Xitsonga 1989 (TSO89)
22

Muprofeta Mikaya a tshinya Akabu

(II Tikr. 18:2-27)

221Ku hundza malembe manharhu, Vasiriya ni Vaisraele va ri karhi va hanyisana hi ku rhula. 2Kambe hi lembe ra vunharhu, hosi Yoxafati wa le Yuda a rhelela a huma eYerusalema, a ya endzela Akabu hosi ya Israele. 3Kutani Akabu a byela va huvo ya yena a ku: “Xana ma tsundzuka leswaku muti wa Ramoto-Giliyadi i wa hina xana? Kutani hina ho kanakana ku ya wu susa emavokweni ya hosi ya Vasiriya!” 4Hiloko Akabu a vutisa Yoxafati a ku: “Xana hi nga ya swin'we hi ya hlasela Ramoto-Giliyadi ke?” Yoxafati a hlamula hosi ya Israele a ku: “Mina na wena, hi van'we; vanhu va mina i va wena, tihanci ta mina i ta wena.”

5Yoxafati a engeta a ku ka hosi ya Israele: “Rhanga u twaVan'wana va ri: A hi rhangeni hi twa leswaku HOSI Xikwembu xi ri yini emhakeni leyi.” 6Hiloko hosi ya Israele yi hlengeleta vaprofeta vo ringana 400, kutani yi ku ka vona: “Xana ndzi nga ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, kumbe ndzi tshika makungu lawa ke?” Vaprofeta va ku: “Famba u ya hlasela muti lowu, hikuva Xikwembu N'wini wa hina ú ta wu nyiketa emavokweni ya wena, we hosi.” 7Kambe Yoxafati a vutisa a ku: “Xana a ka ha ri na muprofeta un'wana wa HOSI Xikwembu laha, loyi na yena hi nga n'wi vutisaka ke?” 8Kutani hosi ya Israele yi hlamula Yoxafati yi ku: “Ina, ka ha ri ni munhu un'we, loyi hi nga vutisaka eka yena leswaku HOSI Xikwembu xi ri yini eka swona; i Mikaya n'wana Imila. Kambe mina ndza n'wi venga hikuva a nga ndzi vhumbheli nchumu xo saseka, wo ndzi byela leswo biha ntsena minkarhi hinkwayo.” Yoxafati a ku: “Hayi, a hi wena hosi u fanelaka ku vulavurisa sweswo!” 9Hiloko hosi ya Israele yi lerisa un'wana wa valanguteri, yi ku ka yena: “Hatlisa u ya vitana Mikaya n'wana Imila u vuya na yena haleno.”

10Akabu hosi ya Israele na Yoxafati hosi ya Yuda a va tshamile eswiluvelweni swa vona, erivaleni leri nga mahlweni ka nyangwa ya Samariya, va ambarile swiambalo swa vona swa vuhosi, kutani vaprofeta hinkwavo a va ri karhi va vhumbha emahlweni ka vona. 11Un'wana wa vona la vuriwaka Sedekiyasi n'wana Kenana, a a furile timhondzo ta nsimbhi; a ta na tona, a ku ka Akabu: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Hi timhondzo leti, u ta susumeta Vasiriya va ko va herisiwa.’ ” 12Vaprofeta hinkwavo va vhumbhisa sweswo va ku: “Famba u ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, u ta hlula. HOSI Xikwembu xi ta wu nyiketa emavokweni ya wena, we hosi.”

13Murhumiwa loyi a nga ya a ya vitana Mikaya, a ku ka yena: “Yingisa! Vaprofeta va vulavurile hi nomo wun'we, hinkwavo va tivisile hosi leswo saseka. Na wena ke, vulavula ku fana na vona, u tivisa hosi leswo saseka.” 14Mikaya a hlamula a ku: “Ndza tiyisa emahlweni ka HOSI Xikwembu lexi hanyaka, ndzi ri: Leswi HOSI Xikwembu xi nga ta ndzi tivisa swona, hi swona ntsena leswi ndzi nga ta swi vula.” 15Loko Mikaya a fika le ntsindza, hosi Akabu a n'wi vutisa a ku: “We Mikaya, xana hi nga famba hi ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi, kumbe hi tshika makungu lawa xana?” Mikaya a ku: “Fambani mi ya wu hlasela, mi ta wu hlula. HOSI Xikwembu xi ta nyiketa muti emavokweni ya wena we hosi.” 16Kambe hosi Akabu a engeta a ku ka Mikaya: “Xana ndzi ta ku hlambanyisa kangani leswaku u nga ndzi byeli nchumu, loko wu nga ri wona ntiyiso wo huma eka HOSI Xikwembu, xana?” 17

22:17
Tinhl. 27:17
Mt. 9:36
Mk. 6:34
Hiloko Mikaya a boxa a ku: “Ndzi vonile Vaisraele hinkwavo va hangalakile etintshaveni, va fana hi tinyimpfu leti nga riki na murisi. Naswona HOSI Xikwembu xi ri: ‘Vanhu lava va pfumala vafambisi; un'wana ni un'wana wa vona a a tlhelele ekaya ka yena hi ku rhula.’ ” 18Hosi ya Israele yi ku ka Yoxafati: “Ndzi ku byerile leswaku munhu loyi a nga ka a nga ndzi vhumbheli leswo saseka; wo ndzi vhumbhela leswo biha ntsena!”

