Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
90

Boholo ba Modimo le bofokodi ba motho

901Thapelo ya Moshe, mohlanka wa Modimo.

Morena, o bile setshabelo sa rona

melokong yohle.

2Dithaba di eso be teng,

le lefatshe, le tsohletsohle

di eso hlahe,

haesale o le Modimo

ya se nang bofelo.

3O kgutlisetsa motho leroleng,

o re: “Kgutlang, bana ba batho.”

4Mahlong a hao dilemo tse sekete

di ka letsatsi la maobane

le seng le fetile,

di ka nakwana ya bosiu.2 Pet. 3:8

5O fedisa batho hanghang,

e be e ke ke toro,

ba ka jwang bo melang hoseng.

6Hoseng bo a mela, bo palese;

mantsiboya bo a pona, bo omelle.

7Re fediswa ke kgalefo ya hao,

re thothometswa ke bohale ba hao.

8Makgopo a rona o a a bona,

dibe tsa rona tse patehileng

wa di bea pontsheng ya hao.

9Ditshiu tsa rona tsohle

di a kgutsufala,

di kgutsufatswa ke bohale ba hao,

dilemo tsa rona

di feta jwaloka mofehelo.

10Ditshiu tsa ho phela ha rona

ke dilemo tse mashome a supileng;

ha re phela hantle,

di mashome a robedi.

Empa bongata ba tsona

ke ba ditsietsi le mahlomola;

di feta kapele, ebe re ile.

11Ke mang ya ka tsebang

matla a bohale ba hao,

le ho tshabeha ha kgalefo ya hao?

12Kahoo re rute

ho bala ditshiu tsa rona,

pelo tsa rona di tle di hlalefe.

13Ako boele o re hopole, Morena!

O tla dieha ho fihlela neng?

Qenehela bahlanka ba hao.

E sa le hoseng,

14re sitse ka mohau wa hao,

re tle re o etsetse ditlatse,

re thabe ka matsatsi wohle.

15Ako re thabise

ka matsatsi a lekanang

le ao o re hlokofaditseng ka wona,

le ka dilemo tse lekanang

le tseo re bileng madimabe,

ra ba madimabe ka tsona.

16Ako bonahatse mosebetsi wa hao

ho bahlanka ba hao,

le kganya ya hao

ho bana ba bona.

17Morena Modimo wa rona

a ke a be mosa ho rona,

a atlehise mosebetsi

wa matsoho a rona,

e, a atlehise mosebetsi

wa matsoho a rona.

91

Ho phela tshireletsong ya Modimo

911Ya phelang tshireletsong

ya Ya Hodimodimo,

ya ahileng moriting

wa Ya Matla wohle,

2o re ho Morena:

“O setshabelo sa ka

le qhobosheane ya ka,

Modimo wa ka eo ke mo tshepang.”

3Ke yena ya tla o tshwasolla

lerabeng la setsomi,

le lefung le timetsang la sewa.

4O tla o kwahela ka masiba a hae,

o tshabele tlasa mapheo a hae.

Botshepehi ba hae

ke thebe le thejana:

5O ke ke wa tshaba ditshosa tsa

bosiu,

kapa metsu e bebang motsheare,

6leha e le lefu la sewa

le kgukgunang lefifing,

leha e le koduwa e timetsang

hara mpa ya motsheare.

7Batho ba sekete ba ka wa,

ba wa lehlakoreng la hao,

le ba kete tse leshome

ka letsohong la hao le letona;

empa wena

o ke ke wa hlahelwa ke letho.

8O tla bona ka mahlo a hao

ha ba kgopo ba putswa.

9Kahobane o entse Morena

setshabelo sa hao,

mme Ya Hodimodimo

o mo entse qhobosheane ya hao,

10ha ho bobe bo ka o welang hodimo,

ha ho kotlo e ka atamelang

motlotlwane wa hao.

11O tla laela mangeloi a hae,

a o lebele ditseleng tsohle tsa hao.Mat. 4:6
Luka 4:10

12A tla o kgakeletsa ka diatla tsa wona,

esere leoto la hao

la kgoptjwa ke lejwe.Mat. 4:6
Luka 4:11

13O tla hata tau le marabe,

o hatakele tawana le noha.Luka 10:19

14“Kaha o a nthata, ke tla mo lopolla,”

ho rialo Morena,

“ke mo sireletse,

hobane o tseba lebitso la ka.

15Ha a ipiletsa ho nna ke tla mo araba;

matshwenyehong ke be le yena,

ke mo lopolle, ke mo tlotlise.

16Ke tla mo sitsa ka ditshiu tse telele,

ke mmontshe ho pholosa ha ka.”

92

Sefela se rorisang toka ya Modimo

921Pesalema. Sefela sa letsatsi la Sabatha.

2Ke hantle ho boka Morena,

ho roka lebitso la hao,

wena Ya Hodimodimo,

3ho bolela mohau wa hao

e sa le hoseng,

le botshepehi ba hao

ka masiu wohle,

4ka seletsa se dikgwele tse leshome,

le ka harepa,

le thomo e modumo o monate.

5Wena Morena,

o nthabisitse ka diketso tsa hao;

mesebetsi ya diatla tsa hao

ke e etsetsa ditlatse.

6Morena, mesebetsi ya hao

e meholo hakaakang!

Mehopolo ya hao

e tebile hakaakang!

7Motho wa lewatla a ke ke a e tseba,

sethoto se ke ke sa e utlwisisa.

8Leha ba bolotsana ba mela,

ba mela jwaloka jwang,

mme bohle ba kgopo ba atleha,

ba loketse ho timella ruri.

9Empa wena Morena,

o ya phahameng kamehla yohle.

10Bona dira tsa hao, Morena,

bona, dira tsa hao di a timela;

bohle ba kgopo ba a qhalanngwa.

11Empa nna o mmatlafaditse,

wa mmatlafatsa jwaloka nare,

wa ntlotsa ka ole e hlwekileng.

12Ba ntaletseng ke ba tadima ka tello,

ke utlwa diboko tsa ba kgopo

ba ntsohelang matla.

13Ya lokileng o a atleha,

o atleha jwaloka sefate sa palema,

o hola jwaloka sefate,

fate sa kedare ya Lebanone.

14Ba hlomilweng ka tlung ya Morena

ba tla atleha

mabaleng a Modimo wa rona.

15Le boqhekung

ba beha ditholwana,

jwaloka difate tse nonneng,

fate tse talana,

16ho bontsha hore Morena o lokile,

ke lefika la ka,

ha ho na bobe ho yena.