Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
70

Thapelo ya ho ikopela thuso ho Modimo

701Pesalema ya Davida, ya kgopotso, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Oho, Modimo, ako ntopolle;

oho, Morena,

ako potlakele ho nthusa.

3Ba tsomileng bophelo ba ka

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba ferekane;

ba ntakaletsang bobe

ba ke ba tjhetjhe, ba tlontlolohe.

4Ba ke ba kgutliswe

ke ho tlontloloha,

bana ba reng ka nna: “Aha! Aha!”

5Bohle ba o batlang

ba ke ba nyakalle, ba o thabele.

Ba ratang ho pholoswa ke wena

ba nne ba re:

“Modimo o moholo!”

6Ha e le nna

ke mohlophehi le mofutsana:

Oho, Modimo, ako mpotlakele.

Ke wena mothusi le molopolli wa ka;

oho, Morena, se diehe.

71

Thapelo ya leqheku

711Ke tshabela ho wena Morena,

ke tle ke se ke ka hlajwa ke dihlong

ka hlajwa ke dihlong le ka mohla.

2Ako nnamolele ka ho loka ha hao,

nnamolele o ntopolle;

o ntshekehele tsebe, o mpholose.

3Eba lehaha

leo ke tshabelang ho lona,

leo nka tshabelang ho lona kamehla;

o se o laetse hore ke pholoswe,

wena lefika la ka

le qhobosheane ya ka.

4Modimo wa ka, ako nnamolele,

o nnamolele matsohong a ya kgopo,

diatleng tsa ya sa lokang,

tsa ya sehloho.

5Morena, Morena wa ka,

o tshepo ya ka,

ke o tshepile

ho tloha botjheng ba ka.

6O ntsheheditse

ho tloha tswalong ya ka,

wa ntshireletsa

ho tloha popelong ya mme;

nke ke ka kgaotsa ho o rorisa.

7Ke jwaloka mohlolo ho ba bangata,

empa wena

o setshabelo sa ka sa nnete.

8Molomong wa ka

ho tletse thoriso ya hao,

le tlotliso ya hao kamehla.

9Se ntahle boqhekung ba ka,

o se mphuralle

ha matla a mpheletse;

10hobane dira tsa ka di bua ka nna,

ba ntaletseng ba a nthera,

11ba re: “Modimo o mo furaletse,

mo lelekiseng,

le mo tshware,

hobane ha ho ya tla mo namolela.”

12Modimo, se be hole le nna,

Modimo wa ka,

ako potlakele ho nthusa.

13Ba ntwantshang

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba ke ba hlajwe ke dihlong, ba timele;

ba ntakaletsang bobe

ba ke ba fetohe sekgobo,

ba fetohe sekgobo, ba tlontlolohe.

14Empa nna nke ke ka kgaotsa

ho o tshepa,

ke tla eketsa ho o rorisa.

15Molomo wa ka

o tla bolela tsa ho loka,

o bolele tsa ho loka ha hao,

le tsa ho pholosa ha hao kamehla,

le hoja nke ke ka tseba ho di bala.

16Ke tla bua ka tsa matla a hao,

wena Morena, Morena wa ka,

ke hopotse batho tsa ho loka ha hao,

ho loka hoo e leng ha hao feela.

17Modimo, o nthutile

wa nthuta ho tloha botjheng ba ka,

mme ho fihlela jwale

ke ntse ke tumisa dimakatso tsa hao.

18Jwale ha ke se ke le leqheku,

hlooho e se e le putswa,

oho, Modimo, o se ke wa mphuralla,

ho fihlela ke senolela

meloko yohle e tlang

tsa matla a hao

le tsa bonatla ba hao,

19le tsa ho loka ha hao,

ho fihlang hodimodimo,

wena Modimo.

O entse tse kgolo, Modimo;

ke mang ya tshwanang le wena?

