Xitsonga 1989 (TSO89)
19

Ta ku hluriwa ka Vaamoni ni Vasiriya

(II Sam. 10:1-19)

191Endzhaku ka leswi, Nahaxi hosi ya Vaamoni a fa, kutani n'wana wa yena Hanunu a sala a fuma. 2Kutani Davhida a ku: “Ndzi ta va nakulobye wo tshembeka eka Hanunu n'wana Nahaxi, hilaha tata wa yena a nga va munhu wo tshembeka eka mina.” Kavaloko Davhida a rhuma malandza ya yena eka Hanunu ku ya n'wi chavelela eku feni ka tata wa yena. Loko varhumiwa va Davhida va fika etikweni ra Vaamoni, 3vakulukumba va tiko va byela Hanunu n'wini wa vona, va ku: “U nga tshuki u anakanya leswaku Davhida ú xixima tata wa wena hi ku rhumela vachaveleri lava! Vanhu lava i tinhlori leti Davhida a ti rhumeke ku ta xiyaxiya tiko ra hina, va ta kota ku ta va ta ri herisa.” 4Hiloko Hanunu a khoma varhumiwa va Davhida, a va byewula misisi, a tsema ni swiambalo swa vona hi le xisutini,Kumbe: hi le xifungeni, hi le rikhalwini va sala va nga ambalanga nchumu ku ya hansi, kutani a va hlongola, 5va fambisa sweswo. Loko Davhida a byeriwa timhaka leti, a rhuma vanhu ku ya hlanganisa vavanuna lava, hikuva a va ri ni tingana letikulu. Kutani hosi Davhida a va lerisa a ku: “Tshamani eYeriko ku kondza malebvu ya n'wina ma hluka; hikona mi nga ta vuya haleno kaya.”

6Vaamoni va swi vona leswaku va vangile rivengo lerikulu exikarhi ka vona na Davhida; kutani Hanunu ni Vaamoni va rhuma vanhu le Mesopotamiya, ni le Aramu-Maaka, ni le Soba, va famba va ri ni silivhere ya 41 000 kg, va ya lomba makalichi ni vagadi va tihanci. 7Va vuya na makalichi ya 32 000, ku ta ni hosi ya le Maaka ni mavuthu ya yona, ma ta ma ta gova eMedeba. Kutani na vona Vaamoni va huma emitini ya vona va hlomile matlhari. 8Loko Davhida a twa sweswo, a rhuma Yowabu ni mavuthu hinkwawo ya tinhenha ku ya eku lweni. 9Vaamoni lava humeke nyimpi va xaxamela enyangweni ya ntsindza wa vona, kasi tihosi leti ti yimaka na vona ti xaxameta vanhu va tona kulenyana erivaleni.

10Loko Yowabu a vona leswaku nyimpi yi ta hi le mahlweni ni le ndzhaku, a hlawula majaha lama tiyeke exikarhi ka Vaisraele hinkwavo, a ma xaxameta leswaku ma ta lwa ni Vasiriya. 11Kutani masocha laman'wana, a ma veka ehansi ka makwavo Abixayi, a ma xaxameta leswaku ma ta lwa ni Vaamoni. 12Kutani Yowabu a ku ka Abixayi: “Loko Vasiriya va ndzi tsandza, u ta u ta ndzi pfuna; na mina loko Vaamoni va ku tsandza, ndzi ta ku pfuna. 13Hikokwalaho, tiya swinene! A hi tikombeni leswaku hi vavanuna, hi lwela tiko ra hina ni miti ya Xikwembu xa hina. HOSI Xikwembu a xi endle ku rhandza ka xona.” 14Kutani Yowabu ni masocha ya yena va tshinela kusuhi ni Vasiriya ku lwa na vona, kambe vona va suka va tsutsuma. 15Loko Vaamoni va vona leswaku Vasiriya va tsutsumile, na vona va tsutsuma Abixayi makwavo wa Yowabu, va ya nghena emutini wa vona. Hiloko Yowabu a tlhelela eYerusalema.

16Kambe loko Vasiriya va vona leswaku va hluriwile hi Vaisraele, va rhumela tintsumi ti ya vitana Vasiriya lava a va ri entsungeni wa nambu wa Yufrata, va fambisiwa hi Xopaki ndhunankulu ya mavuthu ya Hadadi-Ezere. 17Loko Davhida a tivisiwile timhaka leti, a hlengeleta Vaisraele hinkwavo; va pela nambu wa Yordani va ya hlangana ni Vasiriya. Davhida a xaxameta mavuthu ya yena a tilulamisela nyimpi, kutani Vasiriya va sungula ku lwa na yena,Van'wana va ri: kutani Vasiriya va xaxameta mavuthu va sungula ku lwa na Davhida 18kambe va hatla va tsutsuma va chava Vaisraele. Hiloko Davhida a dlaya vakhandziyi va makalichi ya Vasiriya va 7 000, ni masocha ya 40 000 yo famba hi milenge, a dlaya na Xobaki, ndhunankulu ya mavuthu ya Vasiriya. 19Loko vanhu hinkwavo lava a va seketela Hadadi-Ezere va vona leswaku va hluriwile hi Vaisraele, va kombela ku endla xinakulobye na Davhida, kutani va va hansi ka yena. Ku sukela siku rero, Vasiriya a va ha lavanga ku pfuna Vaamoni, ni siku ni rin'we.