Xitsonga 1989 (TSO89)
23

231

23:1
I Tih. 1:1-40
Loko Davhida a dyuharile, ni loko masiku ya yena ma ri karhi ma hela, a veka Solomoni n'wana wa yena ku va hosi ya Israele.

Va ka Levhi ni mintirho ya vona

2Davhida a hlengeleta varhangeri hinkwavo va Vaisraele, a rhamba ni vaprista ni Valevhi. 3A lerisa leswaku Valevhi hinkwavo va malembe ya 30 ni ku tlula, va hlayiwa; kutani ku kumeka vavanuna vo ringana 38 000. 4Exikarhi ka Valevhi lava, Davhida a hlawula vavanuna va 24 000, a va rhwexa yin'wana ya mintirho ya le Tempeleni, kutani a hlawula van'wana va 6 000, a va endla vamatsalani, ni vaavanyisi va timhaka ehubyeni; 5van'wana va 4 000 va vekiwa ku va varindzi va le tinyangweni; lavo hetelela va 4 000 va rhwexiwa ntirho wo dzunisa HOSI Xikwembu hi swichaya-chayani leswi endleriweke ntirho wolowo.

6Kutani Davhida a veka Valevhi hi mintlawa minharhu, hi ku ya hi mindyangu ya ka vona, hi leswaku va ka Gerixomu, ni va ka Kohata, ni va ka Merari. 7Vana va Gerixomu i Ladani na Ximeyi. 8Vana va Ladani hi ku tlhandlamana ka vona i Yehiele, na Zetamu, na Yuwele; hinkwavo i vanharhu. 9Vana va Ximeyi i Xelomoto, na Haziele, na Harana; hinkwavo i vanharhu. Hi vona varhangeri va mindyangu ya va ka Ladani. 10-11Vana van'wana va Ximeyi hi ku tlhandlamana ka vona i Yohata, na Zina,Van'wana va ri: na Ziza na Yewuxi, na Beriya; hinkwavo i mune. Yewuxi na Beriya a va kumanga vana vo tala va xinuna, hikokwalaho va hlayiwa va ri ndyangu wun'we, va tirha swin'we.

12Vana va Kohata i Amirama, na Yisihara, na Hebroni, na Uziele; hinkwavo i mune. 13

23:13
Eks. 28:1
Vana va Amirama i Aroni, na Muxe. Aroni a a hlawuriwile ku hlayisa xivandla lexo hlawuleka ngopfu; hikokwalaho, va ka Aroni hi vona va fanelaka ku hisa mirhi ya risuna emahlweni ka HOSI Xikwembu, va xi tirhela ni ku katekisa vanhu hi vito ra xona minkarhi hinkwayo. 14Vana va Muxe nandza xa Xikwembu, na vona i va ka Levhi; 15mavito ya vona i Gerixomu, na Eliezere. 16Mativula ya Gerixomu i Xebuwele. 17Mativula ya Eliezere i Rehabiya. Rehabiya loyi a a ri n'wana un'we wa xinuna eka tata wa yena, kambe yena ú kumile vana lavo tala va xinuna. 18N'wana wa mativula wa Yisihara i Xelomoto.Van'wana va ri: Xelomiti 19Vana va Hebroni hi ku tlhandlamana ka vona i Yeriya, na Amariya, na Yahaziele, na Yekameyamu. 20Vana va Uziele hi ku tlhandlamana ka vona i Mika, na Yixiya.

21Vana va Merari i Maheli, na Muxi. Vana va Maheli i Eliyazara na Kixi. 22Eliyazara ú file a ri ni vana va xisati ntsena, kutani vona va tekiwa hi vamakwavo vana va Kixi. 23Vana va Muxi i Maheli, na Edere, na Yerimoto; hinkwavo i vanharhu.

24Lava hi vona va ka Levhi, hi ku ya hi mindyangu ya vona. A va ri varhangeri va mindyangu ya kona, mavito ya vona ma tsariwa loko va ri ni malembe ya 20 ni ku tlula; hi vona lava nga rhwexiwa mintirho ya le Tempeleni. 25Swi vile hi ndlela leyi, hikuva Davhida a a vurile a ku: “HOSI, Xikwembu xa Israele, xi nyikile vanhu va xona eku rhula, kutani xona xi ta hamba xi tshama eYerusalema. 26

23:26
Dut. 10:8
Hikokwalaho Valevhi va ta wisa ku rhwala Ntsonga lowo Hlawuleka ni swibya leswi tirhisiwaka eka wona.” 27Hi ku landza xileriso lexi xa Davhida, Valevhi va tsarisiwa mavito loko va ri ni malembe ya 20 ni ku tlula; 28
23:28-32
Tinhl. 3:5-9
mintirho ya vona i ku pfuna va ka Aroni ku tirha swa le Tempeleni, va kukula swivava ni makamari, va basisa swibya hinkwaswo leswo hlawuleka, va tirha ni yin'wana mintirho ya le Tempeleni; 29hi vona va vonaka swa xinkwa xa magandzelo, ni mapa ya kona lama pfanganyisiweke ni mafurha, ni xinkwa lexo-ke-comela, ni ximbhundzwa, leswaku hinkwaswo leswi swi humesiwa hi mimpimo leyi vekiweke. 30Mixo wun'wana ni wun'wana, hi vona Valevhi lava nkhensaka ni ku dzunisa HOSI Xikwembu, va engeta va endlisa sweswo nimadyambu. 31Va pfuna vaprista loko ku humeseriwa HOSI Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka hi masiku ya Savata, ni ya ku tshama ka n'weti, ni ya minkhuvo yin'wana leyo hlawuleka, va endla hi ku landzelela milawu leyi fanelaka ku hlayisiwa minkarhi hinkwayo emahlweni ka HOSI Xikwembu. 32Va hlayisa Ntsonga lowo Hlawuleka ni swivandla swa yona leswo hlawuleka, va hlayisa ni Tempele, hi ku pfunana ni vamakwavo va ka Aroni.