Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
73

Katleho ya ba kgopo ke lefeela

731Pesalema ya Asafo.

Ruri Modimo o molemo ho Iseraele,

e, le ho ba pelo di hlwekileng.

2Empa nna,

ke batlile ke kgothometseha,

maoto a ka a batlile a thella;

3hobane ke ne ke honohela baikakasi,

ha ke bona katleho ya ba kgopo.

4Bona ha ba na matshwenyeho,

mmele ya bona e shahlile,

ba nonne.

5Ha ba na dikgathatso

jwaloka ba bang,

mme ha ba otlwe

jwaloka ba bang.

6Ka baka leo,

boikgohomoso ke sefaha,

ke sefaha melaleng ya bona,

sehloho ke seaparo

seo ba se apereng.

7Mahlo a bona

a rotolohile ke mafura,

ka dipelong

ba tletse mehopolo ya bowatla.

8Ba a tlaka, mme ba bua tse mpe,

ba sokela batho ka boikgantsho.

9Melomo ya bona

e nyefola tsa lehodimo,

maleme a bona

a bebera tsa lefatshe.

10Kahoo setjhaba sa ka

se ba sala morao,

se inyorolla ka metsi

a mehopeng ya bona.

11ba re: “Modimo a ka tseba jwang?

Na tsebo e teng

ho Ya Hodimodimo?”

12Ba kgopo ba jwalo;

kamehla ba qhwaolla dikobo,

ba ikatisetsa maruo.

13Ho thusang ho hlwekisa pelo ya ka,

le ho hlokisa matsoho a ka molato,

14ha e le moo ke otlwa

ka matsatsi wohle,

ke otlwa hoseng ho hong le ho hong?

15Hoja nkile ka re:

“Ke tla bua jwaloka bona,”

nka be ke kgelohile molokong,

molokong wa bana ba hao.

16Ha ke ntse ke nahanahana,

ke nahana hore ke utlwisise tsena,

ka fumana e le ntho e thata,

17ho fihlela ke ba ke kena Sehalalelong,

Sehalalelong sa Modimo,

mme ke utlwisisa

seo qetello ya ba kgopo

e tla ba sona.

18Ruri o ba beile moo ho thellang,

wa ba dihela hore ba ye timelong;

19ba fetoha lesupi

ka ho panya ha ntshi,

ba fedile,

qetello ya bona ke e tshosang.

20Morena, jwalokaha toro e fela,

e fela ha motho a phaphama,

le wena ha o tsoha

o fedisa seriti sa bona.

21Ha pelo ya ka

e ne e utlwile bohloko,

mme maikutlo a ka a hlabehile,

22ka ba lewatla, ka hloka kutlwisiso,

ka ba jwaloka phoofolo

mahlong a hao.

23Empa leha ho le jwalo,

ke na le wena kamehla,

o ntshwere ka letsoho le letona.

24O ntsamaisa ka keletso ya hao,

mme qetellong

o tla nkamohela ka tlotla.

25Nka ba le mang lehodimong

haese wena?

Ha ke ena le wena,

ha ke sa lakatsa letho lefatsheng.

26Leha mmele wa ka

le pelo ya ka di ka fela,

Modimo ke lefika la ka

le kabelo ya ka kamehla.

27Ha e le ba ikarohantseng le wena,

bona ba tla timela;

o fedisa bohle

ba sa tshepahaleng ho wena.

28Empa ho nna ho ba haufi le Modimo,

ke ntho yona e molemo.

Ke ikgethetse Morena,

Morena wa ka,

ho ba setshabelo sa ka,

ke tle ke bolele

mesebetsi ya hae yohle.

74

Kodi-ya-malla kamora ho senngwa ha Tempele

741Thothokiso ya Asafo, e nang le thuto.

Modimo, na o re lahletse ruri?

Keng ha o halefela mohlape,

mohlape wa makgulo a hao,

o o halefela ka bohale bo tukang?

2Ako hopole phutheho ya hao

eo e bileng leruo la hao,

leruo la hao ho tloha kgale,

eo o e lopolotseng,

moloko oo e leng lefa la hao;

le thaba ya Sione

eo o ahileng ho yona.

3Lebisa mehato ya hao dithakong,

dithakong tseo tsa kgale,

sera se sentse tsohle

tse ka Sehalalelong.

