Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ta lava humeke eBabilona, va vuyela eYerusalema

(Neh. 11:1-24)

91Hi mukhuva lowu, Vaisraele hinkwavo va tsariwa ebukwini ya “Matimu ya tihosi ta Israele”, hi ku ya hi tinyimba ta ka vona.

Va ka Yuda a va yisiwile evukhumbini le Babilona, hikuva a va nga tshembekanga eka Xikwembu. 2

9:2-3
Ezr. 2:27
Neh. 7:73
Loko va huma eBabilona, lava nga rhanga va tlhelela etindhawini ta vona ni le mitini ya vona i vanhu ntsena, va landziwa hi vaprista, ni Valevhi, ni vatirhi va le Tempeleni.

3Van'wana va tinyimba ta Yuda, na Benjamini, na Efrayimi, na Manase va yile va ya tshama eYerusalema.

4Eka nyimba ya Yuda, a ku ri na Utayi n'wana Amihudi, wa Omri, wa Imri, wa Bani, munhu wa ndyangu wa ka Perese. 5Va ndyangu wa ka Xiloni, a ku ri na Asaya hosi ya vona, swin'we ni vana va yena. 6Naswona a ku ri na Yuwele wa ndyangu wa ka Zera. Kutani va ka Yuda hinkwavo lava a va ri eYerusalema, a va ringana 690.

7Eka nyimba ya Benjamini, a ku ri na lava: Salu n'wana Mexulama, wa Hodavhiya, wa Hasenuwa; 8na Yibineya n'wana Yerobama; na Ela n'wana Uzi, wa Mikri; na Mexulama n'wana Xefatiya, wa Ruwele, wa Yibiniya. 9Vanhu lava hinkwavo a va ri varhangeri emindyangwini ya ka vona. Kutani va ka Benjamini hinkwavo lava a va ri eYerusalema, a va ringana 956.

10Eka ntlawa wa vaprista, a ku ri na lava: Yedaya, na Yoyaribi, na Yakini. 11A ku ri na Azariya n'wana Hilkiya, wa Mexulama, wa Sadoki, na Merayoto, wa Ahituba; a a ri yena mufambisi wa mintirho ya le Tempeleni. 12Naswona a ku ri na Adaya n'wana Yerohama, wa Paxahuru, wa Malikiya; na Maasayi n'wana Adiele, wa Yahazera, wa Mexulama, wa Mexilemi, wa Imere. 13Vaprista lava a va rhangela mindyangu ya ka vona; a va ri vanhu va ndzhuti, va fambisa mintirho hinkwayo ya le Tempeleni. Loko va katsiwa ni vaprista lavan'wana, ntlawa wa vona a wu ri vanhu va 1 760.

14Eka ntlawa wa Valevhi, a ku ri na Xemaya n'wana Haxuba, wa Azirikama, wa Haxabiya, un'wana wa va ka Merari. 15Naswona a ku ri na Bakabakara, na Herexe, na Galali, na Mataniya n'wana Mika, wa Zikri, wa Asafa; 16a ku ri na Obadiya n'wana Xemaya, wa Galali, wa Yedutuni; na Berekiya n'wana Asa, wa Elkana. Berekiya ni va ka vona a va tshama eswimitaneni swa le Netofa.

17Eka ntlawa wa varindzi va le nyangweni, a ku ri na lava: Xalumi, na Akubu, na Talimoni, na Ahimani, ni va ka vona hinkwavo, Xalumi a ri yena murhangeri; 18ni namuntlha va ha ri vona lava rindzaka Nyangwa-ya-Hosi, yi nga nyangwa ya Tempele leyi langutaka evuxeni; naswona khale loko Valevhi va ha ri emixaxeni ya vona, vanhu lava va mune a va ri varindzi va nyangwa ya kona. 19Xalumi n'wana Kore, wa Ebiyasafa, wa Kora, swin'we ni va ka Kora hinkwavo, a va ri ni ntirho wa ku rindza etinyangweni ta Tempele, hilaha vatata wa vona va rindzeke hakona enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, loko vanhu va HOSI Xikwembu va ha tshama emixaxeni. 20Eminkarhini ya khale, Finiyasi n'wana Eliyazara a a ri mufambisi wa vona, hikuva HOSI Xikwembu a xi ri na yena. 21Un'wana wa varindzi enyangweni ya Ntsonga lowo Hlawuleka, a a ri Zakariya n'wana Mexelemiya.

