Xitsonga 1989 (TSO89)
4

Ntirho wa vaapostola

41Loko swi ri tano, mi fanele ku hi vona hi ri malandza ya Kriste, ni valanguteri va swihundla swa Xikwembu. 2Sweswi ke, leswi lavekaka eka valanguteri hileswaku munhu a kumeka a ri la tshembekeke. 3Eka mina i mhaka leyitsongo ngopfu ku avanyisiwa hi n'wina, kumbe hi huvo ya vanhu; naswona hambi a ri mina a ndzi tiavanyisi. 4A ndzi titwi ndzi ri ni nandzu wa nchumu; kambe leswi a hi swona swi ndzi endlaka la lulameke; loyi a ndzi avanyisaka i Hosi. 5Hikokwalaho mi nga avanyiseli nchumu makumu, nkarhi wu nga si fika. Yimelani Hosi yi ko yi vuya; hi yona leyi nga ta humesela erivaleni swilo swa munyama leswi fihliweke, ni ku paluxa makungu ya timbilu ta vanhu; kutani hi kona un'wana ni un'wana a nga ta kuma ku dzunisiwa ka yena loku humaka eka Xikwembu.

6Hikwalaho ka n'wina, vamakwerhu eHosini, leswi hinkwaswo ndzi swi tekile swi ri leswi kongomaka mina na Apolosi leswaku hi va swikombiso, mi ta dyondza leswi marito lawa ya vulaka swona lama nge: “U nga tluri leswi tsariweke.” Nakona ku nga vi na un'we wa n'wina la tikurisaka hi ku tsakela un'wana a sandza un'wanyana. 7Hikuva i mani la ku tlakuseke ku tlula van'wana xana? Xana u na yini lexi u nga nyikiwangiki xana? Kutani loko u nyikiwile, hikwalaho ka yini u tidzunisa, wonge hi loko u nga swi kumanga hi ku nyikiwa xana?

8A ndzi ri, mi ri mi ni hinkwaswo leswi lavekaka! A ndzi ri, mi ri mi hundzukile swifumi! Mi nga ku, mi hundzukile tihosi hi n'wexe mi nga ri na hina! Mawaku loko onge mi hundzukile tihosi hakunene, na hina hi ta va tihosi swin'we na n'wina. 9Mina ndzi vona onge Xikwembu xi vekile hina vaapostola ku yima hi le ndzhaku ka hinkwavo, hi fana ni vanhu lava xa vona ku nga ku dlawa ntsena, hikuva hi hundzukile xihlamariso emisaveni hinkwayo, emahlweni ka tintsumi ne mahlweni ka vanhu. 10A ndzi ri, mi ri hi swihunguki hina hikwalaho ka Kriste, kambe n'wina mi vanhu va vutlhari eka Kriste! A ndzi ri, mi ri hina hi hava ntamu, n'wina mi na wona; a ndzi ri, mi ri n'wina ma chaviseka ngopfu, hina ha soleka! 11Ku fikela sweswi hi twa ndlala ni torha, hi swerile, ha bukuteriwa, a hi na kaya; 12

4:12
Mint. 18:3
hi tihlakata hi ku tirha hi mavoko ya hina. Loko hi rhukaniwa, ha katekisa; loko hi xanisiwa, hi lehisa mbilu; 13loko hi lumbetiwa, hi hlamula hi marito ya tintswalo. Hi hundzukile thyaka ra misava ni tala ra hinkwaswo leswi cukumetiwaka, ku fikela namuntlha.

14Ndzi tsala timhaka leti, ku nga ri ku mi khomisa tingana kambe ku mi tsundzuxa, tanihi vana va mina lava rhandzekaka. 15Hikuva hambi mi nga va ni vadyondzisi va madzana-dzana eka Kriste, a mi na vatatana lavo tala; hikuva, eka Kriste Yesu, ndzi hundzukile tata wa n'wina hi ku mi tivisa Mahungu Lamanene. 16

4:16
I Kor. 11:1
Flp. 3:17
Hikokwalaho, ndza mi khongotela leswaku mi tekelela mina. 17Hi swona leswi endlaka leswaku ndzi mi rhumela Timotiya, n'wana wa mina la rhandzekaka, la tshembekeke eHosini; ú ta mi tsundzuxa mahanyele ya mina eka Kriste Yesu, hilaha ndzi ma dyondzisaka hakona hinkwako, ekerekeni yin'wana ni yin'wana.

