Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta Sawulo loko a hlangana na Samiele

91A ku ri ni munhu la humaka etikweni ra ka Benjamini. Vito ra yena a a ri Kixi, n'wana Abiele, wa Seroro, wa Bekorati, wa Afiya. A a ri nkulukumba wa xifumi, wa nyimba ya Benjamini. 2A a ri ni n'wana la vuriwaka Sawulo, mbhuri ya jaha, loyi a a tlula Vaisraele hinkwavo hi ku saseka, naswona hi xiyimo a a lehile ku va tlula hinkwavo.

3Siku rin'wana, Kixi tata wa yena a lahlekeriwa hi timbhongolo ta yena ta mantswele; kutani a ku ka Sawulo n'wana wa yena: “Ndzi lava leswaku u teka un'we wa malandza ya hina, mi famba mi lava timbhongolo.” 4Va suka va tsemakanya maganga ya Efrayimi, ni tiko ra Xalixa, va nga ti kumi; va hundzela etikweni ra Xalima, ti nga kumeki; va tsemakanya tiko ra Benjamini, na kona va nga ti kumi.

5Kutani loko va fika etikweni ra Sufu, Sawulo a ku ka nandza loyi a a ri na yena: “A hi tlhele; ndzi chava leswaku tatana a nga tshika ku vilela hi timbhongolo, a sungula ku vilela hi hina.” 6Kambe nandza a ku ka Sawulo: “Yingisa! Ku ni munhu wa Xikwembu emutini lowu; i nkulukumba loyi a chavisekaka. Hinkwaswo leswi a swi vulaka, swa humelela. A hi fambe hi ya ka yena, kumbexana a nga hi tsundzuxa swin'wana, hi tlhelo ra riendzo leri hi ri khomeke.” 7Sawulo a ku ka nandza: “Hiswona, a hi fambe! Kambe xana hi nga n'wi khomela yini munhu loyi wa Xikwembu? Timbuva ta hina ti herile eminkwameni, naswona a hi na nyiko leyi hi nga n'wi khomelaka yona. Xana hi na yini kwala?” 8Nandza a hlamula Sawulo, a ku: “Vona! Ndzi lo khoma mali ya silivhere yin'we ntsena; ndzi ta nyika munhu wa Xikwembu, leswaku a ta hi komba tindlela.” 9(Khale etikweni ra Israele, loko vanhu va ya vutisa leswaku xana Xikwembu xi ri yini emhakeni yo karhi, a va ku: “A hi yeni hi ya vonana ni mavonakule!” Loyi namuntlha va n'wi vulaka muprofeta, khale a va ku i “mavonakule”.) 10Sawulo a ku ka nandza: “Swa twala, a hi fambe hi ya kona.” Hiloko va kongoma laha munhu wa Xikwembu a a tshama kona.

11Loko va ri karhi va tlhandlukela emutini, vo tshuka va hlanganile ni vanhwanyana lava a va ya eku keni ka mati. Kutani va va vutisa va ku: “Xana ‘mavonakule’ ú kona kwala xana?” 12Vanhwanyana va hlamula va ku: “Ina, ú kona! Wa ha ku hundza sweswinyana. Hatlisani, wa ha ku nghena emutini sweswi-sweswi, hikuva vanhu va humesa magandzelo namuntlha exitsungeni lexo hlawuleka. 13Loko mi hatla mi nghena emutini, mi ta n'wi kuma a nga si tlhandlukela exitsungeni lexo hlawuleka ku ya dya kona, hikuva leswi a nga yena la fanelaka ku katekisa mhamba, vanhu a va nga dyi loko yena a nga si fika; lava rhambiweke va ta dya loko yena a dyile. Kutani ke, fambani, mi ta n'wi kuma sweswi-sweswi!”

14Kavaloko va tlhandlukela emutini. Loko va ri karhi va nghena kona, vo vona Samiele a huma, a ta hi ndlela leyi a va ri ka yona, a kongomile exitsungeni lexo hlawuleka.

