Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
84

Ho hlolohela ntlo ya Modimo

841Pesalema ya bara ba Kora. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka setolotolo.

2Meaho ya hao e rateha hakaakang,

wena Morena wa mabotho!

3Moya wa ka o motela ke ho hlolohela

mabala a ntlo ya Morena;

pelo ya ka le mmele wa ka

di etsetsa Modimo ya phelang ditlatse.

4Esitana le serobele

se iphumanela leaho,

le lefokotsane le iphumanela sehlaha,

moo le beang madinyane a lona teng,

haufi le dialetare tsa hao,

wena, Morena wa mabotho,

kgosi ya ka, le Modimo wa ka.

5Ho lehlohonolo

ba phelang tlung ya hao,

ba sa kgaotseng ho o rorisa.

6Ho lehlohonolo

batho bao wena o leng matla a bona,

ba thabelang maeto a ho ya rapela.

7Ha ba feta kgohlong e omeletseng,

e fetoha didiba;

le yona pula ya selemo

e e apesa ka mahlohonolo.

8Ba ntse ba matlafala ho ya pele,

ha ba itlhahisa ho Modimo, Sione.

9Oho, Morena Modimo wa mabotho,

ako utlwe thapelo ya ka,

o ntshekehele tsebe,

Modimo wa Jakobo.

10Modimo, wena thebe ya rona,

ako tadime, o bone sefahleho,

fahleho sa motlotsuwa wa hao.

11Letsatsi le le leng

le hlolwang mabaleng a hao,

le molemo ho feta a sekete

a hlolwang hosele.

Ke rata ho ba monyako

wa ntlo ya Modimo wa ka,

ho ena le ho phela

metlotlwaneng ya ba kgopo.

12Morena Modimo ke qhobosheane,

ke thebe ya rona,

o fana ka mohau le tlotla;

ha ho letho le molemo

leo Morena a ka le timang

ba metsamao e hlwekileng.

13Morena wa mabotho,

ho lehlohonolo motho ya o tshepang.

85

Ke Modimo ya phedisang setjhaba

851Pesalema ya bara ba Kora, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Morena, o ile wa kgahlwa,

wa kgahlwa ke lefatshe la hao,

wa kgutlisa ba leloko la Jakobo,

wa ba kgutlisa bothopuweng.

3O ile wa leballa setjhaba sa hao,

wa se leballa molato wa sona,

wa se tshwarela dibe tsohle tsa sona.

4O ile wa kokobetsa

bohale bohle ba hao,

wa kgutla kgalefong ya hao e tukang.

5Ako boele o re kgutlise, Modimo,

wena, mopholosi wa rona,

o fedise kgalefo ya hao ho rona.

6Na o tla nne o re halefele kamehla?

Na kgalefo ya hao

e ke ke ya kgaotsa

ho isa melokong e tlang?

7Na o ke ke wa boela wa re phedisa,

setjhaba sa hao se tle se o thabele?

8Morena, ako re bontshe

mohau wa hao,

mme o re pholose.

9A nke ke utlwe

seo Morena Modimo a se bolelang,

hobane o tla bolella setjhaba sa hae

le batshepuwa ba hae tsa kgotso,

e le hore ba se ke ba kgutla,

ba kgutlela bothotong ba bona.

10Ruri ho pholosa ha hae

ho haufi le ba mo tshabang,

e le hore tlotla ya hae

e tle e ahe fatsheng la rona.

11Mohau le botshepehi di tla kopana,

ho loka le kgotso di tla akana.

12Botshepehi bo tla ropoha lefatsheng,

ho loka ho tla theoha lehodimong.

13Morena o tla fana ka tse molemo,

fatshe la rona le be le tjhai e kgolo.

14Ho loka ho tla mo etella pele,

kgotso e fumanwe mehlaleng ya hae.

86

Thapelo ya ho ikopela thuso

861Thapelo ya Davida.

Morena, ako ntshekehele tsebe,

o nkarabe,

hobane ke hlophehile,

ke futsanehile.

2Ako baballe bophelo ba ka,

hobane ke motshepuwa wa hao,

pholosa mohlanka wa hao

ya o tshepang.

3Ke wena Modimo wa ka,

nkgauhele, Morena,

ke ipiletsa ho wena kamehla.

4Ako thabise mohlanka wa hao;

ke o rapela

ka moya wa ka wohle, Morena.

5Wena Morena, o molemo,

o a tshwarela;

mohau wa hao o moholo

ho bohle ba ipiletsang ho wena.

6Morena, sekehela thapelo ya ka tsebe,

o mamele sello sa thapedi ya ka.

7Ha ke le matshwenyehong

ke ipiletsa ho wena,

mme wena o a nkaraba.

8Morena, ha ho ya tshwanang le wena,

ya tshwanang le wena hara medimo,

ha ho mesebetsi e kang ya hao.

9Tjhaba tsohle tseo o di bopileng

di tla tla,

di itihele maotong a hao Morena,

di tlotlise lebitso la hao;Tshen. 15:4

10hobane o moholo, o etsa dimakatso,

ke wena Modimo o inotshi.

11Nthute tsela ya hao Morena,

ke tle ke tsamaye nneteng ya hao;

tataisetsa pelo ya ka

tshabong ya lebitso la hao.

12Morena, Modimo wa ka,

ke tla o boka ka pelo ya ka yohle,

ke tlotlise lebitso la hao

kamehla yohle.

13Ho nna mohau wa hao o moholo,

ke wena ya ntopolotseng

botebong ba Nqalo ya Bafu.

14Modimo,

baikakasi ba ntsohetse matla,

sehlopha sa ba sehloho

se batla bophelo ba ka,

ha ba na taba le wena.

15Empa wena Morena, o Modimo

o na le kutlwelobohloko le mosa,

o dieha ho halefa,

o tletse mohau le botshepehi.

16Ako kgutlele ho nna, o nkgauhele;

matlafatsa mohlanka wa hao,

o pholose mora

wa lekgabunyane la hao.

17Bonahatsa molemo wa hao ho nna,

ba ntlhoileng ba hlajwe ke dihlong,

ha ba bona hore wena Morena,

o mothusi wa ka

le motshedisi wa ka.