18Van'wana va n'wina va tikurisa wonge hi loko ndzi ta ka ndzi nga ha ti le ka n'wina; 19kasi ndzi ta ta eka n'wina hi ku hatlisa, loko Hosi yi swi rhandza; hi kona ndzi nga ta kuma, ku nga ri leswi vatikurisi lava va vulavulaka swona, kambe leswi ntamu wa vona wu nga swona. 20Hikuva Mfumo wa Xikwembu a hi mhaka ya marito, i mhaka ya ntamu. 21Xana mi tsakela yini? Xana ndzi fanele ku ta eka n'wina hi nkhavi, kumbe hi rirhandzu ni moya wa musa xana?

5

Vuoswi a byi pfumeleriwi

51

5:1
Dut. 22:30
Mhaka leyi hi yi twaka, hileswaku ku ni vuoswi exikarhi ka n'wina, lebyi ni le xikarhi ka vamatiko byi nga riki kona, lebyi fikaka laha un'wana a hanyaka ni nsati wa tata wa yena. 2Kutani ma ha ri ni ku tikurisa! Ematshan'wini ya swona, hikwalaho ka yini mi nga rilanga, leswaku la endleke swilo leswi a susiwa exikarhi ka n'wina, xana? 3Loko a ri mina, hambiloko hi miri ndzi ri kule na n'wina, hi moya ndzi kona; kutani ndzi ve ndzi n'wi avanyisa munhu loyi a endleke mhaka leyo chavisa leyi, wonge hi loko ndzi ri kona. 4A hi hlanganeni hi vito ra Hosi ya hina Yesu, mina na n'wina, mina ndzi va kona hi moya; kutani, hi matimba ya Hosi ya hina Yesu, ndzi ri: 5Munhu wo tano a a nyiketiwe eka Sathana, leswaku miri wa yena wu herisiwa, ni leswaku moya wa yena wu ponisiwa hi siku ra Hosi.

6

5:6
Gal. 5:9
Ku tidzunisa ka n'wina a ku lulamanga! Xana a mi tivi leswaku comelanyana lexitsongo xi kukumuxa mbila hinkwayo ke? 7
5:7
Eks. 12:5
Cukumetani comela xa khale, leswaku mi ta va mbila leyintshwa. Mhaka ya kona hileswaku a ma ha ri na comela, hikuva Kriste, la nga xinyimpfana xa hina xa Paseka, ú tlhaviwile. 8
5:8
Eks. 13:7
Dut. 16:3
Hikokwalaho, a hi endleni nkhuvo ku nga ri hi comela xa khale, ku nga ri hi comela xa vudyoho ni ku homboloka, kambe ku ri hi xinkwa xo-ke-comela, xo tenga ni xa ntiyiso.

9Ndzi mi tsalerile epapileni ra mina leswaku mi nga tolovelani ni vaoswi; 10a ndzi nga vuli nikutsongo ku hambana ni vanhu va misava leyi lava nga vaoswi, kumbe lava nga ni makwanga, kumbe vaxisi, kumbe lava gandzelaka swikwembu swa hava; e-e, hikuva loko mi endla sweswo, a swi ta vula leswaku mi rhurha emisaveni leyi. 11Leswi a ndzi mi tsalela swona hileswaku mi nga tolovelani ni loyi a vuriwaka “makwerhu” kasi i muoswi, kumbe i munhu wa makwanga, kumbe i mugandzeri wa swikwembu swa hava, kumbe i murhukani, kumbe i xidakwa, kumbe i muxisi; munhu lowo tano, hambi ku ri ku dya mi nga dyi na yena. 12Hikuva xana i ntirho wa mina ku avanyisa va le handle xana? Va ta avanyisiwa hi Xikwembu. 13

5:13
Dut. 13:5
17:7
N'wina hi n'wexe mi avanyisa lava nga ndzeni ka kereke; a mi endlisi sweswo xana? Hlongolani lowo biha exikarhi ka n'wina.

6

Mi nga tengisani emahlweni ka vamatiko!

