Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
69

Sello sa ya tlaletsweng

691Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka mmino wa sefela sa “Mehaladitwe”.

2Ako mpholose Modimo,

hobane metsi a a nkgama.

3Ke qahilwe tebetebeng ya seretse,

ha ho moo nka hatang teng,

ka hata ka tsitsa.

Ke fihlile kweetseng,

maqhubu a nkwahetse.

4Ke kgathetse ke ho meketsa,

ke se ke tjhele lentswe;

mahlo a ka a se a fifetse

ke ho nna ke lebella Modimo.

5Ba ntlhoileng ntle ho lebaka

ba bangata,

ba feta qoba tsa moriri wa ka;

dira tsa mahelehele

di mpheta ka matla,

di ntsekisa seo ke sa se utswang.Pes. 35:19
Joh. 15:25

6Wena Modimo,

o tseba bothoto ba ka,

diphoso tsa ka

ha di a pateha ho wena.

7Ba o tshepileng

ba se hlajwe ke dihlong,

ka baka la ka,

Morena, Morena wa mabotho;

ba o batlang

ba se ke ba ferekana,

ka baka la ka,

Modimo wa Iseraele.

8Ke ka baka la hao

ke jereng sekgobo,

fahleho sa ka

se aparetsweng ke dihlong.

9Ke fetohile moditjhaba

ho bana beso,

ke se ke le ya sa tsejweng ke baeso.

10Ho tjhesehella ntlo ya hao ho ntjele,

dinyefolo tsa ba o nyefolang

le nna di nkwetse hodimo.Joh. 2:17
Bar. 15:3

11Ha ke itlhokofatsa ka ho itima dijo,

hona e ba hoo ke ho nyefolelwang.

12Ha ke apara tse mahwashe,

eba ke fetoha pale ho bona.

13Ba dulang kgorong tsa motse

ba bua ka nna,

matahwa a qapile dipina ka nna.

14Ke lebisa thapelo ya ka

ho wena Morena,

ka nako e o kgahlang, Modimo.

Ako nkarabe

ka mohau wa hao o moholo,

le ka botshepehi ba hao

bo pholosang.

15Nqaholle tebetebeng ya seretse,

o nnamolele ho ba ntlhoileng,

ke phonyohe kweetseng.

16Ke se ke ka nkwa

ke morallo wa metsi,

ka metswa ke bodiba,

ka kometswa ke lebitla.

17Nkarabe, Morena,

hobane mohau wa hao o moholo,

o ntadime ho ya ka boholo,

boholo ba lerato la hao.

18O se ke wa pata sefahleho sa hao,

wa se patela mohlanka wa hao,

o nkarabe kapele,

hobane ke matshwenyehong.

19Atamela ho nna, o mpholose,

o ntopolle ka baka la dira tsa ka.

20Wena o tseba sekgobo sa ka,

le dihlong tsa ka,

le ho tlontlollwa ha ka;

ba ntwantshang o ba tseba kaofela.

21Sekgobo se hlabile pelo ya ka,

ke fedile;

ke ne ke lebeletse kutlwelobohloko,

empa ha ke a ka ka e fumana;

ka batla batshedisi,

ka se ke ka ba fumana.

22Bakeng sa dijo ba nneile leshokgwa,

ha ke nyorilwe ba nnea asene.Mat. 27:48
Mar. 15:36
Luka 23:36
Joh. 19:28,29

23Eka dijo tsa bona

di ka ba fetohela leraba,

mekete ya bona ya mahlabelo

ya ba fetohela letlowa.

24Eka mahlo a bona a ka fifala,

ba se ke ba bona,

matheka a bona

a nonyoloha hoyahoile.Bar. 11:9,10

25Theolela kgalefo ya hao

hodima bona,

mollo wa bohale ba hao

o ba fumane.

26Leaho la bona le ke le fetohe lesupi,

ho se be motho

metlotlwaneng ya bona.Dik. 1:20

27Ba hlorisa eo o seng o mo shapile,

ba eketsa bohloko

ba eo o mo otlileng.

28Ba ekeletse bobe

hodima bobe ba bona,

ba se ke ba fumanwa ke wena

ba lokile;

29ba hlakolwe bukeng ya bophelo,

ba se ke ba ngolwa le ba lokileng.Phal. 32:32
Tshen. 3:5
13:8
17:8

30Ha e le nna ke hlophehile,

ke a opelwa;

oho, Modimo, mpholose,

ke boele ke tsohe.

31Ke tla rorisa lebitso la Modimo

ka sefela,

ke le phafe ka teboho.

32Hona ho tla kgahlisa Morena

ho feta hlabelo sa dipohwana,

sa pohwana tse dinaka,

pohwana tse dikgolana.

33Ba eisehang ba tla bona, ba thabe;

lona, ba batlang Modimo,

betang dipelo.

34Morena o utlwa mafutsana,

ha a kgese batho ba hae

ba ditlamong.

