Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta Solomoni loko a nghenisa Areka eTempeleni

(II Tikr. 5:2-14)

81

8:1
II Sam. 6:12-16
I Tikr. 15:25-29
Kutani Solomoni a hlengeleta vakulukumba va tiko ra Israele, va nga vafambisi va tinyimba hinkwato, ni varhangeri va mindyangu ya Vaisraele; va ta ka yena entsindza le Yerusalema, ku ta teka Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu emutini wa Davhida lowu vuriwaka Siyoni, va tlhandluka na yona va ya eTempeleni. 2Hiloko vavanuna hinkwavo va Israele va hlengeletana eka hosi Solomoni enkhubyeni wa n'hweti ya Etanimi, yi nga n'hweti ya vu-7 elembeni ra Xiyuda. 3Loko vakulukumba va Israele va fikile hinkwavo, vaprista va tlakula Areka ya HOSI Xikwembu. 4Kutani va tlhandluka na yona va ya eTempeleni; a va rhwele ni Ntsonga lowo Hlawuleka, ni swibya hinkwaswo leswo hlawuleka leswi a swi ri eka wona. Varhwari a va ri vaprista ni Valevhi. 5Kutani hosi Solomoni a yima emahlweni ka Areka, swin'we ni nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele lava fikeke eka yena, kutani va humesa magandzelo hi swifuwo leswo tala ngopfu swa ntsandza-vahlayi, leswikulu ni leswitsongo.

6Kutani vaprista va veka Areka ya Ntwanano wa HOSI endhawini ya yona, exivandleni xa le mpfungwe ka Tempele, xi nga lexo hlawuleka ngopfu; va yi veka ehansi ka timpapa ta tikerubu. 7Tikerubu teto a ti vumbekile ti ri ni timpapa leti ntlharamukeke ehenhla ka ndhawu ya Areka, kutani ti sirhelela Areka ni swikhomo swa yona. 8Swikhomo a swi lehile; loko munhu a swi languta a ri exivandleni xo rhanga lexo hlawuleka, a a vona makumu ya swona exivandleni lexo hlawuleka xa le mpfungwe. Kambe loko a languta a ri ehandle ka Tempele, a a nga swi voni. Kutani ni namuntlha swa ha ri tano. 9

8:9
Dut. 10:5
Endzeni ka Areka, a ku nga ri na nchumu, ehandle ka maribye mambirhi ya swiphepherhele, lama vekiweke kona hi Muxe; a ma ri maribye ya le ntshaveni ya Horebe, lawa HOSI Xikwembu xi boheke ha wona ntwanano ni Vaisraele, loko va huma etikweni ra Egipta. 10
8:10-11
Eks. 40:34-35
Loko vaprista va huma exivandleni lexo hlawuleka, papa ri tata Tempele, 11kutani vaprista va tsandzeka ku ya emahlweni ni ntirho wa vona hikwalaho ka papa, hikuva ku dzuneka ka HOSI Xikwembu a ku tatile yindlu ya yona.

Ta ku khanguriwa ka Tempele

12Kutani Solomoni a khongela a ku: “Wena HOSI, [u vekile dyambu ematilweni, kambe]Van'wana a va tsalanga marito lawa u vurile leswaku u ta tshama exihundleni lexikulu. 13Hikokwalaho mina ndzi ku akerile yindlu leyo chaviseka leyi nga ya wena, laha u nga ta tshama kona hilaha ku nga heriki.”

14Kutani hosi Solomoni a hundzuluka, a langutana ni nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele lava a va yimile hi milenge, kutani a va nkhensela eka HOSI Xikwembu, a ku: 15“A ku nkhensiwe HOSI, Xikwembu xa Israele, hikuva xi endlile hinkwaswo leswi xi swi tshembiseke Davhida tata wa mina, loko xi te: 16

