Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Kamoo Modimo a kgethileng Iseraele kateng

91Ka Kreste, ke bua nnete, ha ke bue leshano; le letswalo la ka le buswang ke Moya o Halalelang, le a mpakela 2hore ka pelong ya ka ke na le maswabi a maholo le bohloko bo sa kgaotseng. 3Ke ne nka lakatsa hore ke be ya rohakehileng, ya arohantsweng le Kreste, bakeng sa baheso, bao ke leng seng le bona ka tswalo. 4Ke Baiseraele, ke ba entsweng bana ba Modimo, ke ba neilweng tlotla, le dilekane, le Molao, le tshebeletso ya nnete ya Modimo, le ditshepiso.Tshim. 9:4
5Ke ditloholo tsa baholoholo, ke bao Kreste a tswileng ho bona ka tswalo, yena eo e leng Modimo, ya renang hodima tsohle, ya bokwang ka ho sa feleng. A ho be jwalo!

6Empa hase hore lentswe la Modimo ha le a ka la atleha, hobane hase hore ditloholo tsohle tsa Iseraele ke Baiseraele ba sebele. 7Hape hase hore ditloholo tsohle tsa Aborahama ke bana ba hae, empa ho ngotswe, ho thwe: “Ke ditloholo tsa Isaka tse tla bitswa bana ba hao.”Tshim. 21:12
8Hona ke ho bolela hore bao e leng bana ba Modimo hase ba tswetsweng ka mokgwa o tlwaelehileng, empa ba tswetsweng ka ho ya ka tshepiso, ke bona ba nkwang e le ditloholo tsa sebele; 9etswe mantswe a tshepiso a re: “Ka yona nako ena ke tla tla hape, mme Sara o tla be a se a ena le mora.”Tshim. 18:10,14

10Empa hase ho fela. Rebeka o ile a emola mafahla ka ntata rona Isaka. 11Yare bana ba eso tswalwe, ba eso etse letho le letle kapa le lebe, hore morero wa Modimo, o yang kamoo a ikgethelang kateng, o tle o tiye, 12e se be o tswalwang ke diketso, e mpe e be o tswang ho ya bitsang, ho ile ha thwe ho Rebeka: “E moholo o tla sebeletsa e monyenyane;”Tshim. 25:23
13jwalokaha ho ngotswe, ho thwe: “Ke ratile Jakobo ho ena le Esau.”Mal. 1:2,3

14Jwale re tla reng? Na Modimo ha a na toka? Le kgale! 15O itse ho Moshe: “Ke tla hauhela eo ke mo hauhelang, ke utlwele bohloko eo ke mo utlwelang bohloko.”Phal. 33:19
16Ka baka leo, hase taba ya thato kapa ya boiteko ba motho, empa ke ya mohau wa Modimo, 17hobane Mangolong ho itswe ho Faro: “Ke o entse kgosi ka lebaka lona lena: hore ke bontshe matla a ka ka wena, le hore lebitso la ka le tume lefatsheng lohle.”Phal. 9:16
18Ka baka leo, Modimo o a hauhela, ha a rata; le teng ha a rata, o a thatafatsa.

Kgalefo le mohau wa Modimo

19Jwale o tla re ho nna: “Ke ka baka lang Modimo a sa ntseng a bona phoso ho motho? Ke mang ya ka hanyetsang thato ya hae?” 20Motho towe, o mang wena o ka arabisanang le Modimo? Na ntho e bopilweng e ka re ho ya e bopileng: “Keng ha o mpopile tjee?”Esa. 29:16
45:9
21Na sebopi sa dipitsa ha se na matla hodima letsopa, a ho etsa ka kgwabi e le nngwe pitsa tse pedi, e nngwe e le ya mesebetsi e kgethehileng, e nngwe e le ya mesebetsi ya kamehla?Jer. 18:6

22Re ka reng, haeba Modimo a ne a rata ho bontsha kgalefo ya hae, le ho tsebahatsa matla a hae, mme a mameletse ka boiphapanyo bo boholo dibopuwa tseo a neng a di halefetse, tse loketseng ho timela? 23Hape o ne a rata ho tsebahatsa boholo ba tlotla ya hae hodima dibopuwa tse hauhetsweng, tseo a di lokiseditseng tlotla e sa le pele; 24e leng rona bao a ba bitsitseng, e seng hara Bajuda feela, empa le hara baditjhaba. 25Ho jwalokaha a bolela bukeng ya Hosea, a re:

