Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
5
Mohlankana:

51Ke tlile rapeng sa ka,

wena kgaitsedi,

monyaduwa wa ka,

ke ikgeletse mmira,Sef. 1:13

mmoho le dinoko tsa ka;

ke jele mahe a dinotshi,

mmoho le kgekge ya wona,

ke nwele veine ya ka

le lona lebese la ka.

Metswalle:

Jang, le nwe, lona metswalle,

le nwe haholo, lona baratuwa!

Sefela sa bone

Morwetsana:

2Leha ke ne ke robetse,

pelo ya ka e ne hlobaela,

ka utlwa moratuwa

a kokota monyako, a re:

Mohlankana:

“Mpulele kgaitsedi, moratuwa wa ka,

leebana la ka, pabala ya ka;

hlooho ya ka e metsi

ke ho lalwa ke phoka,

moriri wa ka o mongobo

ke leswe la bosiu.”

Morwetsana:

3“Aparo sa ka ke se ke se hlobotse,

na nka boela ka se apara?

Maoto a ka le wona

ke se ke a hlatswitse,

na nka boela ka a silafatsa?”

4Ha moratuwa a tshwara lemati,

a le tshwara ho bula,

pelo ya ka e a thanya

ha ke mo hopola.

5Ka tsoha

ho bulela moratuwa monyako,

mmiraSef. 1:13
o rotha matsohong a ka,

menwana le yona e rotha mmira,

ha ke tshwara mohele wa lemati

ke bula.

6Moratuwa wa ka

ka mmulela monyako,

athe moratuwa o sa fetile, a ile.

Ha a bua ka kgathala matla,

ka mmatla, ka se ke ka mo fumana,

ka mmitsa, empa a se ka nkaraba.

7Balebedi ha ba pota le motse

ba mphumana,

ba nteteka, ba ntlatsa matoma;

balebedi bao ba hodima marako,

ba ntlhotholotsa seaparo sa ka!

8Lona baradi ba Jerusalema

ke a le laya:

Ha le fumana moratuwa

le tla reng ho yena?

Mmolelleng hore rato lena

le a nkudisa.

Metswalle:

9Moratuwa wa hao

o feta ba bang ka eng,

wena Seilatsatsi

hara basadi ba bang?

Moratuwa wa hao

o feta ba bang ka eng,

hoo o ka re layang

ka mokgwa o tjee?

Morwetsana:

10Moratuwa o leredi,

madi a thopohetse letlalong,

ke yena pabala

hara ba kete di shome;

11hlooho ya hae

e ka kgauta e hlwekisitswe,

moriri o ririetse,

o motsho sa mokgwabane.

12Mahlo a hae a mapudutswana,

sa maebana-kgorwana a dinokana,

a dutse pela metsi

e ka a hlatswitswe ka lebese.

13Marama a hae

a ka rapa se metse dinoko,

rapa sa ditlama

di le monko o monate;

melomo ya hae

e ka mehaladitwe,

mehaladitwe

e rothang lero la mmira.Sef. 1:13

14Matsoho a hae

a ka meholoko ya kgauta,

meholoko e kgabisitsweng

ka lejwe la Tarashishe;Tarashishe ke lejwe la bohlokwa le sa tsejweng.

mmele wa hae

o benya sa manaka a tlou,

manaka a tlou

a kgabisitswe ka disafire.Safire ke lentswe la Seheberu le bolelang lejwe le letle le maroboko a maputswa.

15Tlhafu tsa hae

di tshwana le tshiya tsa mahakwe,

tse hodima tshehetso tsa kgauta

e hlwekisitswe;

bopeho sa hae

se kgahleha sa naha ya Lebanone,

se kgethehile

jwaloka kedare tsa Lebanone.

16Polelo tsa hae

tsona ke tse mathe-malodi,

athe ha e le yena ke tjaka,

o a rateha.

Enwa ke yena moratuwa wa ka,

enwa ke yena motswalle wa ka,

lona baradi ba Jerusalema.