Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Ta Abixaga, mukufumeti wa hosi Davhida

11Eminkarhini yoleyo, hosi Davhida a a ri munhu wa masiku, a dyuharile, ku fikela laha hambiloko va n'wi funengeta hi minkumba, a a nga ha twi ku kufumela. 2Hikokwalaho malandza ya yena ma ku ka yena: “We hosi n'wini wa hina, hi pfumelele ku ku lavela nhwana loyi a nga si tivanaka ni wanuna, loyi a nga ta ku tirhela ni ku va mukufumeti wa wena, loyi a nga ta nghena emasangwini ya wena, leswaku u ta kufumela, wena hosi n'wini wa hina.” 3Hiloko va lava nhwana wo saseka ngopfu etikweni hinkwaro ra Israele, va ya kuma Abixaga wa le Xuneme va n'wi tisa eka hosi. 4Nhwana loyi a a sasekile swinene; a endliwa mukufumeti wa hosi ni muhlayisi wa yona, kambe Davhida a nga tivananga na yena.

Ta Adoniya loko a lava ku teka vuhosi

5

1:5
II Sam. 3:4
Adoniya n'wana nkosikazi Hagiti a a tikurisa a ku: “Hi mina ndzi nga ta fuma!” Kutani a tilavela kalichi ya nyimpi ni tihanci,tihanci, kumbe: vagadi va tihanci a lava ni vanhu va 50 lava nga ta tsutsuma emahlweni ka yena. 6Evutomini bya yena hinkwabyo, Adoniya a a nga si tshama a tshinyiwa hi tata wa yena, hambi ku ri ku vutisiwa eka maendlele ya yena. Tlhandlakambirhi, Adoniya a a vumbekile swinene, naswona a a ri ndzisana ya sirha Abixalomu. 7A boha xikungu a ri na Yowabu n'wana Seruya na muprista Abiyatara, kutani va n'wi seketerile. 8Kambe muprista Sadoki, na Benaya n'wana Yoyada, na muprofeta Natani, na Ximeyi, na Rheyi, na tinhenha ta Davhida, a va seketelanga Adoniya.

9Adoniya a endla gandzelo hi ku tlhava tihomu ni tinyimpfu ni marhole lama nonisiweke, exivandleni lexi vuriwaka “Ribye-ra-Nyoka”, kusuhi ni xihlovo xa Rogele. Kutani a rhamba vamakwavo hinkwavo vana va xinuna va hosi, ni vakulukumba hinkwavo va le vuhosini bya Yuda. 10Kambe loko a ri muprofeta Natani, na Benaya, ni tinhenha ta Davhida, hambi a ri Solomoni makwavo wa yena, a nga va rhambanga.

11

1:11
II Sam. 12:24
Kutani Natani a vutisa Batixeba mana wa Solomoni a ku: “Xana u nga va u swi twile leswaku Adoniya n'wana nkatikuloni Hagiti ú lava ku teka vuhosi, ni leswaku Davhida n'wini wa hina a nga tivi nchumu ke? 12Sweswi hatlisa u famba. Ndzo ku tsundzuxa leswaku wena ni n'wana wa wena Solomoni, mi tiponisa. 13Yana sweswi eka hosi Davhida, u ya n'wi vutisa u ku: ‘Hosi n'wini wanga! Xana a wu ndzi hlambanyelanga, mina nandza wa wena, leswaku n'wana wa mina Solomoni ú ta fuma endzhaku ka wena, a teka xitshamu xa wena xa vuhosi xana? Swi nga endlekisa ku yini namuntlha leswaku Adoniya a lava ku teka vuhosi ke?’ ” 14Natani a engeta a ku: “Loko u ri karhi u vulavula ni hosi, mina ndzi ta fika, ndzi seketela marito ya wena.” 15Kwalaho Batixeba a ya endlwini ya hosi. Hosi a yi dyuharile ngopfu, muhlayisi wa yona a a ri Abixaga wa le Xuneme. 16Batixeba a xeweta hosi hi ku korhama, mombo wa yena wu ko wu khumba ehansi, kutani hosi yi n'wi vutisa yi ku: “Mhaka ya wena hi yihi ke?” 17“N'wini wanga”, ku hlamula Batixeba, “u hlambanyele mina nandza wa wena, u tlhela u tiyisa leswaku Solomoni n'wana wa mina ú ta fuma endzhaku ka wena, ni leswaku ú ta tshama exitshan'wini xa wena xa vuhosi. 18Sweswi ke, Adoniya ú lava ku teka vuhosi, hambileswi we n'wini wanga u nga swi tiviki. 19Ú humesile gandzelo hi ku tlhava tihomu ni marhole lama nonisiweke ni tinyimpfu leto tala, a rhamba vana hinkwavo va hosi, va ri ni muprista Abiyatara na Yowabu ndhunankulu ya mavuthu. Kambe nandza wa wena Solomoni, a nga n'wi rhambanga. 20We hosi n'wini wanga, tiko hinkwaro ra Israele ri ku yimerile leswaku u ri byela vito ra loyi a nga ta teka vuhosi endzhaku ka wena, we hosi n'wini wanga. 21Handle ka sweswo, swi nga endleka leswaku mina ni n'wana wa mina Solomoni hi kumiwa hi ri vaonhi, siku leri wena n'wini wanga u nga ta va u tietlelele, u lahliwa ni vakokwa wa wena.”

