Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2
Morwetsana:

21Nna ke palesa ya Sharone,

mohaladitwe o melang dikgohlong.

Mohlankana:

2Ha moratuwa a le hara barwetsana

o ka mohaladitwe hara meutlwa.

Morwetsana:

3Ha moratuwa a le hara bahlankana,

o ka fate sa apole

hara fate tsa meru.

Ke thabela ho phomola

moriting wa hae;

tholwana hae e a hlabosa

ha ke e latswa.

4O nkisitse tlung ya boithabiso,

tlung ya dino,

a ntshireletsa ka mokhele

wa lerato la hae.

5Mmatlafatseng

ka mangangajane a morara,

le nkgathlolose

ka ho mpha diapole,

hoba rato ke lena

le mphokodisitse.

6Ke samme tsoho la hae

le letshehadi,

ka tsoho la hae le letona

o nkopile.

Mohlankana:

7Lona baradi ba Jerusalema

ke a le laya,

ke le laya ka ditshepe

le ka dikgama tsa naha:

Le se tsose moratuwa wa ka

kapa la mo sisinya,

ho fihlela yena

a ka rata ho tsoha.

Sefela sa bobedi

Morwetsana:

8Ke utlwa lentswe la moratuwa,

lentswe ke leo!

Ke eo a etla

a tlola hodima dithaba,

a ntsa laqoma hodima maralla.

9Moratuwa o tshwana le tshepe

kapa namane ya kgama;

mmoneng ke eo

a eme kamora lerako,

a shebile ka fesetere,

a hlwedisa le ka diphera.

10Jwale moratuwa o bua le nna, o re:

“Ema, wena moratuwa wa ka,

wena botlenyana wa ka,

itlele re tsamaye.

11Bona, mariha a sa fetile,

pula le tsona di kgaoditse.

12Palesa di fupuhile hara mohlaba,

nako ya ho bina e se fihlile,

kunkuru ya maebana-kgorwana,

e utlwahala naheng ya heso.

13Sefate sa feiye

se beha tholwana tsa sona,

morara o a thunya,

ho nkga hamonate.

Ema, wena moratuwa wa ka,

wena botlenyana wa ka,

itlele re tsamaye.”

Mohlankana:

14Wena leebana la ka

le ipatileng mafarung,

le ipatileng methating,

tsullung tsa dithaba,

ako mpontshe fahleho sa hao,

ntswe la hao le lona ke le utlwe,

ntswe la hao ho nna le a hohela,

hoba fahleho sa hao

ho nna se a rateha.

Metswalle:

15Re tshwasetseng diphokojwe

le diphokojwana,

tsona tse senyang

masimo a rona a morara,

hoba jwale morara wa rona

o thuntse.

Morwetsana:

16Moratuwa ke wa ka,

le nna ke wa hae,

o fudisa mohlape wa hae,

o o fudisa mehaladitweng.

17Tsatsi le eso tjhabe,

meriti e eso honyele,

kgutla, wena moratuwa,

o tlole jwaloka tshepe,

kapa namane ya kgama

hara dithaba tse matsaranka.

3
Morwetsana:

31Bosiu ha ke robetse

phateng tsa ka,

ke ile ka batla

ya ratwang ke pelo ya ka;

ka mmatla, ka se ke ka mo fumana.

2Jwale ka tsoha

ka ya le motse wohle,

terateng tsa wona

le mabaleng a wona,

ke batla ya ratwang ke pelo ya ka;

ka mmatla, ka se ke ka mo fumana.

3Ka teana le balebedi

ba ntse ba potoloha le motse,

ka re ho bona:

“Na le kile la bona

moratuwa wa ka?”

4Yare ke sa tswa ba feta,

moratuwa wa ka ka mo fumana;

ka mo mamarela,

ka se ke ka mo tlohela

ho fihlela ke kena le yena

ka lapeng heso,

ke mo isa ka kamoreng ya mme,

montswadi wa ka.

Mohlankana:

5Lona baradi ba Jerusalema,

ke a le laya,

ke le laya ka ditshepe

le ka dikgama tsa naha:

Le se tsose moratuwa wa ka

kapa la mo sisinya

ho fihlela yena a ka rata ho tsoha!

Sefela sa boraro

Metswalle:

6Elwa ya hlahang lehwatateng

ke mang,

ya kang mosi o lopaletseng,

ya noneditsweng

ka mmiraMmira: Sef. 1:13 le mokubetso,

tse tswakilweng

ka dinoko tsohle tsa kgwebo?

7Ke Solomone, o nkile malao a hae,

o potapotilwe ke bahale

ba mashome a tsheletseng,

mokgetho wa dikwankwetla

tsa naha ya Iseraele.

