Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Ta ku dlayiwa ka Sawulo ni vana va yena

(I Sam. 31:1-13)

101Siku rin'wana, loko Vafilista va ri karhi va lwa ni Vaisraele entshaveni ya Gilibowa, masocha ya Israele ma tsutsuma ma siya mintsumbu ya lava dlayiweke entshaveni. 2Vafilista va hlongorisa Sawulo ni vana va yena, kutani va dlaya vana vanharhu va Sawulo, va nga lava: Yonatani, na Abinadaba, na Maliki-Xuwaka. 3Kuteloko nyimpi yi ya yi hisa laha Sawulo a a ri kona, Vafilista lava a va lwa hi miseve va n'wi kuma, kutani a rhurhumela ngopfu hi ku va chava.Van'wana va ri: kutani va n'wi copa va n'wi vavisa swinene 4Hiloko a lerisa mutameri wa matlhari ya yena a ku: “Hlomula fumu ra wena u ndzi tlhava ha rona, hikuva ndzi chava leswaku lava nga yimbangiki lava, va nga ndzi dlaya, va tlhela va tlanga hi ntsumbu wa mina.” Kambe mutameri wa matlhari a ala ku endla sweswo, hikuva a a chava ngopfu. Kavaloko Sawulo a hlomula fumu ra yena a titlhava ha rona. 5Loko mutameri wa matlhari a vona leswaku Sawulo ú file, na yena a titlhava hi fumu ra yena, a fela kwalaho. 6Sawulo a fisa sweswo, a fa siku rin'we ni vana va yena vanharhu ni vanhu va yena hinkwavo. 7Vavanuna hinkwavo va Israele lava a va ri erivaleni, loko va vona leswaku mavuthu ma tsutsumile ni leswaku Sawulo ni vana va yena va file, va baleka va sukela miti ya vona; kutani Vafilista va ta va ta tshama emitini ya kona.

8Hi siku leri tlhandlamaka, loko Vafilista va ya phangha swiambalo swa lava dlayiweke, va ya kuma Sawulo ni vana va yena vanharhu va fele entshaveni ya Gilibowa. 9Hiloko va n'wi hluvula swiambalo, va n'wi tsema nhloko, va rhwala ni matlhari ya yena, kutani va rhumela vanhu ku ya twarisa mahungu ya ku hlula ka vona etikweni hinkwaro ra Vafilista, va tivisa swikwembu swa vona ni vaaki va tiko. 10Va veka matlhari ya Sawulo endlwini ya swikwembu swa vona, nhloko ya yena yona va yi belela ekhumbini ra tempele ya xikwembu lexi va nge i Dagona. 11Loko vaaki va muti va Yabexe-Giliyadi va twa leswi Vafilista va swi endleke Sawulo, 12va rhumela tinhenha hinkwato ta ka vona ku ya teka ntsumbu wa yena ni mintsumbu ya vana va yena, kutani va vuya na yona eYabexe, va yi lahla ehansi ka nkuhlu, kutani va titsona swakudya masiku ya 7.

13

10:13
Levh. 19:31
20:6
I Sam. 13:8-14
15:1-24
28:7-8
Sawulo ú file hi ndlela leyi hikuva a nga vanga munhu wo tshembeka eka HOSI Xikwembu; a nga hlayisanga swileriso swa xona, ú yile a ya kombela ni ku leteriwa hi munhu la nga ni swikwembu. 14A nga kombelanga ku leteriwa hi HOSI Xikwembu; hikokwalaho Xikwembu xi n'wi tshika a dlawa, vuhosi bya yena xi byi nyika Davhida n'wana Yese.