Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

Matla a bahatelli a tla fela

111Wena Lebanone,

bula menyako ya hao,

mollo o tlo tjhese kedare tsa hao!

2Wena fate sa phaena, bokolla,

o lle hobane kedare e robehile,

difate tse bohehang di suhlamane!

Lona eike tsa Bashane bokollang

hobane moru o opaneng

o kgethutswe!

3Utlwang ha badisa ba bokolla,

ba bokolla

hoba makgulo a senyehile!

Utlwang ditawana ha di puruma;

meru e opaneng ya Jorodane

e senyehile!

Badisa ba babedi

4Morena Modimo wa ka, o bua tjena: “Alosa mohlape o tla hlajwa. 5Ba o rekang ba a o hlaba, ebe ba re ha ba na molato. Ba o rekisang, bona ba re: ‘Ho bokwe Morena, jwale re barui!’ Badisa ba wona le bona ha ba o qenehele. 6Nke ke ka hlola ke hauhela baahi ba lefatshe,” ho rialo Morena. “Ke tla neelana ka e mong le e mong ho ya ahisaneng le yena, le ho kgosi ya hae. Ha naha e hatakelwa, ha nka ke ka e namolela matsohong a bona.”

7Kahoo ke ile ka alosa mohlape o tla hlajwa, haholoholo o neng o tlatlapuwa. Ka nka melamu e mmedi: O mong ka re ke Mohau, o mong ka re ke Kutlwano; yaba ke alosa mohlape jwalo. 8Ka kgwedi e le nngwe ka bolaya badisa ba bararo, hobane ba ne ba ntenne, ba se ba ntlhoile. 9Yaba ke bua ho mohlape, ke re: “Ha nka ke ka hlola ke le alosa. Tse tlamehang ho shwa di shwe; tse timetswang di timetswe; tse salang tsona di jane.”

10Yaba ke nka molamu wa ka o bitswang Mohau, ke o roba dikoto tse pedi; ka mokgwa o jwalo ka fedisa selekane seo Morena a neng a se entse le ditjhaba tsohle. 11Sa fediswa hona mohla tsatsi leo, mme bahwebi ba neng ba ntadimile ba utlwisisa hore tsena tsohle ke tse builweng ke Morena.

12Yaba ke re ho bona: “Haeba le bona ho lokile, ntefeng moputso wa ka; ho seng jwalo le itjelle wona.” Yaba ba ntefa moputso wa ditjhelete tsa silefera tse mashome a mararo.Mat. 26:15

13Morena a bua ho nna, a re: “Di akgelle sebopi sa dipitsa!” Ka nka ditjhelete tseo tsa silefera tse mashome a mararo, e leng moputso o moholo, oo ba neng ba re o a ntokela, ka di akgella sebopi sa dipitsa ka Tempeleng ya Morena.

11:12,13 —
Mat. 27:9,10

14Jwale ka roba molamu wa ka wa bobedi, o bitswang Kutlwano; ka mokgwa o jwalo ka fedisa selekane se pakeng tsa Juda le Iseraele.

15Yaba Morena o re ho nna: “O boele o nke melangwana ya modisa ya sethoto. 16Ke tla boela ke bea modisa e mong naheng ena. Yena ha a ka ke a tsotella tse lahlehileng, kapa a batla dikonyana, kapa a phekola tse robehileng, kapa a fepa tse phelang hantle. O tla itjella dinku tse nonneng, a ba kokone le dikgolana tsa tsona.

17“Ho madimabe

modisa wa ka ya sethoto,

modisa ya siyang mohlape,

a o siye swalabahla!

Sabole e ke e mo hlathe letsoho,

e ntshe kgodu

ihlong le letona la hae!

Letsoho la hae le ke le omelle,

ihlo la hae le letona

le foufalle ruri!”

12

Jerusalema e tla lopollwa

121Ona ke molaetsa wa Morena. Lena ke lentswe la Morena malebana le Iseraele. Morena ya adileng mahodimo, ya theileng lefatshe, ya buduletseng moya kahare ho motho, o re: 2“Ke tla etsa hore Jerusalema e be senwelo sa veine, se etsang hore ditjhaba tsohle tse e potapotileng, di thekesele. Juda e tla etsetswa thibella, esita le yona Jerusalema. 3Mohla tsatsi leo, ke tla fetola Jerusalema lefika le ke keng la sisinngwa ke ditjhaba tsohle. Bohle ba lekang ho le sisinya le tla ba pitla. Ditjhaba tsohle tsa lefatshe, di tla e dikanela. 4Mohla tsatsi leo, ke tla tshosa pere e nngwe le e nngwe, ke hlantshe mopalami wa yona,” ho rialo Morena. “Ke tla ela sedi ba ntlo ya Juda, ebe ke foufatsa dipere tsohle tsa ditjhaba. 5Jwale baholo ba Juda ba tla bua ka pelo, ba re: ‘Baahi ba Jerusalema ba matlafatswa ke Morena wa mabotho, Modimo wa bona.’

