Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

101Bana beso, takatso ya pelo ya ka, le thapelo eo ke ba rapellang ka yona ho Modimo, ke hore ba pholoswe. 2Ke paki ya bona ya hore ba tjhesehela Modimo, leha e se ka tsebo ya nnete. 3Ka ho se tsebe kamoo Modimo a lokafatsang batho kateng, mme ka ho batla ho thea ho loka hoo e leng ha bona, ha ba a ka ba ikokobetsa tlasa ho loka ho tswang ho Modimo, 4hobane Kreste ke yena qetello ya Molao, ho lokafatsa mang le mang ya dumelang.

Ho pholoswa ke ha bohle

5Moshe ha a ngola ka ho loka ho tswang Molaong, o re: “Motho ya phethang Molao o tla phela ka hona.”Mee. 18:5
6Empa ha ho buuwa ka ho loka ho tswang tumelong, ho thwe: “O se ke wa re ka pelong ya hao: ‘Ke mang ya tla nyolohela lehodimong?’ ” hore a yo theola Kreste teng. 7“Kapa: ‘Ke mang ya tla theohela botebong ba lefatshe?’ ” hore a yo nyolla Kreste bafung. 8Ho thweng hape?

“Lentswe le haufi le wena,

le molomong wa hao

le ka pelong ya hao,”

e leng lentswe la tumelo, leo re le phatlalatsang.Dipo. 30:12-14
9Ha o bolela Morena Jesu ka molomo wa hao, mme o dumela ka pelong ya hao hore Modimo o mo tsositse bafung, o tla pholoswa. 10Motho o dumela ka pelo hore a tle a lokafatswe, mme o bolela tumelo ya hae ka molomo hore a tle a pholoswe, 11hobane Mangolo a re: “Mang le mang ya dumelang ho yena ha a ka ke a hlajwa ke dihlong.”Esa. 28:16
12Ha ho kgethollo pakeng tsa Mojuda le moditjhaba, hobane Kreste ke yena Morena wa bohle, ya ruisang bohle ba mo rapelang. 13Mang le mang ya tla rapela Morena, o tla pholoswa.Joe. 2:32

14Ha ho le jwalo, ba ka rapela jwang eo ba sa dumelang ho yena? Ba ka dumela jwang eo ba sa kang ba utlwa tsa hae? Ba ka di utlwa jwang ho se ya di bolelang? 15Ba ka di bolela jwang ha ba sa rongwa? Ho jwalokaha ho ngotswe, ho thwe: “A matle hakaakang maoto a ba phatlalatsang molaetsa o molemo!”Esa. 52:7
Nah. 1:15

16Empa hase bohle ba mametseng molaetsa o molemo, hobane Esaya o itse: “Morena, ke mang ya dumelang seo re se bolelang?”Esa. 53:1
17Jwale tumelo re e fumana ka ho utlwa, mme seo re se utlwang ke lentswe la Kreste. 18Empa ke a botsa: Na ha ba a ka ba utlwa? Ba fela ba utlwile.

“Lentswe la bona

le utlwahetse lefatsheng lohle,

mme dipolelo tsa bona

di fihlile dipheletsong,

di fihlile pheletsong tsa lefatshe.”Pes. 19:5

19Jwale ke re: Na Baiseraele ha ba a ka ba utlwisisa? Moshe o ne a se a ile a re:

“Nna ke tla le bakela lefufa

ka bao e seng setjhaba,

ke tla le halefisa

ka setjhaba se sethoto.”Dipo. 32:21

20Esaya yena o bile sebete hoo a ileng a re:

“Ke fumanwe

ke ba neng ba sa mpatle,

ke itshenoletse

ba neng ba sa botse letho ka nna.”Esa. 65:1

21Athe ho Baiseraele o itse: “Ke qetile tsatsi lohle ke otlolletse matsoho a ka setjhabeng se sa mameleng, se hanyetsang.”Esa. 65:2
11

Methwaela e setseng ya Iseraele

111Jwale ke a botsa: Na Modimo o lahlile setjhaba sa hae na? Le kgale! Le nna ke Moiseraele, ke setloholo sa Aborahama, ke wa leloko la Benjamine.Baf. 3:5
2Modimo ha a a lahla setjhaba sa hae seo a se tsebileng e sa le pele. Kapa na ha le tsebe seo Mangolo a se bolelang ka Elia, ha a ne a lla ho Modimo ka Baiseraele, a re:1 Sam. 12:22
Pes. 94:14
3“Morena, ba bolaile baporofeta ba hao, ba dihile dialetare tsa hao; ke setse ke le mong, mme ba batla ho mpolaya.”1 Dikg. 19:10,14
4Empa Modimo o mo arabile jwang? O re: “Ke ipoloketse banna ba kete tse supileng, ba sa kang ba kgumamela Baale.”1 Dikg. 19:18
5Le nakong ya jwale ho ntse ho le jwalo: methwaela e setseng e teng e ileng ya kgethwa ka mohau wa Modimo. 6Empa haeba e le ka mohau, ha e sa le ka baka la diketso; ho seng jwalo, mohau ha e sa le mohau.

