Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Va ka Rhuveni

51

5:1
Gen. 35:22
49:3-4
Rhuveni hi yena mativula ya Yakobo. Eka nongonoko wa vana va Yakobo, Rhuveni a nga ha vuriwi mativula, hikuva ú dyohile hi ku etlela ni nsati lontsongo wa tata wa yena; tifanelo ta yena ta vuhosi ti nyikiwile Yosefa n'wana Israele. 2
5:2
Gen. 49:8-10
Kambe hambileswi tifanelo ta vuhosi ti nyikiweke Yosefa, Yuda hi yena la nga va ni matimba ku tlula vamakwavo, naswona hi vona va ka Yuda lava nga veleka hosi ya Vaisraele hinkwavo. 3Vana va Rhuveni mativula ya Israele hi lava: Hanoko, na Palu, na Hesironi, na Karimi. 4Va ka Yuwele hi lava: N'wana wa yena i Xemaya, n'wana Xemaya i Gogo, n'wana Gogo i Ximeyi, 5n'wana Ximeyi i Mika, n'wana Mika i Reyaya, n'wana Reyaya i Baali, 6
5:6
II Tih. 15:29
n'wana Baali i Bera, yena murhangeri wa va ka Rhuveni; hi yena loyi Tiglata-Pilezere hosi ya Asiriya a nga n'wi khoma a n'wi yisa evukhumbini. 7Vamakwavo wa Bera hi ku ya hi mindyangu ya vona, loko ku hlayiwa xivongo xa ka vona, hi lava: Murhangeri i Yehiele, lavan'wana i Zakariya, 8na Bela n'wana Azaza, wa Xema, wa Yuwele; a va tshama le Arowere, ni le Nebo, ni le Baala-Mewoni; 9a va tshama ni le vuxeni bya Yordani ku ya fika laha mananga ma sungulaka kona, ku langutana ni nambu wa Yufrata, hikuva swifuwo swa vona a swi engetelekile ku tlula mpimo etikweni ra Giliyadi. 10Enkarhini wa ku fuma ka Sawulo, va hlasele va ka Hagara va va hlula, va va tekela mintsonga ya vona etindhawini hinkwato leti nga vuxeni bya Giliyadi, va tshama eka yona.

Va ka Gadi

11Va ka Gadi a va vandzakanile ni va ka Rhuveni, va ri etikweni ra Baxani ku ya fika le Saleka. 12Varhangeri va vona le Baxani, hi ku landzelelana ka vona, hi lava: Yuwele, na Xafami, na Yanayi, na Xafati. 13Mavito ya varikwavo hi ku ya hi mindyangu ya ka vona, hi lawa: Mikaele, na Mexulama, na Xeba, na Yorayi, na Yakani, na Ziya, na Ebere; hinkwavo i 7. 14Vanhu lava hi vona va ka Abihayili n'wana Huri, wa Yarowa, wa Giliyadi, wa Mikaele, wa Yexixayi, wa Yahado, wa Buzu. 15Murhangeri un'wana wa mindyangu leyi a a ri Ahi n'wana Abidiele wa Guni. 16A va tshama le Giliyadi, ni le Baxani, ni le mitini ya kona, ni le tikweni hinkwaro ra Xaroni, laha ku nga ni madyelo layo tala ya swifuwo. 17Enkarhini wa Yotamu hosi ya Yuda na Yerobuwamu hosi ya Israele, mavito ya vanhu lava hinkwavo ma nghenisiwile ematsalweni ya xivongo xa ka vona.

Ta ku lwa ka Vaisraele ni va ka Hagara

18Exikarhi ka va ka Rhuveni, ni va ka Gadi, ni va ka Manase lava akeke entsungeni wa Yordani, a ku ri ni tinhenha ta 44 760; a va ri vavanuna lava tivaka swinene ku lwa nyimpi; a va tshama va hlomile matlhari, va ri ni switlhangu ni mafumu ni vurha. 19Siku rin'wana va huma nyimpi va ya lwa ni va ka Hagara, ni va ka Yeturu, ni va ka Nafixi, ni va ka Nodaba. 20Vaisraele a va tshemba Xikwembu; kutani hi siku ra nyimpi, va huwelela eka xona, kutani xi amukela xirilo xa vona, xi va pfuna ku hlula va ka Hagara ni vaseketeri va vona. 21Kutani Vaisraele va phangha swifuwo swa va ka Hagara, swi nga leswi: Tikamela ta 50 000, ni tinyimpfu ta 250 000, ni timbhongolo ta 2 000. Va khoma vavanuna vo ringana 100 000, 22va dlaya van'wana lavo tala, hikuva Xikwembu a xi yima na vona. Kutani Vaisraele va tshama ematikweni lawa ku kondza va yisiwa evukhumbini.

Ta va ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani

23Va ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani, a va tshamisekile etikweni ra vona, leri sukaka eBaxani, ri ya fika eBaala-Hermoni ni le Seniri entshaveni ya Hermoni; vanhu lava a va tele swinene. 24Varhangeri va mindyangu ya va ka Manase hi lava: Efere, na Yixi, na Eliele, na Azariele, na Yeremiya, na Hodavhiya, na Yahadiele. Hinkwavo a va ri tinhenha ta matimba; a va tiveka swinene, va rhangela mindyangu ya ka vona. 25Kambe va sungula ku dyohela Xikwembu xa vatata wa vona, va tinyiketa eka swikwembu swa vanhu lava khale a va akile etikweni, lava Xikwembu a xi va hlongorile va suka emahlweni ka Vaisraele. 26

5:26
II Tih. 15:19,29
17:6
Kutani Xikwembu xa Israele xi rhuma Pulu hosi ya Asiriya a nga yena Tiglata-Pilezere, a ta a ta hlasela va ka Rhuveni, ni va ka Gadi, ni va ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani, a va yisa evukhumbini le Hala, ni le Habori, ni le Hara, ni le nambyeni wa Gozana, laha ni namuntlha va ha tshamaka kona.