22Loko Batixeba a ha vulavula ni hosi, muprofeta Natani a nghena. 23Va vikela hosi va ku: “Muprofeta Natani hi loyi!” Loko muprofeta a fika emahlweni ka hosi, a xeweta hi ku korhama, mombo wa yena wu ko wu khumba misava. 24Kutani Natani a ku ka hosi: “We hosi n'wini wanga, xana a nga va a ri wena la vuleke leswaku Adoniya ú fanele ku teka xitshamu xa wena xa vuhosi ke, a sala a fuma endzhaku ka wena, xana? 25Ndzi vula leswi, hikuva namuntlha ú rhelerile a ya exihlobyeni xa Rogele, a ya gandzela kona hi ku tlhava tihomu ni marhole lama nonisiweke ni tinyimpfu leto tala. Ú pfange no rhamba vana va hosi hinkwavo, ni vafambisi va mavuthu,Van'wana va ri: na Yowabu ndhunankulu ya mavuthu ni muprista Abiyatara. Sweswi ndzi vulavulaka, va le ku dyeni, va nwa na yena va ri karhi va n'wi phata va ku: ‘Hanya hi masiku, wena hosi Adoniya!’ 26Kambe mina nandza wa wena, na muprista Sadoki, na Benaya n'wana Yoyada, na nandza wa wena Solomoni, a nga hi rhambanga. 27Xana makungu lawa ma lulamisiwile hi wena hosi n'wini wanga, xana? Kasi hina malandza ya wena, a wu hi tivisanga leswaku loyi a nga ta teka xitshamu xa vuhosi endzhaku ka wena, ú ta va mani, we hosi yanga.”

Ta ku vekiwa ka Solomoni a va hosi

28Hosi Davhida a hlamula a ku: “Ndzi vitaneleni Batixeba, a ta haleno.” Hiloko Batixeba a nghena laha hosi a yi ri kona, a yima emahlweni ka yona. 29Kutani hosi Davhida a hlambanya a ku: “HOSI yi kona, yona leyi yi kutsuleke moya wa mina emaxangwini hinkwawo. 30Namuntlha ndzi tiyisa leswi ndzi ku hlambanyeleke swona hi vito ra HOSI Xikwembu xa Israele, siku ndzi nga te: ‘Solomoni n'wana wa wena, hi yena loyi a nga ta fuma endzhaku ka mina, a ndzi tlhandlama exitshan'wini xa mina xa vuhosi.’ Namuntlha, ndzi ta endlisa sweswo!” 31Hiloko Batixeba a korhama, mombo wa yena wu ko wu khumba ehansi, a nkhinsamela hosi, a ku: “Wena hosi Davhida n'wini wanga, hanya hilaha ku nga heriki.”

32Hosi Davhida a engeta a ku: “Ndzi vitaneleni muprista Sadoki ni muprofeta Natani, swin'we na Benaya n'wana Yoyada.” Kutani va ta emahlweni ka hosi. 33Hiloko hosi yi va lerisa yi ku: “Mina n'wini wa n'wina, ndzi ri, fambani swin'we ni malandza ya mina, mi ya byela n'wana wa mina Solomoni ku gada meyila ya mina,meyila ya mina, kumbe: mula ya mina mi rhelela na yena mi ya eGihoni. 34Loko mi fika kona, muprista Sadoki ni muprofeta Natani a va n'wi veke ku va hosi ya Israele, hi ku n'wi chela mafurha enhlokweni. Kutani mi ba mhalamhala, mi huwelela mi ku: ‘Hanya hi masiku, we hosi Solomoni!’ 35Endzhaku ka sweswo, n'wi rhangiseni emahlweni, mi tlhandlukela na yena haleno leswaku a ta teka xitshamu xa mina xa vuhosi, hikuva hi yena loyi a nga ta fuma endzhaku ka mina. Ndzi n'wi hlawurile ku fambisa tiko ra Israele ni ra Yuda.” 36“A swi ve tano”, ku hlamula Benaya n'wana Yoyada, “makungu lawa a ma tiyisiwe hi HOSI Xikwembu xa wena, we n'wini wanga. 37HOSI Xikwembu a xi hlayise Solomoni hilaha xi ku hlayiseke hakona, wena hosi n'wini wanga. A xi kurise vuhosi bya yena, byi tlula ni vuhosi bya wena hosi Davhida, we n'wini wanga.”

