Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
7

Thapelo ya motho ya batlang toka

71Kodi-ya-malla ya Davida eo a e binetseng Morena ka baka la mantswe a Kushe, Mobenjamine.

2Morena Modimo wa ka,

ke tshabela ho wena,

ke tshabela ho wena, ako mpholose,

o nnamolele

ho bohle ba ntlhorisang;

3esere ba mphamola jwaloka tau,

ba ntsekolla ho se ya nnamolelang.

4Morena Modimo wa ka,

haeba ke entse tsena:

ha ke sebeditse bokgopo

ka diatla tsa ka,

5ha ke entse mothusi wa ka hampe,

ha ke senyeditse sera sa ka

ho se lebaka,

6dira di ke di ntelekise, di ntshware,

di ke di nkgatakelle fatshe,

di mpolaye, di nkepele leroleng.

7Thusa, Morena, o ntse o halefile!

O tsohele dira tsa ka tse bohale,

o di tsohele matla;

tsoha Modimo wa ka,

wena ya dihang kahlolo.

8Phutheho ya ditjhaba

e ke e o bokanele;

wena o dule hodimodimo,

o e okamele.

9Morena o ahlola ditjhaba.

Nkahlolele, Morena,

ho ya ka ho loka ha ka,

le ho ya ka ho hloka kodi ha ka.

10Bobe ba ba kgopo bo ke bo fele,

mme o tiise ba lokileng,

wena ya hlahlobang moya le pelo,

wena Modimo ya lokileng.Tshen. 2:23

11Thebe ya ka ke Modimo,

ya pholosang ba pelo di ntle.

12Modimo ke moahlodi ya lokileng,

ya ahlolang kamehla yohle.

13Ha motho a sa bake,

Modimo o tla leotsa sabole ya hae,

a hule seqha sa hae, a se tjhehe;

14a lokise dibetsa tse bolayang,

metsu ya hae

a e etse ditsenene tse malakabe.

15Bonang, e mobe

o emola tse manyala,

o emara bokgopo,

mme o tswala thetso.

16O tjhekile lemena, a le tebisa,

a wela hona lemeneng

leo a le tjhekileng.

17O jelwe ke bokgopo ba hae,

sehloho sa hae se mo wetse hodimo.

18Ke boka Morena

ka baka la toka ya hae,

ke roka lebitso la Morena

Ya Hodimodimo.

8

Tlotla ya Modimo le boholo ba motho

81Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka ditolotolo.

2Morena, monga rona,

lebitso la hao le tlotleha hakaakang,

le tlotleha lefatsheng lohle!

Kganya ya hao,

e kahodimo ho mahodimo,

3e bolelwa ka melomo ya bana

le ya masea.

O hahile qhobosheane

ho thibela dira tsa hao,

wa e haha

ho sitisa sera le moiphetetsi.Mat. 21:16

4Ha ke boha mahodimo a hao,

mosebetsi wa diatla tsa hao,

ke boha kgwedi le dinaledi

tseo o di beileng madulong a tsona,

5ebe motho e ne e le eng,

hoo o ka mo hopolang?

Ngwana motho e ne e le eng,

hoo o ka mo hlokomelang?Jobo 7:17
Pes. 144:3
Bah. 2:6-8

6O mo entse

ya katlasana ho mangeloi,

wa mo rwesa mofapahlooho,

mofapahlooho wa tlotla,

wa mo rwesa mofapahlooho,

mofapahlooho wa hlompho.

7O mo neile puso

hodima mesebetsi ya diatla tsa hao,

wa bea tsohle katlasa maoto a hae:1 Bakr. 15:27
Bae. 1:22
Bah. 2:8

8manku le makgomo wohle,

le tsona diphoofolo tsa naha;

9nonyana tse sepakapakeng,

le ditlhapi ka lewatleng,

le tsohle tse tsamayang ka lewatleng.

10Morena, monga rona,

lebitso la hao le a tlotleha,

le tlotleha hakaakang

lefatsheng lohle!

9

Ho leboha Modimo ka baka la toka ya hae

91Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka lentswe le lesesanyane.

2Morena, ke o boka

ka pelo ya ka yohle,

ke bolela dimakatso tsohle tsa hao.

3Ke a o thabela,

ke nyakallela ho wena;

ke roka lebitso la hao,

wena Ya Hodimodimo.

4Dira tsa ka di tjhetjhile ka santhao,

di kgopilwe, tsa timela ha o hlaha,

5hobane o emetse nyewe ya ka

le ditokelo tsa ka,

o dutse teroneng ya hao

o le moahlodi ya lokileng.

6O kgalemetse ditjhaba,

wa timetsa ba kgopo,

mabitso a bona wa a hlakolela ruri.

7Dira di ripitletswe ruri;

metse ya tsona o e fetotse masupi,

ha e sa tla hlola e hopolwa.

8Empa Morena o busa kamehla,

terone ya hae o e theetse ho ahlola.

9O ahlola lefatshe ka toka,

ditjhaba o di ahlola a se na leeme.

10Morena e ke e be qhobosheane

ya ba hatellwang,

qhobosheane

nakong ya matshwenyeho.

11Ba tsebang lebitso la hao

ba ke ba o tshepe,

ba o tshepe hobane wena Morena,

o ke ke wa furalla ba o batlang.

12Rokang Morena ya busang Sione,

phatlalatsang diketso tsa hae,

le di phatlalatse hara ditjhaba,

13hobane ya phetetsang madi

o hopola bahlophehi,

ha a lebale sello sa bona.

14Nkgauhele Morena,

tadima kamoo

ke hlophehileng kateng,

ke hlophehile

ka baka la ba ntlhoileng,

wena ya nnyolotseng kgorong

ya motse wa bafu,

15e le hore

ke tle ke bolele dithoko tsa hao,

ke di bolele

kgorong ya motse wa Sione,

mme ke nyakalle

hobane o mpholositse.

16Ditjhaba di wetse lemeneng

leo di le tjhekileng,

maoto a tsona a tshwasitswe

ke leraba leo di le tjhehileng.

17Morena o itsebahaditse,

o phethahaditse kahlolo,

ba kgopo ba kgatilwe ke mesebetsi,

mesebetsi ya diatla tsa bona.

18Ba kgopo ba ikela Nqalong ya Bafu:

tjhaba tsohle

tse sa reng letho ka Modimo.

19Mafutsana a ke ke a leballwa ruri,

tshepo ya bahlophehi

e ke ke ya fetoha lefeela.

20Thusa, Morena!

Motho a se ke a kgantsha matla,

ditjhaba di ahlolwe kapela hao.

21Di kenye letswalo, Morena;

ditjhaba di ke di tsebe

hore e ntse e le batho feela.