Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Ta Davhida loko a kurisa mfumo wa yena

(II Sam. 8:1-14)

181Endzhaku ka timhaka teto, Davhida a tlhela a lwa ni Vafilista a va hlula, a heta matimba ya mfumo wa vona, a va tekela muti wa Gati ni swimitana swa wona.

2Kutani a hlula Vamowabu, va va hansi ka yena, va humesa ndzuvo va n'wi luva.

3Loko Davhida a ri le Hamata, a hlula Hadadi-Ezere hosi ya le Soba loyi a a ringeta ku fikisa mfumo wa yenaKumbe: hikuva yena Davhida a a ringeta ku pfuxa mfumo wa yena ematlhelweni ya nambu wa Yufrata. 4Davhida a khoma makalichi ya Hadadi-Ezere ya 1 000, ni vagadi va tihanci va 7 000, a khoma ni ntlawa wa masocha ya 20 000 lawa a ma famba hi milenge; naswona Davhida a lerisa leswaku tihanci hinkwato ta makalichi ti lamatiwa hi ku tsemiwa minsiha ya milenge, a siya leti ringanaka ku koka makalichi ya dzana ntsena. 5Loko Vasiriya va le Damaska va ya phalala Hadadi-Ezere hosi ya le Soba, Davhida a lwa na vona, a dlaya vavanuna va 22 000. 6Kutani Davhida a veka mintlawa ya varindzi leswaku va rindza Vasiriya va le Damaska, kwalaho Vasiriya va va ehansi ka mfumo wa Davhida, va humesa ndzuvo va n'wi luva. HOSI Xikwembu a xi nyika Davhida ntamu wa ku hlula valala va yena hinkwako lomu a a famba a ya lwa kona. 7Davhida a teka switlhangu swa nsuku leswi a swi tirhisiwa hi tinhenha ta Hadadi-Ezere, a ya na swona eYerusalema. 8

18:8
I Tih. 7:40-47
II Tikr. 4:11-18
Emitini ya Tibihata na Kuni leyi a yi ri hansi ka Hadadi-Ezere, Davhida a phangha koporo leyo tala, leyi Solomoni a nga vumba ha yona nhlambeto leyikulu leyi vuriwaka “lwandle”, leyi a nga yi tirhisa ni ku vumba tiphuphutiphuphu, kumbe: tinsika ta koporo kun'we ni swingolongondzwana swin'wana.

9Loko Tohu hosi ya le Hamata a twa leswaku Davhida ú hlurile mavuthu hinkwawo ya Hadadi-Ezere hosi ya le Soba, 10a rhumela n'wana wa yena Hadorama ku ya pfuxela Davhida, ni ku nkhensa leswi a hluleke Hadadi-Ezere enyimpini, hikuva Tohu na Hadadi-Ezere a va tshamela ku lwa. Hadorama a famba a tamele tinyiko ta nsuku, ni ta silivhere, ni ta koporo. 11Davhida a teka tinyiko leti, a ti veka etlhelo leswaku ti ta tirhiseriwa HOSI Xikwembu, a veka etlhelo ni swingolongondzwana hinkwaswo swa nsuku ni swa silivhere, leswi a swi phangheke etikweni ra Vaedomu, ni ra Vamowabu, ni ra Vaamoni, ni ra Vafilista, ni ra Vaamaleke.

12

18:12
Ps. 60:1
Abixayi n'wana Seruya ú dlayile Vaedomu va 18 000 eka “Nkova wa Munyu”, 13kutani a veka varindzi etikweni ra Edomu. Hi mukhuva wolowo, Vaedomu hinkwavo va va ehansi ka mfumo wa Davhida. HOSI Xikwembu a xi nyika Davhida ntamu wa ku hlula valala va yena hinkwako lomu a a ya kona.

Valanguteri ni tindhuna ta Davhida

(II Sam. 8:15-18; 20:23-26)

14Kutani Davhida a fuma tiko hinkwaro ra Israele. A a fambisa vanhu va yena hinkwavo hi moya wo lulama, a nga yi hi nghohe.

15Ndhuna ya mavuthu ya yena a a ri Yowabu.

Muhlayisi wa makanelwa a a ri Yoxafati n'wana Ahiludi.

16Vaprista a va ri Sadoki n'wana Ahituba, na Ahimeleke n'wana Abiyatara.