19Kutani Mikaya a engeta a ku: “Loko swi ri tano, yingisa rito ra HOSI Xikwembu: Ndzi vonile HOSI Xikwembu xi tshamile exiluvelweni xa xona ematilweni; mavandla hinkwawo ya lava va xi tirhelaka a ma yimile evokweni ra xona ra xinene ni ra ximatsi. 20HOSI Xikwembu a xi ri karhi xi va vutisa xi ku: ‘Xana i mani la nga ta yenga Akabu ku ya hlasela Ramoto-Giliyadi, leswaku a ta ya fela kona, xana?’ Un'wana ú vula leswi, un'wana a vula leswiya. 21Kutani eku heteleleni, ku humelela wun'wana wa mimoya, wu yima emahlweni ka HOSI Xikwembu wu ku: ‘Mina ndzi nga ya ndzi ya n'wi yenga.’ HOSI Xikwembu xi vutisa moya lowu xi ku: ‘Xana u ta n'wi yenga hi yini xana?’ 22Moya wu hlamula wu ku: ‘Ndzi ta nghena emilon'weni ya vaprofeta va Akabu ndzi ri moya wa mavunwa.’ Xikwembu xi ku: ‘Hiswona, n'wi yenge, u ta swi kota. Famba u ya endlisa sweswo.’ ”

23Mikaya a engeta, a ku: “Sweswi ke, yingisa we Akabu. HOSI Xikwembu xi nghenisile moya wa mavunwa emilon'weni ya vaprofeta va wena hinkwavo; xi tivisile leswo biha ehenhla ka wena.” 24Kutani Sedekiyasi n'wana Kenana a kongoma Mikaya, a n'wi ba hi mpama erhan'wini, a ku: “Xana moya wa HOSI Xikwembu wu sukile rini eka mina ku ta vulavula na wena ke?” 25Mikaya a hlamula a ku: “Sweswo, u ta swi tiva siku u nga ta ya tumbela endlwini ya le xikarhi.”Kumbe: siku u nga ta tumbela hi ku rhurha-rhurha hi makamari 26Hiloko hosi ya Israele yi lerisa yi ku: “Khomani Mikaya, mi n'wi tlherisela eka Amoni ndhuna ya muti, ni ka Yowasi n'wana wa mina, 27mi va byela mi ku: ‘Hosi Akabu ú lerisa leswaku mi pfalela munhu loyi ekhotsweni, mi n'wi phamela tintshutshe ni mati ntsena, ku fikela loko ndzi vuya hi le nyimpini, ndzi nga vavisiwanga.’ ” 28Kambe Mikaya a kaneta a ku: “Loko wena wo vuya hi le nyimpini u nga vavisiwanga, marito ya mina ma ta va ma nga humanga eka HOSI Xikwembu.”

[A engeta a ku: “Ndzi vulavulela etindleveni ta n'wina hinkwenu.”]Van'wana a va tsalanga marito lawa

Ta ku fa ka Akabu

(II Tikr. 18:28-34)

29Hiloko hosi ya Israele swin'we na Yoxafati hosi ya Yuda va ya hlasela muti wa Ramoto-Giliyadi. 30Kutani hosi ya Israele yi ku ka Yoxafati: “Ndzi ta tifihla hi ku ambala swin'wana loko hi ya eku lweni, kambe wena u nga susi swiambalo swa wena swa vuhosi.”Van'wana va ri: Kambe wena u ta ambala swiambalo swa mina swa vuhosi Kavaloko hosi ya Israele yi tifihla hi ku hluvula swa vuhosi yi ambala swin'wana, kutani yi nghena enyimpini.