35Mahodimo le lefatshe

di ke di mo rorise,

le mawatle

le tsohle tse sesang ho wona;

36hobane Modimo o tla pholosa Sione,

a tsose metse ya Juda:

hore batho ba tle ba ahe ho yona,

e be lefa la bona.

37Ditloholo tsa bahlanka ba hae

di tla e ja lefa,

ba ratang lebitso la hae

ba tla phela ho yona.

70

Thapelo ya ho ikopela thuso ho Modimo

701Pesalema ya Davida, ya kgopotso, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Oho, Modimo, ako ntopolle;

oho, Morena,

ako potlakele ho nthusa.

3Ba tsomileng bophelo ba ka

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba ferekane;

ba ntakaletsang bobe

ba ke ba tjhetjhe, ba tlontlolohe.

4Ba ke ba kgutliswe

ke ho tlontloloha,

bana ba reng ka nna: “Aha! Aha!”

5Bohle ba o batlang

ba ke ba nyakalle, ba o thabele.

Ba ratang ho pholoswa ke wena

ba nne ba re:

“Modimo o moholo!”

6Ha e le nna

ke mohlophehi le mofutsana:

Oho, Modimo, ako mpotlakele.

Ke wena mothusi le molopolli wa ka;

oho, Morena, se diehe.

71

Thapelo ya leqheku

711Ke tshabela ho wena Morena,

ke tle ke se ke ka hlajwa ke dihlong

ka hlajwa ke dihlong le ka mohla.

2Ako nnamolele ka ho loka ha hao,

nnamolele o ntopolle;

o ntshekehele tsebe, o mpholose.

3Eba lehaha

leo ke tshabelang ho lona,

leo nka tshabelang ho lona kamehla;

o se o laetse hore ke pholoswe,

wena lefika la ka

le qhobosheane ya ka.

4Modimo wa ka, ako nnamolele,

o nnamolele matsohong a ya kgopo,

diatleng tsa ya sa lokang,

tsa ya sehloho.

5Morena, Morena wa ka,

o tshepo ya ka,

ke o tshepile

ho tloha botjheng ba ka.

6O ntsheheditse

ho tloha tswalong ya ka,

wa ntshireletsa

ho tloha popelong ya mme;

nke ke ka kgaotsa ho o rorisa.

7Ke jwaloka mohlolo ho ba bangata,

empa wena

o setshabelo sa ka sa nnete.

8Molomong wa ka

ho tletse thoriso ya hao,

le tlotliso ya hao kamehla.

9Se ntahle boqhekung ba ka,

o se mphuralle

ha matla a mpheletse;

10hobane dira tsa ka di bua ka nna,

ba ntaletseng ba a nthera,

11ba re: “Modimo o mo furaletse,

mo lelekiseng,

le mo tshware,

hobane ha ho ya tla mo namolela.”

12Modimo, se be hole le nna,

Modimo wa ka,

ako potlakele ho nthusa.

13Ba ntwantshang

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba ke ba hlajwe ke dihlong, ba timele;

ba ntakaletsang bobe

ba ke ba fetohe sekgobo,

ba fetohe sekgobo, ba tlontlolohe.

14Empa nna nke ke ka kgaotsa

ho o tshepa,

ke tla eketsa ho o rorisa.

15Molomo wa ka

o tla bolela tsa ho loka,

o bolele tsa ho loka ha hao,

le tsa ho pholosa ha hao kamehla,

le hoja nke ke ka tseba ho di bala.

16Ke tla bua ka tsa matla a hao,

wena Morena, Morena wa ka,

ke hopotse batho tsa ho loka ha hao,

ho loka hoo e leng ha hao feela.

17Modimo, o nthutile

wa nthuta ho tloha botjheng ba ka,

mme ho fihlela jwale

ke ntse ke tumisa dimakatso tsa hao.

18Jwale ha ke se ke le leqheku,

hlooho e se e le putswa,

oho, Modimo, o se ke wa mphuralla,

ho fihlela ke senolela

meloko yohle e tlang

tsa matla a hao

le tsa bonatla ba hao,

19le tsa ho loka ha hao,

ho fihlang hodimodimo,

wena Modimo.

O entse tse kgolo, Modimo;

ke mang ya tshwanang le wena?

20Le hoja o nkutlwisitse matshwenyeho,

matshwenyeho a mangata,

a bohloko,

o tla boela o mmatlafatse,

o boele o nnyolle

botebong ba lefatshe;

21o nkgodise ho feta pele,

o nne o ntshedise hape.

22Jwale nna ke tla o boka ka seletsa,

ka baka la botshepehi ba hao,

wena Modimo wa ka;

ke o roke ka harepa,

wena Ya Halalelang wa Iseraele.

23Molomo wa ka o tla howa ka thabo,

o howe ha ke o roka,

le wona moya wa ka

oo o o lopolotseng.

24Leleme la ka le tla bolela

tsa ho loka,

le bolele tsa ho loka ha hao kamehla,

ba ntakaletsang bobe ba tlontlolohe,

ba tlontlolohe, ba ferekane.