7Jwale? Seo Baiseraele ba neng ba se batla, ha ba a ka ba se fumana, empa bakgethwa ba se fumane. Ha e le ba bang ba thotofaditswe, 8jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Modimo o ba neile moya

o se nang kutlwisiso,

mahlo a sa boneng,

le ditsebe tse sa utlweng,

ho fihlela kajeno-ya-bokajeno.”Dipo. 29:4
Esa. 29:10

9Le Davida o re:

“Dijo tsa bona

e ke e be leraba le letlowa,

di etse hore ba we, mme ba otlwe;

10mahlo a bona a fifale,

ba se ke ba bona;

o kotlobanye mekokotlo

ya bona kamehla.”Pes. 69:23,24
35:8

Ho pholoswa ha baditjhaba

11Jwale ke a botsa: Na Baiseraele ba ile ba kgoptjwa hore ba wele ruri? Le kgale! Empa ka baka la tshito ya bona, ho pholoswa baditjhaba, e le hore Baiseraele ba tle ba be lefufa. 12Ha e le mona tshito ya bona e ruisitse lefatshe, mme bokwenehi ba bona bo ruisitse baditjhaba, tshokoloho ya bona bohle e tla ruisa lefatshe hakaakang!

13Jwale ke bua le lona, baditjhaba. Kaha ke le moapostola wa baditjhaba, ke motlotlo ka mosebetsi wa ka, 14mme mohlomong nka etsa hore setjhaba sa heso se be lefufa, ke tle ke pholose ba bang ba sona. 15Haesita ho furallwa ha sona ho tlisitse poelano ya lefatshe le Modimo, ho amohelwa ha sona ho tla tlisa eng, haese bophelo ho ba shweleng? 16Ha senkgwa sa pele se nyehellwa Modimo, dinkgwa tsohle tsabo sona di a halalela, mme ha motso wa sefate o halalela, le makala a sona a a halalela.

17Haeba makala a mang a sefate sa mohlwaare wa hae a kgaotswe, mme wena, o leng mohlwaare wa naha, o hlomathiseditswe ho sona, mme wa ba le kabelo lerong le tswang motsong wa sona, 18o se ke wa ikgohomosetsa makala a kgaotsweng. O ka ikgohomosa kang, e se wena ya fepang motso, e le motso o o fepang? 19Empa o tla re: “Makala a kgaotswe hore nna ke hlomathisetswe sefateng.” 20E, ho jwalo. A kgaotswe ka baka la ho se dumele, athe wena o hlomathetse ka baka la tumelo. O se ke wa ikakasa, o mpe o tshabe, 21hobane ha Modimo a sa ka a qenehela makala ao a sefate, a tlhaho, le wena a ke ke a o qenehela.

22Ha ho le jwalo, bona mosa le bohale ba Modimo. O halefetse ba weleng, empa o mosa ho wena, haeba o itshwareletse ka mosa oo; ho seng jwalo le wena o tla rengwa. 23Le bona, ha ba ka kgaotsa ho se dumele, ba tla hlomathiswa, hobane Modimo o na le matla a ho boela a ba hlomathisa. 24Ha e le mona wena, eo ka tlhaho o leng lekala la mohlwaare wa naha, o remilwe, mme o hlomathiseditswe mohlwaareng wa hae, ka mokgwa oo e seng wa tlhaho, ho tla ba bonolo hakaakang, ho bao ka tlhaho e leng makala a mohlwaare wa hae, hore ba boele ba hlomathiswe mohlwaareng wa bona!

Ho pholoswa ha setjhaba sa Iseraele

25Bana beso, ho na le sephiri seo ke sa rateng hore le hloke tsebo ya sona, esere la ipona le le bohlale: e leng hore karolo e itseng ya setjhaba sa Iseraele e tla thatafala ho fihlela ha ho kene palo e lekaneng ya baditjhaba. 26Ka mokgwa ona setjhaba sa Iseraele kaofela se tla pholoswa, jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Molopolli o tla tswa Sione,

o tla tlosa ho se tshabe Modimo

ho ba leloko la Jakobo.Esa. 59:20

27Sena ke sona selekane

seo ke tla se etsa le bona,

ha ke tlosa dibe tsa bona.”Jer. 31:33,34

28Bona ba fetohile dira tsa Modimo, hore lona le tle le amohele molaetsa o molemo. Kaha ba khethilwe ke Modimo, ke baratuwa ba hae, ka baka la baholoholo, 29hobane Modimo ha a kwenehele bao a ba sitsitseng, le bao a ba bitsitseng. 30Pele le ne le sa mamele Modimo, empa kajeno le hauhetswe ka baka la ho se mamele ha setjhaba sa Iseraele. 31Ka mokgwa o jwalo, le sona kajeno ha se mamele, e le hore, ka baka la ho hauhelwa ha lona, le sona se tle se hauhelwe. 32Modimo o tloheletse bohle ho ipea ditlamong tsa ho se mamele, e le hore a tsebe ho hauhela bohle.

