Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
85

Ke Modimo ya phedisang setjhaba

851Pesalema ya bara ba Kora, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Morena, o ile wa kgahlwa,

wa kgahlwa ke lefatshe la hao,

wa kgutlisa ba leloko la Jakobo,

wa ba kgutlisa bothopuweng.

3O ile wa leballa setjhaba sa hao,

wa se leballa molato wa sona,

wa se tshwarela dibe tsohle tsa sona.

4O ile wa kokobetsa

bohale bohle ba hao,

wa kgutla kgalefong ya hao e tukang.

5Ako boele o re kgutlise, Modimo,

wena, mopholosi wa rona,

o fedise kgalefo ya hao ho rona.

6Na o tla nne o re halefele kamehla?

Na kgalefo ya hao

e ke ke ya kgaotsa

ho isa melokong e tlang?

7Na o ke ke wa boela wa re phedisa,

setjhaba sa hao se tle se o thabele?

8Morena, ako re bontshe

mohau wa hao,

mme o re pholose.

9A nke ke utlwe

seo Morena Modimo a se bolelang,

hobane o tla bolella setjhaba sa hae

le batshepuwa ba hae tsa kgotso,

e le hore ba se ke ba kgutla,

ba kgutlela bothotong ba bona.

10Ruri ho pholosa ha hae

ho haufi le ba mo tshabang,

e le hore tlotla ya hae

e tle e ahe fatsheng la rona.

11Mohau le botshepehi di tla kopana,

ho loka le kgotso di tla akana.

12Botshepehi bo tla ropoha lefatsheng,

ho loka ho tla theoha lehodimong.

13Morena o tla fana ka tse molemo,

fatshe la rona le be le tjhai e kgolo.

14Ho loka ho tla mo etella pele,

kgotso e fumanwe mehlaleng ya hae.

86

Thapelo ya ho ikopela thuso

861Thapelo ya Davida.

Morena, ako ntshekehele tsebe,

o nkarabe,

hobane ke hlophehile,

ke futsanehile.

2Ako baballe bophelo ba ka,

hobane ke motshepuwa wa hao,

pholosa mohlanka wa hao

ya o tshepang.

3Ke wena Modimo wa ka,

nkgauhele, Morena,

ke ipiletsa ho wena kamehla.

4Ako thabise mohlanka wa hao;

ke o rapela

ka moya wa ka wohle, Morena.

5Wena Morena, o molemo,

o a tshwarela;

mohau wa hao o moholo

ho bohle ba ipiletsang ho wena.

6Morena, sekehela thapelo ya ka tsebe,

o mamele sello sa thapedi ya ka.

7Ha ke le matshwenyehong

ke ipiletsa ho wena,

mme wena o a nkaraba.

8Morena, ha ho ya tshwanang le wena,

ya tshwanang le wena hara medimo,

ha ho mesebetsi e kang ya hao.

9Tjhaba tsohle tseo o di bopileng

di tla tla,

di itihele maotong a hao Morena,

di tlotlise lebitso la hao;Tshen. 15:4

10hobane o moholo, o etsa dimakatso,

ke wena Modimo o inotshi.

11Nthute tsela ya hao Morena,

ke tle ke tsamaye nneteng ya hao;

tataisetsa pelo ya ka

tshabong ya lebitso la hao.

12Morena, Modimo wa ka,

ke tla o boka ka pelo ya ka yohle,

ke tlotlise lebitso la hao

kamehla yohle.

13Ho nna mohau wa hao o moholo,

ke wena ya ntopolotseng

botebong ba Nqalo ya Bafu.

14Modimo,

baikakasi ba ntsohetse matla,

sehlopha sa ba sehloho

se batla bophelo ba ka,

ha ba na taba le wena.

15Empa wena Morena, o Modimo

o na le kutlwelobohloko le mosa,

o dieha ho halefa,

o tletse mohau le botshepehi.

16Ako kgutlele ho nna, o nkgauhele;

matlafatsa mohlanka wa hao,

o pholose mora

wa lekgabunyane la hao.

17Bonahatsa molemo wa hao ho nna,

ba ntlhoileng ba hlajwe ke dihlong,

ha ba bona hore wena Morena,

o mothusi wa ka

le motshedisi wa ka.

87

Sione mma ditjhaba

871Pesalema ya bara ba Kora. Sefela.

Motse wa Modimo o theilwe

hodima thaba e halalelang,

2Morena o rata dikgoro tsa Sione,

ho feta metlotlwane yohle ya Jakobo.

3O bolelwa ka tse kgabane,

wena motse wa Modimo, ho thwe:

4“Hara ditjhaba tse ntsebang

ke bolela tsena:

Egepeta le Babilona,

Filesitiya le Tire, mmoho le Kushe;

ka tsona ho thwe:

‘Motho enwa o tswaletswe Sione.’ ”

5Ka Sione ho thwe:

“Batho bohle ke bana ba Sione.”

Ya Hodimodimo

ke yena ya e tiisitseng.

6Ha Morena a bala ditjhaba,

o tla ngola, a re:

“Le motho enwa

ke ngwana wa Sione.”

7Dibini le dihoba di re:

“Bohle re phela ka ho wena.”