Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3
Morwetsana:

31Bosiu ha ke robetse

phateng tsa ka,

ke ile ka batla

ya ratwang ke pelo ya ka;

ka mmatla, ka se ke ka mo fumana.

2Jwale ka tsoha

ka ya le motse wohle,

terateng tsa wona

le mabaleng a wona,

ke batla ya ratwang ke pelo ya ka;

ka mmatla, ka se ke ka mo fumana.

3Ka teana le balebedi

ba ntse ba potoloha le motse,

ka re ho bona:

“Na le kile la bona

moratuwa wa ka?”

4Yare ke sa tswa ba feta,

moratuwa wa ka ka mo fumana;

ka mo mamarela,

ka se ke ka mo tlohela

ho fihlela ke kena le yena

ka lapeng heso,

ke mo isa ka kamoreng ya mme,

montswadi wa ka.

Mohlankana:

5Lona baradi ba Jerusalema,

ke a le laya,

ke le laya ka ditshepe

le ka dikgama tsa naha:

Le se tsose moratuwa wa ka

kapa la mo sisinya

ho fihlela yena a ka rata ho tsoha!

Sefela sa boraro

Metswalle:

6Elwa ya hlahang lehwatateng

ke mang,

ya kang mosi o lopaletseng,

ya noneditsweng

ka mmiraMmira: Sef. 1:13 le mokubetso,

tse tswakilweng

ka dinoko tsohle tsa kgwebo?

7Ke Solomone, o nkile malao a hae,

o potapotilwe ke bahale

ba mashome a tsheletseng,

mokgetho wa dikwankwetla

tsa naha ya Iseraele.

8Kaofela ha bona

ba hlometse ka disabole,

kaofela ha bona

ntwa ba e tlwaetse,

disabole di leketla qholong tsa bona,

ba laletse

ha mokgosi wa bosiu o hlajwa.

9Kgosi Solomone

o iketseditse malao,

a a etsa ka lehong la Lebanone;

10ditshiya tsa wona

a di etsa ka silefera,

mokokotlo wa wona

ya eba wa kgauta,

kallane ya eba ya lesela,

lesela le perese,

bokahare ba wona bo lohilwe

ke baradi ba Jerusalema

bo lohilwe ke bona ka lerato.

11Tswang ka matlung,

lona baradi ba Sione,

tswang le bone kgosi Solomone

o rwetse moqhaka,

moqhaka a o rwesitswe ke mmae

mohla lenyalo,

mohla thabo e kgaphatsehang

pelong ya Solomone.

4
Mohlankana:

41O motle hakaakang,

wena moratuwa wa ka!

O motle hakaakang!

Mahlo a hao a kwahetsweng

ke lesira a ka maeba,

moriri wa hao

o ka mohlape wa dipodi

ha di lepella Thabeng ya Gileade.

2Meno a hao a ka mohlape wa dinku

di qeta ho kutwa,

di nyoloha

moo di tswa hlatsuwa teng;

thojana ka seng se tswetse mafahla,

ha ho le se seng sa tsona

se sa tswalang.

3Melomo ya hao

e ka kgwele e kgubedu,

ho bua ha hao

le hona ho a kgahleha;

marama a hao,

a kwahetsweng ke lesira,

a tshwana le kgekge tsa kgarenate,

kgarenate e petsotswe.

4Molala wa hao

o tshwana le tora ya Davida,

e hahilweng

ka bokgabane bo boholo;

ho yona ho leketla dithebe

di le sekete,

kaofela ha tsona

e le dithebe tsa bahlabani.

5Matswele a hao

a ka potsanyane tse pedi,

mafahlanyana a tshepe

a fulang mehaladitweng.

6Tsatsi le eso tjhabe,

meriti e eso honyele,

ke tla nyolohela thabeng

e metseng tlama tsa mmira,Mmira: Sef. 1:13

ke nyolohele leralleng

le metseng tlama tsa mokubetso.

7Moratuwa,

botle ba hao bo phethehile,

botle ba hao bo hloka sekodi.

8Tloha le nna Lebanone,

monyaduwa wa ka,

tloha le nna Lebanone!

Theoha tlhorong ya Amana,

o theohe tlhorong ya Senire

le ya Heremone,

o tlohe dilaong tsa ditau,

thabeng tseo mangau

a phelang ho tsona.

9O hapile pelo ya ka,

wena kgaitsedi,

o hapile pelo ya ka,

monyaduwa wa ka;

wa e hapa ka ho nthe hedi!

ka la moleka,

ka mofollelo o le mong

wa faha sa molala wa hao.

10Rato la hao le monate hakaakang,

kgaitsedi, monyaduwa wa ka!

Rato la hao

le monate ho feta veine,

menkwane ya hao

e feta le ya dinoko!

11Mahe a dinotshi

a rotha molomong wa hao,

monyaduwa wa ka,

tlasa leme la hao

ho tswa lebese, le mahe a dinotshi,

menkwane ya aparo tsa hao

e ka ya Lebanone.

12O rapa se sireleditsweng,

kgaitsedi, monyaduwa wa ka;

o diba se haheleditsweng,

sa bitielwa.

