Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta Sawulo loko a hlula Vaamoni

111Nahaxi wa Muamoni a huma nyimpi a ya rhendzela muti wa Yabexe-Giliyadi, kutani vavanuna hinkwavo va Yabexe va ku ka Nahaxi: “Hi pfumelele ku endla xinakulobye na wena, kutani hina hi ta ku tirhela.” 2Kambe Nahaxi wa Muamoni a va hlamula a ku: “Ndzi ta pfumela ku endla xinakulobye na n'wina, loko ndzi rhange hi ku xokola tihlo ra xinene ra un'wana ni un'wana wa n'wina, kutani hi mukhuva wolowo, ndzi ta va ndzi vangele Vaisraele hinkwavo exisandzo.” 3Kutani vakulukumba va Yabexe va ku ka yena: “Hi nyike masiku ya 7 leswaku hi ta rhuma vanhu etikweni hinkwaro ra Israele. Loko ku nga ri na loyi a nga hi lamulelaka, hi ta huma hi ta tinyiketa eka wena.” 4Loko varhumiwa va fika eGibeya emutini wa Sawulo, va rungulela vanhu va tiko timhaka leti, kutani hinkwavo va tlhava mukhosi.

5Enkarhini wolowo, Sawulo a a ri karhi a vuya hi le masin'wini, a landza xipani xa tihavi hi le ndzhaku; a vutisa a ku: “Xana ku lo humelela yini, leswi vanhu va rilaka, xana?” Hiloko va n'wi tivisa timhaka leti teke ni vavanuna va le Yabexe. 6Loko Sawulo a twa timhaka teto, a tala hi Moya wa Xikwembu swinene, a kariha ngopfu; 7kutani a teka tihavi timbirhi, a dlaya a tsemelela nyama ya kona, a rhuma vanhu va yi yisa etikweni hinkwaro ra Israele, ni xitiviso lexi nge: “Munhu un'wana ni un'wana la alaka ku huma nyimpi a landza Sawulo na Samiele, tihavi ta yena ti ta tsemeleriwa hi ndlela yoleyo.” Kavaloko va ngheniwa hi ku chava HOSI Xikwembu, kutani va huma hinkwavo, ku nga sali munhu ni un'we. 8Sawulo a va xaxameta emutini wa Bezeki: Vavanuna va Israele a va ri 300 000, ni va le Yuda a va ri 30 000. 9Kutani va ku ka varhumiwa lava teke hi le Yabexe: “Fambani mi ya tivisa vanhu va Yabexe-Giliyadi leswaku mundzuku ninhlekanhi, va ta va va ponisiwile.” Loko vaaki va Yabexe va twa timhaka leti vuyaka ni varhumiwa, va tsaka ngopfu, 10kutani va ku ka Vaamoni: “Mundzuku, hi ta huma hi ta tinyiketa eka n'wina, kutani mi ta endla ha hina hilaha mi rhandzaka hakona.”

11Hi siku leri tlhandlamaka, Sawulo a avanyisa vavanuna va yena hi mintlawa minharhu, kutani va nghena emixaxeni ya Vaamoni ka ha ri mpundzu, va va hlasela ku fikela ninhlekanhi. Lava poneke va hangalaka, un'wana ni un'wana a khoma ndlela ya yena. 12Hiloko vanhu va ku ka Samiele: “Xana i mani loyi a nga te: ‘Sawulo a nga ka a nga hi fumi!’, xana? Hi nyikete vanhu lava, hi va dlaya.” 13Kambe Sawulo a hlamula a ku: “Namuntlha a ku nga dlayiwi munhu ni un'we, hikuva hi rona siku leri HOSI Xikwembu xi poniseke Vaisraele ha rona.” 14Kutani Samiele a ku ka vona: “Tanani hi ya eGiligala, hi ya tiyisa vuhosi bya Sawulo kona.” 15Kavaloko vanhu hinkwavo va tshirimukelava tshirimukela, kumbe: va khitikelana va ya ... eGiligala, va fika va veka Sawulo kwale Giligala leswaku a va hosi emahlweni ka Xikwembu; va humesa magandzelo ya xinakulobye emahlweni ka HOSI Xikwembu kona kwale, kutani Sawulo ni vavanuna hinkwavo va Israele va dya nkhuvo va tsakile ngopfu.