Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Ta Samiele loko a lelana na tiko

121Kutani Samiele a vulavula ni nhlengeletano ya Vaisraele a ku: “Ndzi yingisile hinkwaswo leswi mi swi kombeleke eka mina, kutani ndzi vekile hosi leyi yi nga ta mi fuma. 2Sweswi, hosi leyi hi yona mufambisi wa n'wina. Mina ndzi dyuharile, ndzi basile nhloko; vana va mina va kona exikarhi ka n'wina. Ndzi vile mufambisi wa n'wina ku sukela evuhlangini bya mina, ku fikela namuntlha. 3Hi mina loyi! Loko ndzi mi hoxerile, vulani sweswi emahlweni ka HOSI Xikwembu, ni le mahlweni ka Sawulo muhlawuriwa wa xona. Xana i mani loyi ndzi tshamaka ndzi n'wi tekela homu ya yena kumbe mbhongolo ya yena xana? Xana ndzi dyelerile mani? I mani loyi ndzi n'wi xaniseke xana? Xana ndzi amukerile mali eka mani yo ndzi pfala nomo xana? Loko a ri kona ndzi nga n'wi tlherisela.”Van'wana va ri: A va vule nandzu wa kona, mina ndzi ta va rihela 4Kambe va hlamula va ku: “A wu hi dyelelanga. A wu hi xanisanga. A wu tekanga nchumu xa munhu wihi na wihi.” 5Kutani Samiele a ku ka vona: “HOSI Xikwembu i mbhoni ya mina emahlweni ka n'wina namuntlha, na yena Sawulo muhlawuriwa wa xona i mbhoni ya mina, leswaku a mi kumanga nandzu ni wun'we eka mina.” Va hlamula va ku: “Kunene Xikwembu i mbhoni emhakeni leyi!”

6

12:6
Eks. 6:26
Kutani Samiele a byela vanhu, a ku: “HOSI Xikwembu, hi xona lexi hlawuleke Muxe na Aroni ku humesa vatata wa n'wina etikweni ra Egipta. 7Loko swi ri tano, yimani kwala mi nga kona leswaku ndzi ta mi tshinya emahlweni ka HOSI Xikwembu, ni ku mi tsundzuxa mintirho hinkwayo ya matimba leyi xi mi poniseke ha yona, n'wina ni vatata wa n'wina. 8
12:8
Eks. 2:23
Loko Yakobo a yile le Egipta,Van'wana va ri: Loko Yakobo ni vana va yena va yile le Egipta ni loko Vaegipta va va xanisile vatata wa n'wina va huwelerile eka HOSI Xikwembu, kutani xona xi va rhumerile Muxe na Aroni, lava va va humeseke le Egipta, va ta va veka endhawini leyi. 9
12:9
Vaav. 3:12
4:2
13:1
Kutani va rivarile HOSI Xikwembu xa vona, swi nga leswi xi nga va nyiketa emavokweni ya Sisera, mufambisi wa mavuthu ya muti wa Hasoro, ni le mavokweni ya Vafilista, ni le mavokweni ya hosi ya Mowabu, kutani va hlaseriwile hi valala lava. 10
12:10
Vaav. 10:10-15
Hiloko va huwelela eka HOSI Xikwembu, va ku: ‘Hi dyohile, hikuva hi tshikile HOSI Xikwembu, hi ya tirhela swifaniso swa Baali ni swa Astarte xikwembukazi. Kambe sweswi, hi kutsule emavokweni ya valala va hina, hi ta ku tirhela.’ 11
12:11
Vaav. 4:6
7:1
11:29
I Sam. 3:20
Kutani HOSI Xikwembu xi mi rhumerile Yerubaali, na Bedani,hileswaku: xi mi rhumerile Gidiyoni na Baraka na Yefta, na Samiele, va ta mi kutsula emavokweni ya valala va n'wina hi matlhelo hinkwawo, mi tlhela mi tshama hi ku rhula.

12

12:12
I Sam. 8:19
“Kuteloko mi vonile leswaku Nahaxi hosi ya Vaamoni a a lava ku ta mi hlasela, hambileswi HOSI Xikwembu a xi ri xona mufambisi wa n'wina, mi te eka mina: ‘E-e, hina hi lava hosi leyi nga ta hi fambisa.’ 13Sweswi hosi leyi mi nga tihlawulela yona, hi leyi! Mi tikombelerile yona, kutani maswivo, HOSI Xikwembu xi yi vekile leswaku yi va yona leyi nga ta mi fuma. 14Loko mi chava HOSI Xikwembu, ni loko mi xi tirhela, ni loko mi yingisa rito ra xona, mi nga fularheli ku lerisa ka xona, ni loko sweswi n'wina ni hosi leyi yi mi fumaka mi landza HOSI Xikwembu, hikwaswo swi ta mi fambela swinene. 15Kambe loko mi nga yingisi rito ra HOSI Xikwembu, ni loko mi fularhela ku lerisa ka xona, xi ta mi ba hi nkhavi wa xona, ku fana ni loko xi bile vatata wa n'wina.Van'wana va ri: xi ta mi ba, n'wina ni tihosi ta n'wina 16Loko swi ri tano, yimani mi hlalela mahlori lamakulu lawa HOSI Xikwembu xi nga ta ma endla emahlweni ka n'wina. 17Xana lowu a hi wona nkarhi wo tshovela koroni xana? Kambe ndzi ta khongela HOSI Xikwembu leswaku xi pfumisa tilo, xi nisa mpfula. Hi kona mi nga ta tiva ni ku vona leswaku vubihi bya n'wina lebyi mi byi endleke emahlweni ka xona hi ku tikombelela hosi, byi kurile ngopfu.” 18Hiloko Samiele a khongela HOSI Xikwembu, kutani hi siku rero xi pfumisa tilo, xi nisa ni mpfula; hikokwalaho vanhu va sungula ku chava ngopfu HOSI Xikwembu na Samiele.

19Kutani Vaisraele hinkwavo va ku ka Samiele: “Hi khongelele hina malandza ya wena eka HOSI Xikwembu xa wena, leswaku hi nga tshuki hi lova, hikuva eka swidyoho hinkwaswo swa hina, hi engeterile xidyoho lexi xa ku tikombelela hosi.” 20Samiele a hlamula Vaisraele a ku: “Hambileswi mi endleke xidyoho lexikulu lexi, mi nga chaveni! Ntsena mi nga fularheli HOSI Xikwembu, kambe mi xi tirhela hi timbilu ta n'wina hinkwato. 21Ndzi ri, mi nga xi fularheli hi ku landza swikwembu swa hava leswi nga ta ka swi nga mi pfuni nchumu, hambi ku ri ku mi ponisa, hikuva i swa hava hakunene. 22Hikwalaho ka vito lerikulu ra xona, HOSI Xikwembu xi nga ka xi nga mi cukumeti n'wina vanhu va xona, hikuva xi tsakerile ku mi hlawula, xi mi endla tiko ra xona. 23Loko a ri mina, ndzi ta va ndzi dyohela HOSI Xikwembu loko ndzi nga ha mi khongeleli; hikokwalaho, ndzi ta mi tsundzuxa tindlela letinene, to lulama: 24Chavani HOSI Xikwembu, mi xi tirhela hi ku tshembeka, hi timbilu ta n'wina hinkwato, mi ri karhi mi anakanya mintirho ya xona ya matimba leyi xi mi endleleke yona. 25Kambe loko mi ya emahlweni mi endla leswo biha, mi ta kukuleriwa kule, n'wina ni hosi ya n'wina.”