Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
17

Seotswa se seholo le sebatana

171Jwale ha tla le leng la mangeloi a supileng a nkileng mafiswana a supileng, la bua le nna, la re: “Tloo, ke o bontshe kahlolo ya seotswa se seholo, se ahileng lebopong la lewatle,Jer. 51:13
2seo dikgosi tsa lefatshe di entseng bohlola le sona, se tahisitseng baahi ba lefatshe ka jwala ba bootswa ba sona.”Esa. 23:17
Jer. 51:7

3Lengeloi leo la nkisa feelleng ka moya, mme ka bona mosadi ya palameng sebatana se sefubedu, se ngotsweng kamahohle mabitso a nyefolang, se nang le dihlooho tse supileng le dinaka tse leshome.Tshen. 13:1
4Mosadi eo o ne a apere diaparo tse perese le tse kgubedu, a ikgabisitse ka kgauta, le ka mabenyane a bohlokwa, le ka mahakwe. Ka letsohong la hae o ne a tshwere senwelo sa kgauta, se tletseng manyala le ditshila tsa bootswa ba hae.Jer. 51:7
5Phatleng ya hae ho ne ho ngotswe lebitso le fupereng sephiri: “Babilona e kgolo, mma diotswa tsohle le manyala wohle a lefatshe.” 6Ka bona mosadi eo a tahilwe ke madi a bahalaledi le ke madi a dipaki tsa Jesu.

Eitse ha ke mmona, ka hlollwa haholo. 7Yaba lengeloi le re ho nna: “O hloletswe keng? Ke tla o hlalosetsa sephiri sa mosadi, le sa sebatana seo a se palameng, se nang le dihlooho tse supileng le dinaka tse leshome. 8Sebatana seo o se boneng se ne se le teng, empa ha se sa le yo; feela se sa tla nyoloha mohohlong o se nang pheletso, ebe se ya timelong. Baahi ba lefatshe, bao mabitso a bona a sa kang a ngolwa bukeng ya bophelo ho tloha ha lefatshe le thewa, ba tla hlollwa ha ba bona sebatana, hobane se ne se le teng, feela ha se sa le yo, empa se tla kgutla.Dan. 7:7
Pes. 69:28
Tshen. 11:7

9“Mona ho batleha kelello e nang le bohlale. Dihlooho tse supileng ke dithaba tse supileng, tseo mosadi eo a ahileng hodima tsona. Hape ke dikgosi tse supileng; 10tse hlano tsa tsona di se di wele, ya botshelela e ntse e busa, ya bosupa e sa tla tla. Empa mohla e tlang e tla ba teng ka nakwana feela. 11Sebatana se neng se le teng, se seng se le siyo, ke kgosi ya borobedi, e balellwang le tse ding tse supileng, mme e yang timelong.

12“Dinaka tse leshome tseo o di boneng ke dikgosi tse leshome, tse esong ho buse, empa tse tla ba le kabelo pusong ya sebatana ka nako ya hora e le nngwe feela.Dan. 7:24
13Dikgosi tsena di na le morero o le mong, e leng ho sebeletsa sebatana ka matla a tsona le ka borena ba tsona. 14Di tla lwantsha Konyana, empa Konyana e tla di hlola, hobane yona ke Morena wa marena, le Kgosi ya dikgosi. Ba bitsitsweng, ba kgethilweng, ba tshepahalang, le bona ba tla hlola hammoho le yona.”

15Lengeloi la nto re ho nna: “Lewatle leo o le bonang, moo seotswa se ahileng teng, ke ditjhaba, le matshwele, le merabe, le ba dipuopuo. 16Dinaka tse leshome tseo o di boneng hodima sebatana, le sona sebatana, di tla hloya seotswa, di se amohe tsohle, di se hlobodise. Di tla ja nama ya sona, di se tjhese mollong. 17Modimo o kentse dipelong tsa tsona thato ya ho phetha morero wa hae, e leng morero o le mong, wa ho sebeletsa sebatana ka borena ba tsona, ho fihlela dipolelo tsa Modimo di phethahala. 18Mosadi eo o mmoneng ke motse o moholo, o busang dikgosi tsa lefatshe.”