“Setjhaba seo e neng e se sa ka,

ke tla se bitsa setjhaba sa ka;

le mosadi ya neng a sa ratwe,

ke tla mmitsa moratuwa,Hos. 2:23

26mme ho tla etsahala hore

moo ho neng ho itswe ho bona:

‘Ha le setjhaba sa ka,’

hona teng ba tla bitswa bana,

bana ba Modimo ya phelang.”Hos. 1:10

27Le yena Esaya o phatlalatsa tsa Iseraele, o re: “Leha palo ya bana ba Iseraele e ka ba kaalo ka lehlabathe la lewatle, ke methwaela feela e tla pholoha, 28hobane Morena o tla phethahatsa kahlolo ya hae lefatsheng ka ho tlala, le hona ka potlako.”Esa. 10:22,23
Hos. 1:10

29Ho jwalokaha Esaya a boletse pele, a re:

“Hoja Morena wa mabotho

a sa ka a re siela mahlatsipa,

re ka be re le ile

ra ba jwaloka Sodoma,

re ka be re ile

ra tshwana le Gomora.”Esa. 1:9

Iseraele le Molaetsa o Molemo

30Jwale re tla reng? Re re baditjhaba ba neng ba sa labalabele ho loka ba fumane ho loka, e le ho loka ho tswang tumelong. 31Empa Baiseraele ba neng ba labalabela molao o lokafatsang ha ba a ka ba o fumana. 32Hobaneng? Hobane ba ne ba shebile diketso, e seng tumelo. Ba kgopilwe ke lejwe le kgopang, 33jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Bonang,

Sione ke bea lejwe le kgopang,

lefika la kgopiso,

empa ya dumelang ho lona

ha a ka ke a hlajwa ke dihlong.”Esa. 28:16

10

101Bana beso, takatso ya pelo ya ka, le thapelo eo ke ba rapellang ka yona ho Modimo, ke hore ba pholoswe. 2Ke paki ya bona ya hore ba tjhesehela Modimo, leha e se ka tsebo ya nnete. 3Ka ho se tsebe kamoo Modimo a lokafatsang batho kateng, mme ka ho batla ho thea ho loka hoo e leng ha bona, ha ba a ka ba ikokobetsa tlasa ho loka ho tswang ho Modimo, 4hobane Kreste ke yena qetello ya Molao, ho lokafatsa mang le mang ya dumelang.

Ho pholoswa ke ha bohle

5Moshe ha a ngola ka ho loka ho tswang Molaong, o re: “Motho ya phethang Molao o tla phela ka hona.”Mee. 18:5
6Empa ha ho buuwa ka ho loka ho tswang tumelong, ho thwe: “O se ke wa re ka pelong ya hao: ‘Ke mang ya tla nyolohela lehodimong?’ ” hore a yo theola Kreste teng. 7“Kapa: ‘Ke mang ya tla theohela botebong ba lefatshe?’ ” hore a yo nyolla Kreste bafung. 8Ho thweng hape?

“Lentswe le haufi le wena,

le molomong wa hao

le ka pelong ya hao,”

e leng lentswe la tumelo, leo re le phatlalatsang.Dipo. 30:12-14
9Ha o bolela Morena Jesu ka molomo wa hao, mme o dumela ka pelong ya hao hore Modimo o mo tsositse bafung, o tla pholoswa. 10Motho o dumela ka pelo hore a tle a lokafatswe, mme o bolela tumelo ya hae ka molomo hore a tle a pholoswe, 11hobane Mangolo a re: “Mang le mang ya dumelang ho yena ha a ka ke a hlajwa ke dihlong.”Esa. 28:16
12Ha ho kgethollo pakeng tsa Mojuda le moditjhaba, hobane Kreste ke yena Morena wa bohle, ya ruisang bohle ba mo rapelang. 13Mang le mang ya tla rapela Morena, o tla pholoswa.Joe. 2:32