Matsalani a a ri Xavixa.

17Mufambisi wa mavuthu ya Vakereti ni Vapeleti a a ri Benaya n'wana Yoyada.

Vana va Davhida vona a va ri varhangeri emintirhweni hinkwayo ya le ntsindza.
19

Ta ku hluriwa ka Vaamoni ni Vasiriya

(II Sam. 10:1-19)

191Endzhaku ka leswi, Nahaxi hosi ya Vaamoni a fa, kutani n'wana wa yena Hanunu a sala a fuma. 2Kutani Davhida a ku: “Ndzi ta va nakulobye wo tshembeka eka Hanunu n'wana Nahaxi, hilaha tata wa yena a nga va munhu wo tshembeka eka mina.” Kavaloko Davhida a rhuma malandza ya yena eka Hanunu ku ya n'wi chavelela eku feni ka tata wa yena. Loko varhumiwa va Davhida va fika etikweni ra Vaamoni, 3vakulukumba va tiko va byela Hanunu n'wini wa vona, va ku: “U nga tshuki u anakanya leswaku Davhida ú xixima tata wa wena hi ku rhumela vachaveleri lava! Vanhu lava i tinhlori leti Davhida a ti rhumeke ku ta xiyaxiya tiko ra hina, va ta kota ku ta va ta ri herisa.” 4Hiloko Hanunu a khoma varhumiwa va Davhida, a va byewula misisi, a tsema ni swiambalo swa vona hi le xisutini,Kumbe: hi le xifungeni, hi le rikhalwini va sala va nga ambalanga nchumu ku ya hansi, kutani a va hlongola, 5va fambisa sweswo. Loko Davhida a byeriwa timhaka leti, a rhuma vanhu ku ya hlanganisa vavanuna lava, hikuva a va ri ni tingana letikulu. Kutani hosi Davhida a va lerisa a ku: “Tshamani eYeriko ku kondza malebvu ya n'wina ma hluka; hikona mi nga ta vuya haleno kaya.”

6Vaamoni va swi vona leswaku va vangile rivengo lerikulu exikarhi ka vona na Davhida; kutani Hanunu ni Vaamoni va rhuma vanhu le Mesopotamiya, ni le Aramu-Maaka, ni le Soba, va famba va ri ni silivhere ya 41 000 kg, va ya lomba makalichi ni vagadi va tihanci. 7Va vuya na makalichi ya 32 000, ku ta ni hosi ya le Maaka ni mavuthu ya yona, ma ta ma ta gova eMedeba. Kutani na vona Vaamoni va huma emitini ya vona va hlomile matlhari. 8Loko Davhida a twa sweswo, a rhuma Yowabu ni mavuthu hinkwawo ya tinhenha ku ya eku lweni. 9Vaamoni lava humeke nyimpi va xaxamela enyangweni ya ntsindza wa vona, kasi tihosi leti ti yimaka na vona ti xaxameta vanhu va tona kulenyana erivaleni.

10Loko Yowabu a vona leswaku nyimpi yi ta hi le mahlweni ni le ndzhaku, a hlawula majaha lama tiyeke exikarhi ka Vaisraele hinkwavo, a ma xaxameta leswaku ma ta lwa ni Vasiriya. 11Kutani masocha laman'wana, a ma veka ehansi ka makwavo Abixayi, a ma xaxameta leswaku ma ta lwa ni Vaamoni. 12Kutani Yowabu a ku ka Abixayi: “Loko Vasiriya va ndzi tsandza, u ta u ta ndzi pfuna; na mina loko Vaamoni va ku tsandza, ndzi ta ku pfuna. 13Hikokwalaho, tiya swinene! A hi tikombeni leswaku hi vavanuna, hi lwela tiko ra hina ni miti ya Xikwembu xa hina. HOSI Xikwembu a xi endle ku rhandza ka xona.” 14Kutani Yowabu ni masocha ya yena va tshinela kusuhi ni Vasiriya ku lwa na vona, kambe vona va suka va tsutsuma. 15Loko Vaamoni va vona leswaku Vasiriya va tsutsumile, na vona va tsutsuma Abixayi makwavo wa Yowabu, va ya nghena emutini wa vona. Hiloko Yowabu a tlhelela eYerusalema.

