Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Bokamoso ba Jerusalema

31O madimabe motse wa Jerusalema,

motse wa batlatlapi,

motse wa bafetohedi o silafetseng!

2Motse ona ha o mamele keletso,

kgalemelo le yona ha o e amohele;

esita le Morena ha o mo tshepe,

ha o ikatametse ho Modimo wa wona.

3Mahosana a wona

ke tau tse purumang

baahlodi ba wona

ke phiri tse jang bosiu,

ere bo esa di be di jele di qetile.

4Baporofeta ba wona ke baikakasi,

ke banna ba tletseng bolotsana;

baprista ba wona

ba silafaditse Sehalalelo,

molao le wona ba ba ba o tlola.

5Ho loka ha Morena

ho teng motseng ona,

ha a ka ke a etsa bokgopo ba letho.

Kamehla ha ho esa o diha kahlolo,

kamehla ha bo esa ha a fose,

empa ya kgopo

ha a hlajwe ke dihlong.

6“Matjhaba wohle ke a timeditse,

qhobosheane tsa wona ka di heletsa.

Diterata tsa wona di setse feela,

ha ho le ya mong

ya tsamayang ho tsona.

Metse ya tsona yohle e ripitlilwe,

ha ho sa na le motho,

ha ho sa na moahi.

7Ka na ka bua

ho baahi ba motse, ka re:

‘Ruri le sa tla be le ntlhomphe,

le qetelle le mametse kgalemo ya ka,

e le hore leaho la lona le se ripitlwe,

le kahlolo tsa ka

di se le wele hodimo.’

Empa ba nna ba hahamala,

ba hahamala ho ya pele,

ba eketsa ketso

tse bodileng tsa bona.

8Kahoo nkemeleng,”

ho rialo Morena,

“le nkemele ho fihlela ha ke le qosa.

Ke na le morero

wa ho phutha ditjhaba,

wa ho di phutha le mebuso ya tsona,

ke hlatsetse kgalefo ya ka

hodima tsona,

e leng bohale ba ka

bo tukang malakabe.

Lefatshe lohle

le tla timetswa ka mollo,

ka mollo wa kgalefo ya ka

ya ho boulela.

9Mohlang oo ke tla fedisa

puo tse mpe tsa ditjhaba,

bohle ba tle ba ipiletse ho Morena,

ba mo sebeletse ba le ntsweleng.

10Ho tloha ka nqane

ho noka ya Kushe,

tjhaba sa ka se qhalakaneng

se tla nkgumamela,

se ntlisetse dinyehelo.

11Mohla tsatsi leo

ha o na ho ba dihlong

ka baka la ho ntshitelwa ha hao.

Ba ithorisang ka boikakaso ba hao

ke tla ba fedisa kahare ho wena;

o ke ke wa hlola o ikgohomosa,

o le thabeng ya ka e halalelang.

12Tjhaba se mosa, se ikokobetsang,

se tla o salla se ntse se phela,

se ntse se phela, se tshepile Morena.

13Masalla a Iseraele

a ke ke a etsa bokgopo,

leha e le hona ho bua mashano;

a ke ke a thetsa ka maleme a wona.

Masalla ao a tla fula, a bothe,

ho se na ya ka hlolang a a

tshosa.”

Sefela sa thabo

14Wena Moradi wa Sione, bina haholo!

Wena Iseraele, howeletsa haholo!

Wena Moradi wa Jerusalema,

thaba haholo,

ka pelo ya hao yohle,

nyakalla haholo!

15Morena o fedisitse kahlolo ya hao,

o timeditse le tsona dira tsa hao.

Morena, Kgosi ya Iseraele,

o na le wena,

ha o ka ke wa tshoha koduwa.

16Mohla tsatsi leo

ba tla re ho Jerusalema:

“Wena Sione, o se ke be wa tshaba,

matsoho a hao a fele a tiye!

17Morena Modimo wa hao,

o na le wena,

ke senatlahadi se tla o lwanela.

O tla o thabela ka nyakallo,

a o rate ka lerato la sebele,

a howeletse,

a o hlabele medidietsane,

a e hlabe

sa mohla tsatsi la mokete.”

18“Ke tla phutha

ba neng ba llela mekete,

ba llela mekete e halalelang,

e leng ba neng ba le hole,

hole le wena,

ba neng ba jere sekgobo sa hao.

19Mohla tsatsi leo ke tla otla,

ke otle bohle ba o hateletseng;

ke tla pholosa ba holofetseng,

ke phuthe ba neng ba qhalakane.

Hohle moo ba neng

ba tlontlolotswe teng,

thabo le tlotla di tla ba aparela.

20Mohla tsatsi leo

ke tla le kgobokanya,

ke le kgobokanye, le kgutlele hae.

Thabo le tlotla di tla le aparela,

le le hara tjhaba tsohle tsa lefatshe,

mohla ke le kgutlisetsang

ha habo lona,

ke le kgutlisa le ntse le tadimile,”

ho rialo Morena.