Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Ta Sawulo loko a cheriwa mafurha enhlokweni

101Kavaloko Samiele a teka rimhondzo ra mafurha, a ma chela enhlokweni ya Sawulo, kutani a n'wi ntswontswa a ku: “Hi mafurha lawa, hakunene HOSI Xikwembu xi ku veka ku va mufambisi wa tiko ra xona.tiko ra xona, kumbe: ndzhaka ya xona. Van'wana va ri: xi ku veka ku va mufambisi wa tiko ra xona ra Israele. U ta fuma tiko leri ra HOSI Xikwembu, u ri lamulela emavokweni ya valala va rona hi matlhelo hinkwawo; kutani xikombiso eka wena leswaku HOSI Xikwembu xi ku hlawurile ku va mufambisi wa ndzhaka ya xona, hi lexi ... 2Loko u hambana na mina namuntlha, u ta hlangana ni vavanuna vambirhi kusuhi ni sirha ra Rahele exifundzeni xa Benjamini, emutini wa Selesaka; kutani va ta ku ka wena: ‘Timbhongolo ta mantswele leti u fambeke u ti lava, ti kumekile, kutani sweswi tata wa wena a nga ha vilerisiwi hi tona, kambe u vilelela n'wina; ú tivutisa leswaku xana ú ta endla yini hi tlhelo ra wena n'wana wa yena.’ 3Kutani loko u ya emahlweni na riendzo ra wena, u ta fika emurhini wa nkuhlu wa le Taboro; kona u ta hlangana ni vavanuna vanharhu lava yaka eBetele ku ya gandzela Xikwembu. Un'wana wa vona ú ta va a tlakule swimbutana swinharhu; lowa vumbirhi ú ta va a rhwele swinkwa swinharhu; lowa vunharhu ú ta va a byarhile nkwama wa dzovo lowu nga ni vhinyo. 4Va ta ku xeweta, kutani va ku nyika swinkwa swimbirhi hi mavoko ya vona, leswi wena u nga ta fanela ku swi amukela. 5Endzhaku ka sweswo, u ta fika emutini lowu vuriwaka ‘Xintshabyana-xa-Xikwembu’,‘Xintshabyana-xa-Xikwembu’, kumbe: ‘Gibeya-wa-Xikwembu' laha ku nga ni vuthu ra Vafilista. Loko u nghena emutini, u ta hlangana ni ntlawa wa vaprofeta lava rhelelaka va huma exitsungeni lexo hlawuleka, va rhangeriwile hi vachayi va haripa, ni xingomana, ni xitiringo, ni xitende, va ri karhi va vhumbha. 6Kutani moya wa HOSI Xikwembu wu ta ku nghena hi matimba swinene; u ta vhumbha swin'we na vona, u hundzuka munhu lontshwa. 7Loko swikombiso leswi swi ku humelela, endla hinkwaswo leswi u vonaka leswaku swa fanela ku endliwa, hikuva Xikwembu xi na wena. 8U ta ndzi rhangela emahlweni u ya emutini wa Giligala. Kutani mina ndzi ta ku kuma kona, siku ndzi nga ta ta ndzi ta humesa magandzelo lama hisiwaka, ni ku tlhava magandzelo ya xinakulobye. U ta ndzi yimela kona masiku ya 7, ku kondza ndzi fika, ndzi ta ku komba leswi u nga ta endla swona.”

9Loko Sawulo a hundzuluka a hambana na Samiele, Xikwembu xi n'wi nyika mbilu leyintshwa, kutani swikombiso hinkwaswo leswi vuriweke swi humelela siku rero: 10Loko va fika eGibeya, ntlawa wa vaprofeta wu tshuka wu hlangana na yena, moya wa Xikwembu wu n'wi nghena hi matimba swinene, kutani a vhumbha swin'we ni vaprofeta. 11Hinkwavo lava tiveke Sawulo khale, loko va vona hilaha a vhumbhaka hakona swin'we ni vaprofeta, va vutisana va ku: “Xana ku humelele yini eka n'wana Kixi xana? Xana Sawulo na yena i un'wana wa vaprofeta xana?” 12

10:12
I Sam. 19:23-24
Kutani wanuna un'wana la tshamaka endhawini yoleyo a engeta a ku: “Naswona, a hi va tivi leswaku i va ka mani!” Mhaka leyi yi hundzuka xivuriso lexi nge: “Xana Sawulo na yena i un'wana wa vaprofeta xana?” 13Loko Sawulo a hetile ku vhumbha, a ya exitsungeni lexo hlawuleka.

