Xitsonga 1989 (TSO89)
20

Akabu a hlula Vasiriya

201Bene-Hadada, hosi ya Vasiriya, a hlengeleta mavuthu ya yena hinkwawo. A suka ni tihosi ta 32, ni tihanci, ni makalichi ya nyimpi, kutani a ya lwa ni muti wa Samariya, a wu rhendzela, a tilulamisela ku wu hlasela. 2A rhumela vanhu emutini, eka Akabu hosi ya Vaisraele, 3va fika va ku ka yena: “Bene-Hadada ú vurisa sweswo ú ri: ‘Silivhere ya wena, ni nsuku wa wena, i swa mina; hambi va ri vasati va wena ni vana va wena lavo saseka, na vona i va mina.’ ”Van'wana va ri: vona i va wena 4Hosi ya Vaisraele yi hlamula yi ku: “U vula swona, wena hosi Bene-Hadada, n'wini wanga; ndzi wa wena, mina ni hinkwaswo leswi nga swa mina.”

5Varhumiwa va tlhela va ta eka Akabu, va ku: “Bene-Hadada ú vurisa sweswo ú ri: ‘Ndzi rhumile vanhu, va ta ku lerisa leswaku u tisa silivhere ya wena ni nsuku wa wena eka mina, kun'we ni vasati va wena ni vana va wena. 6Hambiswiritano, mundzuku hi nkarhi walowu, ndzi ta rhumela tinhenha ta mina eka wena, ti ta ngundzuvanya yindlu ya wena ni tindlu ta malandza ya wena, kutani ti ta teka hinkwaswo leswi ti swi vonaka swi ri swa risima,Van'wana va ri: hinkwaswo leswi u swi vonaka swi ri swa risima ti vuya na swona.’ ”

7Kavaloko hosi ya le Israele yi vitana vakulukumba hinkwavo va tiko, yi ku ka vona: “Xana ma swi twa ke? Vonani! Munhu loyi ú lava ku vanga madzolonga, hikuva ú rhange a rhuma vanhu va ndzi lerisa ku yisa vasati va mina ni vana va mina eka yena, swin'we ni silivhere ya mina ni nsuku wa mina, kambe a ndzi n'wi alelanga.” 8Hiloko vakulukumba hinkwavo swin'we ni vanhu hinkwavo, va n'wi hlamula va ku: “U nga n'wi yingisi; hambi ku ri ku pfumela, u nga pfumeli.” 9Kutani Akabu a hlamula varhumiwa va Bene-Hadada, a ku: “Byelani hosi n'wini wanga, leswaku swilo hinkwaswo leswi a swi kombeleke eka mina nandza wa yena eku sunguleni, a ndzi ta swi endla, kambe leswi a swi kombelaka sweswi, e-e, a ndzi nga koti ku swi endla.”

Varhumiwa va muka, kambe va tlhela va vuya eka Akabu, 10va ri ni rito leri humaka eka Bene-Hadada, leri nge: “Mina Bene-Hadada, ndza tiyisa hi ku hlambanya hi swikwembu, ndzi ri: Ritshuri hinkwaro ra Samariya ri nga ka ri nga tati swandla swa vavanuna hinkwavo lava va ndzi tirhelaka.” 11Akabu hosi ya Vaisraele a hlamula a ku: “N'wi byeleni: Tinhenha a ti rhangi hi ku giya, loko ta ha hloma nyimpi, kambe ti giya loko ti hlurile.” 12Nhlamulo leyi yi fika etindleveni ta Bene-Hadada loko a ri eku nweni swin'we ni tihosi tin'wana emixaxeni ya tona.emixaxeni ya tona, kumbe: emutini wa Sukoti Hiloko a lerisa tinhenha ta yena a ku: “Hlomani!” Kutani va hloma ku ya hlasela muti wa Akabu.

13Enkarhini lowu, ko tshuka ku humelela muprofeta, a kongoma Akabu hosi ya Vaisraele, a ku ka yena: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Xana mintshungu leyikulu leyi, wa yi vona ke? Yingisa! Namuntlha ndzi ta yi nyiketa emavokweni ya wena, kutani u ta swi tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI.’ ” 14Hiloko Akabu a vutisa muprofeta a ku: “Swi ta endliwa hi mani xana?” Muprofeta a n'wi hlamula a ku: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Swi ta endliwa hi mavuthu ya majaha lama thoriweke hi tindhuna ta swifundzha.’ ” Akabu a n'wi vutisa nakambe a ku: “Nyimpi yi ta sunguriwa hi mani xana?” Muprofeta a hlamula a ku: “Yi ta sunguriwa hi wena!” 15Kutani Akabu a rhamba majaha, ma ta phalala ma ri 232. Endzhaku ka swona, a rhamba vavanuna hinkwavo va Israele, va ko va ringana 7 000.