31Hosi ya Vasiriya a yi lerisile vafambisi va makalichi ya yona va 32, yi ku: “Mi nga lwi ni masocha kumbe tindhuna, kambe mi lwa ni hosi ya Israele ntsena.” 32Kutani loko vafambisi va makalichi va vona Yoxafati, va byelana va ku: “Hakunene loyi, hi yena hosi ya Israele.” Hiloko va ya, va ya lwa na yena, kambe Yoxafati a tlhava mukhosi. 33Loko vafambisi va makalichi va vona leswaku a a nga ri yena hosi ya Israele, va tshika ku n'wi hlongorisa. 34Kambe wanuna un'wana a copa Akabu hosi ya Israele hi nseve, a nga n'wi tivi, kutani a n'wi tlhava emahlanganeni ya tinsimbhi ta xisirhelelo xa yena xa le xifuveni. Kavaloko Akabu a ku ka muchayeri wa kalichi ya yena: “Jikisa kalichi, u ndzi humesa enyimpini, hikuva ndzi tlhaviwile.”

35Hi siku rero, nyimpi yi ya yi hisa, kutani hosi Akabu a yima hi ku tiseketela ekalichini ya yena a langutene na Vasiriya, ku kondza loko a timeka nimadyambu. Ngati ya mbanga ya yena a yi khulukerile endzeni ka kalichi. 36Loko dyambu ri lava ku pela, va huwelela va byela mavuthu va ku: “Un'wana ni un'wana a a kongome emutini wa yena ni le tikweni ra yena, 37hikuva hosi yi file.” Kutani va rhwala Akabu, va n'wi yisa emutini wa Samariya, va ya n'wi lahla kona. 38Loko va hlantswa kalichi etiveni ra le Samariya, timbyana ti nantswetela ngati ya hosi Akabu, kutani ni tinghwavava ti ta, ti ta hlamba kona, hilaha HOSI Xikwembu xi nga vula hakona.

39Kutani ke, mintirho leyin'wana ya Akabu, ni hinkwaswo leswi a swi endleke, ni ta yindlu leyi a yi akeke yo sasekisiwa hi matino ya tindlopfu, ni ta miti hinkwayo leyi a yi akeke, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Israele. 40Kutani Akabu a tietlelela, Ahaziya n'wana wa yena a sala a fuma.

Ta ku fuma ka Yoxafati eYuda

(II Tikr. 20:31-37)

41Hi lembe ra vumune ra ku fuma ka hosi Akabu etikweni ra Israele, Yoxafati n'wana Asa a sungula ku fuma etikweni ra Yuda. 42Yoxafati a a ri ni malembe ya 35 loko a sungula ku fuma, a fuma malembe ya 25 a ri eYerusalema. Mana wa yena a a ri Azuba, N'wa-Xilihi. 43Yoxafati a hanya hi tindlela hinkwato ta Asa tata wa yena, a nga ti tshiki, a ri karhi a endla leswi lulameke emahlweni ka HOSI Xikwembu. 44Hambiswiritano, swa le switsungeni leswo hlawuleka a swi tshikiwanga: Vanhu a va ha ya gandzela ni ku hisa mirhi ya risuna eka swona. 45Hi tlhelo rin'wana, Yoxafati ú hanyisene hi ku rhula ni hosi ya le Israele.

46Kutani mintirho leyin'wana ya Yoxafati, ni ta vunhenha lebyi a nga tikomba ha byone, ni ta tinyimpi leti a ti lweke, swi tsariwile eka “Buku ya Matimu” ya tihosi ta Yuda. 47Vunghwavava bya le magandzelweni ya swa hava, lebyi a bya ha endliwa eminkarhini ya Asa, n'wana wa yena Yoxafati ú byi herisele makumu etikweni.

48Etikweni ra Edomu, a ku nga ri na hosi, a ku fuma musivi ntsena. 49Hikokwalaho Yoxafati ú kotile ku aka tingalava letikulu, ti ya lava nsuku etikweni ra Ofiri. Kambe a nga ha yanga kona, hikuva tingalava ti fayeteriwile le Esiyoni-Gebere. 50Hiloko Ahaziya n'wana Akabu a ku ka Yoxafati: “Pfumelela malandza ya mina ku heleketa malandza ya wena etingalaveni.” Kambe Yoxafati a nga swi pfumelanga sweswo. 51Yoxafati a tietlelela, a lahliwa emasirheni ya vakokwa wa yena emutini wa Davhida kokwa wa yena. Kutani Yehoramu n'wana Yoxafati a sala a fuma.

Ta ku fuma ka Ahaziya eIsraele

52Hi lembe ra vu-17 ra ku fuma ka hosi Yoxafati etikweni ra Yuda, Ahaziya n'wana Akabu a sungula ku fuma tiko ra Israele a ri emutini wa Samariya, a fuma malembe mambirhi kona. 53A endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu, a hanya hi tindlela ta tata wa yena, ni ta mana wa yena, ni ta Yerobuwamu n'wana Nebati loyi a a dyohisile Vaisraele. 54Ahaziya a tirhela ni ku gandzela Baali, kutani a hlundzukisa HOSI Xikwembu xa Israele, hi tindlela hinkwato leti tata wa yena a a xi hlundzukisile ha tona.