Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
90

Boholo ba Modimo le bofokodi ba motho

901Thapelo ya Moshe, mohlanka wa Modimo.

Morena, o bile setshabelo sa rona

melokong yohle.

2Dithaba di eso be teng,

le lefatshe, le tsohletsohle

di eso hlahe,

haesale o le Modimo

ya se nang bofelo.

3O kgutlisetsa motho leroleng,

o re: “Kgutlang, bana ba batho.”

4Mahlong a hao dilemo tse sekete

di ka letsatsi la maobane

le seng le fetile,

di ka nakwana ya bosiu.2 Pet. 3:8

5O fedisa batho hanghang,

e be e ke ke toro,

ba ka jwang bo melang hoseng.

6Hoseng bo a mela, bo palese;

mantsiboya bo a pona, bo omelle.

7Re fediswa ke kgalefo ya hao,

re thothometswa ke bohale ba hao.

8Makgopo a rona o a a bona,

dibe tsa rona tse patehileng

wa di bea pontsheng ya hao.

9Ditshiu tsa rona tsohle

di a kgutsufala,

di kgutsufatswa ke bohale ba hao,

dilemo tsa rona

di feta jwaloka mofehelo.

10Ditshiu tsa ho phela ha rona

ke dilemo tse mashome a supileng;

ha re phela hantle,

di mashome a robedi.

Empa bongata ba tsona

ke ba ditsietsi le mahlomola;

di feta kapele, ebe re ile.

11Ke mang ya ka tsebang

matla a bohale ba hao,

le ho tshabeha ha kgalefo ya hao?

12Kahoo re rute

ho bala ditshiu tsa rona,

pelo tsa rona di tle di hlalefe.

13Ako boele o re hopole, Morena!

O tla dieha ho fihlela neng?

Qenehela bahlanka ba hao.

E sa le hoseng,

14re sitse ka mohau wa hao,

re tle re o etsetse ditlatse,

re thabe ka matsatsi wohle.

15Ako re thabise

ka matsatsi a lekanang

le ao o re hlokofaditseng ka wona,

le ka dilemo tse lekanang

le tseo re bileng madimabe,

ra ba madimabe ka tsona.

16Ako bonahatse mosebetsi wa hao

ho bahlanka ba hao,

le kganya ya hao

ho bana ba bona.

17Morena Modimo wa rona

a ke a be mosa ho rona,

a atlehise mosebetsi

wa matsoho a rona,

e, a atlehise mosebetsi

wa matsoho a rona.