyiketa eka wena.” 4Loko varhumiwa va fika eGibeya emutini wa Sawulo, va rungulela vanhu va tiko timhaka leti, kutani hinkwavo va tlhava mukhosi.

5Enkarhini wolowo, Sawulo a a ri karhi a vuya hi le masin'wini, a landza xipani xa tihavi hi le ndzhaku; a vutisa a ku: “Xana ku lo humelela yini, leswi vanhu va rilaka, xana?” Hiloko va n'wi tivisa timhaka leti teke ni vavanuna va le Yabexe. 6Loko Sawulo a twa timhaka teto, a tala hi Moya wa Xikwembu swinene, a kariha ngopfu; 7kutani a teka tihavi timbirhi, a dlaya a tsemelela nyama ya kona, a rhuma vanhu va yi yisa etikweni hinkwaro ra Israele, ni xitiviso lexi nge: “Munhu un'wana ni un'wana la alaka ku huma nyimpi a landza Sawulo na Samiele, tihavi ta yena ti ta tsemeleriwa hi ndlela yoleyo.” Kavaloko va ngheniwa hi ku chava HOSI Xikwembu, kutani va huma hinkwavo, ku nga sali munhu ni un'we. 8Sawulo a va xaxameta emutini wa Bezeki: Vavanuna va Israele a va ri 300 000, ni va le Yuda a va ri 30 000. 9Kutani va ku ka varhumiwa lava teke hi le Yabexe: “Fambani mi ya tivisa vanhu va Yabexe-Giliyadi leswaku mundzuku ninhlekanhi, va ta va va ponisiwile.” Loko vaaki va Yabexe va twa timhaka leti vuyaka ni varhumiwa, va tsaka ngopfu, 10kutani va ku ka Vaamoni: “Mundzuku, hi ta huma hi ta tinyiketa eka n'wina, kutani mi ta endla ha hina hilaha mi rhandzaka hakona.”

11Hi siku leri tlhandlamaka, Sawulo a avanyisa vavanuna va yena hi mintlawa minharhu, kutani va nghena emixaxeni ya Vaamoni ka ha ri mpundzu, va va hlasela ku fikela ninhlekanhi. Lava poneke va hangalaka, un'wana ni un'wana a khoma ndlela ya yena. 12Hiloko vanhu va ku ka Samiele: “Xana i mani loyi a nga te: ‘Sawulo a nga ka a nga hi fumi!’, xana? Hi nyikete vanhu lava, hi va dlaya.” 13Kambe Sawulo a hlamula a ku: “Namuntlha a ku nga dlayiwi munhu ni un'we, hikuva hi rona siku leri HOSI Xikwembu xi poniseke Vaisraele ha rona.” 14Kutani Samiele a ku ka vona: “Tanani hi ya eGiligala, hi ya tiyisa vuhosi bya Sawulo kona.” 15Kavaloko vanhu hinkwavo va tshirimukelava tshirimukela, kumbe: va khitikelana va ya ... eGiligala, va fika va veka Sawulo kwale Giligala leswaku a va hosi emahlweni ka Xikwembu; va humesa magandzelo ya xinakulobye emahlweni ka HOSI Xikwembu kona kwale, kutani Sawulo ni vavanuna hinkwavo va Israele va dya nkhuvo va tsakile ngopfu.

12

Ta Samiele loko a lelana na tiko

121Kutani Samiele a vulavula ni nhlengeletano ya Vaisraele a ku: “Ndzi yingisile hinkwaswo leswi mi swi kombeleke eka mina, kutani ndzi vekile hosi leyi yi nga ta mi fuma. 2Sweswi, hosi leyi hi yona mufambisi wa n'wina. Mina ndzi dyuharile, ndzi basile nhloko; vana va mina va kona exikarhi ka n'wina. Ndzi vile mufambisi wa n'wina ku sukela evuhlangini bya mina, ku fikela namuntlha. 3Hi mina loyi! Loko ndzi mi hoxerile, vulani sweswi emahlweni ka HOSI Xikwembu, ni le mahlweni ka Sawulo muhlawuriwa wa xona. Xana i mani loyi ndzi tshamaka ndzi n'wi tekela homu ya yena kumbe mbhongolo ya yena xana? Xana ndzi dyelerile mani? I mani loyi ndzi n'wi xaniseke xana? Xana ndzi amukerile mali eka mani yo ndzi pfala nomo xana? Loko a ri kona ndzi nga n'wi tlherisela.”Van'wana va ri: A va vule nandzu wa kona, mina ndzi ta va rihela 4Kambe va hlamula va ku: “A wu hi dyelelanga. A wu hi xanisanga. A wu tekanga nchumu xa munhu wihi na wihi.” 5Kutani Samiele a ku ka vona: “HOSI Xikwembu i mbhoni ya mina emahlweni ka n'wina namuntlha, na yena Sawulo muhlawuriwa wa xona i mbhoni ya mina, leswaku a mi kumanga nandzu ni wun'we eka mina.” Va hlamula va ku: “Kunene Xikwembu i mbhoni emhakeni leyi!”

