Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Vaseketeri va Davhida loko a ri eSikilaga

121Enkarhini lowu Davhida a nga koti ku famba-famba hi ku chava Sawulo n'wana Kixi, ku vile ni tinhenha leti ti nga ya eka yena loko a ri eSikilaga, ku ya n'wi pfuna ku lwa nyimpi. 2Vavanuna lava a va ri va ka Benjamini, maxaka ya Sawulo; a va tiva ku copa hi miseve ni ku hoxa maribye hi swipelupelu, va tirhisa voko ra xinene kumbe ra ximatsi. 3Vanhu va kona hi lava: Murhangeri a a ri Ahiezere n'wana Xema wa le Gibeya; ku landza makwavo wa yena Yowasi; na Yeziele na Pelete vana va Azimavhete; na Beraka, na Yehu wa le Anatoto; 4na Iximaya wa le Gibiyoni, un'wana wa varhangeri va tinhenha ta 30; na Yeremiya, na Yahaziele, na Yohanani, na Yozabada wa le Gedera; 5na Eluzayi, na Yerimoto, na Beyaliya, na Xemariya, na Xefatiya wa le Harufi; 6na Elikana, na Yixiya, na Azarele, na Yowezere, na Yaxobuwama, va nga vona va ka Kora; 7na Yowela na Zebadiya vana va Yerohama wa le Gedori.

8Loko Davhida a a ri ekhokholweni ra le mananga, van'wana va ka Gadi va tihlanganisile na yena; a va ri tinhenha leti tivaka ku lwa nyimpi, va tamerile switlhangu ni matlhari, va chavisa kukota tinghala, va ri ni rivilo ku fana ni timbavala ta le tintshaveni. 9-13Hinkwavo a va ri 11; mavito ya vona hi lawa: Ezere a a ri murhangeri, a landziwa hi Obadiya, na Eliyabu, na Miximana, na Yeremiya, na Atayi, na Eliele, na Yohanani, na Elizabada, na Yeremiya lon'wana, na Maki-Banayi. 14Va ka Gadi lava a va ri vafambisi va mavuthu, van'wana va rhangela masocha ya 100, van'wana va rhangela masocha ya 1 000. 15Vavanuna lava hi vona va nga pela nambu wa Yordani loko wu tele ngopfu enkarhini wa timpfula, va ya hlasela valala etimbaleni, va va hangalasela evuxeni ni le vupeladyambu.

16Van'wana va ka Benjamini ni va ka Yuda, na vona va yile eka Davhida loko a ri ekhokholweni. 17Kutani Davhida a va hlanganisa a ku: “Loko mi ri ni moya lowunene mi tela ku ta ndzi pfuna, hi ta twanana swinene. Kambe loko mi tile ku ta ndzi xenga, mi ndzi nyiketa eka valala va mina hambiloko ndzi nga onhanga nchumu, Xikwembu xa vatata wa hina xi ta mi vona, xi mi ba!” 18Hiloko Amasayi, un'wana wa varhangeri va tinhenha ta 30, a ngheniwa hi Moya, kutani a ku:

“We Davhida, hi vanhu va wena,

hi yima na wena, we n'wana Yese.

Ku rhula a ku ve etikweni ra wena,

ni ka hinkwavo lava va ku seketelaka,

hikuva Xikwembu xa wena xa ku pfuna!”

Kutani Davhida a va amukela, a va endla varhangeri va mavuthu ya yena.

19Van'wana va ka Manase va tinyiketile eka Davhida loko a ta ni Vafilista ku ta lwa na Sawulo. (Ntiyiso wa kona hileswaku Davhida a nga va pfunanga Vafilista, hikuva tihosi ta vona a ti nga n'wi tshembi, ti hatla ti n'wi hlongola, ti vula leswaku a nga va dlayisa hi ku tlhelela eka n'wini wa yena Sawulo.) 20Enkarhini lowu Davhida a yeke le Sikilaga, va ka Manase lava nga tinyiketa eka yena hi lava: Adina, na Yozabada, na Yediele, na Mikaele, na Yozabada lon'wana, na Elihu, na Silitayi; un'wana ni un'wana wa vona a a ri murhangeri wa mavuthu ya ka Manase, vuthu rin'we ri ri ni masocha ya 1 000. 21Leswi a va ri tinhenha letikulu ni varhangeri va mavuthu, va pfunile Davhida, kutani yena a va veka ku va tindhuna ta masocha ya yena.Kumbe: va pfunile Davhida ku lwa ni mintlawa ya swigevenga 22Siku rin'wana ni rin'wana, a ku ri ni vavanuna lava yaka eka Davhida ku ya n'wi pfuna, ku kondza a va ni masocha layo tala ngopfu.

