Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Ta Solomoni loko a endzeriwa hi nkosikazi ya le Xeba

(II Tikr. 9:1-12)

101

10:1-10
Mt. 12:42
Lk. 11:31
Ku duma loku Solomoni a ku kumeke eku dzuniseni ka Hosi Xikwembu, ku fika etindleveni ta hosi ya wansati ya tiko ra le Xeba; kutani nkosikazi leyi yi khoma ndlela, yi ta eka Solomoni ku ta n'wi kambela-kambela hi swivutiso swo tika. 2Yi fika eYerusalema yi ri ni malandza layo tala ngopfu, ni tikamela leti rhwaleke maviriviri,maviriviri, kumbe: mafurha ya risuna ni nsuku lowo tala ngopfu, ni maribye ya nkoka. Loko yi fikile eka Solomoni, yi n'wi vutisa xin'wana ni xin'wana lexi a yi ri na xona emiehleketweni ya yona. 3Kutani Solomoni a hlamula swivutiso hinkwaswo swa nkosikazi, ku nga ri na xin'we xa swona lexi xi n'wi tsandzeke, lexi a hlulekeke ku xi hlamusela. 4Nkosikazi ya le Xeba yi vona vutlhari hinkwabyo bya Solomoni: Tindlu leti a nga tiakela tona, 5ni swakudya leswi dyiwaka laha ntsindza, ni matshamele ya tindhuna ta yena, ni matirhele ya lava va n'wi phamelaka swakudya kumbe ku n'wi kela swakunwa, ni maambalele ya vona, ni ndlela leyi a humesaka ha yona magandzelo lama hisiwaka, endlwini ya HOSI Xikwembu; kutani yi hela matimba hi ku hlamala.

6Kutani nkosikazi yi byela hosi Solomoni yi ku: “Mahungu lawa ndzi ma tweke karikwerhu, ni mintirho ya wena ni vutlhari bya wena, ma tiyile hakunene! 7A ndzi nga kholwi mahungu lawa, ku kondza ndzi ta ndzi ta swi vona hi mahlo. Hakunene a ndzi nga byeriwanga ni hafu ya swona. Vutlhari bya wena ni rifuwo ra wena swi tlula kule mahungu lama fikeke etindleveni ta mina. 8Vanhu va wenaVan'wana va ri: vasati va wena va katekile. Ma katekile malandza ya wena lama ku tirhelaka vusiku ni nhlekanhi, lama twaka marito ya wena ya vutlhari. 9A ku nkhensiwe HOSI Xikwembu xa wena lexi xi ku tsakeleke, xi ku nyika vuhosi bya Israele. Leswi xi rhandzaka Vaisraele minkarhi hinkwayo, xi ku vekile hosi leswaku u va avanyisela timhaka hi ku lulama.” 10Kutani nkosikazi yi nyika hosi Solomoni ensuku lowu tikaka ku tlula tithani ta 5, yi n'wi nyika ni maviriviri layo tala ngopfu, ni maribye ya nkoka. Maviriviri ya xitalo lawa nkosikazi ya le Xeba yi ma nyikeke hosi Solomoni, a ma ha kumekanga eYerusalema ni siku ni rin'we.

11Hi tlhelo rin'wana, tingalava ta Hiramu leti ti vuyisaka nsuku wa le Ofiri, a ti rhwala ni timhandze leto tala ngopfu ta murhi lowo tiya wa mondzo,mondzo, kumbe: almugu ti tisa ni maribye ya nkoka. 12Hosi Solomoni a biya yindlu ya HOSI Xikwembu ni tindlu ta le ntsindza hi rihlampfu ra murhi lowu wo tiya, a vatla ni timbila ni tiharipa ta vayimbeleri. Murhi wa rixaka leri, a wa ha kumekanga hambi ku ri ku voniwa kunene eYerusalema, ku fikela namuntlha.

13Hosi Solomoni a nyika nkosikazi ya le Xeba hinkwaswo leswi yi swi kombeleke, ku tatisa leswi yi swi kumeke hi ku fundzhiwa hi vuhosi. Kutani nkosikazi yi lela, yi tlhelela etikweni ra rikwavo swin'we ni malandza ya yona.

