Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
72

Puso ya Mesia

721Pesalema ya Solomone.

Oho, Modimo,

etsa hore kgosi e ahlole,

e ke e ahlole ka toka,

o nee mora kgosi ho loka ha hao,

2a tle ahlolele tjhaba sa hao,

a se ahlolele ka ho loka,

le mafutsana a hao ka toka.

3Dithaba di ke di tlise kgotso,

di e tlisetse setjhaba,

le wona maralla

a se tlisetse ho loka.

4Bahlophehi hara setjhaba

a ba ahlolele,

a pholose bana ba mafutsana,

a hatakele mohatelli.

5A ke a phele halelele jwaloka letsatsi,

le jwaloka kgwedi

ho isa melokong yohle.

6A be jwaloka pula a nelang jwang,

le jwaloka medupe

e nwesetsang lefatshe.

7Ditshiung tsa hae

ho loka ho ke ho ate,

le kgotso e be ngata,

ho fihlela kgwedi e fifalla ruri.

8A buse ho tloha lewatleng le leng

ho isa ho le leng,

le ho tloha Nokeng

ho isa pheletsong tsa lefatshe.Sak. 9:10

9Ba mo lwantshang

ba ke ba mo kgumamele,

dira tsa hae di nyeke lerole.

10Dikgosi tsa Tarashishe

le tsa dihlekehleke

di ke di mo nyehelle,

dikgosi tsa Sheba le tsa Seba

di mo tlisetse dithelo.

11Dikgosi tsohle di itihe kapele ho yena,

ditjhaba tsohle di mo sebeletse.

12O tla lopolla mohloki

ya llang ho yena,

le mohlophehi

ya hlokang mothusi.

13Ya fokolang le ya hlokang

o tla ba utlwela bohloko,

a pholose bophelo ba mafutsana.

14O tla ba lopolla

a be lopolle ho ba mamenemene,

a ba lopolle le ho ba sehloho,

madi a bona e tla ba a bohlokwa,

e be a bohlokwa mahlong a hae.

15A ke a phele!

A newe kgauta ya Sheba,

a nne a rapellwe ho sa kgaotswe,

a nne a bokwe ka matsatsi wohle.

16Lefatshe le ke le aparelwe ke koro,

e ekethehe qhoweng tsa dithaba,

tjhai e be jwaloka ya Lebanone;

metseng ho tlale batho,

ba be jwaloka jwang ba naha,

jwang bo tlokomang.

17Lebitso la hae le se ke la lebalwa,

le se ke la lebalwa le ka mohla,

le hopolwe

ha letsatsi le ntse le tjhaba.

Ditjhaba tsohle

di ke di hlohonolofale,

di hlohonolofale ka baka la hae,

merabe yohle

e mmitse ya lehlohonolo.

18Ho bokwe Morena,

Modimo wa Iseraele,

e leng yena a inotshi

ya etsang dimakatso.

19Lebitso la hae le tlotlehang le bokwe,

le bokwe kamehla le mehla,

lefatshe lohle le tlale tlotla ya hae.

A ho be jwalo! A ho be jwalo!

20Dithapelo tsa Davida, mora Jese, di fella mona.
73

Katleho ya ba kgopo ke lefeela

731Pesalema ya Asafo.

Ruri Modimo o molemo ho Iseraele,

e, le ho ba pelo di hlwekileng.

2Empa nna,

ke batlile ke kgothometseha,

maoto a ka a batlile a thella;

3hobane ke ne ke honohela baikakasi,

ha ke bona katleho ya ba kgopo.

4Bona ha ba na matshwenyeho,

mmele ya bona e shahlile,

ba nonne.

5Ha ba na dikgathatso

jwaloka ba bang,

mme ha ba otlwe

jwaloka ba bang.

6Ka baka leo,

boikgohomoso ke sefaha,

ke sefaha melaleng ya bona,

sehloho ke seaparo

seo ba se apereng.

7Mahlo a bona

a rotolohile ke mafura,

ka dipelong

ba tletse mehopolo ya bowatla.

8Ba a tlaka, mme ba bua tse mpe,

ba sokela batho ka boikgantsho.

9Melomo ya bona

e nyefola tsa lehodimo,

maleme a bona

a bebera tsa lefatshe.

10Kahoo setjhaba sa ka

se ba sala morao,

se inyorolla ka metsi

a mehopeng ya bona.

11ba re: “Modimo a ka tseba jwang?

Na tsebo e teng

ho Ya Hodimodimo?”

12Ba kgopo ba jwalo;

kamehla ba qhwaolla dikobo,

ba ikatisetsa maruo.

13Ho thusang ho hlwekisa pelo ya ka,

le ho hlokisa matsoho a ka molato,

14ha e le moo ke otlwa

ka matsatsi wohle,

ke otlwa hoseng ho hong le ho hong?

15Hoja nkile ka re:

“Ke tla bua jwaloka bona,”

nka be ke kgelohile molokong,

molokong wa bana ba hao.

16Ha ke ntse ke nahanahana,

ke nahana hore ke utlwisise tsena,

ka fumana e le ntho e thata,

17ho fihlela ke ba ke kena Sehalalelong,

Sehalalelong sa Modimo,

mme ke utlwisisa

seo qetello ya ba kgopo

e tla ba sona.