15Hi xa tolo xa kona, loko Sawulo a nga si fika, HOSI Xikwembu a xi tivisile Samiele timhaka leti, xi ku: 16“Mundzuku hi nkarhi wolowu, ndzi ta ku rhumela wanuna la humaka etikweni ra Benjamini. U ta n'wi veka mufambisi wa tiko ra mina ra Israele hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni. Hi yena la nga ta lamulela tiko ra mina emavokweni ya Vafilista, hikuva ndzi langutile tiko ra mina,Van'wana va ri: ndzi vonile maxangu ya tiko ra mina ndzi twa ni xirilo xa rona.” 17Loko Samiele a vona Sawulo, a twa rito ra HOSI Xikwembu leri nge: “Munhu loyi ndzi nga ku byela timhaka ta yena, hi yena yoloyi! Hi yena la nga ta fambisa tiko ra mina.” 18Sawulo a ta kusuhi na Samiele, a n'wi vutisa va ha ri enyangweni, a ku: “Wa nga ndzi byela, xana yindlu ya ‘mavonakule’ yi kwihi xana?” 19Samiele a n'wi hlamula a ku: “Hi mina ‘mavonakule’ wa kona. Rhanga emahlweni hi ya exitsungeni lexo hlawuleka, hikuva namuntlha u ta dya na mina; kutani mundzuku loko ri xile, ndzi ta ku pfulela tindlela loko ndzi ta va ndzi ku byerile hinkwaswo leswi nga mbilwini ya wena. 20Loko ti ri timbhongolo leti ti nga ku lahlekela masiku manharhu, u nga ha tikarhateli tona, hikuva ti kumekile. Kambe xana Vaisraele hinkwavo va langutele mani xana? Va langutela wena ni va ka n'wina hinkwenu.”Van'wana va ri: Kambe xana swilo swa risima swa laha tikweni ra Israele, swi ta va swa mani ke, loko ku nga ri swa wena ni va ka n'wina hinkwenu 21Sawulo a hlamula a ku: “Xana swi ta endleka eka mina ndzi nga wa ka Benjamini, nyimba leyitsongo eka tinyimba hinkwato ta Israele, xana? Naswona yindlu ya ka hina hi leyitsongo eka tindlu hinkwato ta nyimba ya va ka Benjamini! Hikwalaho ka yini u nga vulavula na mina hi ndlela yoleyo xana?”

22Kutani Samiele a famba na Sawulo ni nandza wa yena, a va nghenisa endlwini leyi ku dyeriwaka ka yona, a va nyika switshamu swa vachaviseki exikarhi ka lava a va rhambiwile va kwalomu ka 30. 23Samiele a ku ka musweki wa nyama: “Tisa nyama leyi ndzi ku leriseke leswaku u yi veka etlhelo.” 24Hiloko musweki a ya humesa nyama ya nenge na khondzo,khondzo, kumbe: ncila wo nona a swi veka emahlweni ka Sawulo, kutani Samiele a ku: “Vona! Xinyamana lexi ndzi nga ku vekela xona, hi lexi! Dyana, hikuva u vekeriwile swona leswaku u ta dya hi sikunene leri, u ta kota ku vula leswaku hi wena la rhambeke vanhu.”Van'wana va ri: u phema ni lava rhambiweke Kutani Sawulo a dya na Samiele siku rero.

25Loko va rhelela hi le xitsungeni lexo hlawuleka, va nghena emutini, kutani Samiele na Sawulo va ya xuxa elwangwini ra yindlu, va nga si ya etlela.Van'wana va ri: a andlala sangu elwangwini, kutani Sawulo a etlela (tindlu ta kona a ti ri ni lwangu ra xiphampha) 26Vurhongo byi hatla byi va helela, kutani loko vurhonga byi tshwuka, Samiele a huwelela Sawulo loyi a a ri elwangwini, a ku: “Pfuka, ndzi ku heleketanyana.” Sawulo a pfuka, kutani havambirhi va khoma ndlela.

27Loko va ri karhi va rhelela va humile ehandlenyana ka muti, Samiele a byela Sawulo a ku: “Lerisa nandza leswaku a rhanganyana.” Nandza a byeriwa, kutani a rhanga. Samiele a ku: “Wena Sawulo, yimanyana kwala, leswaku ndzi ku vikela makungu ya Xikwembu.”

