Xitsonga 1989 (TSO89)
27

Varhangeri va mavuthu ni tiko

271Lava hi vona vakulukumba lava a va tirhela hosi Davhida, va ri varhangeri va mindyangu, ni tindhuna ta masocha ya 1 000 ni ya 100, ni valanguteri va tiko. N'hweti yin'wana ni yin'wana, a ku huma mavuthu yo karhi, ya masocha ya 24 000, ma tirha n'hweti hinkwayo, kutani ma nyizela man'wana mavuthu, va endlisa sweswo lembe hinkwaro. Mavito ya vafambisi va mavuthu ya kona hi lawa:

2-15 Yaxobeyama, n'wana Zabadiele, wa va ka Perese, ndhunankulu ya varhangeri hinkwavo va mavuthu.
N'hweti ya vumbirhi Dodayi
N'hweti ya vunharhu Benaya, n'wana Yoyada muprista lonkulu. Benaya a a ri un'wana wa ntlawa wa “tinhenha ta 30”, ni murhangeri wa wona; eku fambiseni ka mavuthu ya yena, a a pfunana ni n'wana wa yena Amizabada.
N'hweti ya vumune Asahele, makwavo wa Yowabu; loko Asahele a lova, a siviwa hi n'wana wa yena Zebadiya.
N'hweti ya vuntlhanu Xamihuti, wa va ka Yiziraha.
N'hweti ya vu-6 Ira, n'wana Ikexe wa le Tekowa.
N'hweti ya vu-7 Helese wa le Peloni, wa va ka Efrayimi.
N'hweti ya vu-8 Sibekayi wa le Huxa, un'wana wa va ka Zera.
N'hweti ya vu-9 Abiezere wa le Anatoto, wa va ka Benjamini.
N'hweti ya vu-10 Maharayi wa le Netofa, wa va ka Zera.
N'hweti ya vu-11 Benaya wa le Piratoni, un'wana wa ka Efrayimi.
N'hweti ya vu-12 Helidayi wa le Netofa, un'wana wa va ka Otiniele.

Varhangeri va tinyimba ta Vaisraele

16-22Mavito ya varhangeri va tinyimba ta Vaisraele, hi lawa:

Tinyimba Varhangeri
Rhuveni Eliezere, n'wana Zikri.
Simiyoni Xefatiya, n'wana Maaka.
Levhi Haxabiya, n'wana Kemuwele.
Va ka Aroni Sadoki.
Yuda Elihu, un'wana wa vamakwavo wa Davhida.
Isakara Omri, n'wana Mikaele.
Zebuloni Iximaya, n'wana Obadiya.
Neftali Yerimoto, n'wana Aziriele.
Efrayimi Hoxeya, n'wana Azaziya.
Va ka Manase evupeladyambu bya Yordani Yuwele, n'wana Pedaya.
Va ka Manase evuxeni bya Yordani, le Giliyadi Ido, n'wana Zakariya.
Benjamini Yaasiele, n'wana Abinere.
Dani Azarele, n'wana Yerohama.

Vavanuna lava, a va ri vona varhangeri va tinyimba ta Vaisraele. 23

27:23
Gen. 15:5
22:17
26:4
Davhida a nga ringetanga ku kuma nhlayo ya vana va xinuna va Israele, va malembe ya 20 ku ya ehansi, hikuva HOSI Xikwembu a xi n'wi tshembisile ku andzisa Vaisraele, va kondza va ringana ni tinyeleti hi ku tala. 24
27:24
II Sam. 24:1-15
I Tikr. 21:1-14
Yowabu n'wana Seruya yena ú sungurile ku va hlaya, kambe a nga hetanga, hikuva ntirho lowu wa ku hlaya wu vangerile Vaisraele ku hlundzukeriwa hi Xikwembu; hikokwalaho nhlayo leyi ya vana a yi kona eka “Buku ya Matimu” ya hosi Davhida.

Vahlayisi va rifuwo ra Davhida, ni mintirho ya vona

25Mavito ya vahlayisi va rifuwo ra hosi Davhida hi lawa: Azimavhete, n'wana Adiele, a a ri mutameri wa xuma xa hosi le Yerusalema. Yonatani n'wana Uziya yena a a hlayisa rifuwo ra hosi ehandle ka Yerusalema, emitini, ni le swimitaneni, ni le makhokholweni. 26Ezri n'wana Kelubi a a langutela ntirho wa varimi emasin'wini. 27Ximeyi wa le Rhama a a hlayisa masimu ya vhinya. Vhinyo ya kona ni swibya leswi yi cheriwaka eka swona, a swi ri emavokweni ya Zabidi wa le Xifimi. 28Mirhi ya mitlhwari ni mikuwa ya le timbaleni a yi languteriwa hi Baala-Hanana wa le Gedere. Mafurha ni swibya swa wona a swi ri emavokweni ya Yowasi. 29Xitrayi wa le Xaroni a a risa tihomu ta hosi emagangeni ya ka vona le Xaroni; kasi emadyelweni ya le minkoveni, a ku risa Xafati, n'wana Adilayi. 30Obili wa ka Iximaele a a hlayisa tikamela; timbhongolo tona a ti languteriwa hi Yehedeya wa le Meronoti. 31Tinyimpfu ni timbuti a ti risiwa hi Yazizi wa le Hageri. Vavanuna lava hinkwavo a va ri vona vahlayisi va rifuwo ra hosi Davhida.

Vatsundzuxi va hosi Davhida

32Yonatani makwavo wa tata wa Davhida, a a ri mutsundzuxi wa hosi; leswi a a ri munhu wo tlhariha, la tivaka ni ku tsala, a a dyondzisa ni vana va hosi, a ri na Yehiele, n'wana Hakimoni. 33Ahitofele na yena a a ri mutsundzuxi wa hosi Davhida. Munghana wa hosi a a ri Huxayi wa le Ariki. 34Vatsundzuxi va Davhida endzhaku ka loko Ahitofele a lovile, a va ri Yoyada n'wana Benaya, na Abiyatara. Ndhunankulu ya mavuthu ya hosi, a a ri Yowabu.