16Vaisraele va huma hi nkarhi wa nhlekanhi, loko Bene-Hadada a ha ri eku nweni a pyopyiwa emixaxeni, swin'we ni tihosi ta 32 leti a ti yima na yena. 17Mavuthu ya majaha ma rhanga ma huma. Hiloko Bene-Hadada a rhumela tinhlori, ti vuya ti n'wi tivisa ti ku: “Ku ni vavanuna lava humaka eSamariya.” 18Bene-Hadada a lerisa a ku: “Loko va ta hi ku rhula, va khomeni kunene, mi nga va dlayi; ni loko va tela ku lwa, mi nga va dlayi, va khomeni kunene.”

19Kambe mavuthu ya majaha, ma rhanga ma huma emutini, ma landziwa hi mavuthu man'wana ya Vaisraele, 20kutani un'wana ni un'wana wa vona a dlaya nala loyi a lwaka na yena. Hiloko Vasiriya va tsutsuma, Vaisraele va ri karhi va va hlongorisa. Loko a ri Bene-Hadada hosi ya Vasiriya, a baleka hi hanci, a ri ni vagadi van'wana. 21Kutani hosi ya Vaisraele yi huma, yi herisa tihanciVan'wana va ri: yi ya phangha tihanci ni makalichi, yi herisa ni Vasiriya lavo tala hi ndlela yo chavisa.

22Kutani muprofeta a ta eka hosi ya Vaisraele, a ku ka yona: “Pfuka u tiya nhlana, u twisisa ni ku xiyaxiya leswi u fanelaka ku swi endla; hikuva haxawa hi ximun'wana hosi ya le Siriya yi ta hloma matlhari ku ta lwa na wena.”

Akabu a lwa ni Vasiriya ravumbirhi

23Malandza ya hosi ya le Siriya ma yi tsundzuxa ma ku: “Swikwembu swa Vaisraele i swikwembu swa le tintshaveni; hi swona leswi endlaka leswaku va hi hlula. Kambe a hi lweni na vona erivaleni, kwalaho a hi nga tsandzeki ku va hlula. 24Naswona, endla leswi: Susa tihosi hinkwato eku fambiseni ka mavuthu, u ti siva hi tindhuna ta nyimpi. 25Kutani, hlengeleta mavuthu yo ringana ni lawa u nga lahlekeriwa ha wona; ntsengo wa tihanci ni makalichi ya nyimpi, na wona wu fanele ku ringana ni lowo sungula. Hi ta ya lwa ni Vaisraele etimbaleni, kutani hi nga ka hi nga tsandzeki ku va hlula.” Bene-Hadada a yingisa leswi va swi vulaka, a swi endla.

26Hi ximun'wana xa lembe leri tlhandlamaka, Bene-Hadada a rhamba Vasiriya, a kongoma na vona emutini wa Afeka ku ya lwa ni Vaisraele. 27Vavanuna va Israele na vona va rhambiwa; kutani va hloma matlhari, va suka va ya lwa ni Vasiriya, va ya gova va langutanile ni Vasiriya. A va fana ni mintlhambinyana mimbirhi ya timbuti, kasi Vasiriya vona a va tate tiko. 28Munhu wa Xikwembu a ta eka hosi ya Vaisraele, a ku ka yona: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Leswi Vasiriya va vuleke leswaku mina HOSI ndzi Xikwembu xa le tintshaveni, ku nga ri Xikwembu xa le timbaleni, ndzi ta nyiketa mintshungu leyikulu leyi emavokweni ya wena, kutani mi ta tiva leswaku hi mina HOSI!’ ” 29Va gova va langutanile masiku ya 7, kutani hi siku ra vu-7, va sungula ku lwa. Hi siku rin'we ntsena, Vaisraele va dlaya tinhenha ta Vasiriya leto famba hi milenge, to ringana 100 000. 30Lava poneke enyimpini, va tsutsumela eAfeka, ekhokholweni, kambe rirhangu ra muti ri wela vavanuna va 27 000 exikarhi ka lava a va ponile enyimpini.