10

Ta Sawulo loko a cheriwa mafurha enhlokweni

101Kavaloko Samiele a teka rimhondzo ra mafurha, a ma chela enhlokweni ya Sawulo, kutani a n'wi ntswontswa a ku: “Hi mafurha lawa, hakunene HOSI Xikwembu xi ku veka ku va mufambisi wa tiko ra xona.tiko ra xona, kumbe: ndzhaka ya xona. Van'wana va ri: xi ku veka ku va mufambisi wa tiko ra xona ra Israele. U ta fuma tiko leri ra HOSI Xikwembu, u ri lamulela emavokweni ya valala va rona hi matlhelo hinkwawo; kutani xikombiso eka wena leswaku HOSI Xikwembu xi ku hlawurile ku va mufambisi wa ndzhaka ya xona, hi lexi ... 2Loko u hambana na mina namuntlha, u ta hlangana ni vavanuna vambirhi kusuhi ni sirha ra Rahele exifundzeni xa Benjamini, emutini wa Selesaka; kutani va ta ku ka wena: ‘Timbhongolo ta mantswele leti u fambeke u ti lava, ti kumekile, kutani sweswi tata wa wena a nga ha vilerisiwi hi tona, kambe u vilelela n'wina; ú tivutisa leswaku xana ú ta endla yini hi tlhelo ra wena n'wana wa yena.’ 3Kutani loko u ya emahlweni na riendzo ra wena, u ta fika emurhini wa nkuhlu wa le Taboro; kona u ta hlangana ni vavanuna vanharhu lava yaka eBetele ku ya gandzela Xikwembu. Un'wana wa vona ú ta va a tlakule swimbutana swinharhu; lowa vumbirhi ú ta va a rhwele swinkwa swinharhu; lowa vunharhu ú ta va a byarhile nkwama wa dzovo lowu nga ni vhinyo. 4Va ta ku xeweta, kutani va ku nyika swinkwa swimbirhi hi mavoko ya vona, leswi wena u nga ta fanela ku swi amukela. 5Endzhaku ka sweswo, u ta fika emutini lowu vuriwaka ‘Xintshabyana-xa-Xikwembu’,‘Xintshabyana-xa-Xikwembu’, kumbe: ‘Gibeya-wa-Xikwembu' laha ku nga ni vuthu ra Vafilista. Loko u nghena emutini, u ta hlangana ni ntlawa wa vaprofeta lava rhelelaka va huma exitsungeni lexo hlawuleka, va rhangeriwile hi vachayi va haripa, ni xingomana, ni xitiringo, ni xitende, va ri karhi va vhumbha. 6Kutani moya wa HOSI Xikwembu wu ta ku nghena hi matimba swinene; u ta vhumbha swin'we na vona, u hundzuka munhu lontshwa. 7Loko swikombiso leswi swi ku humelela, endla hinkwaswo leswi u vonaka leswaku swa fanela ku endliwa, hikuva Xikwembu xi na wena. 8U ta ndzi rhangela emahlweni u ya emutini wa Giligala. Kutani mina ndzi ta ku kuma kona, siku ndzi nga ta ta ndzi ta humesa magandzelo lama hisiwaka, ni ku tlhava magandzelo ya xinakulobye. U ta ndzi yimela kona masiku ya 7, ku kondza ndzi fika, ndzi ta ku komba leswi u nga ta endla swona.”

9Loko Sawulo a hundzuluka a hambana na Samiele, Xikwembu xi n'wi nyika mbilu leyintshwa, kutani swikombiso hinkwaswo leswi vuriweke swi humelela siku rero: 10Loko va fika eGibeya, ntlawa wa vaprofeta wu tshuka wu hlangana na yena, moya wa Xikwembu wu n'wi nghena hi matimba swinene, kutani a vhumbha swin'we ni vaprofeta. 11Hinkwavo lava tiveke Sawulo khale, loko va vona hilaha a vhumbhaka hakona swin'we ni vaprofeta, va vutisana va ku: “Xana ku humelele yini eka n'wana Kixi xana? Xana Sawulo na yena i un'wana wa vaprofeta xana?” 12

10:12
I Sam. 19:23-24
Kutani wanuna un'wana la tshamaka endhawini yoleyo a engeta a ku: “Naswona, a hi va tivi leswaku i va ka mani!” Mhaka leyi yi hundzuka xivuriso lexi nge: “Xana Sawulo na yena i un'wana wa vaprofeta xana?” 13Loko Sawulo a hetile ku vhumbha, a ya exitsungeni lexo hlawuleka.