14Ha ho le jwalo, ba ka rapela jwang eo ba sa dumelang ho yena? Ba ka dumela jwang eo ba sa kang ba utlwa tsa hae? Ba ka di utlwa jwang ho se ya di bolelang? 15Ba ka di bolela jwang ha ba sa rongwa? Ho jwalokaha ho ngotswe, ho thwe: “A matle hakaakang maoto a ba phatlalatsang molaetsa o molemo!”Esa. 52:7
Nah. 1:15

16Empa hase bohle ba mametseng molaetsa o molemo, hobane Esaya o itse: “Morena, ke mang ya dumelang seo re se bolelang?”Esa. 53:1
17Jwale tumelo re e fumana ka ho utlwa, mme seo re se utlwang ke lentswe la Kreste. 18Empa ke a botsa: Na ha ba a ka ba utlwa? Ba fela ba utlwile.

“Lentswe la bona

le utlwahetse lefatsheng lohle,

mme dipolelo tsa bona

di fihlile dipheletsong,

di fihlile pheletsong tsa lefatshe.”Pes. 19:5

19Jwale ke re: Na Baiseraele ha ba a ka ba utlwisisa? Moshe o ne a se a ile a re:

“Nna ke tla le bakela lefufa

ka bao e seng setjhaba,

ke tla le halefisa

ka setjhaba se sethoto.”Dipo. 32:21

20Esaya yena o bile sebete hoo a ileng a re:

“Ke fumanwe

ke ba neng ba sa mpatle,

ke itshenoletse

ba neng ba sa botse letho ka nna.”Esa. 65:1

21Athe ho Baiseraele o itse: “Ke qetile tsatsi lohle ke otlolletse matsoho a ka setjhabeng se sa mameleng, se hanyetsang.”Esa. 65:2
11

Methwaela e setseng ya Iseraele

111Jwale ke a botsa: Na Modimo o lahlile setjhaba sa hae na? Le kgale! Le nna ke Moiseraele, ke setloholo sa Aborahama, ke wa leloko la Benjamine.Baf. 3:5
2Modimo ha a a lahla setjhaba sa hae seo a se tsebileng e sa le pele. Kapa na ha le tsebe seo Mangolo a se bolelang ka Elia, ha a ne a lla ho Modimo ka Baiseraele, a re:1 Sam. 12:22
Pes. 94:14
3“Morena, ba bolaile baporofeta ba hao, ba dihile dialetare tsa hao; ke setse ke le mong, mme ba batla ho mpolaya.”1 Dikg. 19:10,14
4Empa Modimo o mo arabile jwang? O re: “Ke ipoloketse banna ba kete tse supileng, ba sa kang ba kgumamela Baale.”1 Dikg. 19:18
5Le nakong ya jwale ho ntse ho le jwalo: methwaela e setseng e teng e ileng ya kgethwa ka mohau wa Modimo. 6Empa haeba e le ka mohau, ha e sa le ka baka la diketso; ho seng jwalo, mohau ha e sa le mohau.

7Jwale? Seo Baiseraele ba neng ba se batla, ha ba a ka ba se fumana, empa bakgethwa ba se fumane. Ha e le ba bang ba thotofaditswe, 8jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Modimo o ba neile moya

o se nang kutlwisiso,

mahlo a sa boneng,

le ditsebe tse sa utlweng,

ho fihlela kajeno-ya-bokajeno.”Dipo. 29:4
Esa. 29:10

9Le Davida o re:

“Dijo tsa bona

e ke e be leraba le letlowa,

di etse hore ba we, mme ba otlwe;

10mahlo a bona a fifale,

ba se ke ba bona;

o kotlobanye mekokotlo

ya bona kamehla.”Pes. 69:23,24
35:8

Ho pholoswa ha baditjhaba

11Jwale ke a botsa: Na Baiseraele ba ile ba kgoptjwa hore ba wele ruri? Le kgale! Empa ka baka la tshito ya bona, ho pholoswa baditjhaba, e le hore Baiseraele ba tle ba be lefufa. 12Ha e le mona tshito ya bona e ruisitse lefatshe, mme bokwenehi ba bona bo ruisitse baditjhaba, tshokoloho ya bona bohle e tla ruisa lefatshe hakaakang!

