Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2
Morwetsana:

21Nna ke palesa ya Sharone,

mohaladitwe o melang dikgohlong.

Mohlankana:

2Ha moratuwa a le hara barwetsana

o ka mohaladitwe hara meutlwa.

Morwetsana:

3Ha moratuwa a le hara bahlankana,

o ka fate sa apole

hara fate tsa meru.

Ke thabela ho phomola

moriting wa hae;

tholwana hae e a hlabosa

ha ke e latswa.

4O nkisitse tlung ya boithabiso,

tlung ya dino,

a ntshireletsa ka mokhele

wa lerato la hae.

5Mmatlafatseng

ka mangangajane a morara,

le nkgathlolose

ka ho mpha diapole,

hoba rato ke lena

le mphokodisitse.

6Ke samme tsoho la hae

le letshehadi,

ka tsoho la hae le letona

o nkopile.

Mohlankana:

7Lona baradi ba Jerusalema

ke a le laya,

ke le laya ka ditshepe

le ka dikgama tsa naha:

Le se tsose moratuwa wa ka

kapa la mo sisinya,

ho fihlela yena

a ka rata ho tsoha.

Sefela sa bobedi

Morwetsana:

8Ke utlwa lentswe la moratuwa,

lentswe ke leo!

Ke eo a etla

a tlola hodima dithaba,

a ntsa laqoma hodima maralla.

9Moratuwa o tshwana le tshepe

kapa namane ya kgama;

mmoneng ke eo

a eme kamora lerako,

a shebile ka fesetere,

a hlwedisa le ka diphera.

10Jwale moratuwa o bua le nna, o re:

“Ema, wena moratuwa wa ka,

wena botlenyana wa ka,

itlele re tsamaye.

11Bona, mariha a sa fetile,

pula le tsona di kgaoditse.

12Palesa di fupuhile hara mohlaba,

nako ya ho bina e se fihlile,

kunkuru ya maebana-kgorwana,

e utlwahala naheng ya heso.

13Sefate sa feiye

se beha tholwana tsa sona,

morara o a thunya,

ho nkga hamonate.

Ema, wena moratuwa wa ka,

wena botlenyana wa ka,

itlele re tsamaye.”

Mohlankana:

14Wena leebana la ka

le ipatileng mafarung,

le ipatileng methating,

tsullung tsa dithaba,

ako mpontshe fahleho sa hao,

ntswe la hao le lona ke le utlwe,

ntswe la hao ho nna le a hohela,

hoba fahleho sa hao

ho nna se a rateha.

Metswalle:

15Re tshwasetseng diphokojwe

le diphokojwana,

tsona tse senyang

masimo a rona a morara,

hoba jwale morara wa rona

o thuntse.

Morwetsana:

16Moratuwa ke wa ka,

le nna ke wa hae,

o fudisa mohlape wa hae,

o o fudisa mehaladitweng.

17Tsatsi le eso tjhabe,

meriti e eso honyele,

kgutla, wena moratuwa,

o tlole jwaloka tshepe,

kapa namane ya kgama

hara dithaba tse matsaranka.