6“Mohla tsatsi leo, ke tla fetola baholo ba Juda, ke ba etse pitsa e hlenneng hara tetema ya mollo, e ke serumola se tukang hara mangata a koro. Ba tla bolaya ditjhaba tsohle tse e potapotileng, empa Jerusalema yona e tla sala e ntse e ena le baahi moo e leng teng.

7“Morena o tla pholosa ditente tsa Juda pele, e le hore tlotla ya ntlo ya Davida le tlotla ya baahi ba Jerusalema e tle e se ke ya feta ya Juda. 8Mohla tsatsi leo, Morena o tla sireletsa baahi ba Jerusalema, e le hore ba fokolang haholo hara bona ba tle ba be jwaloka Davida, le ntlo ya Davida e be jwaloka Modimo, jwaloka lengeloi la Morena le ba etellang pele. 9Mohla tsatsi leo, ke tla timetsa ditjhaba tsohle tse futuhelang Jerusalema.”

Ba tla llela eo ba mo hlabileng

10“Ke tla theolela moya wa kutlwelobohloko le wa thapedi hodima ntlo ya Davida le hodima baahi ba Jerusalema. Ba tla tadima nna eo ba mo hlabileng, ba mo llele jwaloka ya llelang ngwana ya inotshi; ba mo sarellwe habohloko jwaloka ya llelang mora wa hae wa letsibolo.Joh. 19:37
Tshen. 1:7
11Mohla tsatsi leo, sello sa Jerusalema e tla ba sa mmokotsane, se tshwane le sa mohla ho neng ho llelwa Hadade-Rimone, phuleng ya Megido. 12Naha e tla lla, lelapa ka leng le lle ka bolona, le basadi ba lle ba le bang: Lelapa la Davida le basadi ba lona, lelapa la Nathane le basadi ba lona, 13lelapa la Levi le basadi ba lona, lelapa la Shimei le basadi ba lona, 14le malapa a mang wohle le basadi ba wona.”

12:10-14 —
Mat. 24:30
Tshen. 1:7

13

Baahi ba Jerusalema ba tla hlwekiswa

131“Mohla tsatsi leo, sediba se tla ba teng, seo ba ntlo ya Davida le baahi ba Jerusalema, ba tla hlwekiswa sebe le ditshila tsa bona ho sona.

2“Ka lona tsatsi leo, le tla fedisa mabitso a medimo ya bohata kahara naha, e le hore a tle a se ke a hlola a hopolwa,” ho rialo Morena wa mabotho. “Ke tla tlosa le baporofeta le moya o sa hlwekang naheng ena. 3Haeba ho ena le e mong ya ka nnang a porofeta, bo-ntatae le mmae ba mo tswetseng ba tla bua ho yena, ba re: ‘O ke ke wa phela, hobane o bua leshano ka lebitso la Morena.’ Bo-ntatae le mmae ba tla mmolaya a ntsa porofeta.

4“Mohla tsatsi leo, moporofeta ka mong o tla hlabiswa dihlong ke pono tsa hae tsa boporofeta. Ha a ka ke a apara seaparo sa boporofeta se entsweng ka boya, e le hore a tle a thetse. 5O tla re: ‘Nna ha ke moporofeta, ke molemi; haesale ke phela ka mobu ho tloha botjheng ba ka.’ 6Haeba e mong a ka mmotsa, a re: ‘Mehwabadi ee ke yang e mmeleng wa hao?’ O tla araba, a re: ‘Ke ya ha ke ne ke shapuwa ke metswalle ya ka ka matlung a yona.’ ”

Taelo ya ho bolaya modisa wa Modimo

7“Tsoha, wena sabole,

o lwantshe modisa wa ka,

o lwantshe yena ya haufi le nna!”

ho rialo Morena wa mabotho.Mat. 26:31
Mar. 14:27

“Otla modisa,

dinku di tle di qhalane;

nna ke tla otla le dikonyana.

8Hara naha yohle,”

ho rialo Morena,

“ke tla otla

karolo tse pedi tsa mohlape,

ke di otle, ke be ke di timetse,

ya boraro yona e sale e phela.

9Ena ya boraro

e tla feta hara mollo,

ke e hlwekise

sa silefera ha e hlwekiswa,

ke e hlahlobe

sa kgauta ha e hlahlojwa.

Tjhaba sa ka se tla ipiletsa ho nna,

jwale nna ke tla se araba, ke re:

‘Sena ke sona setjhaba sa ka,’

mme sona se tla bolela, se re:

‘Morena ke yena Modimo wa rona.’ ”