18

Ho wa ha Babilona

181Kamorao ho tsena ka bona lengeloi le leng le theoha lehodimong. Le ne le ena le matla a maholo, mme tlotla ya lona ya bonesetsa lefatshe lohle. 2La howa ka lentswe le matla, la re:

“E wele! E wele! Babilona e kgolo!

E fetohile leaho la bademona,

setshabelo sa meya yohle e ditshila,

le sa dinonyana tsohle tse ditshila,

tse hloyehang.Esa. 13:21
21:9
Jer. 50:39
51:8
Tshen. 14:8

3Ke hobane e nwesitse

ditjhaba tsohle jwala

ba bohale ba bohlola ba yona.

Dikgosi tsa lefatshe

di entse bohlola le yona,

mme bahwebi ba lefatshe

ba ruisitswe

ke boholo ba mouno wa yona.”Esa. 23:17
Jer. 51:7

4Ka boela ka utlwa lentswe le leng le tswang lehodimong, le re:

“Tswang Babilona,

lona setjhaba sa ka,

esere la ba le kabelo

dibeng tsa yona,

kapa la fumana karolo

ya dikotlo tsa yona.Esa. 48:20
Jer. 50:8
51:6,45

5Dibe tsa yona di entse mohlomelo

o fihlang lehodimong,

mme Modimo o hopotse

makgopo a yona.Tshen. 18:20,21
Jer. 51:9

6E etseng

jwalokaha le yona e le entse;

le e buseletse habedi

ho ya ka mesebetsi ya yona.

E qhatsetseng habedi senwelong

seo e le qhatseditseng ho sona.Pes. 137:8
Jer. 50:29

7Le e nee tlhokofatso

le mahlomola a lekanang

le boithoriso ba yona

le boithabiso ba yona

hobane ka pelong ya yona, e re:

‘Ke dutse teroneng

ke le mofumahadi,

ha ke mohlolohadi,

mme ha nka ke

ka tseba mahlomola.’

8Ka baka leo,

dikotlo tsa yona di tla e tlela,

di e tlele ka tsatsi le leng,

lefu, mahlomola, le tlala,

mme e tla tjheswa lore!

Hobane Morena Modimo

ya e ahlolang o matla.”Esa. 47:7-9

9“Dikgosi tsa lefatshe, tse entseng bohlola le yona, tsa phela ka boithabiso le yona, di tla e llela, di e hlomohele, ha di bona mosi wa ho tjheswa ha yona. 10Di tla ema hole, ka baka la ho tshaba tlhokofatso ya yona, di re:

“ ‘O madimabe! O madimabe!

Wena Babilona,

motse o moholo, motse o matla!

Kahlolo ya hao e phethahaditswe

ka nako ya hora feela!’Esk. 26:16,17

11“Bahwebi ba lefatshe ba tla e llela, ba e hlomohele, hobane ha ho sa le ya rekang thepa ya bona:Esk. 27:31,36
12thepa ya kgauta, le ya silefera, le ya mabenyane a bohlokwa, le ya mahakwe a bohlokwa, le ya masela a matlematle, le a perese, le a sileka, le a mafubedu, le ya mahong wohle a bohlokwa, le ya tsohle tse entsweng ka manaka a tlou, le tsohle tsa mahong a bohlokwa, le tsa lethose, le tsa tshepe, le tsa mahakwe, 13le dinoko tsa sinamone le tsa amone, le makgapetla a difate a monko o monate, le setlolo, le mokubetso, le veine, le ole, le phofo e thumisehileng, le koro, le dikgomo, le dinku, le dipere, le dikariki, le makgoba, le batshwaruwa.Esk. 27:12,13,22

14“ ‘Tsohle tseo

o neng o di labalabela di ile;

tsohle tsa boithabiso,

tse phatsimang,

di o hlakohile;

ha o ka ke wa hlola o di fumana

le ka mohla.’