6

12:6
Eks. 6:26
Kutani Samiele a byela vanhu, a ku: “HOSI Xikwembu, hi xona lexi hlawuleke Muxe na Aroni ku humesa vatata wa n'wina etikweni ra Egipta. 7Loko swi ri tano, yimani kwala mi nga kona leswaku ndzi ta mi tshinya emahlweni ka HOSI Xikwembu, ni ku mi tsundzuxa mintirho hinkwayo ya matimba leyi xi mi poniseke ha yona, n'wina ni vatata wa n'wina. 8
12:8
Eks. 2:23
Loko Yakobo a yile le Egipta,Van'wana va ri: Loko Yakobo ni vana va yena va yile le Egipta ni loko Vaegipta va va xanisile vatata wa n'wina va huwelerile eka HOSI Xikwembu, kutani xona xi va rhumerile Muxe na Aroni, lava va va humeseke le Egipta, va ta va veka endhawini leyi. 9
12:9
Vaav. 3:12
4:2
13:1
Kutani va rivarile HOSI Xikwembu xa vona, swi nga leswi xi nga va nyiketa emavokweni ya Sisera, mufambisi wa mavuthu ya muti wa Hasoro, ni le mavokweni ya Vafilista, ni le mavokweni ya hosi ya Mowabu, kutani va hlaseriwile hi valala lava. 10
12:10
Vaav. 10:10-15
Hiloko va huwelela eka HOSI Xikwembu, va ku: ‘Hi dyohile, hikuva hi tshikile HOSI Xikwembu, hi ya tirhela swifaniso swa Baali ni swa Astarte xikwembukazi. Kambe sweswi, hi kutsule emavokweni ya valala va hina, hi ta ku tirhela.’ 11
12:11
Vaav. 4:6
7:1
11:29
I Sam. 3:20
Kutani HOSI Xikwembu xi mi rhumerile Yerubaali, na Bedani,hileswaku: xi mi rhumerile Gidiyoni na Baraka na Yefta, na Samiele, va ta mi kutsula emavokweni ya valala va n'wina hi matlhelo hinkwawo, mi tlhela mi tshama hi ku rhula.

12

12:12
I Sam. 8:19
“Kuteloko mi vonile leswaku Nahaxi hosi ya Vaamoni a a lava ku ta mi hlasela, hambileswi HOSI Xikwembu a xi ri xona mufambisi wa n'wina, mi te eka mina: ‘E-e, hina hi lava hosi leyi nga ta hi fambisa.’ 13Sweswi hosi leyi mi nga tihlawulela yona, hi leyi! Mi tikombelerile yona, kutani maswivo, HOSI Xikwembu xi yi vekile leswaku yi va yona leyi nga ta mi fuma. 14Loko mi chava HOSI Xikwembu, ni loko mi xi tirhela, ni loko mi yingisa rito ra xona, mi nga fularheli ku lerisa ka xona, ni loko sweswi n'wina ni hosi leyi yi mi fumaka mi landza HOSI Xikwembu, hikwaswo swi ta mi fambela swinene. 15Kambe loko mi nga yingisi rito ra HOSI Xikwembu, ni loko mi fularhela ku lerisa ka xona, xi ta mi ba hi nkhavi wa xona, ku fana ni loko xi bile vatata wa n'wina.Van'wana va ri: xi ta mi ba, n'wina ni tihosi ta n'wina 16Loko swi ri tano, yimani mi hlalela mahlori lamakulu lawa HOSI Xikwembu xi nga ta ma endla emahlweni ka n'wina. 17Xana lowu a hi wona nkarhi wo tshovela koroni xana? Kambe ndzi ta khongela HOSI Xikwembu leswaku xi pfumisa tilo, xi nisa mpfula. Hi kona mi nga ta tiva ni ku vona leswaku vubihi bya n'wina lebyi mi byi endleke emahlweni ka xona hi ku tikombelela hosi, byi kurile ngopfu.” 18Hiloko Samiele a khongela HOSI Xikwembu, kutani hi siku rero xi pfumisa tilo, xi nisa ni mpfula; hikokwalaho vanhu va sungula ku chava ngopfu HOSI Xikwembu na Samiele.