8:16
II Sam. 7:4-11
I Tikr. 17:3-10
‘Ku sukela siku leri ndzi humeseke vanhu va mina va Israele etikweni ra Egipta, a ndzi nga si hlawula muti ni wun'we exikarhi ka tinyimba hinkwato ta Vaisraele, laha ku nga ta akiwa yindlu leyi vito ra mina ri nga ta dzunisiwa eka yona. Kambe sweswi ndzi hlawurile Davhida ku va hosi ya vanhu va mina va Israele.’ ” 17
8:17-18
II Sam. 7:1-3
I Tikr. 17:1-2
Solomoni a ya emahlweni a ku: “Tata wa mina Davhida a a bohile makungu ya ku aka yindlu leyi vito ra HOSI, Xikwembu xa Israele, ri nga ta dzunisiwa eka yona. 18Kambe HOSI Xikwembu xi te ka Davhida tata wa mina: ‘Loko ma ri makungu lawa u ma boheke, yo aka yindlu leyi vito ra mina ri nga ta dzunisiwa eka yona, i manene ngopfu. 19
8:19
II Sam. 7:12-13
I Tikr. 17:11-12
Hambiswiritano, a hi wena la nga ta aka yindlu leyi, kambe n'wana wa wena loyi u nga ta n'wi veleka, hi yena la nga ta aka yindlu leyi vito ra mina ri nga ta dzunisiwa eka yona.’ ” 20Solomoni a engeta a ku: “Namuntlha, HOSI Xikwembu xi hetisile xitshembiso xa xona, hikuva ndzi vekiwile ku va hosi endzhaku ka Davhida tata wa mina, ndzi nyikiwa vuhosi bya Vaisraele, hilaha HOSI Xikwembu xi tshembiseke hakona; kutani ndzi akile yindlu leyi vito ra HOSI, Xikwembu xa Israele, ri nga ta dzunisiwa eka yona. 21Kutani ke, eka yona ndzi lulamisile ndhawu ya Areka, laha ku nga ni milawu ya ntwanano lowu HOSI Xikwembu xi wu boheke ni vatata wa hina, loko xi va humesa etikweni ra Egipta.”

Xikhongelo xa Solomoni

(II Tikr. 6:12-42)

22Kutani Solomoni a yima emahlweni ka nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele, a khongela a langutile alitari ya HOSI Xikwembu, a tlakusela mavoko ya yena ehenhla, a ku. 23“Wena HOSI, Xikwembu xa Israele, a ku na xikwembu ni xin'we lexi fanaka na wena, ehenhla matilweni, hambi hansi emisaveni: U hlayisa ntwanano wa wena, u komba ni rirhandzu ra wena eka malandza ya wena lama tinyiketaka hi mbilu ku hanya etindleleni ta wena. 24U hlayisile leswi u swi tshembiseke tata wa mina Davhida, nandza wa wena; u n'wi tshembisile swona, kutani namuntlha u tirhile hilaha u vuleke hakona. 25

8:25
I Tih. 2:4
Sweswi we HOSI, Xikwembu xa Israele, hlayisa leswi u swi tshembiseke tata wa mina Davhida, nandza wa wena. U te eka yena: ‘Emutini wa wena, a ku nga pfumaleki munhu ni siku ni rin'we, loyi a nga ta fuma Vaisraele hi vito ra mina, loko vatukulu va wena va tivonela ku hanya emahlweni ka mina ku fana na wena, va hlayisa nawu wa mina.’ 26Hikokwalaho ke, wena Xikwembu xa Israele, hetisa namuntlha xitshembiso lexi u xi tshembiseke tata wa mina Davhida, nandza wa wena.

27

8:27
II Tikr. 2:6
“Kambe xana wena Xikwembu u nga tshama emisaveni hakunene ke? Leswi matilo ya matilo ma nga ku eneriki, Tempele leyi ndzi yi akeke, yi nga ku enerisa ku yini xana? 28Hambiswiritano, we HOSI Xikwembu xanga, amukela ku khongela ka mina nandza wa wena, ni ku kombela ka mina, u yingisa ku rila ka mina ni xikhongelo lexi ndzi xi vulaka namuntlha emahlweni ka wena, mina nandza wa wena. 29
8:29
Dut. 12:11
Vusiku ni nhlekanhi mahlo ya wena a ma langute Tempele leyi, xi nga xivandla lexi u vuleke leswaku wena u ta gandzeriwa eka xona, kutani u yingisa xikhongelo lexi mina nandza wa wena ndzi xi humesaka ndzi ri karhi ndzi languta xivandla lexi. 30Yingisa xikombelo xa mina nandza wa wena, ni xa Vaisraele vanhu va wena, loko va khongela va ri karhi va languta xivandla lexi. Hi yingise u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, hi yingise u hi rivalela!

31“Nkarhi wun'wana munhu a nga dyohela un'wana, kutani a boheka ku vula ntiyiso hi ku hlambanya emhakeni ya yena. Loko a ta ku ta hlambanya emahlweni ka alitari ya wena kwala Tempeleni leyi, 32yingisa u ri ematilweni; tirha, u avanyisa mhaka ya malandza ya wena: La nga ni nandzu, n'wi vone nandzu u n'wi rihisa ku dyoha ka yena; kasi la nga riki na nandzu, n'wi khanise emhakeni ya kona, a riheriwa hilaha swi n'wi fanelaka hakona.

33“Nkarhi wun'wana Vaisraele vanhu va wena va nga hluriwa hi valala va vona, hi mhaka ya leswi va ku dyoheleke. Kutani ke, loko va tlhelela ka wena ni loko va ku dzunisa, va ri karhi va ku khongela ni ku kombela eka wena va ri eTempeleni leyi, 34va yingise u ri ematilweni, u va rivalela ku dyoha ka vona, va nga Vaisraele vanhu va wena, u va tlherisela etikweni leri u ri nyikeke vatata wa vona.

