Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

11Sefela sa Difela sa Solomone.

Morwetsana:

2Ako nkake ka molomo wa hao,

hoba rato la hao

le monate ho feta veine.

3Menkwane ya ditlolo tsa hao

e nkga hamonate,

bitso la hao le ka setlolo

ha se qhatsitswe,

hase feela barwetsana ba o dumang!

4Nkuke ke ye le wena,

re mathe mmoho,

kgosi e nkise kamoreng ya yona.

Metswalle:

Re tla didietsa, re o nyakallele,

re rorise rato la hao ho feta veine.

Morwetsana:

Ba nepile hakaakang

ha ba o duma hakaale!

5Leha ke le motshwana,

nna ke botlenyana,

lona baradi ba Jerusalema;

ke motshwana sa tente tsa Kedare,

ke ka masira a tente ya Solomone.

6Se mmakalleng

hobane ke le motshwana;

ke motshwana tjena

hobane tsatsi le ntjhesitse.

Kgaitsedi tsa ka

di ne di ntlhoile,

tsa ntaela

ho ya tshosa masimong a morara,

nako ya ho itlhokomela

yaba ke a e hloka.

7Ako mpolelle,

wena moratuwa wa ka,

moo kgulo la mohlape wa hao

le leng teng,

moo o bothisang mohlape

wa hao teng,

ha le le hloohong tsa mengala,

esere ka fumanwa

ke ntse ke lelera,

ke o batla hara mehlape

ya thaka tsa hao.

Mohlankana:

8Haeba o sa tsebe,

wena Seilatsatsi hara basadi,

latela mohlala wa mohlape,

potsanyane tsa hao o di fudise,

o di fudise pela ditente tsa badisa.

9Wena moratuwa,

o ka pitse ya sethole,

e hulang kariki ya Faro ya ntwa.

10Marama a hao a a rateha

ka masale a lepeletseng,

molala wa hao

o tshwanelwa ke faha tsa mabenyane.

11Re tla o etsetsa masale a kgauta,

re a kgabise

ka naletsana tsa silefera.

Morwetsana:

12Ha kgosi e ne e dutse dijong,

menkwane ya ka ya nkga hamonate.

13Ho nna moratuwa

o ka mokotlana o tshetseng mmira,Mmira ke mofuta o mong wa setlolo se monko o monate.

o bang fubeng sa ka

ka nako tsohle.

14Ho nna moratuwa

o tshwana le thunthung tsa mmasa,

tse tswang masimong a morara,

masimo a Ene-Gedi.

Mohlankana:

15O motle hakaakang,

wena moratuwa wa ka!

O motle hakaakang!

Mahlo a hao

a mapudutswana sa maeba!

Morwetsana:

16O motle hakaakang,

wena moratuwa!

E, ruri o motle, o a rateha!

Moalo wa rona

o ka jwang bo botalana!

Mohlankana:

17Dibalaka tsa ntlo ya rona

ke tsa kedare,

maballo a yona

ke a difate tsa modutu.

2
Morwetsana:

21Nna ke palesa ya Sharone,

mohaladitwe o melang dikgohlong.

Mohlankana:

2Ha moratuwa a le hara barwetsana

o ka mohaladitwe hara meutlwa.

Morwetsana:

3Ha moratuwa a le hara bahlankana,

o ka fate sa apole

hara fate tsa meru.

Ke thabela ho phomola

moriting wa hae;

tholwana hae e a hlabosa

ha ke e latswa.

4O nkisitse tlung ya boithabiso,

tlung ya dino,

a ntshireletsa ka mokhele

wa lerato la hae.

5Mmatlafatseng

ka mangangajane a morara,

le nkgathlolose

ka ho mpha diapole,

hoba rato ke lena

le mphokodisitse.

6Ke samme tsoho la hae

le letshehadi,

ka tsoho la hae le letona

o nkopile.

Mohlankana:

7Lona baradi ba Jerusalema

ke a le laya,

ke le laya ka ditshepe

le ka dikgama tsa naha:

Le se tsose moratuwa wa ka

kapa la mo sisinya,

ho fihlela yena

a ka rata ho tsoha.

Sefela sa bobedi

Morwetsana:

8Ke utlwa lentswe la moratuwa,

lentswe ke leo!

Ke eo a etla

a tlola hodima dithaba,

a ntsa laqoma hodima maralla.

9Moratuwa o tshwana le tshepe

kapa namane ya kgama;

mmoneng ke eo

a eme kamora lerako,

a shebile ka fesetere,

a hlwedisa le ka diphera.

10Jwale moratuwa o bua le nna, o re:

“Ema, wena moratuwa wa ka,

wena botlenyana wa ka,

itlele re tsamaye.

11Bona, mariha a sa fetile,

pula le tsona di kgaoditse.

12Palesa di fupuhile hara mohlaba,

nako ya ho bina e se fihlile,

kunkuru ya maebana-kgorwana,

e utlwahala naheng ya heso.

13Sefate sa feiye

se beha tholwana tsa sona,

morara o a thunya,

ho nkga hamonate.

Ema, wena moratuwa wa ka,

wena botlenyana wa ka,

itlele re tsamaye.”

Mohlankana:

14Wena leebana la ka

le ipatileng mafarung,

le ipatileng methating,

tsullung tsa dithaba,

ako mpontshe fahleho sa hao,

ntswe la hao le lona ke le utlwe,

ntswe la hao ho nna le a hohela,

hoba fahleho sa hao

ho nna se a rateha.

Metswalle:

15Re tshwasetseng diphokojwe

le diphokojwana,

tsona tse senyang

masimo a rona a morara,

hoba jwale morara wa rona

o thuntse.

Morwetsana:

16Moratuwa ke wa ka,

le nna ke wa hae,

o fudisa mohlape wa hae,

o o fudisa mehaladitweng.

17Tsatsi le eso tjhabe,

meriti e eso honyele,

kgutla, wena moratuwa,

o tlole jwaloka tshepe,

kapa namane ya kgama

hara dithaba tse matsaranka.