19Kutani Vaisraele hinkwavo va ku ka Samiele: “Hi khongelele hina malandza ya wena eka HOSI Xikwembu xa wena, leswaku hi nga tshuki hi lova, hikuva eka swidyoho hinkwaswo swa hina, hi engeterile xidyoho lexi xa ku tikombelela hosi.” 20Samiele a hlamula Vaisraele a ku: “Hambileswi mi endleke xidyoho lexikulu lexi, mi nga chaveni! Ntsena mi nga fularheli HOSI Xikwembu, kambe mi xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato. 21Ndzi ri, mi nga xi fularheli hi ku landza swikwembu swa hava leswi nga ta ka swi nga mi pfuni nchumu, hambi ku ri ku mi ponisa, hikuva i swa hava hakunene. 22Hikwalaho ka vito lerikulu ra xona, HOSI Xikwembu xi nga ka xi nga mi cukumeti n'wina vanhu va xona, hikuva xi tsakerile ku mi hlawula, xi mi endla tiko ra xona. 23Loko a ri mina, ndzi ta va ndzi dyohela HOSI Xikwembu loko ndzi nga ha mi khongeleli; hikokwalaho, ndzi ta mi tsundzuxa tindlela letinene, to lulama: 24Chavani HOSI Xikwembu, mi xi tirhela hi ku tshembeka, hi timbilu ta n'wina hinkwato, mi ri karhi mi anakanya mintirho ya xona ya matimba leyi xi mi endleleke yona. 25Kambe loko mi ya emahlweni mi endla leswo biha, mi ta kukuleriwa kule, n'wina ni hosi ya n'wina.”

13

Ta nyimpi ya Vaisraele na Vafilista

131Sawulo a a ri ni malembe ya 30Van'wana a va tsalanga ntsengo lowu loko a sungula ku fuma, kutani a fuma malembe mambirhi etikweni ra Israele. 2Sawulo a hlawula vavanuna va 3 000 exikarhi ka Vaisraele, vavanuna va 2 000 va va na yena emutini wa Mikamaxa ni le magangeni ya Betele, kutani va 1 000 va va na Yonatani emutini wa Gibeya wa Benjamini. Sawulo a tlherisa vanhu lava saleke, un'wana ni un'wana a ya ekaya ka yena. 3Yonatani a hlasela vuthu ra Vafilista leri a ri govile emutini wa Geba,Van'wana va ri: emutini wa Gibeya; vonani 10:5 a ri hlula, kutani Vafilista va twa mhaka leyi. Hiloko Sawulo a ba mhalamhala etikweni hinkwaro ra Israele, ku endlela leswaku na vona Vaheveru va ta twa mhaka ya kona. 4Hikokwalaho, Vaisraele hinkwavo va kuma marungula ya leswaku Sawulo ú hlaserile vuthu ra Vafilista a ri hlula, ni leswaku ku hlula loku ku pfuxile rivengo lerikulu exikarhi ka vona na Vafilista. Kutani tiko hinkwaro ri byeriwa ku ya emutini wa Giligala ri ya seketela Sawulo.

5Kutani Vafilista va hlengeletana ku ya lwa ni Vaisraele. A va ri ni makalichi ya 3 000,Van'wana va ri: makalichi yo ringana 30 000 ni vagadi va tihanci va 6 000, ni masocha layo tala kukota sava eribuweni ra lwandle. Kutani va hloma matlhari va ya gova eMikamaxa, hi tlhelo ra vuxa bya Beta-Avene. 6Vavanuna va Israele va swi vona leswaku va le khombyeni, hikuva mavuthu ya vona a ma siveleriwile hi valala, kutani vaaki va tiko va ya tumbela emabakweni, ni le makheleni, ni le makocokocweni, ni le migodini, ni le swihlobyeni. 7Van'wana va vona va pela Yordani va chavela etikweni ra Gadi ni ra Giliyadi. Loko a ri Sawulo yena a a ha ri eGiligala, kutani vanhu hinkwavo lava a va ri na yena, va rhurhumela hi ku chava.