35“Nkarhi wun'wana, matilo ma nga pfaleka, mpfula yi nga ha ni, hi mhaka ya leswi va ku dyoheleke. Kutani ke, loko va khongela va ri karhi va languta xivandla lexi, ni loko va ku dzunisa, va tshika ku dyoha ka vona siku u va tshinyaka, 36va yingise u ri ematilweni, u va rivalela ku dyoha ka vona, wona malandza ya wena, va nga Vaisraele vanhu va wena. Naswona u va dyondzisa ndlela leyinene leyi va nga ta hanya ha yona, kutani u nisa mpfula etikweni leri u ri nyikeke vanhu va wena leswaku ri va ndzhaka ya vona.

37“Nkarhi wun'wana, tiko ri nga wela hi dyandza kumbe ntungu, swimila swi tshwa hi mumu, kumbe swi dyiwa hi mati, kumbe swi hlaseriwa hi tinjiya ni mbhindzula; nkarhi wun'wana, Vaisraele va ta rhendzeriwa hi valala emindzilekaneni ya tiko ra vona,Van'wana va ri: Vaisraele va ta rhendzeriwa hi valala emakhokholweni ya vona kumbe va ta wela hi mintungu ni mavabyi ya tinxaka-xaka. 38Eminkarhini leyo tano, xikhongelo xihi ni xihi kumbe xikombelo xihi ni xihi, xa munhu a ri un'we kumbe xa Vaisraele hinkwavo vanhu va wena, xi yingise we HOSI! Loko vakhongeri lava va titwa va ri ekhombyeni, ni loko va tlakusela mavoko ya vona ehenhla, va khongela va ri karhi va languta Tempele leyi, 39va yingise, wena HOSI, u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, u va rivalela, u tlherisela un'wana ni un'wana wa vona hi ku ya hi mahanyelo ya yena ni makungu ya mbilu ya yena, hikuva hi wena ntsena u tivaka timbilu ta vanhu. 40Hi ndlela leyi, va ta ku chava, masiku hinkwawo ya ku hanya ka vona etikweni leri u ri nyikeke vatata wa hina.

41“Siku rin'wana, hambi a ri muluveri la nga riki munhu wa tiko ra wena ra Israele, a nga ta a huma etikweni ra le kule a tela wena haleno, 42hikuva vamatiko va ta twa ku duma ka vito ra wena, va twa ni ta mintirho ya wena ya matimba yo lwela vanhu va wena. Loko muluveri wo tano a ta ku ta khongela a ri karhi a languta Tempele leyi, 43n'wi yingise we HOSI u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, u n'wi endlela hinkwaswo leswi swi n'wi susumeteke ku kombela eka wena. Hi ndlela leyi, vanhu hinkwavo va misava va ta tiva vito ra wena va ku chava, tanihi leswi Vaisraele vanhu va wena va ku chavaka; naswona vamatiko va ta tiva leswaku yindlu leyi ndzi yi akeke i Tempele ya wena hakunene.

44“Nkarhi wun'wana, vanhu va wena va nga hloma matlhari ku ya lwa ni valala va vona, va ri karhi va famba hi tindlela leti u va leriseke tona. Kutani loko va ku khongela wena HOSI, va ri karhi va languta muti lowu u wu hlawuleke ni yindlu leyi ndzi ku akeleke yona leswaku u gandzeleriwa eka yona, 45enkarhini wolowu, yingisa ku khongela ka vona ni ku kombela ka vona u ri ematilweni, u va lamulela.

46“Nkarhi wun'wana, va nga ku dyohela, hikuva a ku na munhu na un'we la nga dyohiki; kutani u ta va hlundzukela hi ku va nyiketa emavokweni ya valala va vona, va yisiwa va ri mahlonga ematikweni ya valala volavo, ya le kule kumbe ya laha kusuhani. 47Kumbexana va ta tikamba etikweni leri va yisiweke eka rona va ri mahlonga, kutani va hundzuka, va khongela hi matimba eka wena va ri evukhumbini, va tivula va ku: ‘Hi dyohile, hi onhile, hi endlile leswo biha!’ 48Loko va hundzukisa sweswo, hi timbilu ta vona hinkwato ni miehleketo ya vona hinkwayo, etikweni leri vavala va vona va va yiseke eka rona va ri mahlonga, ni loko va khongela va ri karhi va languta tiko ra vona leri u ri nyikeke vatata wa vona, ni loko va languta muti lowu u wu hlawuleke ni yindlu leyi ndzi yi akeke leswaku u gandzeleriwa eka yona, 49va yingise we Hosi, u ri evutshan'wini bya wena ematilweni, u yingisa ku khongela ka vona ni ku kombela ka vona, u va lamulela. 50Rivalela vanhu va wena lava va ku dyoheleke, u va rivalela ku tiarisa ka vona hinkwako, loku va ku dyoheleke ha kona. Va nyike ku tweriwa vusiwana hi lava va va yiseke evukhumbini, va va tsetselela, 51hikuva i vanhu va wena, ni ndzhaka ya yena leyi u yi humeseke etikweni ra Egipta, endzilweni wo n'okisa ni tinsimbhi. 52Ndzi langute mina nandza wa wena, u yingisa ku khongela ka mina; languta Vaisraele vanhu va wena, u yingisa ku khongela ka vona minkarhi hinkwayo, u va twa loko va huwelela eka wena. 53Hi wena u va hlawuleke exikarhi ka tinxaka hinkwato ta misava leswaku va va ndzhaka ya wena, hilaha u vuleke hakona hi nomo wa Muxe nandza wa wena, siku u humeseke vatata wa hina etikweni ra Egipta, we HOSI N'wini wa hina!”