Ta ku fuwa ni ku twala ka Solomoni

(II Tikr. 9:13-24)

14Hi lembe rin'we ntsena Solomoni a a tiseriwa nsuku lowu tikaka ku tlula tithani ta 25. 15Naswona a a luviwa hi leswi vuyeke ni lava endzeke ematikweni, ni leswi bindzuriweke hi van'wamabindzu, ni leswi humaka eka tihosi hinkwato ta le Arabiya, ni le ka tindhuna letikulu ta tiko. 16Hosi Solomoni a pfanganyisa nsuku ni tinsimbhi tin'wana, a vumba ha swona switlhangu leswikulu swa 200, xin'wana ni xin'wana xi teka nsuku wo tika ku tlula 7 kg. 17A vumba ni switlhangu leswitsongo swa 300 hi mukhuva wolowo, xin'wana ni xin'wana xi teka nsuku wo tika ku tlula 2 kg. Kutani a veka switlhangu leswi endlwini leyi vuriwaka “Xihlahla-xa-Lebanoni”. 18Hosi yi vatla ni xiluvelo lexikulu hi matino ya tindlopfu, a xi nameka nsuku lowo tenga. 19Xiluvelo lexi a xi khandziyiwa hi swikhandziyo swa 6. A xi khavisiwile endzhaku hi xifaniso xa nhloko ya xinkuzana;Van'wana va ri: A xi ri ni xikhigelo xa xirhendzewutana ehenhla xitshamu xa kona a xi ri ni swiseketela-mavoko hala ni hala, ni swifaniso swimbirhi swa tinghala leti yimeke hi le tlhelo ra swiseketela-mavoko leswi. 20Swikhandziyo swa 6 a swi khavisiwile hi swifaniso swa tinghala ta 12 leti yimeke, xikhandziyo xin'wana ni xin'wana xi ri ni nghala hala ni hala emakun'wini ya xona. Swilo swo fana ni leswi, a swi nga si tshama swi endliwa eka mfumo wihi kumbe wihi. 21Swinwelo hinkwaswo swa hosi Solomoni a swi vumbiwile hi nsuku. Swibya hinkwaswo swa yindlu leyi vuriwaka “Xihlahla-xa-Lebanoni” na swona a swi vumbiwile hi nsuku wo tenga; a ku ri hava xa silivhere, hikuva silivhere, emasikwini ya Solomoni, a va nga yi voni yi ri ni nxavo wa nchumu. 22Mhaka hi leswaku hosi a yi rhumela tingalava ta yona letikulu ematikweni ya le kule, ti longoloka ni tingalava ta hosi Hiramu. Kutani tingalava letikulu leti a ti tala ku vuya kan'we endzhaku ka malembe manharhu, ti rhwele nsuku, ni silivhere, ni matino ya tindlopfu, ni tihavu, ni tiphikoko.tihavu, kumbe: minkavu, tintoho; tiphikoko, kumbe: mapavawu

23Hikokwalaho hosi Solomoni a a tlula tihosi hinkwato ta misava hi rifuwo ni vutlhari. 24Vanhu a va ta hi le matikweni hinkwawo ku ta vonana na Solomoni ni ku twa vutlhari bya yena, lebyi Xikwembu xi n'wi nyikeke byona. 25Un'wana ni un'wana loyi a n'wi endzelaka, a a ta ni nyiko, yo kota swilo swa silivhere kumbe nsuku, ni swiambalo, ni matlhari, ni maviriviri, ni tihanci, ni timeyila.timeyila, kumbe: timula A swi endlisiwa sweswo lembe rin'wana ni rin'wana.

Matimba ya Solomoni ni rifuwo ra yena

(II Tikr. 1:14-17; 9:25-28)

26

10:26
I Tih. 4:26
Solomoni a hlengeleta makalichi ya nyimpi ni vagadi va tihanci. Makalichi ya yena a ma ringana 1 400; vagadi va tihanci ta yena a va ringana 12 000, kutani va vekiwa emitini ya makalichi, ni le ntsindza eYerusalema. 27
10:27
Dut. 17:17
Silivhere a yi fana ni maribye hi ku tala ka yona le Yerusalema, hikwalaho ka mintirho ya hosi Solomoni; naswona timhandze ta kedari a ti tele kona ku fana ni minkuwa leyi milaka eminkoveni.Kumbe: minkuwa leyi milaka eXefela 28
10:28
Dut. 17:16
Tihanci ta Solomoni a ti huma le Musiri ni le Kilikiya.Van'wana va ri: le Egipta ni le Kuwe Vaxavi lava rhumiwaka hi hosi, a va ya va ya ti xava le Kilikiya. 29Kalichi yo endliwa le Egipta a yi vitana mali ya tisilivhere ta 600, hanci yona yi vitana tisilivhere ta 150. Hi nxavo wolowo, vaxavi va Solomoni a va xavela ni tihosi hinkwato ta Vahiti ni ta le Siriya.