14Loko makwa tata wa Sawulo a vona Sawulo ni nandza wakwe, a va vutisa a ku: “A mi yile kwihi xana?” Sawulo a hlamula a ku: “A hi yile hi ya lava timbhongolo, kambe kuteloko hi nga kumi ntila wa tona, hi yile eka Samiele.” 15Makwa tata wa Sawulo a n'wi vutisa nakambe, a ku: “Ndzi kombela leswaku mi ndzi rungulela leswi Samiele a mi byeleke swona.” 16Sawulo a hlamula makwa tata wa yena, a ku: “Ú hi byele a nga kanakani leswaku timbhongolo ti kumekile.” Kambe loko ti ri ta vuhosi leti Samiele a nga vulavula ha tona, Sawulo a nga n'wi byelanga.

Ta Sawulo loko a vekiwa hosi

17Enkarhini wolowo, Samiele a rhamba vanhu va Israele eMitspa eku gandzeleni emahlweni ka HOSI Xikwembu. 18Kutani a ku ka vona: “HOSI Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo xi ri: ‘Hi mina la humeseke Israele etikweni ra Egipta. Ndzi mi kutsurile emavokweni ya Vaegipta ni ka mimfumo hinkwayo leyi a yi mi xanisa.’ ” 19A engeta a ku: “Kambe namuntlha mi fularherile Xikwembu xa n'wina, lexi xi mi poniseke emakhombyeni ne maxangwini ya n'wina hinkwawo, mi phikelela mi ku: ‘E-e! Hi vekele hosi leyi nga ta hi fuma!’ Sweswi ke, hlengeletanani hi tinyimba ta n'wina ni mindyangu ya n'wina emahlweni ka HOSI Xikwembu.”

20Kutani Samiele a xaxameta tinyimba hinkwato ta Israele, kutani nyimba ya ka Benjamini yi hlawuriwa hi vuhlolotwana. 21A xaxameta nyimba ya ka Benjamini hi mindyangu ya yona, kutani ndyangu wa va ka Matri wu hlawuriwa hi vuhlolotwana; [a hetelela hi ku yimisa va ndyangu wa ka Matri ha un'we-un'we,]Van'wana a va tsalanga marito lawa kutani Sawulo n'wana Kixi a hlawuriwa hi vuhlolotwana; va n'wi lava, kambe va nga n'wi kumi. 22Hiloko va tlhelela eka HOSI Xikwembu, va xi vutisa va ku: “Xana ka ha ri ni munhu un'wana la fanelaka ku ta haleno xana?”Van'wana va ri: Munhu yaloyi, xana ú kale a ta xana? HOSI Xikwembu xi va hlamula xi ku: “Sawulo hi luya, ú tumberile exikarhi ka tinhundzu.” 23Kavaloko va tsutsuma va ya n'wi teka; loko a yimile exikarhi ka vanhu, hi xiyimo a a lehile ku va tlula hinkwavo. 24Samiele a ku ka vanhu hinkwavo: “Xana ma n'wi vona loyi Xikwembu xi n'wi hlawuleke, xana? A ku na munhu ni un'we exikarhi ka tiko hinkwaro, loyi a fanaka na yena.” Vanhu hinkwavo va huwelela va ku: “Hosi! Hanya hilaha ku nga heriki!”

25Kutani Samiele a vikela vanhu va tiko etifanelo ta vuhosi; a tlhela a ti tsala ebukwini, a veka buku ya kona egandzelweni ra HOSI Xikwembu. Samiele a pfala nhlengeletano, kutani un'wana ni un'wana a timukela ekaya ka yena. 26Na yena Sawulo a ya ekaya ka yena eGibeya, a heleketiwa hi vuthu ra tinhenha leti Xikwembu xi khumbeke timbilu ta tona. 27Kambe vanhu lavo biha vona a va ku: “Munhu yoloyi a nga hi lamulerisa ku yini xana?” Vanhu lava, a va n'wi tsan'wa va nga n'wi tiseli ndzuvo, kambe Sawulo yena a timiyelela.