Ku nkhensa ka Solomoni

54Loko Solomoni a hetile ku gandzela HOSI Xikwembu ni ku xi khongela, a suka a yima emahlweni ka alitari ya xona, laha a a nkhinsamile kona, kutani a tlakusela mavoko ya yena ehenhla, 55a nkhensela nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele eka Hosi hi rito leri tlakukeke, a ku: 56“A ku nkhensiwe HOSI leyi nyikeke vanhu va yona va Israele eku tshamiseka, hi ku ya hi switshembiso swa yona hinkwaswo; a ku na rito ni rin'we leri nga wela hansi, ra switshembiso swa yona leswinene leswi yi swi vuleke hi nomo wa Muxe nandza wa yona. 57HOSI Xikwembu xa hina a xi ve na hina, hilaha xi tshameke ni vatata wa hina hakona. Xi nga hi tshiki kumbe ku hi cukumeta. 58

8:58
Dut. 12:10
Yox. 21:44-45
A xi kokele timbilu ta hina eka xona, leswaku hi hanya hi tindlela ta xona hinkwato, hi hlayisa milawu ya xona, ni swiletelo swa xona, ni swiboho swa xona, leswi xi swi leriseke vatata wa hina. 59Marito ya mina lawa ndzi kombeleke eka HOSI ha wona, a ma ve kusuhi ni HOSI Xikwembu xa hina, vusiku ni nhlekanhi. A xi hi endlele hi ku lulama, mina nandza wa xona, na n'wina Vaisraele vanhu va xona, hi ku ya hi leswi taka hi siku rin'wana ni rin'wana. 60Hikokwalaho, vanhu hinkwavo va misava va ta tiva leswaku HOSI hi yona yi nga Xikwembu, a ku na xin'wana ehandle ka xona. 61Loko mi ri n'wina, tshembani HOSI Xikwembu xa hina hi timbilu, mi hanya hi swiletelo swa xona ni ku hlayisa milawu ya xona, tanihi siku leri ra namuntlha.”

Ta Solomoni loko a humesela Xikwembu emagandzelo

(II Tikr. 7:1-10)

62Kutani hosi Solomoni ni Vaisraele hinkwavo va humesela HOSI Xikwembu emagandzelo. 63Solomoni a humesela HOSI Xikwembu emagandzelo ya xinakulobye hi swifuwo leswikulu swa 22 000, ni swifuwo leswitsongo swa 120 000. Hosi Solomoni ni Vaisraele hinkwavo va khangurisa sweswo yindlu ya HOSI Xikwembu. 64Hi siku rero, hosi Solomoni a hlawulekisa ndhawu ya le xikarhi, exivaveni lexi nga mahlweni ka Tempele, a humesela kona magandzelo lama hisiwaka, ni magandzelo ya swa le masin'wini, ni mafurha ya magandzelo ya xinakulobye, hikuva alitari ya koporo ya le ndzeni ka Tempele a yi ri yitsongo ngopfu ku humesela ka yona swa magandzelo lawa hinkwawo.

65Solomoni a dya nkhuvo hi masiku ya 7,Van'wana va ri: masiku ya 7 ni ya 7, ma endla 14 a ri ni vanhu hinkwavo va Israele. A yi ri nhlengeletano leyikulu ya vanhu lava a va huma ku sukela exiphandzeni xa Hamata en'walungwini ku ya fika endzilekaneni wa Egipta edzongeni. 66Hi siku ra vu-8, Solomoni a pfala nkhuvo, vanhu va hangalaka va ri karhi va n'wi nkhensa swinene, va ya emakaya va tsakile ngopfu, va tlangela ku saseka ka hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi swi kombeke Davhida nandza wa xona ni Vaisraele vanhu va xona.