Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Ta Davhida eYerusalema

(II Sam. 5:11-16; I Tikr. 3:5-9)

141Hiramu hosi ya le Tiri a rhumela vayimeri va yena eka Davhida, va ri ni timhandze ta murhi wa kedari; a rhuma ni vatirhi lava tivaka ku vatla maribye ni timhandze leswaku va ta akela Davhida eyindlu ha swona. 2Kutani Davhida a swi vona leswaku HOSI Xikwembu xi tiyisile vuhosi bya yena ehenhla ka Vaisraele, ni leswaku xi kurisile mfumo wa yena hikwalaho ka vona Vaisraele vanhu va xona. 3Loko a fikile eYerusalema, Davhida a teka vasati van'wana, kutani a veleka vana van'wana va xinuna ni va xisati. 4Vana va Davhida lava nga velekiwa eYerusalema hi lava: Xamuwa, na Xobabu, na Natani, na Solomoni, 5na Yibehari, na Elixuwa, na Elipalete, 6na Noga, na Nefege, na Yafiya, 7na Elixama, na Beliyada,Van'wana va ri: Baali-Yada na Elifalete.

Ta Davhida loko a hlula Vafilista

(II Sam. 5:17-25)

8Vafilista va twa leswaku Davhida ú cheriwile mafurha enhlokweni leswaku a va hosi ya Israele; hiloko va huma nyimpi hinkwavo, va famba va n'wi hlota. Loko Davhida a twa mhaka leyi, a huma a ya lwa na vona. 9Vafilista a va fikile va hlasela Vaisraele enkoveni wa Refayimi. 10Kutani Davhida a vutisa timhaka eka Xikwembu, a ku: “Leswi ndzi humaka ndzi ya lwa ni Vafilista, xana u ta va nyiketa emavokweni ya mina xana?” HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Yana, hikuva ndzi ta va nyiketa emavokweni ya wena.” 11Hiloko Davhida a famba a ya lwa ni Vafilista eBaala-Perasini, a va hlulela kona, kutani a ku: “Xikwembu xi fayile valala emahlweni ka mina, xi va hangalasa tanihi ndhambi ya mati!” Hikokwalaho ndhawu yoleyo yi thyiwa vito ra Baala-Perasini (hileswaku “N'wini-wa-ku-faya”). 12Vafilista va tsutsuma va siya swikwembu swa vona leswi vatliweke, kutani Davhida a lerisa leswaku swikwembu leswi swi hisiwa.

13Vafilista va tlhela va huma nyimpi va hlasela Vaisraele enkoveni wa Refayimi. 14Davhida a engeta a vutisa timhaka eka Xikwembu, kambe xona xi hlamula xi ku: “U nga va kongomi kunene, kambe keketlela u ya ta hi le ndzhaku ka vona, laha ku langutanaka ni mirhi ya ‘mabaka’. 15Kutani loko u twa mpfumawulo wo fana ni swigingi swa vanhu ehenhla ka mirhi leyi ya ‘mabaka’, tilulamise, hikuva mina Xikwembu ndzi ta va ndzi ku rhangele emahlweni ku ya hlasela mavuthu ya Vafilista.” 16Davhida a endla hilaha Xikwembu xi n'wi leriseke hakona, kutani Vaisraele va hlula Vafilista, ku sukela eGibiyoni ku ya fika eGezere. 17Ndhuma ya Davhida yi twala hinkwako, kutani HOSI Xikwembu xi endla leswaku matiko hinkwawo ma n'wi chava.