Xitsonga 1989 (TSO89)
16

161Va fika ni Areka ya Xikwembu, va yi tikirheta entsongeni lowu Davhida a a wu dzimele ku yi veka kona, kutani va humesela Xikwembu emagandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye. 2Loko Davhida a hetile ku humesa magandzelo lawa, a kombelela tiko hinkwaro eminkateko ya HOSI Xikwembu. 3Kutani a phamela nhlengeletano hinkwayo ya Vaisraele, va ri vavanuna ni vavasati, un'wana ni un'wana a kuma xinkwa xin'we, a tsemeriwa nyama,Van'wana va ri: a kuma xinkwa xin'we, ni ximbhundzwa xa makuwa a kuma ni ximbhundzwa xa mihandzu ya vhinya leyi omisiweke.

4Kutani Davhida a hlawula van'wana exikarhi ka Valevhi leswaku va tirhela HOSI Xikwembu xa Israele, hi ku xi khongela ni ku xi tlangela ni ku xi twarisa, va ri emahlweni ka Areka ya xona. 5Murhangeri wa vona a a ri Asafa, a seketeriwa hi Zakariya; lavan'wana a va ri Yaaziele, na Xemiramoto, na Yehiele,Van'wana va ri: lavan'wana a va ri Yeyiele, na Xemiramoto, na Yehiele na Matitiya, na Eliyabu, na Benaya, na Obede-Edomu, na Yeyiele; a va chaya tiharipa ni switende, Asafa yena a ri karhi a bananisa swiphambati swa nsimbhi. 6Davhida a veka ni vaprista vambirhi Benaya na Yahaziele, lava ntirho wa vona a wu ri wa ku ba mhalamhala masiku hinkwawo emahlweni ka Areka ya Ntwanano wa Xikwembu.

7Siku leri Davhida a tiseke Areka eYerusalema, hi rona leri Asafa ni vanakulobye va sunguleke ha rona ntirho wa vona wa ku tlangela HOSI Xikwembu hi tinsimu.

Risimu ra ku tlangela Xikwembu

(Ps. 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47-48)

8Tlangelani HOSI, mi khongela yona, byelani matiko leswi yi swi endleke.

9Yimbelelani risimu mi dzunisa yona,

twarisani mintirho ya yona hinkwayo leyo hlamarisa.

10Vito ra yona lero hlawuleka, ri dzuniseni;

n'wina mi tsakelaka HOSI, tsakani hi mbilu hinkwayo.

11Lavani HOSI ni matimba ya yona,

minkarhi hinkwayo, tsakelani vukona bya yona.

12Anakanyani mintirho ya yona leyo hlamarisa,

ni hilaha ku lerisa ka yona ku mi lamuleleke hakona.

13Ndzi vula n'wina vatukulu va Abrahama nandza wa HOSI,

n'wina va ka Yakobo mi hlawuriweke hi yona.

14HOSI hi yona yi nga Xikwembu xa hina,

ku fuma ka xona ku eneta misava hinkwayo.

15Minkarhi hinkwayo xi hlayisa ntwanano wa xona,

A xi rivali marito lawa xi ma vuleke, lama nga ta tirha malembe ya madzana-dzana.

16

16:16
Gen. 12:7
26:3
Xi anakanya hilaha xi tiboheke hakona eka Abrahama,

ni leswi xi swi tshembiseke Isaka.

17

16:17-18
Gen. 28:13
Xi swi tiyisile swi va nawu eka va ka Yakobo,

ni ntwanano lowu nga heriki eka vona Vaisraele.

18Kutani xi tibohile xi ku: “Ndzi ta mi nyika tiko ra Kanana,

ndzi mi avela rona ri va ra n'wina.”

19Enkarhini lowu, Vaisraele a va ha ri vatsongo,Van'wana va ri: n'wina Vaisraele, a ma ha ri vatsongo

a va nga tivikani, naswona a va ha ri valuveri,

20va ha tsendzeleka ematikweni,

va suka eka mfumo wun'wana, va ya eka wun'wana.

21

16:21-22
Gen. 20:3-7
Kambe Xikwembu a xi pfumelelanga munhu ni un'we ku va xanisa,

xi tshinyile ni tihosi hikwalaho ka vona,

22xi ku: “Mi nga tshuki mi khumba vahlawuriwa va mina,

vaprofeta va mina, mi nga tshuki mi va karhata!”