Loko a ri Bene-Hadada, na yena a tsutsuma, a ya tumbela ekhokholweni, endlwini ya le xikarhi.Kumbe: a tumbela hi ku rhurha-rhurha hi makamari 31Malandza ya yena ma ku ka yena: “Yingisa, hi twile leswaku tihosi ta rixaka ra Vaisraele i tihosi leti nga ni tintswalo. Hikokwalaho, a hi ambaleni swiambalo swo khwaxa, hi titsondzela tinhamu hi tingoti ta vabohiwa, kutani hi kongoma eka hosi ya Vaisraele. Nkarhi wun'wana ú ta ku tshika a nga ku dlayi.” 32Hiloko va ambala swiambalo swo khwaxa, va titsondzela tinhamu hi tingoti, va ya eka hosi ya Vaisraele, va ku: “Nandza wa wena Bene-Hadada wa khongela ú ri: ‘Ndzi tshike ndzi hanya.’ ” Kutani Akabu a vutisa a ku: “Kasi Bene-Hadada wa ha ri kona xana? Munhu loyi i makwerhu.” 33Varhumiwa va Bene-Hadada a va yimela ku twa lomu moya wu belaka kona, kutani va hatla va n'wi khoma nomo va ku: “U vula swona, Bene-Hadada i makwenu.” Akabu a ku: “N'wi landzeni, mi vuya na yena!” Hiloko Bene-Hadada a humela handle, a ta eka Akabu, kutani Akabu a n'wi khandziyisa ekalichini ya vuhosi. 34Bene-Hadada a tshembisa Akabu a ku: “Miti leyi tata wa mina a nga tekela tata wa wena, ndza yi tlherisa. Naswona u nga tisungulela mabindzu le Damaska, yo fana ni lawa tata wa mina a nga tisungulela wona eSamariya.” Akabu a ku: “Ha twanana, hikokwalaho ndzi ta ku tshika u muka.” Kutani Akabu a boha xinakulobye na Bene-Hadada, a n'wi tshika a muka.

Muprofeta a tshinya Akabu

35Enkarhini wolowo, hi ku lerisiwa hi HOSI Xikwembu, un'wana wa vadyondzisiwa va vaprofeta a byela nakulobye a ku: “Ndzi kombela leswaku u ndzi ba.” Kambe munhu loyi a ala ku ba muprofeta. 36Hiloko muprofeta a ku ka yena: “Leswi u aleke ku yingisa xileriso xa HOSI Xikwembu, waswivo, kan'we-kan'we loko u suka laha ka mina, nghala yi ta ku dlaya.” Kutani hakunene, loko a ha ku hambana ni muprofeta, a hlangana ni nghala, yi n'wi dlaya. 37Muprofeta a kumana ni wanuna un'wana, a n'wi lerisa a ku: “Ndzi kombela leswaku u ndzi ba.” Wanuna loyi a pfumela, a ba muprofeta, a n'wi boxa mbanga. 38Hiloko muprofeta a suka, a ya yimela hosi Akabu endleleni; a a tifihlile hi ku titsondzela nhloko hi nceka. 39Loko hosi Akabu a hundza hi kwalaho, muprofeta a n'wi huwelela, a ku: “We hosi! Mina nandza wa wena a ndzi ri exivindzini xa nyimpi, kutani yin'wana ya tinhenha ta ka hina yo tshuka yi fularhele nyimpi, kutani yi tisa mubohiwa, yi ku ka mina: ‘Ndzi hlayisele munhu loyi. Loko o tshuka a tsutsuma, u ta dlawa ematshan'wini ya yena, kumbe u ta riha hi mali ya tisilivhere ta 3 600.’ 40Kutani loko mina nandza wa wena ndzi ri karhi ndzi tirha hala ni hala, mubohiwa loyi o nyamalala, a ku swà!” Kavaloko hosi ya Vaisraele yi ku ka muprofeta: “U tsemile mhaka, u tiavanyisile hi wexe.” 41Hiloko muprofeta a hatla a susa nceka lowu a a titsondzele nhloko ha wona. Hosi ya Vaisraele yi n'wi tiva leswaku hi un'wana wa vaprofeta. 42Kutani muprofeta a ku ka hosi Akabu: “HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Leswi u balekeriweke hi munhu loyi ndzi n'wi nyiketeke leswaku a fa, wena u ta fa ematshan'wini ya yena; tiko ra wena ri ta herisiwa ematshan'wini ya ra yena.’ ” 43Kavaloko hosi ya Vaisraele yi tlhelela ekaya ka yona yi ri karhi yi vilela, yi hlundzukile. Kutani yi ya fika eSamariya.