Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Xikwembu xi tikomba eka Solomoni ra vumbirhi

(II Tikr. 7:11-22)

91Loko Solomoni a hetile ku aka yindlu ya Xikwembu, ni tindlu ta yena ta le ntsindza, ni hinkwaswo leswi a naveleke ku swi aka, 2

9:2
I Tih. 3:5
II Tikr. 1:7
HOSI Xikwembu xi tikomba eka yena ra vumbirhi, hilaha xi tikombeke hakona eka yena eGibiyoni, 3kutani xi ku ka yena: “Ndzi yingisile ku khongela ka wena ni ku kombela ka wena, loku u ku fikiseke eka mina; ndzi hlawulekisile Tempele leyi u yi akeke, laha vito ra mina ri nga ta dzunisiwa kona hilaha ku nga heriki; mahlo ya mina ni mbilu ya mina swi ta va eka yona minkarhi hinkwayo. 4Kutani loko u hanya hi tindlela ta mina, hi mbilu leyo tenga, leyo lulama, hilaha tata wa wena Davhida a hanyeke hakona, ni loko u yingisa hinkwaswo leswi ndzi ku leriseke swona, u hlayisa milawu ya mina ni swiletelo swa mina, 5
9:5
I Tih. 2:4
ndzi ta tiyisa vuhosi bya wena etikweni ra Israele hilaha ku nga heriki; ndzi ta anakanya leswi ndzi swi tshembiseke Davhida tata wa wena, loko ndzi te: ‘Endlwini ya wena a ku nga pfumaleki munhu ni siku ni rin'we la nga ta fuma Vaisraele.’ 6Kambe loko mi ndzi fularhela, wena kumbe vana va wena, ni loko mi nga hlayisi milawu ya mina ni swileriso leswi ndzi mi nyikeke swona, kambe mi suka mi ya tirhela swikwembu swimbe, mi swi nkhinsamela, 7ndzi ta susa vanhu va Israele etikweni leri ndzi va nyikeke rona. Na yona Tempele leyi ndzi yi hlawuleke ku twarisa vito ra mina eka yona, ndzi ta yi cukumeta kule na mina; kutani vanhu va Israele va ta hundzuka xihlambanyiso ni xihlekiso exikarhi ka vamatiko hinkwavo. 8
9:8
II Tih. 25:9
II Tikr. 36:19
Tempele leyi yi ta hundzuka rhumbi;Van'wana va ri: Tempele leyi yo saseka swonghasi, vahundzi va ndlela va ta yi hlamala vahundzi va ndlela hinkwavo va ta hlamala, va hlakahla tinhloko, kutani va ta vutisa va ku: ‘Xana HOSI Xikwembu xi cukumetele yini tiko leri ni Tempele leyi xana?’ 9Kutani va ta nyikiwa nhlamulo leyi nge: ‘Hileswi va tshikeke HOSI Xikwembu xa vona, lexi humeseke vatata wa vona etikweni ra Egipta, kutani va ya namarhela swikwembu swimbe, va swi nkhinsamela ni ku swi tirhela. Hi swona leswi endleke leswaku HOSI Xikwembu xa vona xi va vangela makhombo lawa hinkwawo.’ ”

Mintirho yin'wana ya Solomoni

(II Tikr. 8:1-18)

10Solomoni ú hetile malembe ya 20 a ri karhi a aka yindlu ya HOSI Xikwembu ni tindlu ta ntsindza wa yena. 11Hiramu hosi ya le Tiri a a rhumerile Solomoni etimhandze ta kedari ni ta kipresi, ku katsa ni nsuku, a nga n'wi alelanga nchumu eka hinkwaswo leswi a swi laveke. Hiloko hosi Solomoni a nkhensa Hiramu hi ku n'wi nyika miti ya 20 etikweni ra Galeliya. 12Kambe loko Hiramu a ta hi le Tiri ku ta vona miti leyi Solomoni a n'wi nyikeke yona, a nga tsakanga ha yona. 13Kutani a ku ka Solomoni: “Xana i miti muni leyi u ndzi nyikeke yona ke, we nakulorhi?” Hikwalaho ka sweswo, tiko ra kona ri vuriwa “Kabulu”“Kabulu”, hileswaku: lero ka ri nga pfuni nchumu ku fikela ni namuntlha. 14Loko wu ri nsuku lowu Hiramu a wu rhumeleke hosi Solomoni, a wu tika kwalomu ka tithani ta 5.