61Loko un'wana wa n'wina a ri ni mhaka ya ku tengisana ni un'wanyana, hikwalaho ka yini a nga chavi ku yisa mhaka ya yena eka vamatiko leswaku va yi avanyisa, ematshan'wini ya ku yi yisa eka vahlawuriwa va Xikwembu xana? 2Xana a mi tivi leswaku vahlawuriwa va Xikwembu va ta avanyisa misava xana? Kutani loko misava yi avanyisiwa hi n'wina, xana a swi mi lulamelanga ku avanyisa mitengonyana leyitsongo xana? 3Xana a mi swi tivi leswaku hi ta avanyisa tintsumi xana? Swa ku avanyisa timhaka ta siku rin'wana ni rin'wana swona a ha ha vuli. 4Loko mi ri ni mitengo leyi kongomaka ta vutomi bya siku rin'wana ni rin'wana, xana mi ta hlawula vaavanyisi lava nga riki nchumu ekerekeni xana? 5Ndzi vurisa sweswo ku mi khomisa tingana. Xana hakunene a ku na un'we wo tlhariha exikarhi ka n'wina la kotaka ku avanyisela munhu ni makwavo wa yena eHosini etimhaka ta vona xana? 6Xana hakunene munhu a nga ya mangalela makwavo wa yena, naswona swi endliwa emahlweni ka lava nga riki vapfumeri ke?

7Mhaka ya kona hileswaku ku mangalelana ka n'wina ku komba ku hluleka ka n'wina nisweswi. Ematshan'wini ya swona, hikwalaho ka yini mi nga pfumeli ku dyoheriwa, ha yini mi nga pfumeli ku dyeleriwa xana? 8Kasi hi n'wina mi dyohelaka van'wana, hi n'wina mi va dyelelaka, kutani sweswo mi swi endla ni le ka vamakwenu eHosini!

9Xana a mi tivi leswaku lavo homboloka va nga ka va nga dyi ndzhaka ya Mfumo wa Xikwembu, xana? Mi nga tshuki mi tikanganyisa: Loko ti ri timbhisa, ni lava gandzelaka swikwembu swa hava, ni vaoswi, ni vavanuna lava endlaka swa tingana ni vavanuna-kulobye, 10ni vayivi, ni va makwanga, ni swidakwa, ni varhukani, ni vaxisi, va nga ka va nga dyi ndzhaka ya Mfumo wa Xikwembu. 11Hi leswi van'wana va n'wina a mi ri swona; kambe sweswi mi basisiwile, naswona mi endliwile lava hlawulekeke ni lava lulameke, hi vito ra Hosi Yesu Kriste ni Moya wa Xikwembu xa hina.

Dzunisani Xikwembu hi miri wa n'wina!

12

6:12
I Kor. 10:23
Munhu a nga ku: “Swilo hinkwaswo eka mina swa pfumeleleka.” Ina, kambe a hi hinkwaswo leswi pfunaka. “Swilo hinkwaswo eka mina swa pfumeleleka”, kambe ndzi nga ka ndzi nga fumiwi hi xin'wana xa swona. 13Un'wana a nga ku: “Swakudya i swa khwiri, kutani khwiri i ra swakudya.” Ina, kambe Xikwembu xi ta swi herisa hi vumbirhi bya swona. Miri a wu vumberiwanga vuoswi, kambe wu vumberiwe Hosi, ni Hosi i hosi ya miri. 14Xikwembu xi pfuxile Hosi eku feni, na hina xi ta hi pfuxa hi matimba ya xona. 15Xana a mi tivi leswaku, hi miri wa n'wina, mi swirho swa miri wa Kriste ke? Xana ndzi nga teka swirho swa miri wa Kriste, ndzi swi endla swirho swa nghwavava xana? E-e, nikutsongo! 16
6:16
Gen. 2:24
Xana a mi tivi leswaku loyi a tihlanganisaka ni nghwavava ú tiendla miri wun'we na yona ke? Hikuva tsalwa ri te: “Lavambirhi va ta va nyama yin'we ntsena.” 17Kambe loyi a tihlanganisaka ni Hosi, ú endla moya wun'we na yona. 18Chavani vuoswi! Xidyoho xin'wana ni xin'wana lexi munhu a xi endlaka xi le handle ka miri wa yena; kambe loyi a oswaka ú dyohela miri wa yena. 19
6:19
I Kor. 3:16
II Kor. 6:16
Xana a mi swi tivi leswaku miri wa n'wina i tempele ya Moya lowo Kwetsima lowu mi nga na wona, lowu Xikwembu xi mi nyikeke wona, ni leswaku a mi tifumi, xana? 20Mi xaviwile hi nxavo lowukulu; hikokwalaho, dzunisani Xikwembu hi miri wa n'wina.