23Yimbelelani mi dzunisa HOSI Xikwembu, n'wina vanhu va misava hinkwayo

siku rin'wana ni rin'wana, vulani leswaku Xikwembu i muponisi.

24Hlayelani vanhu hinkwavo ku dzuneka ka HOSI,

matiko hinkwawo a ma tivisiwe mintirho ya yona leyo hlamarisa.

25HOSI Xikwembu i xikulu, xi dzuneka ngopfu,

xi fanele ku chaviwa ku tlula swikwembu swin'wana hinkwaswo.

26Swikwembu hinkwaswo swa vamatiko swo va swifaniso ntsena,

kasi HOSI Xikwembu hi xona xi tumbuluxeke matilo.

27Ku dzuneka ni vukulukumba swi le ka xona,

laha xi nga kona, ku ni ntamu ni ku tsaka.

28N'wina vamatiko, dzunisani HOSI Xikwembu,

tlangelani matimba ya xona.

29Xi twariseni mi dzunisa vito ra xona, tanani emahlweni ka xona mi ri ni swa magandzelo.

Korhamani emahlweni ka xona loko xi humelela eku kwetsimeni ka xona.

30N'wina vanhu va misava hinkwayo, xi kombeni xichavo,

hikuva misava yi tiyile, a yi ninginiki.

31Matilo a ma tsake, misava a yi be nkulungwana,

a ku vuriwe ematikweni leswaku HOSI Xikwembu xa fuma.

32Lwandle a ri pfume ni hinkwaswo leswi nga ka rona;

masimu ni hinkwaswo leswi milaka eka wona, a swi tsake;

33mirhi hinkwayo a yi yimbelele hi ku tsaka, yi twarisa HOSI Xikwembu,

hikuva xa ta ku ta avanyisa misava.

34

16:34
II Tikr. 5:13
7:3
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
106:1
118:1
136:1
Yer. 33:11
Tlangelani HOSI, hikuva yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki.

35Vulani mi ku: “Hi ponise, wena Xikwembu muponisi wa hina;

hi kutsule, u hi hlengeleta hi huma exikarhi ka vamatiko,

kutani hi ta tlangela vito ra wena lero hlawuleka,

hi tsaka hi ri karhi hi ku dzunisa.

36A ku nkhensiwe HOSI Xikwembu xa Israele,

sweswi ni hilaha ku nga heriki!”

Kutani Vaisraele hinkwavo va hlamula va ku: “Amen, a ku dzunisiwe HOSI!”

Magandzelelo eYerusalema ni le Gibiyoni

37Kutani Davhida a veka Asafa ni Valevhi-kulobye entirhweni wa ku hlayisa Areka ya Ntwanano wa HOSI Xikwembu, a va lerisa ku tirhela Xikwembu kona, va hetisa tifanelo ta vona ta siku rin'wana ni rin'wana. 38Davhida a veka na Obede-Edomu ni varikwavo va 68 entirhweni wolowo, kutani a veka Obede-Edomu lon'wana, yena n'wana Yedutuni, swin'we na Hosa, leswaku va va varindzi va tinyangwa.Kumbe: Davhida a veka Obede-Edomu n'wana Yedutuni, ni varikwavo va 68, ni Hosa, leswaku va va varindzi va tinyangwa

39Kutani Davhida a veka muprista Sadoki ni vaprista-kulobye, leswaku va hlayisa Ntsonga wa HOSI Xikwembu exitsungeni lexo hlawuleka xa le Gibiyoni, 40a va lerisa ku humesa alitarini magandzelo ya siku rin'wana ni rin'wana loko ri xa ni loko ri pela, va humesela HOSI Xikwembu hilaha xi leriseke Vaisraele hakona ebukwini ya Nawu. 41Vaseketeri va vona a va ri Hemani na Yedutuni, ni vayimbeleri van'wana lava a va hlawuriwile ku twarisa HOSI Xikwembu hi tinsimu, hikwalaho ka rirhandzu ra xona leri nga heriki. 42Ntirho wa Hemani na Yedutuni a wu ri wa ku hlayisa swichaya-chayani swo kota timhalamhala ni swiphambati, leswi a swi tirhisiwa loko ku yimbeleriwa tinsimu to dzunisa Xikwembu. Naswona va ka Yedutuni a va ri varindzi va tinyangwa.

43

16:43
II Sam. 6:19-20
Kutani Vaisraele va hangalaka hinkwavo va ya emakaya. Davhida na yena a muka, a ya pfuxela ni vandyangu wa yena.Kumbe: a muka a ya katekisa vandyangu wa yena