Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
96

Modimo ke kgosi le moahlodi wa lefatshe

961Binelang Morena sefela se setjha,

lona ba lefatshe lohle

le ke le binele Morena.

2Binelang Morena,

bokang lebitso la hae,

ka letsatsi le letsatsi, phatlalatsang

le phatlalatse tsa ho pholosa ha hae.

3Bolelang tsa tlotla ya hae

hara ditjhaba,

le dimakatso tsa hae

hara merabe yohle.

4Morena o moholo,

o lokelwa ke thoriso e kgolo,

o tshabeha ho feta medimo yohle.

5Medimo yohle ya baditjhaba

ke mafeelafelane,

athe Morena

ke yena ya entseng mahodimo.

6O eteletswe pele

ke tlotla le botlotlehi,

matla le kganya

di Sehalalelong sa hae.

7Thoholetsang Morena,

lona ditjhaba tsa mefutafuta,

thoholetsang

tlotla le matla a Morena.

8Thoholetsang tlotla

e lokelang lebitso la Morena,

tloong mabaleng a hae,

le mo nyehelle.

9Kgumamelang Morena

le kgabile ka tse halalelang,

lefatshe lohle le thothomele,

le thothomele kapele ho yena.Pes. 29:1,2

10Ereng ho baditjhaba:

“Morena ke kgosi,

o tiisitse lefatshe,

le ke ke la sisinyeha;

o ahlola ditjhaba ka ho loka.”

11Mahodimo a ke a thabe,

lefatshe le nyakalle,

lewatle le hwase

le tsohle tse ka ho lona.

12Naha e nyakalle

le tsohle tse ho yona,

difate tsa meru di etse ditlatse

13kapele ho Morena, hobane o a tla,

o tlilo ahlola lefatshe.

O tla ahlola lefatshe ka toka,

le ditjhaba ka nnete ya hae.

97

Morena ke kgosi e fenyang

971Morena ke kgosi;

lefatshe le ke le nyakalle,

dihlekehleke tse ngata

di ke di thabe.

2Maru a matshomatsho

a mo teetse hare,

ho loka le toka ke motheo,

ke motheo wa terone ya hae.

3Mollo o mo eteletseng pele

o tjhesa dira tse mo potapotileng.

4Mahadima a hae a bonesa lefatshe;

lefatshe le a bona,

mme le a thothomela.

5Dithaba di qhibidiha jwaloka tshotso,

jwaloka tshotso kapele ho Morena,

e, kapele ho Morena wa lefatshe lohle.

6Mahodimo a bolela ho loka ha hae,

ditjhaba tsohle di bona tlotla ya hae.

7Bohle ba sebeletsang ditshwantsho

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

bao ba ithorisang ka mafeela;

medimo yohle e ke e itihele

e itihele maotong a hae.

8Sione e utlwile, mme e a thaba,

metse ya Juda e a nyakalla,

ka baka la dikahlolo tsa hao,

wena Morena.

9Wena Morena ya hodimodimo,

ya phahametseng lefatshe lohle,

o feta medimo yohle hole.

10Lona ba ratang Morena,

hloyang bokgopo,

o baballa bophelo

ba batshepuwa ba hae,

o ba namolela

matsohong a ba kgopo.

11Lesedi le tjhabela ya lokileng,

thabo ke ya ba pelo di ntle.

12Lona ba lokileng thabelang Morena,

le boke lebitso la hae le halalelang.

98

Morena ke moahlodi wa lefatshe

981Pesalema.

Binelang Morena sefela se setjha,

hobane o entse dimakatso,

o hlotse ka letsoho la hae le letona,

letsoho la hae le halalelang.

2Morena o bonahaditse

ho pholosa ha hae,

a bontsha ditjhaba ho loka ha hae.

3O hopotse mohau wa hae

le botshepehi ba hae

ho ba ntlo ya Iseraele.

Dipheletso tsohle tsa lefatshe

di bone ho pholosa

ha Modimo wa rona.

4Lona ba lefatshe lohle

etsetsang Morena mehoo ya thabo,

le tsanyaole, le mo roke ka thabo.

5Rokang Morena ka harepa,

ka harepa le ka pina e monate,

6ka diterompeta

le ka modumo wa lenaka;

etsetsang kgosi, Morena, mehoo

le mo etsetse mehoo ya thabo.

7Lewatle le ke le hwase

le tsohle tse ka ho lona,

lefatshe le bohle ba ahileng ho lona.

8Dinoka di ke di ope diatla,

dithaba kaofela di etse ditlatse

9kapele ho Morena,

hobane o tlilo ahlola lefatshe.

O tla ahlola lefatshe ka toka,

le ditjhaba ka ho loka.