Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Malandza ya Xikwembu

31Hikokwalaho vamakwerhu, mina ndzi hlulekile ku vulavula na n'wina tanihi loko ndzi vulavula ni lava nga va Moya; kambe ndzi vulavurile na n'wina tanihi loko mi ri vanhu va misava ntsena, lava fanaka ni swihlangi eka Kriste. 2

3:2
Hev. 5:12-13
Ndzi mi wundlile hi ntswamba, ku nga ri hi swakudya leswi tiyeke, hikuva a mi nga si swi kota ku swi mita; nisweswi a mi si swi kota, 3hikuva ma ha fana ni vanhu ntsena. Hikuva, loko mavondzo ni ku holova swi ri kona exikarhi ka n'wina, xana a mi fani ni vanhu ntsena ke? Xana a mi hanyi tanihi vona ke? 4
3:4
I Kor. 1:12
Loko un'wana a ku: “Mina, ndzi wa ka Pawulo”, ni loko un'wana a ku: “Mina, ndzi wa ka Apolosi”, xana a mi vanhu ntsena xana? 5Apolosi i ncini? Na Pawulo i ncini? I malandza ntsena lawa mi pfumeleke hi mhaka ya wona; un'wana ni un'wana wa hina ú tirha leswi Hosi yi n'wi nyikeke ku swi tirha. 6
3:6
Mint. 18:4-11,24-28
Mina ndzi byarile, Apolosi ú cheletile; kambe Xikwembu hi xona xi miriseke. 7Hikokwalaho, loyi a byalaka a hi nchumu, hambi loyi a cheletaka, kambe i Xikwembu, hikuva hi xona xi mirisaka. 8Loyi a byalaka ni loyi a cheletaka va ringana, hambileswi un'wana ni un'wana a nga ta amukela hakelo ya yena hi mpimo wa ntirho wa yena. 9Hikuva hina hi vatirhi-kuloni eka Xikwembu,Kumbe: hina hi vatirhi-kulobye entirhweni wa Xikwembu; kumbe: hina hi vatirhi-kulobye na Xikwembu n'wina mi nsimu ya Xikwembu, mi yindlu ya Xikwembu.

10Hi tinyiko leti Xikwembu xi ndzi aveleke tona, mina ndzi vekile masungulo kukota muaki lowo tlhariha; sweswi un'wana ú aka ehenhla ka wona. Munhu un'wana ni un'wana a a ake ehenhla ka wona hi ku xiyaxiya. 11A ku na munhu loyi a nga vekaka masungulo man'wana ehandle ka lawa ya nga vekiwa, a nga yena Yesu Kriste. 12Kambe loko munhu a aka ehenhla ka masungulo walawo hi nsuku, kumbe hi silivhere, hambi ku ri hi maribye ya nxavo wa nkoka, kumbe timhandze, kumbe byanyi, kumbe tinhlanga, 13ntirho wa munhu loyi wu ta vonaka; hikuva siku ra Hosi ri ta fika ri ri ni ndzilo, ri ta komba leswi ntirho wa un'wana ni un'wana wu nga swona, kutani ndzilo wu ta ringeta ku tiya ka ntirho wa kona. 14Loko leswi akiweke hi munhu loyi swi tiyile, ú ta kuma hakelo. 15Kambe loko ntirho wa kona wu tshwa, ú ta pfumala hakelo; loko a ri yena, ú ta ponisiwa, kambe swi ta endla onge na yena ú hundzile hi le ndzilweni.

16

3:16
I Kor. 6:19
II Kor. 6:16
Xana a mi tivi leswaku mi tempele ya Xikwembu, ni leswaku Moya wa Xikwembu wu akile eka n'wina xana? 17Loko munhu a onha tempele ya Xikwembu, Xikwembu xi ta n'wi onha na yena; hikuva tempele ya Xikwembu yi hlawulekile, kutani n'wina mi tempele yoleyo.

18Munhu a nga tshuki a tixisa. Loko un'wana exikarhi ka n'wina a tivona a ri la tlhariheke hi ku ya hi swa minkarhi leyi, a a hundzuke wo ke mano, leswaku a ta va lowo tlhariha. 19

3:19
Yob. 5:13
Hikuva vutlhari bya misava leyi i vuhunguki emahlweni ka Xikwembu. Ku tsariwile va ku:

“Xikwembu xi phasa tintlhari emanweni ya tona.”

20
3:20
Ps. 94:11
Va engeta va ku:

“Hosi yi tiva mianakanyo ya lavo tlhariha,

yi tiva leswaku i ya hava.”

21Loko swi ri tano, ku nga vi na loyi a tidzunisaka hi vanhu, hikuva hinkwaswo i swa n'wina; 22hambi a ri Pawulo, hambi a ri Apolosi, hambi a ri Kefasi, hambi yi ri misava, hambi byi ri vutomi, hambi ri ri rifu, hambi swi ri swa sweswi, hambi swi ri leswi nga ta ta: Hinkwaswo i swa n'wina, 23na n'wina mi va ka Kriste, na Kriste i wa Xikwembu.