38Kavaloko muprista Sadoki, ni muprofeta Natani, na Benaya n'wana Yoyada, swin'we ni mavuthu ya Vakereti ni Vapeleti, va gadisa Solomoni emeyila ya hosi Davhida, va rhelela va ya na yena eGihoni. 39Loko va fikile kona, muprista Sadoki a teka rimhondzo ra mafurha eka Ntsonga lowo Hlawuleka,Ntsonga lowo Hlawuleka: Vonani Nhlamuselo ya Marito a ya chela Solomoni enhlokweni a n'wi veka hosi. Kutani ku biwa mhalamhala, hinkwavo lava a va ri kona va huwelela va ku: “Hanya hi masiku, we hosi Solomoni!” 40Kutani tiko hinkwaro ri n'wi rhangisa emahlweni; va tlhandluka na yena va ri karhi va chaya switiringo,Van'wana va ri: va ri karhi va cina ni ku ba minkulungwana ya ntsako lowukulu, huwa ya kona yi ninginisa ni misava.Kumbe: yi handzula misava

41Adoniya ni varhambiwa va yena a va hetisa ku dya nkhuvo wa vona loko va twa huwa leyi. Na yena Yowabu a twa mpfumawulo wa mhalamhala, kutani a va vutisa a ku: “Xana huwa leyi yi twalaka emutini yi nga va yi ri ya yini ke?” 42Loko a ha vulavula, ko humelela Yonatani n'wana muprista Abiyatara, kutani Adoniya a ku ka yena: “Tana haleno, hikuva wena u nhenha, wonge u rhwele mahungu lamanene.” 43“E-e, a hi swona”, ku hlamula Yonatani eka Adoniya, “hikuva n'wini wa hina hosi Davhida ú vekile Solomoni ehosi. 44Naswona hosi yi rhumerile Solomoni a ri ni muprista Sadoki, ni muprofeta Natani, na Benaya n'wana Yoyada, ni mavuthu ya Vakereti ni Vapeleti; va n'wi gadisile meyila ya hosi, 45kutani muprista Sadoki ni muprofeta Natani va n'wi cherile mafurha enhlokweni ku n'wi veka hosi eGihoni. Kutani va suke kona, va tlhandlukela haleno va tsakile ngopfu, muti wu ko wu ninginika hi ntsako wa kona; hi yona huwa leyi u yi tweke. 46Solomoni ú tekile xitshamu xa vuhosi. 47Naswona, malandza ya hosi Davhida n'wini wa hina ma le ku tlangeleni le ka yena, ma ri karhi ma vula leswaku Xikwembu ingi xi nga twarisa vito ra Solomoni ku tlula ni ra Davhida, ni leswaku vuhosi bya Solomoni a byi tlule ni bya Davhida. Hosi Davhida ú amukerile marito lawa hi ku korhamela ehansi a ri esangwini. 48Naswona ú engeterile a ku: ‘A ku nkhensiwe HOSI Xikwembu xa Israele, lexi xi ndzi pfumeleleke ku vona un'wana wa vana va mina a teka vuhosi bya mina hi siku lera namuntlha, ndzi ri karhi ndzi swi vona hi mahlo.’ ” 49Hiloko varhambiwa hinkwavo va Adoniya va khomiwa hi ku chava lokukulu, va suka va hangalaka, un'wana ni un'wana a khoma ndlela ya yena, a tifambela.

50Loko a ri Adoniya, hi ku chava Solomoni, a suka a ya khomelela timhondzo ta alitari. 51Va ya vikela Solomoni etimhaka leti, va ku: “Yingisa, Adoniya wa ku chava wena hosi Solomoni, hikokwalaho ú yile a ya khomelela timhondzo ta alitari, kutani wa kombela ú ri: ‘Hosi Solomoni a a rhange a ndzi hlambanyela, a tiboha leswaku a nga ka a nga ndzi dlayi hi bangabanga, kumbe: ripanga, savula ra yena, mina nandza wa yena.’ ” 52Kutani Solomoni a hlamula a ku: “Loko a tikomba vumunhu, a nga ka a nga lahlekeriwi hi nsisi ni wun'we. Kambe loko a tikomba vubihi, ú ta fa.” 53Hiloko hosi Solomoni a rhuma vanhu ku ya xikisa Adoniya alitarini. Kutani Adoniya a fika, a nkhinsama emahlweni ka hosi Solomoni, kutani Solomoni a ku ka yena: “Yana ekaya!”