15Marungulo ya mintirho ya xibalo xa hosi Solomoni hi lawa: Solomoni ú lerisile xibalo lexi ku aka yindlu ya HOSI Xikwembu, ni ntsindza wa yena, ni khokholo leri vuriwaka “Milo”, ni rirhangu ra Yerusalema, ni muti wa Hasoro ni wa Megido ni wa Gezere. 16Muti lowu wa Gezere, Faro hosi ya le Egipta a a hlomile ku ya wu hlasela; kutani a wu hlula, a wu hisa hi ndzilo, a dlaya Vakanana lava a va tshama ka wona. Kutani Faro a a wu nyikile n'wana wa yena wa xisati loko a hlomisiwa hi Solomoni. 17Kutani Solomoni a pfuxa Gezere, a aka na Beta-Horoni wa le nkoveni, 18na Baalata, na Tamara emananga etikweni ra Yuda. 19A engeta a aka miti hinkwayo leyi tinhundzu ta yena ni makalichi ya yena a swi hlayisiwa eka yona, ni miti leyi vagadi va yena va tihanci a va tshama eka yona, ni hinkwaswo leswi a naveleke ku swi aka eYerusalema, ni le Lebanoni, ni le tindhawini hinkwato leti fumiwaka hi yena. 20-21Masalela ya Vaamori ni Vahiti ni Vaperisi ni Vahivhi ni Vayebusi, Solomoni ú va rhwexile mintirho ya vuhlonga, hikuva a va nga ri Vaisraele. A va ri vatukulu va vanhu lava a va sele etikweni, lava Vaisraele va tsandzekeke ku va herisa. Nisweswi va ha ri mahlonga. 22Loko va ri vavanuna va Israele, Solomoni a nga va endlanga mahlonga; kambe a va ri masocha ya yena, ni valanguteri va yena, ni tindhuna ta tinyimpi ni ta mavuthu, ni vafambisi va makalichi, ni vafambisi va vagadi va tihanci ta nyimpi.

23Valanguteri lavakulu va mintirho ya Solomoni a va ri 550; a va kambela mintlawa ya vatirhi, emintirhweni ya vona.

24Loko a ri N'wa-Faro nkata Solomoni, a huma emutini wa Davhida enkoveni, a tlhandlukela endlwini ya yena leyi Solomoni a n'wi akeleke yona. Solomoni a engeta a aka khokholo leri vuriwaka “Milo”.

25

9:25
Eks. 23:17
34:23
Dut. 16:16
Kanharhu hi lembe, Solomoni a a tolovele ku humesela HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye, ehenhla ka alitari leyi a yi akeleke xona Xikwembu. A a hisa ni mirhi ya risuna, emahlweni ka HOSI Xikwembu eTempeleni. Hi ndlela leyi, a a tirha tifanelo ta Tempele hi ku hetiseka.Kumbe: a aka Tempele a heta

26Hosi Solomoni a aka tingalava to tala le Esiyoni-Gebere, muti lowu nga kusuhi na Eloto eribuweni ra Lwandle-ro-Tshwuka,Lwandle-ro-Tshwuka, kumbe: Lwandle-ra-Tinhlanga etikweni ra Edomu.

27Kutani Hiramu a rhumela malandza ya yena ku pfuna ku tluta tingalava leti. Vatluti lava va Hiramu a va ri ni vutivi bya lwandle, va pfuna ni malandza ya Solomoni. 28Va ya fika le tikweni ra Ofiri, va ya kuma ni nsuku wo tika ku tlula tithani ta 17, kutani va vuya na wona eka hosi Solomoni.