Xitsonga 1989 (TSO89)
24

Vaprista ni mintirho ya vona

241Leyi hi yona mintlawa ya va ka Aroni, yi rhangeriwa hi vana va Aroni va mune, va nga lava: Nadabu, na Abihu, na Eliyazara, na Itamara. 2

24:2
Levh. 10:1-2
Nadabu na Abihu va file va nga si va ni vana, va fa tata wa vona a ha hanya; hiloko vamakwavo Eliyazara na Itamara va nyikiwa ntirho wa vuprista. 3Kutani Davhida a komba va ka Aroni etifanelo ta vona, a va avela mintirho a ri na Sadoki wa ndyangu wa ka Eliyazara, na Ahimeleke wa ndyangu wa ka Itamara. 4Loko swi vonakile leswaku va ka Eliyazara va ni varhangeri lavo tala ku tlula va ka Itamara, ku hlawuriwa mintlawa ya 16 ya vaprista exikarhi ka va ka Eliyazara, kasi exikarhi ka va Itamara, ku hlawuriwa mintlawa ya 8 ntsena. 5Mintlawa leyi yi hlawuriwile hi ku hoxa vuhlolotwana, leswaku exikarhi ka va ka Eliyazara ni le xikarhi ka va ka Itamara ku va ni varhangeri va mintirho ya le Tempeleni, yi nga mintirho ya Xikwembu. 6Va ka Eliyazara a va hlawula vambirhi hi vuhlolotwana, va ka Itamara vona va hlawula un'we, sweswo sweswo, mavito ya mintlawa ya kona ma ri karhi ma tsariwa hi matsalani Xemaya n'wana Netanele lowa Mulevhi; naswona ntirho lowu a wu endliwa emahlweni ka vanhu lava: Hosi ya tiko, ni tindhuna ta yona, ni muprista Sadoki, na Ahimeleke n'wana Abiyatara, ni varhangeri va mindyangu ya vaprista ni ya Valevhi.

7-18Lawa hi wona mavito ya varhangeri va mintlawa ya vaprista lava hlawuriweke hi vuhlolotwana:

1. Yoyaribi 13. Hupa
2. Yedaya 14. Yexebeyabu
3. Harimi 15. Biliga
4. Seyorimi 16. Imere
5. Malikiya 17. Heziri
6. Miyamini 18. Hapisesi
7. Hakosi 19. Petahiya
8. Abiya 20. Yehezekeli
9. Yexuwa21. Yakini
10. Xekaniya 22. Gamuli
11. Eliyaxibi 23. Delaya
12. Yakimi 24. Maaziya

19Varhangeri lava ni vanhu va mintlawa ya vona a va nghena entirhweni wa Tempele ya HOSI Xikwembu hi ku landzelelana; hi mukhuva wolowo, a va hlayisa nawu lowu HOSI Xikwembu xa Israele xi wu nyikeke Aroni tata wa vona.

Mavito man'wana ya va ka Levhi

20Varhangeri van'wana va mindyangu ya ka Levhi, hi lava: Xubaele wa ka Amirama, na Yehedeya wa ka Xubaele; 21Ixiya, mativula ya Rehabiya ni murhangeri wa va ka vona; 22Xelomoto wa ka Yisihara, na Yahata wa ka Xelomoto; 23vana va Hebroni hi ku tlhandlamana ka vona: Yeriya,Van'wana va ri: Benayi, na Yeriya; kumbe: vana va Yeriya na Amariya, na Yahaziele, na Yekameyamu; 24Mika wa ka Uziya, na Xamiri wa ka Mika; 25Yixiya makwavo wa Mika, na Zakariya wa ka Yixiya; 26Maheli na Muxi va ka Merari, na Beno wa ka Yaaziya.Van'wana va ri: Maheli na Muxi, vana va Yaaziya ni vatukulu va Merari

27Van'wana va ka Yaaziya n'wana Merari ehandle ka Beno, i Xohamu, na Zakuru, na Ibri. 28Va ka Maheli i Eliyazara, loyi a nga kumangiki vana va xinuna. 29Murhangeri wa va ka Kixi i Yerahamiele n'wana Kixi. 30Va ka Muxi i Maheli, na Edere, na Yerimoto. Hi vona va ka Levhi hi nongonoko wa mindyangu ya ka vona.

31Varhangeri lava va mindyangu ya ka Levhi a va hlawula masiku ya vona ya ku ya entirhweni wa Tempele hi ku hoxa vuhlolotwana, ku fana ni vamakwavo va ka Aroni; na wona masiku ya tindzisana ta vona ma hlawuriwile hi ndlela yeleyo, emahlweni ka hosi Davhida, na Sadoki, na Ahimeleke, ni varhangeri van'wana va mindyangu ya vaprista ni ya Valevhi.