11

Ta Sawulo loko a hlula Vaamoni

111Nahaxi wa Muamoni a huma nyimpi a ya rhendzela muti wa Yabexe-Giliyadi, kutani vavanuna hinkwavo va Yabexe va ku ka Nahaxi: “Hi pfumelele ku endla xinakulobye na wena, kutani hina hi ta ku tirhela.” 2Kambe Nahaxi wa Muamoni a va hlamula a ku: “Ndzi ta pfumela ku endla xinakulobye na n'wina, loko ndzi rhange hi ku xokola tihlo ra xinene ra un'wana ni un'wana wa n'wina, kutani hi mukhuva wolowo, ndzi ta va ndzi vangele Vaisraele hinkwavo exisandzo.” 3Kutani vakulukumba va Yabexe va ku ka yena: “Hi nyike masiku ya 7 leswaku hi ta rhuma vanhu etikweni hinkwaro ra Israele. Loko ku nga ri na loyi a nga hi lamulelaka, hi ta huma hi ta tinyiketa eka wena.” 4Loko varhumiwa va fika eGibeya emutini wa Sawulo, va rungulela vanhu va tiko timhaka leti, kutani hinkwavo va tlhava mukhosi.

5Enkarhini wolowo, Sawulo a a ri karhi a vuya hi le masin'wini, a landza xipani xa tihavi hi le ndzhaku; a vutisa a ku: “Xana ku lo humelela yini, leswi vanhu va rilaka, xana?” Hiloko va n'wi tivisa timhaka leti teke ni vavanuna va le Yabexe. 6Loko Sawulo a twa timhaka teto, a tala hi Moya wa Xikwembu swinene, a kariha ngopfu; 7kutani a teka tihavi timbirhi, a dlaya a tsemelela nyama ya kona, a rhuma vanhu va yi yisa etikweni hinkwaro ra Israele, ni xitiviso lexi nge: “Munhu un'wana ni un'wana la alaka ku huma nyimpi a landza Sawulo na Samiele, tihavi ta yena ti ta tsemeleriwa hi ndlela yoleyo.” Kavaloko va ngheniwa hi ku chava HOSI Xikwembu, kutani va huma hinkwavo, ku nga sali munhu ni un'we. 8Sawulo a va xaxameta emutini wa Bezeki: Vavanuna va Israele a va ri 300 000, ni va le Yuda a va ri 30 000. 9Kutani va ku ka varhumiwa lava teke hi le Yabexe: “Fambani mi ya tivisa vanhu va Yabexe-Giliyadi leswaku mundzuku ninhlekanhi, va ta va va ponisiwile.” Loko vaaki va Yabexe va twa timhaka leti vuyaka ni varhumiwa, va tsaka ngopfu, 10kutani va ku ka Vaamoni: “Mundzuku, hi ta huma hi ta tinyiketa eka n'wina, kutani mi ta endla ha hina hilaha mi rhandzaka hakona.”

11Hi siku leri tlhandlamaka, Sawulo a avanyisa vavanuna va yena hi mintlawa minharhu, kutani va nghena emixaxeni ya Vaamoni ka ha ri mpundzu, va va hlasela ku fikela ninhlekanhi. Lava poneke va hangalaka, un'wana ni un'wana a khoma ndlela ya yena. 12Hiloko vanhu va ku ka Samiele: “Xana i mani loyi a nga te: ‘Sawulo a nga ka a nga hi fumi!’, xana? Hi nyikete vanhu lava, hi va dlaya.” 13Kambe Sawulo a hlamula a ku: “Namuntlha a ku nga dlayiwi munhu ni un'we, hikuva hi rona siku leri HOSI Xikwembu xi poniseke Vaisraele ha rona.” 14Kutani Samiele a ku ka vona: “Tanani hi ya eGiligala, hi ya tiyisa vuhosi bya Sawulo kona.” 15Kavaloko vanhu hinkwavo va tshirimukelava tshirimukela, kumbe: va khitikelana va ya ... eGiligala, va fika va veka Sawulo kwale Giligala leswaku a va hosi emahlweni ka Xikwembu; va humesa magandzelo ya xinakulobye emahlweni ka HOSI Xikwembu kona kwale, kutani Sawulo ni vavanuna hinkwavo va Israele va dya nkhuvo va tsakile ngopfu.