14Loko makwa tata wa Sawulo a vona Sawulo ni nandza wakwe, a va vutisa a ku: “A mi yile kwihi xana?” Sawulo a hlamula a ku: “A hi yile hi ya lava timbhongolo, kambe kuteloko hi nga kumi ntila wa tona, hi yile eka Samiele.” 15Makwa tata wa Sawulo a n'wi vutisa nakambe, a ku: “Ndzi kombela leswaku mi ndzi rungulela leswi Samiele a mi byeleke swona.” 16Sawulo a hlamula makwa tata wa yena, a ku: “Ú hi byele a nga kanakani leswaku timbhongolo ti kumekile.” Kambe loko ti ri ta vuhosi leti Samiele a nga vulavula ha tona, Sawulo a nga n'wi byelanga.

Ta Sawulo loko a vekiwa hosi

17Enkarhini wolowo, Samiele a rhamba vanhu va Israele eMitspa eku gandzeleni emahlweni ka HOSI Xikwembu. 18Kutani a ku ka vona: “HOSI Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo xi ri: ‘Hi mina la humeseke Israele etikweni ra Egipta. Ndzi mi kutsurile emavokweni ya Vaegipta ni ka mimfumo hinkwayo leyi a yi mi xanisa.’ ” 19A engeta a ku: “Kambe namuntlha mi fularherile Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi poniseke emakhombyeni ne maxangwini ya n'wina hinkwawo, mi phikelela mi ku: ‘E-e! Hi vekele hosi leyi nga ta hi fuma!’ Sweswi ke, hlengeletanani hi tinyimba ta n'wina ni mindyangu ya n'wina emahlweni ka HOSI Xikwembu.”

20Kutani Samiele a xaxameta tinyimba hinkwato ta Israele, kutani nyimba ya ka Benjamini yi hlawuriwa hi vuhlolotwana. 21A xaxameta nyimba ya ka Benjamini hi mindyangu ya yona, kutani ndyangu wa va ka Matri wu hlawuriwa hi vuhlolotwana; [a hetelela hi ku yimisa va ndyangu wa ka Matri ha un'we-un'we,]Van'wana a va tsalanga marito lawa kutani Sawulo n'wana Kixi a hlawuriwa hi vuhlolotwana; va n'wi lava, kambe va nga n'wi kumi. 22Hiloko va tlhelela eka HOSI Xikwembu, va xi vutisa va ku: “Xana ka ha ri ni munhu un'wana la fanelaka ku ta haleno xana?”Van'wana va ri: Munhu yaloyi, xana ú kale a ta xana? HOSI Xikwembu xi va hlamula xi ku: “Sawulo hi luya, ú tumberile exikarhi ka tinhundzu.” 23Kavaloko va tsutsuma va ya n'wi teka; loko a yimile exikarhi ka vanhu, hi xiyimo a a lehile ku va tlula hinkwavo. 24Samiele a ku ka vanhu hinkwavo: “Xana ma n'wi vona loyi Xikwembu xi n'wi hlawuleke, xana? A ku na munhu ni un'we exikarhi ka tiko hinkwaro, loyi a fanaka na yena.” Vanhu hinkwavo va huwelela va ku: “Hosi! Hanya hilaha ku nga heriki!”

25Kutani Samiele a vikela vanhu va tiko etifanelo ta vuhosi; a tlhela a ti tsala ebukwini, a veka buku ya kona egandzelweni ra HOSI Xikwembu. Samiele a pfala nhlengeletano, kutani un'wana ni un'wana a timukela ekaya ka yena. 26Na yena Sawulo a ya ekaya ka yena eGibeya, a heleketiwa hi vuthu ra tinhenha leti Xikwembu xi khumbeke timbilu ta tona. 27Kambe vanhu lavo biha vona a va ku: “Munhu yoloyi a nga hi lamulerisa ku yini xana?” Vanhu lava, a va n'wi tsan'wa va nga n'wi tiseli ndzuvo, kambe Sawulo yena a timiyelela.