16Kambe loko Vasiriya va vona leswaku va hluriwile hi Vaisraele, va rhumela tintsumi ti ya vitana Vasiriya lava a va ri entsungeni wa nambu wa Yufrata, va fambisiwa hi Xopaki ndhunankulu ya mavuthu ya Hadadi-Ezere. 17Loko Davhida a tivisiwile timhaka leti, a hlengeleta Vaisraele hinkwavo; va pela nambu wa Yordani va ya hlangana ni Vasiriya. Davhida a xaxameta mavuthu ya yena a tilulamisela nyimpi, kutani Vasiriya va sungula ku lwa na yena,Van'wana va ri: kutani Vasiriya va xaxameta mavuthu va sungula ku lwa na Davhida 18kambe va hatla va tsutsuma va chava Vaisraele. Hiloko Davhida a dlaya vakhandziyi va makalichi ya Vasiriya va 7 000, ni masocha ya 40 000 yo famba hi milenge, a dlaya na Xobaki, ndhunankulu ya mavuthu ya Vasiriya. 19Loko vanhu hinkwavo lava a va seketela Hadadi-Ezere va vona leswaku va hluriwile hi Vaisraele, va kombela ku endla xinakulobye na Davhida, kutani va va hansi ka yena. Ku sukela siku rero, Vasiriya a va ha lavanga ku pfuna Vaamoni, ni siku ni rin'we.

20

Ta Davhida loko a teka muti wa Rhaba

(II Sam. 12:26-31)

201

20:1
II Sam. 11:1
Hi nguva ya ximun'wana, wu nga nkarhi lowu tihosi ti toloveleke ku huma nyimpi ha wona, Yowabu a rhangela mavuthu, va ya hlasela tiko ra Vaamoni, va rhendzela Rhaba ntsindza wa vona. Davhida yena a a sele eYerusalema. Kutani Yowabu a lwa ni va le Rhaba a va hlula. 2Kutani Davhida a susa harhi ya nsuku leyi a yi ri enhlokweni ya Milikomo, xikwembu xa Vaamoni xo vatliwa;Van'wana va ri: a teka harhi ya nsuku enhlokweni ya hosi ya vona harhi ya kona a yi tika ku tlulanyana 40 kg, yi ri ni ribye ra nkoka; kutani Davhida a teka ribye leri, a ri vekela eharhini ya yena, a phangha ni swilo swo tala emutini wa kona, a ya na swona ekaya. 3Tlhandlakambirhi, Davhida a khoma vaaki va muti wolowo, a va sindzisa ku tirha hi tisahu ni swikomu ni swihloka; a endlisa sweswo ni ka miti hinkwayo ya Vaamoni. Kutani Davhida ni vanhu va yena hinkwavo va tlhelela eYerusalema.

Ta Vaisraele loko va lwa ni swihontlovila swa Vafilista

(II Sam. 21:18-22)

4Endzhaku ka sweswo, ku va ni nyimpi yin'wana ni Vafilista emutini wa Bezere, kutani Sibekayi wa le Huxa a dlaya Sipayi, un'wana wa rixaka ra swihontlovila; kutani Vafilista va hlurisiwa xisweswo. 5

20:5
I Sam. 17:4-7
Ku tlhela ku va ni nyimpi ni Vafilista, kutani Elihanani n'wana Yayiro a dlaya Lahimi makwavo wa Goliyadi wa le Gati; mphiselo wa tlhari ra Lahimi a wu ringana ni musimusi, kumbe: mhandze ya valuki hi ku bumbula. 6Enyimpini yin'wana leyi yi nga lwiwa le Gati, a ku ri ni xihontlovila xin'wana xo hlamarisa, wanuna wa tintiho ta 6 evokweni rin'wana ni rin'wana, ni wa swikunwana swa 6 enengeni wun'wana ni wun'wana; tintiho ta kona ni swikunwana swa kona a swi endla 24; wanuna loyi na yena a a ri wa rixaka ra swihontlovila; 7loko a pfuka Vaisraele a va sandza, Yonatani n'wana Ximeya makwavo wa Davhida, a n'wi dlaya. 8Vanhu hinkwavo lava dlayiweke hi Davhida ni malandza ya yena a va huma erixakeni ra swihontlovila swa le Gati.