22Vanhu lava hinkwavo lava vekiweke ku rindza etinyangweni ta Ntsonga lowo Hlawuleka, a va ringana 212, va tsariwile eswimitaneni swa vona hi ku ya hi mindyangu ya ka vona; a va ri entirhweni wa masiku hinkwawo lowu wu sunguriweke hi Davhida na Samiele mavonakule. 23Vona ni varikwavo a va ri entirhweni wa ku rindza tinyangwa ta Ntsonga lowo Hlawuleka, yi nga yona yindlu ya HOSI Xikwembu. 24A ku ri ni varindzi va tinyangwa ematlhelweni ya mune ya Tempele, van'wana a va ri evuxeni, van'wana evupeladyambu, van'wana en'walungwini, van'wana edzongeni. 25Va ka vona lava a va tshama eswimitaneni, a va hamba va ta ku ta va pfuna entirhweni, va heta masiku ya 7 va ri na vona. 26Varindzi va mune lavakulu va nga va ka Levhi, a va rindza ni makamari ya Tempele ni yindlu ya yona ya vuhlayiselo. 27A va boheka ku etlela exivaveni xa Tempele, hikuva a va rhwexiwile ntirho wa ku yi rindza, ni wa ku pfula tinyangwa ta yona mixo wun'wana ni wun'wana.

28Van'wana va ka Levhi a va hlayisa swibya swa magandzelo, va swi hlaya loko swi humesiwa ni loko swi vuyisiwa. 29Van'wana a va rhwexiwile ntirho wa ku hlayisa swingolongondzwana leswo hlawuleka hinkwaswo, va hlayisa ni swa magandzelo ku nga vhinyo, ni mafurha, ni mirhi ya risuna, ni swinun'hweriso. 30Van'wana exikarhi ka vaprista a va tirha ku hlanganisela swinun'hweriso sweswo. 31Mulevhi un'wana loyi va nge i Matitiya mativula ya Xalumi wa ka Kora, a a rhwexiwile ntirho wa ku sweka swimbhundzwa swa magandzelo. 32Van'wana varikwavo, va ndyangu wa ka Kohata, a va fanele ku vona leswaku xinkwa xa magandzelo xi va kona vhiki rin'wana ni rin'wana hi siku ra Savata.

33Van'wana va ka Levhi lava a va ri varhangeri emindyangwini ya ka vona, a va vona swa vuyimbeleri, va nga tirhi swin'wana, va tshama emakamarini ya vona eTempeleni, hikuva ntirho wa vona a wu tirhiwa vusiku ni nhlekanhi. 34Hinkwavo lava a va ri vakulukumba; a va rhangela mindyangu ya ka Levhi, va tshama eYerusalema.

35Emutini wa Gibiyoni, a ku tshama Yehiele tata wa va le Gibiyoni; nsati wa yena a a ri Maaka. 36Vana va yena hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Abidoni, na Suru, na Kixi, na Baali, na Neri, na Nadabu, 37-38na Gedori, na Ahiyo, na Zakariya, na Mikiloto tata wa Ximeya; Mikiloto ni n'wana wa yena a va tshama eYerusalema kun'we ni van'wana va ka vona. 39Neri hi yena tata wa Kixi; n'wana Kixi i Sawulo; vana va Sawulo i Yonatani, na Maliki-Xuwaka, na Abinadaba, na Exi-Baali. 40N'wana Yonatani i Meriba-Baali; n'wana Meriba-Baali i Mika; 41vana va Mika i Pitoni, na Meleki, na Tareya, na Ahazi. 42Ahazi i tata wa Yara, Yara i tata wa Alemete na Azimavhete na Zimri; Zimri i tata wa Mosa. 43Mosa i tata wa Bineya; n'wana Bineya i Refaya; n'wana Refaya i Eliyasa; n'wana Eliyasa i Asele. 44Asele a a ri ni vana va 6 va xinuna; mavito ya vona hi lawa: Azirikama, na Bokeru, na Iximaele, na Xeyariya, na Obadiya, na Hanana. Hinkwavo lava hi vona va ka Asele.