4Ba o lwantshang ba puruma,

ba puruma ba le Sehalalelong sa hao,

ba hlomile mekgele ya bona,

ba e hloma e le pontsho ya tlholo.

5Ba tshwana le ba kenang morung,

ba kenang teng ka dilepe;

6mekgabiso yohle ya yona ya lehong,

ba e pshatlile ka dikwakwa,

ba e pshatla le ka dikoto.

7Ba tjhesitse Sehalalelo sa hao,

ba heletsa,

ba tlontlolla Leaho la hao.

8Ka dipelong tsa bona ba itse:

“A re ba hatakeleng

kaofela ha bona,

re tjhese dibaka tsohle tsa phutheho,

tsa phutheho ya Modimo

naheng ena.”

9Ha re sa na pontsho

tse tswang ho Modimo,

ha ho sa le moporofeta;

hara rona ha ho le ya mong

ya tsebang hore

ho tla ba jwalo ho fihlela neng.

10Modimo, ya o lwantshang,

o tla o nyefola ho fihlela neng?

Na sera se tla o nyedisa,

se nyedise lebitso la hao kamehla?

11O sa tshwaretseng

letsoho la hao?

O patetseng

letsoho la hao le letona,

wa le pata sefubeng sa hao?

12Athe Modimo, o kgosi ya ka

ho tloha mehleng ya kgale,

wena mohlodi wa topollo lefatsheng.

13Ke wena ya ileng a arohanya lewatle,

wa le arohanya ka matla a hao,

wa pshatla hlooho tsa dikganyapa,

wa di pshatela lewatleng.Phal. 14:21

14wa di thuakanya dihlooho,

wa di abela ditlhapi

e be dijo tsa tsona.Jobo 14:1
Pes. 104:26
Esa. 27:1

15Ke wena ya ileng a bulela didiba,

wa bulela le dinokana,

wa pshesa dinoka

tse phallang kamehla.

16Motsheare ke wa hao,

le bosiu ke ba hao;

kgwedi le letsatsi o di beile,

wa di bea madulong a tsona.

17Ke wena ya ileng a seha meedi,

wa seha meedi yohle ya lefatshe,

lehlabula le mariha

di entswe ke wena.

18Morena, ako hopole

kamoo sera se o nyefolang kateng,

kamoo setjhaba sa dithoto

se nyedisang lebitso la hao kateng.

19Se neele sebata

moya wa Leeba la hao,

bophelo ba mafutsana a hao

o se bo leballe ruri.

20Ako hopole selekane sa hao,

hobane diqhobo tsohle tsa naha

di tletse ba sehloho.

21Ya hatellwang

a se ke a hlajwa ke dihlong,

mohlophehi le mofutsana

ba rorise lebitso la hao.

22Tsoha Modimo, o itwanele,

hopola hore sethoto se a o nyefola,

se o nyefola ka matsatsi wohle.

23Se lebale ho rora ha ba o lwantshang,

ho eketseha ha lerata

la ba o tsohelang matla.

75

Modimo ke moahlodi

751Pesalema ya Asafo. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka mmino wa sefela sa “O se ke wa senya”. Sefela.

2Re a o boka Modimo, re a o boka,

rona ba rapelang lebitso la hao,

ba bolelang dimakatso tsa hao.

3“Ka nako eo ke e beileng,”

ho rialo Modimo,

“ke nna ya tla ahlola ka ho loka.

4Leha lefatshe le ka thothomela

le bohle ba ahileng ho lona,

ke nna ya tiisitseng ditshiya tsa lona.

5Ke itse ho baikakasi:

‘Le se ke la ikakasa,’

ho ba kgopo ka re:

‘Le se ke la kgantsha matla;

6le se ke la kgantsha matla hakaalo,

kapa la bua le sataladitse melala.’ ”

7Kahlolo ha e tswe botjhabela,

kapa ha e tswe bophirimela,

leha e le lehwatateng

kapa dithabeng.

8Ke Modimo ya ahlolang:

O kokobetsa e mong,

a phahamise e mong.

9Ka letsohong

Morena o tshwere mohope

o phophomang veine

e lomosehileng.

O qhatsetsa bohle ba kgopo

ba lefatshe;

ba a nwa, ba minyeletsa le maritsa.

10Empa nna ke tla mo fapha kamehla,

ke roke Modimo wa Jakobo.

11O tla fedisa matla wohle a ba kgopo,

mme ba lokileng ba tla matlafala.