Xitsonga 1989 (TSO89)
28

Davhida a lerisa ro hetelela ta maakelo ya Tempele

281Davhida a hlengeleta varhangeri hinkwavo va Israele eYerusalema, va nga varhangeri va tinyimba ta ka vona, ni vafambisi va mavuthu lama sirhelelaka hosi, ni tindhuna ta mintlawa ya masocha ya 1 000 ni ya 100; naswona a ku ri ni vahlayisi va xuma xa hosi ni xa vana va yona, ni varisi va swifuwo swa le vuhosini, ni valanguteri va le ntsindza, ni tinhenha, ni vakulukumba lavan'wana hinkwavo. 2

28:2-7
II Sam. 7:1-16
I Tikr. 17:1-14
Hosi Davhida a suka a yima, kutani a ku: “Varikwerhu, n'wina vanhu va mina, ndzi yingiseni! Ndzi vile ni makungu ya ku aka yindlu leyi Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu yi nga ta vekiwa eka yona, yi nga yindlu leyi Xikwembu xa hina xi nga ta tikomba eka yona. A ndzi tilulamisele ku yi aka, 3kambe Xikwembu xi ndzi hlamurile xi ku: ‘U vile munhu wa tinyimpi, u halatile ngati, hikokwalaho u nga ka u nga ndzi akeli yindlu.’ 4Hambiswiritano, HOSI Xikwembu xa Israele xi hlawurile mina exikarhi ka vamakwerhu ku va hosi ya Israele vutomi bya mina hinkwabyo. A xi hlawurile Yuda kokwa wa hina ku va murhangeri wa vamakwavo, kutani endyangwini wa tatana, Xikwembu xi ndzi tsakerile, xi ndzi hlawula ku va hosi ya Vaisraele hinkwavo. 5Kutani exikarhi ka vana lavo tala va xinuna lava HOSI Xikwembu xi ndzi nyikeke vona, xi hlawurile Solomoni ku va exiluvelweni xa vuhosi, a fuma tiko ra xona ra Israele. 6Kutani Xikwembu xi ndzi tivisile xi ku: ‘Loyi a nga ta aka Tempele ya mina ni swivava swa yona, i Solomoni n'wana wa wena, hikuva mina HOSI ndzi n'wi hlawurile leswaku a va n'wana wa mina, na mina ndzi va tata wa yena. 7Loko a ya emahlweni a hlayisa swileriso swa mina ni milawu ya mina ku fana ni namuntlha, ndzi ta tiyisa mfumo wa yena hilaha ku nga heriki.’ 8Hikokwalaho n'wina Vaisraele hinkwenu, nhlengeletano ya HOSI Xikwembu, ndzi vulavula na n'wina Xikwembu xa hina xi ri karhi xi swi twa, ndzi ri: Dyondzani milawu hinkwayo ya HOSI Xikwembu xa n'wina, mi yi hlayisa; loko mi endla sweswo, mi ta tshama etikweni leri ro saseka, mi tlhela mi ri siyela vana va n'wina, ri va ndzhaka ya vona hilaha ku nga heriki.

9“Na wena Solomoni n'wananga, amukela Xikwembu xa vatata wa wena, u xi tirhela hi mbilu ya wena hinkwayo, ni moya lowunene, hikuva HOSI Xikwembu xi kambela timbilu hinkwato, xi hatla xi vona makungu ni miehleketo ya munhu. Xi ta tsakela ku kumiwa hi wena loko u xi lava, kambe loko u xi fularhela, xi ta ku cukumetela makumu. 10Tsundzuka leswi: HOSI Xikwembu xi ku hlawurile leswaku u va wena loyi a nga ta aka Tempele ni xivandla xa yona lexo hlawuleka. Kutani sweswi tiya nhlana, u sungula ku tirha!”

11Davhida a nyika Solomoni n'wana wa yena exifaniso xa Tempele lexi kombaka mimpimo ya rikupakupa, ni ya tindlu tin'wana ta Tempele; xifaniso a xi komba mimpimo ya vuhlayiselo bya xuma, ni ya vuako bya swithezi, ni ya makamari ya le ndzeni, ni ya xivandla lexo hlawuleka ngopfu xa le mpfungwe. 12Davhida a byela Solomoni mimpimo hinkwayo leyi a a yi ehleketa, ya swivava swa Tempele, ni ya makamari lama rhendzelaka swivava leswi, ni ya vuhlayiselo bya xuma xa Tempele, ni ya makamari yo hlayisela ka wona swilo leswi humeseriwaka Xikwembu. 13Davhida a nyika Solomoni mavito ya lava welaka emintlaweni ya vaprista ni ya Valevhi; a n'wi tivisa mintirho hinkwayo leyi faneleke ku tirhiwa eTempeleni, ni nongonoko wa swibya hinkwaswo leswi tirhisiwaka kona. 14A n'wi lerisa mpimo wa nsuku ni silivhere, lowu fanelaka ku tirhisiwa loko ku vumbiwa swibya leswi swa mintirho ya Tempele. 15A n'wi byela ni ntiko wa nsuku ni silivhere, lowu nga ta vumba switlhoma-timboni, ni timboni ta kona, hi ku ya hi matirhisele ya swona. 16Davhida a komba Solomoni mpimo wa nsuku ni silivhere, lowu nga ta tirhisiwa ku endla matafula ya xinkwa xa magandzelo. 17A n'wi lerisa ntiko wa nsuku lowo tenga, lowu nga ta endla tiforoko, ni minkambana, ni swikhuwana, ni tindyelo, a n'wi komba ni mpimo wa silivhere lowu nga ta endla minkambana yin'wana. 18A n'wi lerisa ni mpimo wa nsuku lowu tenga, lowu nga ta aka alitari ya mirhi ya risuna, ni golonyi ya Tempele, ni tikerubu leti tlharamulaka timpapa ti funengeta Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu. 19Kutani Davhida a ku: “Mimpimo leyi hinkwayo, leyi nga ta tirhisiwa eku akeni ta Tempele, HOSI Xikwembu xi ndzi tivisile yona, kutani mina ndzi yi hlayisile hi ku yi tsala.”Van'wana va ri: Mimpimo leyi hinkwayo leyi tirhisiweke eku akeni ka Tempele, HOSI Xikwembu xi yi tivisile Davhida, kutani yena ú yi hlayisile hi ku yi tsala

20Davhida a engeta a byela Solomoni n'wana wa yena, a ku: “Tiya swinene n'wananga, u nga kanakani, u nghena entirhweni; naswona u nga chavi, u nga heli mbilu, hikuva HOSI Xikwembu, xona Xikwembu xa mina, xi ta va na wena. A xi nga ku tshiki, a xi nga ku rivali, u kondza u heta ntirho hinkwawo, u lulamisa hinkwaswo leswi nga ta tirhisiwa eTempeleni. 21Mintlawa ya vaprista ni ya Valevhi yi tilulamisele ku tirha mintirho hinkwayo ya le Tempeleni; naswona ku ni vanhu lava tivaka mintirho ya tinxaka-xaka, lava tiyimiseleke ku ku pfuna. Vanhu hinkwavo va tiko ni valanguteri va vona va le mavokweni ya wena.”