Vaseketeri va Davhida loko a ri le Hebroni

23Leyi i mintsengo ya masocha emavuthwini ya Davhida, lama nga ya eka yena le Hebroni ma ya n'wi veka ku va hosi ematshan'wini ya Sawulo, hilaha HOSI Xikwembu a xi vulavula hakona. 24Masocha ya va ka Yuda lawa a ma tamerile switlhangu ni matlhari, a ma ri 6 800. 25Tinhenha ta va ka Simiyoni leti a ti toloverile ku lwa nyimpi, a ti ri 7 100. 26Masocha ya va ka Levhi a ma ri 4 600. 27Yoyada murhangeri wa va ka Aroni a a ri ni masocha ya 3 700. 28Sadoki jaha ra nhenha a a ri ni tindhuna ta 22 ta va ka vona. 29Masocha ya va ka Benjamini, wona maxaka ya Sawulo, a ma ri 3 000; lavo tala exikarhi ka vona, hi lava khale a va tirhela Sawulo. 30Masocha ya va ka Efrayimi a ma ri 20 800; a ma ri tinhenha to tiveka swinene exikarhi ka va ka vona. 31Masocha ya va ka Manase lava nga evupeladyambu bya Yordani, a ma ri 18 800. A ma hlawuriwile ku ta veka Davhida a va hosi. 32Va ka Isakara, va nga vanhu vo xiya minkarhi ni ku tiva leswi Vaisraele va fanelaka ku endla swona, a va ri ni tindhuna ta 200, ni masocha ya ka vona lawa a ma ri hansi ka tindhuna teto. 33Masocha ya va ka Zebuloni a ma ri 50 000, ma tiva ku lwa nyimpi ma ri ni moya wun'we, ma tamerile matlhari ya tinxaka-xaka, ma xaxamerile hi mavuthu.Van'wana va ri: ma pfuna Davhida 34Masocha ya va ka Neftali a ma ri 37 000, ma tamerile switlhangu ni matlhari, ma fambisiwa hi tindhuna ta 1 000. 35Masocha ya va ka Dani a ma ri 28 600, hinkwawo ma hlomile matlhari ya wona. 36Masocha ya va ka Asere a ma ri 40 000, ti ri tinhenha leti tivaka ku lwa nyimpi. 37Masocha ya va ka Rhuveni, ni ya va ka Gadi, ni ya va ka Manase lava nga vuxeni bya Yordani, a ma ri 120 000, ma tamerile matlhari ya tinxaka-xaka.

38Masocha lawa hinkwawo ma yile le Hebroni ma xaxamerile hi mavuthu, ma ri ni makungu ya ku veka Davhida a va hosi; na vona Vaisraele van'wana hinkwavo a va ri ni makungu walawo. 39Va tshamile na Davhida masiku manharhu va ri karhi va dya ni ku nwa leswi varikwavo va va lulamiseleke swona. 40Na vona vaakelani va vona, hambi va ri lava humaka ematikweni ya Isakara na Zebuloni na Neftali, va yisile swakudya hi timbhongolo, ni tikamela, ni timeyila,timeyila, kumbe: timula ni tihomu. Swakudya swa kona a swi tele: A ku ri ni mapa, ni swimbhundzwa swa makuwa lama omisiweke, ni swichocho swa mihandzu ya vhinya, ni vhinyo, ni mafurha, ni nyama ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo. Hakunene, etikweni ra Israele, ntsako a wu ri lowukulu swinene.