Xitsonga 1989 (TSO89)
26

Varindzi va le tinyangweni

261Varindzi va le tinyangweni a va avanyisiwile hi mintlawa. Endyangwini wa va ka Kora, a ku ri na Mexelemiya n'wana Kore, ntukulu wa Abiyasafa.Van'wana va ri: ntukulu wa Asafa 2-3Mexelemiya loyi a a ri ni vana va 7; mavito ya vona hi ku tlhandlamana ka vona, hi lawa: Zakariya, na Yediyaele, na Zebadiya, na Yatiniele, na Elamu, na Yohanani, na Eli-Howenayi.

4-5

26:4-5
II Sam. 6:11
I Tikr. 13:14
Obede-Edomu a a ri ni vana va 8 hikuva Xikwembu a xi n'wi katekisile; mavito ya vona hi ku tlhandlamana ka vona, hi lawa: Xemaya, na Yozabadi, na Yowa, na Sakara, na Netanele, na Amiele, na Isakara, na Pewuletayi. 6Xemaya n'wana Obede-Edomu na yena ú kumile vana va xinuna lava nga hundzuka varhangeri endyangwini wa ka vona, hikuva a va ri tinhenha. 7Vana va kona hi lava: Otini, na Refaele, na Obede, na Elizabada, na Elihu, na Semakiya; lavambirhi vo hetelela a va tlula vamakwavo hi vunhenha. 8Vavanuna hinkwavo va ndyangu wa ka Obede-Edomu a va ri 62; hinkwavo a va ri tinhenha, va tiva ntirho wa vona.

9Ndyangu wa va ka Mexelemiya wona a wu ri ni vavanuna va 18 lava a va ri tinhenha.

10-11Hosa, wa ndyangu wa ka Merari, yena a a ri ni vana va mune va xinuna, va nga lava: Ximri, na Hilkiya, na Tebaliya, na Zakariya. Ximri a a nga ri mativula, kambe tata wa yena Hosa a a n'wi vekile ku va murhangeri exikarhi ka vamakwavo. Va ka Hosa hinkwavo a va ri 13.

12Varindzi lava va le tinyangweni, swin'we ni varhangeri va mindyangu ya ka vona, a va rhwexiwile mintirho eTempeleni, ku fana ni Valevhi lavan'wana. 13Mintirho leyi ya ku rindza etinyangweni ta Tempele, Valevhi lava a va phakelana yona hi ku hoxa vuhlolotwana, byi hoxiwa hi lavakulu ni lavatsongo hi ku ya hi mindyangu ya ka vona. 14Vuhlolotwana byi kombile Xelemiya ku rindza nyangwa ya le vuxeni; nyangwa ya le n'walungwini yi nyikiwa Zakariya n'wana Xelemiya, munhu wo tlhariha la xiximekaka. 15Obede-Edomu a nyikiwa nyangwa ya le dzongeni ku yi rindza, kutani vanhu va yena va nyikiwa ku rindza yindlu yo hlayisela swakudya eka yona. 16Kutani vuhlolotwana byi komba Xupimi na Hosa ku va varindzi va nyangwa ya le vupeladyambu ni va nyangwa leyi vuriwaka Xalekete, laha gondzo ri sungulaka kona ku tlhandluka.

Varindzi a va nghena entirhweni wa vona hi ku landzelelana: 17Enyangweni ya le vuxeni, a ku rindza Valevhi va 6 hi siku, hi ku landzelelana ka vona; kasi enyangweni ya le n'walungwini ni ya le dzongeni, a ku rindza vanhu va mune hi siku; yindlu leyi swakudya a swi hlayisiwa eka yona a yi rindziwa hi mintlawa mimbirhi hi siku, ntlawa wun'we wu ri ni varindzi vambirhi. 18Xivava xa le vupeladyambu bya Tempele a xi rindziwa hi vanhu va mune hi tlhelo ra gondzo ehandle, kasi endzeni a xi rindziwa hi vanhu vambirhi. 19Leyi hi yona mintlawa ya va ka Kora ni va ka Merari lava a va rindza tinyangwa ta Tempele.

Varindzi va xuma xa Tempele

20Van'wana va ka Levhi a va rhwexiwile ntirhoVan'wana va ri: Exikarhi ka va ka Levhi, Ahiya a a rhwexiwile ntirho wa ku hlayisa xuma xa Tempele, ni wa ku tamela tinyiko leti humeseriwaka HOSI Xikwembu. 21Ladani, un'wana wa va ka Gerixoni, ú vile ni vana lava nga hundzuka varhangeri va mindyangu ya ka vona; exikarhi ka vona a ku ri na Yehieli. 22Vana va Yehieli i Zetamu, na Yuwele; a va rhwexiwile ntirho wa ku hlayisa xuma xa Tempele. 23Exikarhi ka va ka Amirama, ni va ka Yisihara, ni va ka Hebroni, ni va ka Uziele, 24Xebuwele n'wana Gerixomu ntukulu wa Muxe a a ri murhangeri wa lava rindzaka vuhlayiselo bya xuma xa Tempele. 25Endyangwini wa ka vona, a ku ri na Xelomoto n'wana Zikri, wa Yoramu, wa Yexaya, wa Rehabiya, wa Eliezere. 26Xelomoto loyi ni vamakwavo a va rhwexiwile ntirho wo hlayisa hinkwaswo leswi nyiketiweke eka Xikwembu, swi huma eka hosi Davhida, ni ka varhangeri va mindyangu, ni ka vafambisi va masocha ya 1 000 ni ya 100, ni le ka tindhuna letin'wana. 27Swilo leswi va swi phangheke enyimpini, a va swi humesile leswaku swi ta fambisa mintirho ya Tempele. 28Xelomoto ni vamakwavo a va hlayisa ni tinyiko hinkwato leti humeseriweke Xikwembu hi Samiele mavonakule, na Sawulo n'wana Kixi, na Abinere n'wana Nere, na Yowabu n'wana Seruya.

Mintirho yin'wana ya Valevhi

29Eka va ka Yisihara, ku hlawuriwile Kenaniya ni va ndyangu wa ka vona, leswaku va tsala kumbe ku avanyisa timhaka ta Vaisraele leti humelelaka ehandle ka Tempele. 30Exikarhi ka va ka Hebroni, ku hlawuriwile Haxabiya ni tinhenha ta ka vona to ringana 1 700, leswaku va sirhelela Vaisraele lava nga vupeladyambu bya Yordani, va tirhela HOSI Xikwembu ni hosi ya tiko. 31Murhangeri wa va ka Hebroni hinkwavo hi mindyangu ya vona, a a ri Yeriya. Hi lembe ra vu-40 ra ku fuma ka hosi Davhida, ku lavisisiwile timhaka, kutani ku kumiwa tinhenha le Yazere etikweni ra Giliyadi. 32Hiloko hosi Davhida a hlawula Yeriya ni tinhenha ta ka vona ta 2 700; vanhu lava a va ri varhangeri va mindyangu, kutani va vekiwa ku sirhelela va ka Rhuveni, ni va ka Gadi, ni va ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani, va va fambisa etimhakeni hinkwato leti khumbaka Xikwembu, ni leti khumbaka hosi ya tiko.