20Le hoja o nkutlwisitse matshwenyeho,

matshwenyeho a mangata,

a bohloko,

o tla boela o mmatlafatse,

o boele o nnyolle

botebong ba lefatshe;

21o nkgodise ho feta pele,

o nne o ntshedise hape.

22Jwale nna ke tla o boka ka seletsa,

ka baka la botshepehi ba hao,

wena Modimo wa ka;

ke o roke ka harepa,

wena Ya Halalelang wa Iseraele.

23Molomo wa ka o tla howa ka thabo,

o howe ha ke o roka,

le wona moya wa ka

oo o o lopolotseng.

24Leleme la ka le tla bolela

tsa ho loka,

le bolele tsa ho loka ha hao kamehla,

ba ntakaletsang bobe ba tlontlolohe,

ba tlontlolohe, ba ferekane.

72

Puso ya Mesia

721Pesalema ya Solomone.

Oho, Modimo,

etsa hore kgosi e ahlole,

e ke e ahlole ka toka,

o nee mora kgosi ho loka ha hao,

2a tle ahlolele tjhaba sa hao,

a se ahlolele ka ho loka,

le mafutsana a hao ka toka.

3Dithaba di ke di tlise kgotso,

di e tlisetse setjhaba,

le wona maralla

a se tlisetse ho loka.

4Bahlophehi hara setjhaba

a ba ahlolele,

a pholose bana ba mafutsana,

a hatakele mohatelli.

5A ke a phele halelele jwaloka letsatsi,

le jwaloka kgwedi

ho isa melokong yohle.

6A be jwaloka pula a nelang jwang,

le jwaloka medupe

e nwesetsang lefatshe.

7Ditshiung tsa hae

ho loka ho ke ho ate,

le kgotso e be ngata,

ho fihlela kgwedi e fifalla ruri.

8A buse ho tloha lewatleng le leng

ho isa ho le leng,

le ho tloha Nokeng

ho isa pheletsong tsa lefatshe.Sak. 9:10

9Ba mo lwantshang

ba ke ba mo kgumamele,

dira tsa hae di nyeke lerole.

10Dikgosi tsa Tarashishe

le tsa dihlekehleke

di ke di mo nyehelle,

dikgosi tsa Sheba le tsa Seba

di mo tlisetse dithelo.

11Dikgosi tsohle di itihe kapele ho yena,

ditjhaba tsohle di mo sebeletse.

12O tla lopolla mohloki

ya llang ho yena,

le mohlophehi

ya hlokang mothusi.

13Ya fokolang le ya hlokang

o tla ba utlwela bohloko,

a pholose bophelo ba mafutsana.

14O tla ba lopolla

a be lopolle ho ba mamenemene,

a ba lopolle le ho ba sehloho,

madi a bona e tla ba a bohlokwa,

e be a bohlokwa mahlong a hae.

15A ke a phele!

A newe kgauta ya Sheba,

a nne a rapellwe ho sa kgaotswe,

a nne a bokwe ka matsatsi wohle.

16Lefatshe le ke le aparelwe ke koro,

e ekethehe qhoweng tsa dithaba,

tjhai e be jwaloka ya Lebanone;

metseng ho tlale batho,

ba be jwaloka jwang ba naha,

jwang bo tlokomang.

17Lebitso la hae le se ke la lebalwa,

le se ke la lebalwa le ka mohla,

le hopolwe

ha letsatsi le ntse le tjhaba.

Ditjhaba tsohle

di ke di hlohonolofale,

di hlohonolofale ka baka la hae,

merabe yohle

e mmitse ya lehlohonolo.

18Ho bokwe Morena,

Modimo wa Iseraele,

e leng yena a inotshi

ya etsang dimakatso.

19Lebitso la hae le tlotlehang le bokwe,

le bokwe kamehla le mehla,

lefatshe lohle le tlale tlotla ya hae.

A ho be jwalo! A ho be jwalo!

20Dithapelo tsa Davida, mora Jese, di fella mona.