15“Bahwebi ba neng ba hweba ka tsena, ba ruisitsweng ke Babilona, ba tla ema hole, ka baka la ho tshaba tlhokofatso ya yona. Dillong le mahlomolengEsk. 27:31,36
16ba tla re:

“ ‘Ho madimabe! Ho madimabe!

Motse o moholo,

o neng o kgabile

ka masela a matlematle,

le a perese, le a mafubedu;

o neng o kgabisitswe ka kgauta,

le ka mabenyane a bohlokwa,

le ka mahakwe a bohlokwa!

17Empa leruo le lekaalo le fedisitswe,

la fediswa ka nako ya hora feela!’

“Batsamaisi bohle ba dikepe, le bohle ba nkang maeto ka dikepe, le basesisi ba tsona, le bohle ba phelang ka ho sebetsa lewatleng, ba ne ba eme hole.Esa. 23:14
Esk. 27:26-30
18Yare ha ba bona mosi wa ho tjheswa ha yona, ba howa, ba re: ‘Na ho kile ha eba le motse o kang motse o moholo oo?’Esk. 27:32
19Ba itshela ka lerole dihloohong, ba howa, ba lla, ba hlomoha, ba re:

“ ‘Ho madimabe! Ho madimabe!

Motse o moholo,

moo bohle,

ba neng ba ena le dikepe lewatleng,

ba ileng ba ruiswa

ke leruo la wona!

Empa o fedisitswe

ka nako ya hora feela!Esk. 27:30-34

20Wena lehodimo, le lona bahalaledi,

le baapostola, le baporofeta,

thabang ke hona,

hobane Modimo o le ahloletse

ka ho ahlola motse oo!’ ”Dipo. 32:43
Jer. 51:48

21Jwale lengeloi le matla la nka lejwe le kang lelwalahadi, la le akgela lewatleng, la re:

“Babilona, motse o moholo,

e tla akgelwa tlase

ka sefutho se tjena,

mme ha e ka ke ya hlola

e bonwa hape.Jer. 51:63,64
Esk. 26:21

22Mmino wa baletsi ba diharepa,

le wa dibini,

le wa makodilo, le wa diterompeta,

ha o ka ke wa hlola

o utlwahala ha hao.

Setsebi sa mosebetsi ofe kapa ofe

ha se ka ke sa hlola

se bonwa ha hao.

Modumo wa lelwala

ha o ka ke wa hlola

o utlwahala ha hao.Esk. 26:13
Esa. 24:8

23Lesedi la lebone

ha le ka ke la hlola

le kganya ha hao.

Lentswe la monyadi

ha le ka ke la hlola

le utlwahala ha hao.

Bahwebi ba hao

e ne e le mahosana a lefatshe,

mme ka boloi ba hao

wa thetsa ditjhaba tsohle.Jer. 7:34
25:10

24Babilona ho fumanwe madi

a baporofeta, le a bahalaledi,

le a bohle

ba ileng ba bolawa lefatsheng.”Jer. 51:49

19

191Kamorao ho tsena ka utlwa ho kang modumo wa letshwelehadi le buang lehodimong, le re:

“Haleluja!

Tlholo, le tlotla, le matla

ke tsa Modimo wa rona,

2hobane dikahlolo tsa hae

ke tsa nnete, di lokile.

O ahlotse seotswa se seholo,

se sentseng lefatshe

ka bootswa ba sona,

mme a lefeletsa madi

a bahlanka ba hae ka sona.”Dipo. 32:43
2 Dikg. 9:7

3Hape la re:

“Haleluja!

Mosi wa sona o foqoha

kamehla le mehla.”Esa. 34:10

4Baholo ba mashome a mabedi a metso e mene, le dibopuwa tse nne tse phelang, ba itihela fatshe, ba kgumamela Modimo ya dutseng teroneng, ba re:

“Amen, Haleluja!”

