Xitsonga 1989 (TSO89)
8

Ta swakudya leswi humeseriwaka swikwembu swa hava

81Hi mhaka ya swakudya leswi humeseriwaka swikwembu swa hava, hi tala ku vula leswaku hi ni vutivi hinkwerhu. Kambe vutivi byo tano byi nyika munhu ku tikurisa, kasi rirhandzu ra aka. 2Loko munhu a ehleketa leswaku ú tiva xa nchumu, a nga si tiva nchumu hilaha a fanelaka ku tiva hakona. 3Kambe loko munhu a rhandza Xikwembu, ú tiviwa hi xona.

4Loko ku ri ku dya leswi humeseriweke swikwembu swa hava, hi tiva leswaku “xikwembu xa hava a hi xilo xa nchumu emisaveni”, ni leswaku “ku ni Xikwembu xi ri xin'we ntsena, ku hava xin'wana.” 5Hambiloko swilo swo vuriwa “swikwembu”, swi ri kona etilweni kumbe emisaveni — tanihi leswi kunene swikwembu swi nga tala ni tihosi ti nga tala — 6eka hina ku ni Xikwembu xin'we ntsena, Tatana loyi swilo hinkwaswo swi humaka eka yena, na hina hi hanyelaka yena; naswona ku ni Hosi yin'we ntsena, Yesu Kriste loyi hinkwaswo swi taka hi le ka yena, na hina hi hanyaka hikwalaho ka yena.

7A hi hinkwavo lava nga ni vutivi lebyi; leswi vanhu van'wana va ha toloveleke swikwembu swa hava, va dya swakudya swa vona wonge hi loko swi ri leswi humeseriweke swikwembu leswi, kutani ripfalo ra vona ri nyamile hikwalaho ka ku tsana ka vona. 8Swakudya a swi nga hi tshineti kusuhi ni Xikwembu; hambiloko hi nga dyi, a hi lahlekeriwi hi nchumu, hambiloko hi dya, a hi bindzuli nchumu. 9Kambe tivoneleni leswaku ku ntshunxeka ka n'wina loku, ku nga hundzuki xikhunguvanyiso eka lava tsaneke. 10Hikuva loko munhu la tsaneke a ku vona wena la nga ni vutivi, u ri karhi u dya swa swikwembu swa hava egandzelweni ra swona, xana munhu loyi a nga ka a nga tiyisiwi eripfalweni ra yena ku dya leswi humeseriweke swikwembu sweswo xana? 11Kutani makwenu loyi a tsaneke, loyi Kriste a n'wi feleke, wa onhaka hi mhaka ya vutivi bya wena. 12Loko mi dyohela vamakwenu hi ndlela leyi, ni ku onha mapfalo ya vona lama tsaneke, mi dyohela Kriste. 13Hikokwalaho, loko swakudya swi khunguvanyisa makwerhu, ndzi nga ka ndzi nga ha dyi nyama ni siku ni rin'we, leswaku ndzi nga tshuki ndzi vangela makwerhu ku khunguvanyeka.