8

13:8
I Sam. 10:8
Sawulo a yimela Samiele masiku ya 7 le Giligala, hikuva a va twananise sweswo, kambe loko Samiele a nga vonaki, vanhu va sungula ku hangalaka va tshika Sawulo. 9Kavaloko Sawulo a lerisa vanhu a ku: “Ndzi tiseleni swifuwo swa gandzelo leri hisiwaka ni swa magandzelo ya xinakulobye!” Kutani Sawulo hi byakwe a humesa gandzelo leri hisiwaka. 10Loko a ha ku heta ku hisa gandzelo rero, Samiele o ta ku, húmélèlò! Kutani Sawulo a huma a ya n'wi hlanganisa, a n'wi xeweta. 11Samiele a n'wi vutisa a ku: “U endle yini xana?” Sawulo a hlamula a ku: “Ndzi vonile leswaku vanhu a va sungula ku hangalaka va ndzi tshika, ni leswaku wena a wu fikanga hi siku leri hi twananeke rona, kasi Vafilista a va hlengeletanile le Mikamaxa. 12Hikokwalaho, ndzi anakanyile leswaku Vafilista va ta rhelela ku ta lwa na mina haleno Giligala, ndzi nga si kombela HOSI Xikwembu ku hi katekisa, kutani ndzi kanya mbilu ndzi humesa gandzelo leri hisiwaka leri.” 13Kavaloko Samiele a ku ka Sawulo: “Phuphula ndziwena! A wu hlayisanga leswi HOSI Xikwembu xa wena xi ku leriseke swona. Loko onge u swi hlayisile, HOSI Xikwembu a xi ta tiyisa vuhosi bya wena ehenhla ka Vaisraele hilaha ku nga heriki. 14
13:14
Mint. 13:22
Kambe sweswi vuhosi bya wena a byi nga ha yi emahlweni. HOSI Xikwembu xi tihlawulele munhu loyi xi n'wi tsakelaka, kutani xi n'wi vekile ku va mufambisi wa tiko ra xona, hikuva wena a wu hlayisanga leswi Xikwembu xi ku leriseke swona.” 15Kavaloko Samiele a suka eGiligala a famba. Vanhu lavan'wana va landza Sawulo loko a ya kumana ni masocha ya yena. Va suka eGiligala, va tlhandluka va ya eGibeya wa Benjamini.Van'wana va ri: Kavaloko Samiele a suka eGiligala, a tlhandluka a ya eGibeya wa Benjamini

Sawulo a hlaya vavanuna lava a va sele na yena, a kuma leswaku a va ri kwalomu ka 600. 16Kutani yena ni n'wana wa yena Yonatani, ni vavanuna lava a va sele na vona, va ya gova emutini wa Geba wa Benjamini. Kasi Vafilista a va dzimile mixaxa ya vona eMikamaxa. 17Kutani Vafilista va humesa mintlawa minharhu ya masocha leswaku yi ya hlasela Vaisraele. Ntlawa wo sungula wu kongoma emutini wa Ofira etikweni ra Xuwala. 18Ntlawa wa vumbirhi wu kongoma emutini wa Beta-Horoni; kutani ntlawa lowo hetelela wu kongoma emagangeni lama langutanaka ni Nkova wa Seboyimi (hileswaku: Nkova wa Timhisi), hi tlhelo ra mananga.

19Enkarhini wolowo, vanhu lava tivaka ku fula tinsimbhi a va nga ha kumeki etikweni hinkwaro ra Israele, hikuva Vafilista a va vekile nawu wa leswaku Vaheveru va nga tshuki va tifulela mafumu kumbe matlhari. 20Hikowalaho Vaisraele hinkwavo, loko va lava ku loteriwa swikomu, kumbe swihloka leswikulu ni leswitsongo, kumbe tihwevo,Van'wana va ri: kumbe swikalo swa vona a va rhelela va ya loteriwa hi Vafilista. 21A va humesa tindhivilichitindhivilichi, kumbe: centavos timbirhi leti a ti vuriwa “pimi”, leswaku va loteriwa swikomu ni swihloka leswikulu, kasi a va humesa ndhivilichi yin'we ntsena ku loteriwa swihloka leswitsongo ni ku tontswiseriwa tinhonga ta vona to khayima swifuwo. 22Hikokwalaho, loko nyimpi yi tshuka yi humelela, masocha ya Sawulo na Yonatani a ma nga ri na mafumu kumbe matlhari. A swo va na Sawulo na n'wana wa yena Yonatani ntsena.

23Vafilista va rhumela ntlawa wa masocha wu ya rindza xiphandze xa le kusuhi na Mikamaxa.