13Dikgarenate ke dimela

tsa tshimo ya hao,

tholwana tsa tsona,

ka monate, di a babatswa!

Mmasa le dinaretaNareta le Saforone ke difate tseo metso ya tsona e nkgang hamonate.

le tsona di a fumanwa.

14Ho metse nareta le saforoneNareta le Saforone ke difate tseo metso ya tsona e nkgang hamonate.

le lehlaka le sinamone,Sinamone ke sefate seo makgapetla a sona a nkgang hamonate.

le fate tsa mokubetso

ka mefuta ya tsona.

MmiraSef. 1:13
le lekgala

le tsona di mela moo,

le tlamana tsohle

tse monko o monate.

15O mohlodi o nwesetsang serapa,

o diba sa metsi a kollang,

a phallang

a etswa kwana Lebanone.

Morwetsana:

16Tsoha wena moya wa leboya,

ako tle le wena moya wa borwa!

Puputlelang ka serapeng sa ka,

menkwane ya sona

e phatlallele hohle,

moratuwa a ke a tle

ka rapeng sa hae,

a je tholwana tse monate

ka ho fetisa!

5
Mohlankana:

51Ke tlile rapeng sa ka,

wena kgaitsedi,

monyaduwa wa ka,

ke ikgeletse mmira,Sef. 1:13

mmoho le dinoko tsa ka;

ke jele mahe a dinotshi,

mmoho le kgekge ya wona,

ke nwele veine ya ka

le lona lebese la ka.

Metswalle:

Jang, le nwe, lona metswalle,

le nwe haholo, lona baratuwa!

Sefela sa bone

Morwetsana:

2Leha ke ne ke robetse,

pelo ya ka e ne hlobaela,

ka utlwa moratuwa

a kokota monyako, a re:

Mohlankana:

“Mpulele kgaitsedi, moratuwa wa ka,

leebana la ka, pabala ya ka;

hlooho ya ka e metsi

ke ho lalwa ke phoka,

moriri wa ka o mongobo

ke leswe la bosiu.”

Morwetsana:

3“Aparo sa ka ke se ke se hlobotse,

na nka boela ka se apara?

Maoto a ka le wona

ke se ke a hlatswitse,

na nka boela ka a silafatsa?”

4Ha moratuwa a tshwara lemati,

a le tshwara ho bula,

pelo ya ka e a thanya

ha ke mo hopola.

5Ka tsoha

ho bulela moratuwa monyako,

mmiraSef. 1:13
o rotha matsohong a ka,

menwana le yona e rotha mmira,

ha ke tshwara mohele wa lemati

ke bula.

6Moratuwa wa ka

ka mmulela monyako,

athe moratuwa o sa fetile, a ile.

Ha a bua ka kgathala matla,

ka mmatla, ka se ke ka mo fumana,

ka mmitsa, empa a se ka nkaraba.

7Balebedi ha ba pota le motse

ba mphumana,

ba nteteka, ba ntlatsa matoma;

balebedi bao ba hodima marako,

ba ntlhotholotsa seaparo sa ka!

8Lona baradi ba Jerusalema

ke a le laya:

Ha le fumana moratuwa

le tla reng ho yena?

Mmolelleng hore rato lena

le a nkudisa.

Metswalle:

9Moratuwa wa hao

o feta ba bang ka eng,

wena Seilatsatsi

hara basadi ba bang?

Moratuwa wa hao

o feta ba bang ka eng,

hoo o ka re layang

ka mokgwa o tjee?

Morwetsana:

10Moratuwa o leredi,

madi a thopohetse letlalong,

ke yena pabala

hara ba kete di shome;

11hlooho ya hae

e ka kgauta e hlwekisitswe,

moriri o ririetse,

o motsho sa mokgwabane.

12Mahlo a hae a mapudutswana,

sa maebana-kgorwana a dinokana,

a dutse pela metsi

e ka a hlatswitswe ka lebese.

13Marama a hae

a ka rapa se metse dinoko,

rapa sa ditlama

di le monko o monate;

melomo ya hae

e ka mehaladitwe,

mehaladitwe

e rothang lero la mmira.Sef. 1:13

14Matsoho a hae

a ka meholoko ya kgauta,

meholoko e kgabisitsweng

ka lejwe la Tarashishe;Tarashishe ke lejwe la bohlokwa le sa tsejweng.

mmele wa hae

o benya sa manaka a tlou,

manaka a tlou

a kgabisitswe ka disafire.Safire ke lentswe la Seheberu le bolelang lejwe le letle le maroboko a maputswa.

15Tlhafu tsa hae

di tshwana le tshiya tsa mahakwe,

tse hodima tshehetso tsa kgauta

e hlwekisitswe;

bopeho sa hae

se kgahleha sa naha ya Lebanone,

se kgethehile

jwaloka kedare tsa Lebanone.

16Polelo tsa hae

tsona ke tse mathe-malodi,

athe ha e le yena ke tjaka,

o a rateha.

Enwa ke yena moratuwa wa ka,

enwa ke yena motswalle wa ka,

lona baradi ba Jerusalema.