8Kaofela ha bona

ba hlometse ka disabole,

kaofela ha bona

ntwa ba e tlwaetse,

disabole di leketla qholong tsa bona,

ba laletse

ha mokgosi wa bosiu o hlajwa.

9Kgosi Solomone

o iketseditse malao,

a a etsa ka lehong la Lebanone;

10ditshiya tsa wona

a di etsa ka silefera,

mokokotlo wa wona

ya eba wa kgauta,

kallane ya eba ya lesela,

lesela le perese,

bokahare ba wona bo lohilwe

ke baradi ba Jerusalema

bo lohilwe ke bona ka lerato.

11Tswang ka matlung,

lona baradi ba Sione,

tswang le bone kgosi Solomone

o rwetse moqhaka,

moqhaka a o rwesitswe ke mmae

mohla lenyalo,

mohla thabo e kgaphatsehang

pelong ya Solomone.

4
Mohlankana:

41O motle hakaakang,

wena moratuwa wa ka!

O motle hakaakang!

Mahlo a hao a kwahetsweng

ke lesira a ka maeba,

moriri wa hao

o ka mohlape wa dipodi

ha di lepella Thabeng ya Gileade.

2Meno a hao a ka mohlape wa dinku

di qeta ho kutwa,

di nyoloha

moo di tswa hlatsuwa teng;

thojana ka seng se tswetse mafahla,

ha ho le se seng sa tsona

se sa tswalang.

3Melomo ya hao

e ka kgwele e kgubedu,

ho bua ha hao

le hona ho a kgahleha;

marama a hao,

a kwahetsweng ke lesira,

a tshwana le kgekge tsa kgarenate,

kgarenate e petsotswe.

4Molala wa hao

o tshwana le tora ya Davida,

e hahilweng

ka bokgabane bo boholo;

ho yona ho leketla dithebe

di le sekete,

kaofela ha tsona

e le dithebe tsa bahlabani.

5Matswele a hao

a ka potsanyane tse pedi,

mafahlanyana a tshepe

a fulang mehaladitweng.

6Tsatsi le eso tjhabe,

meriti e eso honyele,

ke tla nyolohela thabeng

e metseng tlama tsa mmira,Mmira: Sef. 1:13

ke nyolohele leralleng

le metseng tlama tsa mokubetso.

7Moratuwa,

botle ba hao bo phethehile,

botle ba hao bo hloka sekodi.

8Tloha le nna Lebanone,

monyaduwa wa ka,

tloha le nna Lebanone!

Theoha tlhorong ya Amana,

o theohe tlhorong ya Senire

le ya Heremone,

o tlohe dilaong tsa ditau,

thabeng tseo mangau

a phelang ho tsona.

9O hapile pelo ya ka,

wena kgaitsedi,

o hapile pelo ya ka,

monyaduwa wa ka;

wa e hapa ka ho nthe hedi!

ka la moleka,

ka mofollelo o le mong

wa faha sa molala wa hao.

10Rato la hao le monate hakaakang,

kgaitsedi, monyaduwa wa ka!

Rato la hao

le monate ho feta veine,

menkwane ya hao

e feta le ya dinoko!

11Mahe a dinotshi

a rotha molomong wa hao,

monyaduwa wa ka,

tlasa leme la hao

ho tswa lebese, le mahe a dinotshi,

menkwane ya aparo tsa hao

e ka ya Lebanone.

12O rapa se sireleditsweng,

kgaitsedi, monyaduwa wa ka;

o diba se haheleditsweng,

sa bitielwa.

13Dikgarenate ke dimela

tsa tshimo ya hao,

tholwana tsa tsona,

ka monate, di a babatswa!

Mmasa le dinaretaNareta le Saforone ke difate tseo metso ya tsona e nkgang hamonate.

le tsona di a fumanwa.

14Ho metse nareta le saforoneNareta le Saforone ke difate tseo metso ya tsona e nkgang hamonate.

le lehlaka le sinamone,Sinamone ke sefate seo makgapetla a sona a nkgang hamonate.

le fate tsa mokubetso

ka mefuta ya tsona.

MmiraSef. 1:13
le lekgala

le tsona di mela moo,

le tlamana tsohle

tse monko o monate.

15O mohlodi o nwesetsang serapa,

o diba sa metsi a kollang,

a phallang

a etswa kwana Lebanone.

Morwetsana:

16Tsoha wena moya wa leboya,

ako tle le wena moya wa borwa!

Puputlelang ka serapeng sa ka,

menkwane ya sona

e phatlallele hohle,

moratuwa a ke a tle

ka rapeng sa hae,

a je tholwana tse monate

ka ho fetisa!