13Jwale ke bua le lona, baditjhaba. Kaha ke le moapostola wa baditjhaba, ke motlotlo ka mosebetsi wa ka, 14mme mohlomong nka etsa hore setjhaba sa heso se be lefufa, ke tle ke pholose ba bang ba sona. 15Haesita ho furallwa ha sona ho tlisitse poelano ya lefatshe le Modimo, ho amohelwa ha sona ho tla tlisa eng, haese bophelo ho ba shweleng? 16Ha senkgwa sa pele se nyehellwa Modimo, dinkgwa tsohle tsabo sona di a halalela, mme ha motso wa sefate o halalela, le makala a sona a a halalela.

17Haeba makala a mang a sefate sa mohlwaare wa hae a kgaotswe, mme wena, o leng mohlwaare wa naha, o hlomathiseditswe ho sona, mme wa ba le kabelo lerong le tswang motsong wa sona, 18o se ke wa ikgohomosetsa makala a kgaotsweng. O ka ikgohomosa kang, e se wena ya fepang motso, e le motso o o fepang? 19Empa o tla re: “Makala a kgaotswe hore nna ke hlomathisetswe sefateng.” 20E, ho jwalo. A kgaotswe ka baka la ho se dumele, athe wena o hlomathetse ka baka la tumelo. O se ke wa ikakasa, o mpe o tshabe, 21hobane ha Modimo a sa ka a qenehela makala ao a sefate, a tlhaho, le wena a ke ke a o qenehela.

22Ha ho le jwalo, bona mosa le bohale ba Modimo. O halefetse ba weleng, empa o mosa ho wena, haeba o itshwareletse ka mosa oo; ho seng jwalo le wena o tla rengwa. 23Le bona, ha ba ka kgaotsa ho se dumele, ba tla hlomathiswa, hobane Modimo o na le matla a ho boela a ba hlomathisa. 24Ha e le mona wena, eo ka tlhaho o leng lekala la mohlwaare wa naha, o remilwe, mme o hlomathiseditswe mohlwaareng wa hae, ka mokgwa oo e seng wa tlhaho, ho tla ba bonolo hakaakang, ho bao ka tlhaho e leng makala a mohlwaare wa hae, hore ba boele ba hlomathiswe mohlwaareng wa bona!

Ho pholoswa ha setjhaba sa Iseraele

25Bana beso, ho na le sephiri seo ke sa rateng hore le hloke tsebo ya sona, esere la ipona le le bohlale: e leng hore karolo e itseng ya setjhaba sa Iseraele e tla thatafala ho fihlela ha ho kene palo e lekaneng ya baditjhaba. 26Ka mokgwa ona setjhaba sa Iseraele kaofela se tla pholoswa, jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

“Molopolli o tla tswa Sione,

o tla tlosa ho se tshabe Modimo

ho ba leloko la Jakobo.Esa. 59:20

27Sena ke sona selekane

seo ke tla se etsa le bona,

ha ke tlosa dibe tsa bona.”Jer. 31:33,34

28Bona ba fetohile dira tsa Modimo, hore lona le tle le amohele molaetsa o molemo. Kaha ba khethilwe ke Modimo, ke baratuwa ba hae, ka baka la baholoholo, 29hobane Modimo ha a kwenehele bao a ba sitsitseng, le bao a ba bitsitseng. 30Pele le ne le sa mamele Modimo, empa kajeno le hauhetswe ka baka la ho se mamele ha setjhaba sa Iseraele. 31Ka mokgwa o jwalo, le sona kajeno ha se mamele, e le hore, ka baka la ho hauhelwa ha lona, le sona se tle se hauhelwe. 32Modimo o tloheletse bohle ho ipea ditlamong tsa ho se mamele, e le hore a tsebe ho hauhela bohle.

33Borui, le bohlale,

le tsebo ya Modimo

di kaakang!

Dikahlolo tsa hae

di ka hlaloswa jwang!

Ditsela tsa hae

di ka utlwisiswa jwang!Esa. 55:8

34“Ke mang

ya tsebang mehopolo ya Morena?

Ke mang

eo e bileng moeletsi wa hae?”Esa. 40:13
Jobo 15:18
Jer. 23:18

35“Kapa ke mang

ya kileng a mo fa ho hong,

hore a tle a mo buseletse?”Jobo 41:11

36Tsohle di tswa ho Modimo, di teng ka yena, mme ke tsa hae. Tlotla e ke e iswe ho yena kamehla le mehla. A ho be jwalo!1 Bakr. 8:6