33Borui, le bohlale,

le tsebo ya Modimo

di kaakang!

Dikahlolo tsa hae

di ka hlaloswa jwang!

Ditsela tsa hae

di ka utlwisiswa jwang!Esa. 55:8

34“Ke mang

ya tsebang mehopolo ya Morena?

Ke mang

eo e bileng moeletsi wa hae?”Esa. 40:13
Jobo 15:18
Jer. 23:18

35“Kapa ke mang

ya kileng a mo fa ho hong,

hore a tle a mo buseletse?”Jobo 41:11

36Tsohle di tswa ho Modimo, di teng ka yena, mme ke tsa hae. Tlotla e ke e iswe ho yena kamehla le mehla. A ho be jwalo!1 Bakr. 8:6
12

Bophelo bo botjha ho Kreste

121Bana beso, ka baka la mohau wa Modimo, ke a le rapela hore le ineele Modimo, le le sehlabelo se phelang, se halalelang, se mo kgahlisang, e leng tshebeletso ya lona e tshwanelehang. 2Le se ke la tshwana le ba lefatshe lena, le mpe le fetohe ka ho ntjhafala dikelellong, hore le tle le iphumanele seo thato ya Modimo e leng sona, e leng sohle se molemo, se kgahlehang, se phethehileng.

3Ka baka la neo ya mohau eo ke e neilweng, ke bolella e mong le e mong wa lona hore a se ke a ikgopola ho feta tekanyo, a mpe a inahane ka mokgwa o lekaneng, ho ya kamoo Modimo a lekanyeditseng e mong le e mong tumelo ya hae kateng. 4Jwalokaha re ena le ditho tse ngata mmeleng o le mong, empa ditho tseo tsohle di sa etse mosebetsi o tshwanang, 5ka mokgwa o jwalo, leha re le bangata, re mmele o le mong ho Kreste, e mong ke setho sa e mong.1 Bakr. 12:12
6Jwale re na le dineo tse fapaneng, ho ya ka mohau oo re o neilweng. Ya neilweng ho porofeta, a porofete ka ho ya ka tumelo; 7ya neilweng ho sebeletsa, a sebeletse; ya neilweng ho ruta, a rute; 8ya neilweng ho kgothatsa, a kgothatse; ya fanang, a fane ka matsoho a mabedi; ya okametseng, a okamele ka mafolofolo; ya etsang mohau, a o etse ka thabo.1 Bakr. 12:4-11

Melao ya bophelo ba Bokreste

9Lerato le hloke boikaketsi. Hloyang bobe, kgomarelang botle. 10Ratanang jwaloka bana ba motho, le hlodisane ha le hlomphana. 11Le se ke la ba botswa, le mpe le be mafolofolo, le sebeletse Morena ka moya o tjhesehang. 12Thabang ka baka la tshepo ya lona, mamellang matshwenyehong, tiisetsang thapelong. 13Kenyang letsoho thusong ya badumedi ba hlokang, thabelang ho amohela baeti.

14Hlohonolofatsang ba le hlorisang; le ba hlohonolofatse, le se ke la ba rohaka.Mat. 12:14
Luka 6:28
15Thabang le ba thabileng, llang le ba llang. 16Utlwanang ka ho tlala, le se ke la ikakasa, empa le be metswalle ya ba eisehang. Le se ke la ipona bohlale.Mae. 3:7

17Se buseletseng bobe ka bobe; pheellang ho etsa tse ntle mahlong a batho bohle. 18Ha ho ka etsahala, bolokang kgotso le batho bohle, ho ya kamoo le ka kgonang kateng. 19Baratuwa, le se ke la iphetetsa, le mpe le siele kgalefo ya Modimo sebaka, hobane ho ngotswe, ho thwe: “Phetetso ke ya ka, ke nna ya tla lefeletsa,” ho rialo Morena.Dipo. 32:35
Mee. 19:18
20Empa:

“Ha sera sa hao se lapile,

se fepe; ha se nyorilwe,

se fe metsi se nwe;

ka ho etsa jwalo

o se hlabisa dihlong.”Mae. 25:21,22

21O se ke wa hlolwa ke bobe, o mpe o hlole bobe ka botle.