Mokete wa lenyalo la Konyana

5Jwale teroneng ha tswa lentswe le reng:

“Rorisang Modimo wa rona,

lona bahlanka bohle ba hae,

le lona ba mo tshabang,

ba banyenyane le ba baholo.”Pes. 115:13

6Ka boela ka utlwa ho kang modumo wa letshwelehadi, ho kang modumo wa metsi a lewatle, le ho kang modumo wa letolo le matla, ho re:

“Haleluja!

O a busa Morena,

Modimo wa rona ya matla wohle.Esk. 1:24
Pes. 93:1
97:1
99:1

7A re thabeng, re nyakalleng,

mme re mo tlotlise,

hobane ke letsatsi la mokete

wa lenyalo la Konyana.

Monyaduwa wa hae o itokisitse,

8o neilwe mose wa lesela le letleletle,

le benyang, le hlwekileng.

Lesela lena le letleletle

ke diketso tse lokileng

tsa bahalaledi.”

9Yaba lengeloi le re ho nna: “Ngola. Ho lehlohonolo ba memetsweng moketeng wa dijo wa lenyalo la Konyana.” La nto re: “Tsena ke dipolelo tsa Modimo tsa sebele.”Mat. 22:2,3

10Yaba ke itihela maotong a lona, ka re ke a le kgumamela, empa la re ho nna: “Se etse jwalo, hobane ke molekane wa hao wa bohlanka, le wa bana beno ba nang le bopaki ba Jesu. Kgumamela Modimo. Bopaki ba Jesu ke moya wa boporofeta.”

Mopalami wa pere e tshweu

11Jwale ka bona lehodimo le butswe, ka ba ka bona pere e tshweu, mopalami wa yona e le ya bitswang Ya Tshepahalang, Wa Nnete; o na le toka ha a ahlola, leha a lwana.Esk. 1:1
Pes. 96:13
Esa. 11:4
12Mahlo a hae a jwaloka malakabe a mollo, hloohong o rwetse mefapahlooho e mengata; o na le lebitso le ngotsweng hodima hae, leo ho seng ya le tsebang, haese yena feela.Dan. 10:6
13O apere seaparo se innweng mading. Lebitso la hae ke Lentswe la Modimo. 14Dimphi tsa lehodimo di ne di mo latetse, di palame dipere tse tshweu, di apere masela a matlematle, a masweu, a hlwekileng. 15Ka molomong wa hae ho tswa sabole e bohale, eo a tlang ho hlatha ditjhaba ka yona. O tla di busa ka lere la tshepe, a hatikele setlhotlelo sa veine ya kgalefo e tukang ya Modimo ya matla wohle.Pes. 2:9
Esa. 63:3
Joe. 3:13
Tshen. 14:20
16Hodima seaparo sa hae, le hodima serope sa hae, ho ngotswe lebitso lena: “Kgosi ya dikgosi, le Morena wa marena.”

17Yaba ke bona lengeloi le eme hara letsatsi. Ka lentswe le phahameng la howeletsa dinonyana tsohle tse fofang hodimodimo, sebakeng, la re: “Tloong, le phuthehele moketeng o moholo wa dijo wa Modimo, 18le tle le je dinama tsa dikgosi, le tsa balaodi, le tsa dinatla; dinama tsa dipere le tsa bapalami ba tsona; dinama tsa batho bohle, tsa makgoba le tsa balokolohi, tsa ba banyenyane le tsa ba baholo.”Esk. 39:17-20

19Jwale ka bona sebatana, le dikgosi tsa lefatshe, le dimphi tsa tsona, di phuthehetse ho lwantsha mopalami wa pere le dimphi tsa hae. 20Sebatana sa tshwarwa hammoho le moporofeta wa bohata, ya ileng a etsa mehlolo kapele ho sona, mme ka yona a kgelosa ba neng ba ena le letshwao la sebatana, ba ileng ba kgumamela setshwantsho sa sona. Bobedi ba bona ba akgelwa letsheng le tukang mollo wa sebabole ba ntse ba phela.Tshen. 13:1-18
21Ba setseng ba bolawa ke sabole e tswang ka molomong wa mopalami wa pere, mme dinonyana tsohle tsa kgora dinama tsa bona.