Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Vana va Davhida

(II Sam. 3:2-5; 5:13-16; I Tikr. 14:3-7)

31Vana va Davhida lava velekiweke loko a ri le Hebroni, hi lava: Mativula i Aminoni, mana wa yena a ri Ahinowama wa le Yizriele; lowa vumbirhi i Daniele, mana wa yena a ri Abigayili wa le Karmele; 2wa vunharhu i Abixalomu, mana wa yena a ri Maaka n'wana wa Talimayi hosi ya le Gexuru; wa vumune i Adoniya, mana wa yena a ri Hagiti; 3wa vuntlhanu i Xefatiya, mana wa yena a ri Abitali; wa vu-6 i Yitereyamu, mana wa yena a ri Egila xirhandzwa xa Davhida. 4

3:4
II Sam. 5:4-5
I Tih. 2:11
I Tikr. 29:27
Davhida ú fumile malembe ya 7 na hafu a ri le Hebroni, kutani vana lava a va kumeke loko a ri le Hebroni i 6. Kutani Davhida ú fumile malembe ya 33 a ri le Yerusalema.

5

3:5
II Sam. 11:3
Loko a ri eYerusalema, Davhida ú kumile vana lava: Ximeya, na Xobabu, na Natani, na Solomoni, mana wa vana lava va mune a ri Bata-XuwakaVan'wana va ri: Batixeba n'wana Amiele. 6Davhida a veleka ni vana van'wana va 9, va nga lava: Yibehari, na Elixuwa, na Elipalete,Van'wana va ri: na Elixama, na Elifelete 7na Noga, na Nefege, na Yafiya, 8na Elixama, na Eliyada, na Elifelete. 9Hinkwavo lava i vana va Davhida, makwavo wa vona wa xisati a ri Tamari. Ka ha ri ni vana van'wana va Davhida, lava a va kumeke hi vasati va yena lavatsongo.

Va ka Solomoni

10Va ka Solomoni hi lava: N'wana wa yena i Rhobuwamu; n'wana Rhobuwamu i Abiya; n'wana Abiya i Asa; n'wana Asa i Yoxafati; 11n'wana Yoxafati i Yoramu; n'wana Yoramu i Ahaziya; n'wana Ahaziya i Yowasi; 12n'wana Yowasi i Amasiya; n'wana Amasiya i Azariya; n'wana Azariya i Yotamu; 13n'wana Yotamu i Akazi; n'wana Akazi i Hezekiya; n'wana Hezekiya i Manase; 14n'wana Manase i Amoni; n'wana Amoni i Yosiyasi. 15Vana va Yosiyasi hi ku tlhandlamana ka vona hi lava: Yohanani, na Yoyakimi, na Sedekiyasi, na Xalumi; hinkwavo i mune. 16Vana va Yoyakimi i Yoyakini,Yoyakini, kumbe: Yekoniya na Sedekiyasi. 17Loko Yoyakini a ri evukhumbini, ú velekile vana lava: Salatiele, 18na Malikirama, na Pedaya, na Xenasara, na Yekamiya, na Hoxama, na Nedabiya. 19Vana va Pedaya i Zerubabele na Ximeyi. Zerubabele a veleka Mexulama na Hananiya, loko a ha ri le Babilona, a kuma ni n'wana wa xisati loyi va nge i Xelomiti. 20Loko a vuyile hi le Babilona a veleka Haxuba,Van'wana va ri: Vana va Mexulama i Haxuba ... na Ohele, na Berekiya, na Hasadiya, na Yuxabi-Hesede; hinkwavo i ntlhanu. 21Va ka Hananiya i vana va yena Pelatiya na Yexaya, ni va le Refaya, ni va le Arinoni, ni va le Obadiya, ni va le Xekaniya. 22Va ka Xekaniya i n'wana wa yena Xemaya, ni vatukulu va yena Hatuxi, na Igala, na Bariya, na Neyariya, na Xafati; hinkwavo i 6.Van'wana va ri: Vana va 6 va Xekaniya i Xemaya, na Hatuxi, na Igala, na Bariya, na Neyariya, na Xafati 23Vana va Neyariya hi lava: Eli-Howenayi, na Hezekiya, na Azirikama; hinkwavo i vanharhu. 24Vana va Eli-Howenayi i Hodavhiya, na Eliyaxibi, na Pelaya, na Akubu, na Yohanani, na Delaya, na Anani; hinkwavo i 7.