18Ruri o ba beile moo ho thellang,

wa ba dihela hore ba ye timelong;

19ba fetoha lesupi

ka ho panya ha ntshi,

ba fedile,

qetello ya bona ke e tshosang.

20Morena, jwalokaha toro e fela,

e fela ha motho a phaphama,

le wena ha o tsoha

o fedisa seriti sa bona.

21Ha pelo ya ka

e ne e utlwile bohloko,

mme maikutlo a ka a hlabehile,

22ka ba lewatla, ka hloka kutlwisiso,

ka ba jwaloka phoofolo

mahlong a hao.

23Empa leha ho le jwalo,

ke na le wena kamehla,

o ntshwere ka letsoho le letona.

24O ntsamaisa ka keletso ya hao,

mme qetellong

o tla nkamohela ka tlotla.

25Nka ba le mang lehodimong

haese wena?

Ha ke ena le wena,

ha ke sa lakatsa letho lefatsheng.

26Leha mmele wa ka

le pelo ya ka di ka fela,

Modimo ke lefika la ka

le kabelo ya ka kamehla.

27Ha e le ba ikarohantseng le wena,

bona ba tla timela;

o fedisa bohle

ba sa tshepahaleng ho wena.

28Empa ho nna ho ba haufi le Modimo,

ke ntho yona e molemo.

Ke ikgethetse Morena,

Morena wa ka,

ho ba setshabelo sa ka,

ke tle ke bolele

mesebetsi ya hae yohle.

74

Kodi-ya-malla kamora ho senngwa ha Tempele

741Thothokiso ya Asafo, e nang le thuto.

Modimo, na o re lahletse ruri?

Keng ha o halefela mohlape,

mohlape wa makgulo a hao,

o o halefela ka bohale bo tukang?

2Ako hopole phutheho ya hao

eo e bileng leruo la hao,

leruo la hao ho tloha kgale,

eo o e lopolotseng,

moloko oo e leng lefa la hao;

le thaba ya Sione

eo o ahileng ho yona.

3Lebisa mehato ya hao dithakong,

dithakong tseo tsa kgale,

sera se sentse tsohle

tse ka Sehalalelong.

4Ba o lwantshang ba puruma,

ba puruma ba le Sehalalelong sa hao,

ba hlomile mekgele ya bona,

ba e hloma e le pontsho ya tlholo.

5Ba tshwana le ba kenang morung,

ba kenang teng ka dilepe;

6mekgabiso yohle ya yona ya lehong,

ba e pshatlile ka dikwakwa,

ba e pshatla le ka dikoto.

7Ba tjhesitse Sehalalelo sa hao,

ba heletsa,

ba tlontlolla Leaho la hao.

8Ka dipelong tsa bona ba itse:

“A re ba hatakeleng

kaofela ha bona,

re tjhese dibaka tsohle tsa phutheho,

tsa phutheho ya Modimo

naheng ena.”

9Ha re sa na pontsho

tse tswang ho Modimo,

ha ho sa le moporofeta;

hara rona ha ho le ya mong

ya tsebang hore

ho tla ba jwalo ho fihlela neng.

10Modimo, ya o lwantshang,

o tla o nyefola ho fihlela neng?

Na sera se tla o nyedisa,

se nyedise lebitso la hao kamehla?

11O sa tshwaretseng

letsoho la hao?

O patetseng

letsoho la hao le letona,

wa le pata sefubeng sa hao?

12Athe Modimo, o kgosi ya ka

ho tloha mehleng ya kgale,

wena mohlodi wa topollo lefatsheng.

13Ke wena ya ileng a arohanya lewatle,

wa le arohanya ka matla a hao,

wa pshatla hlooho tsa dikganyapa,

wa di pshatela lewatleng.Phal. 14:21

14wa di thuakanya dihlooho,

wa di abela ditlhapi

e be dijo tsa tsona.Jobo 14:1
Pes. 104:26
Esa. 27:1

15Ke wena ya ileng a bulela didiba,

wa bulela le dinokana,

wa pshesa dinoka

tse phallang kamehla.

16Motsheare ke wa hao,

le bosiu ke ba hao;

kgwedi le letsatsi o di beile,

wa di bea madulong a tsona.

17Ke wena ya ileng a seha meedi,

wa seha meedi yohle ya lefatshe,

lehlabula le mariha

di entswe ke wena.

18Morena, ako hopole

kamoo sera se o nyefolang kateng,

kamoo setjhaba sa dithoto

se nyedisang lebitso la hao kateng.

19Se neele sebata

moya wa Leeba la hao,

bophelo ba mafutsana a hao

o se bo leballe ruri.

20Ako hopole selekane sa hao,

hobane diqhobo tsohle tsa naha

di tletse ba sehloho.

21Ya hatellwang

a se ke a hlajwa ke dihlong,

mohlophehi le mofutsana

ba rorise lebitso la hao.

22Tsoha Modimo, o itwanele,

hopola hore sethoto se a o nyefola,

se o nyefola ka matsatsi wohle.

23Se lebale ho rora ha ba o lwantshang,

ho eketseha ha lerata

la ba o tsohelang matla.