Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
68

Pina ya setjhaba ya tlholo

681Pesalema ya Davida, e qapetsweng motsamaisi wa dibini. Sefela.

2Modimo a ke a tsohe,

dira tsa hae di qhalane,

ba mo hloileng ba mmalehe.

3Ba nyamele

jwalokaha mosi o nyamela,

jwalokaha tshotso

e qhibidihiswa ke mollo,

ba kgopo ba timela jwalo,

ba timela jwalo mahlong a Modimo.

4Empa ba lokileng ba a thaba,

ba nyakallela Modimo,

ba tlale thabo.

5Binelang Modimo,

rokang lebitso la hae,

lokisang tsela ya ya kaletseng maru.

Lebitso la hae ke Morena,

nyakallang mahlong a hae.

6Modimo ke ntata dikgutsana,

ke mosireletsi wa bahlolohadi,

o leahong la hae le halalelang.

7Ba se nang moneketsela,

Modimo o ba fa bodulo,

o boela o busetsa

batshwaruwa boiketlong,

athe bahanyetsi

ba sala mahalaopeng.

8Modimo, mohla o neng o haola

hara lehwatata,

o eteletse tjhaba sa hao pele,

9lefatshe la na la reketla,

mahodimo a nesa pula

mahlong a Modimo,

Modimo wa Sinai,

Modimo wa Iseraele.

10Modimo, wa nesa pula,

pula ya ditlwebelele;

wa e nesetsa bao e leng lefa la hao,

wa ba matlafatsa

ha ba ne ba kgathetse,

11mohlape wa hao

wa fumana bodulo teng,

boo ka mohau wa hao

o bo lokisitseng,

wa bo lokisetsa bahlophehi.

12Morena a ntsha taelo,

letshwele la basadi

la tlisa molaetsa o reng:

13“Dikgosi le mabotho a tsona

di balehile, di balehetse ruri!”

Basadi ba setseng hae

ba arola tse hapilweng.

14Ha lona le ne le paqame,

le paqame marakong a masaka,

bona ba ne ba ka maebana

a apesitswe ka silefera,

ao masiba a wona a phatsimang,

a phatsimang sa kgauta e tshehla,

15ha Ya Matla wohle

a ne a qhalanya dikgosi,

lehlwa la kgetheha

thabeng ya Salemone.

16Thaba ya Bashane

ke thaba e telele,

thaba ya Bashane

ke thaba e makgeka.

17Lona dithaba tse makgeka,

keng ha le honohela thaba,

thaba eo Modimo

a kgahlilweng ke yona,

ho e etsa leaho la hae,

moo Morena a tla aha teng,

a ahe teng ka ho sa feleng?

18Kariki tsa Modimo tsa ntwa

ke kete tsa dikete,

ka tsona Morena

o tlile Sehalalelong,

o tlile Sehalalelong sa hae

a etswa Sinai.

19O nyolohetse hodimo

a nkile bathopuwa,

a nyehellwa ka batho,

esita le ka bahanyetsi.

Morena Modimo a ba le leaho.

20Ho bokwe Morena

ka matsatsi wohle,

yena ya re pepang,

yena Modimo, mopholosi wa rona.

21Modimo wa rona

ke Modimo ya pholosang;

Morena ke Morena wa rona,

Morena ya re phemisang lefu.

22Modimo o tla pshatla dihlooho,

a pshatle hlooho tsa dira tsa hae,

mahata a dihlotho a ba kgopo.

23Morena o itse:

“Ke tla ba lata Bashane,

ke ba late le botebong ba lewatle,

24leoto la hao

le tla hata mading a bona,

dintja tsa hao

di itjelle nama tsa dira.”

25Bohle ba bona

mekoloko ya hao, Modimo,

mekoloko ya Modimo wa ka,

kgosi ya ka,

mekoloko e kenang Sehalalelong.

26Kapele ke dibini,

kamorao ke baletsi,

hare ke thwetsana

e tidinyang meropa.

27Bokang Modimo diphuthehong,

bokang Morena

dibokeng tsa Iseraele.

28Benjamine, kgorula,

o ba eteletse pele,

o latetswe ke hlopha sa mahosana,

mahosana a Juda,

le mahosana a Sebulone,

le mahosana a Nafthali.

29Oho, Modimo, bontsha matla a hao,

ao o re sebeleditseng ka wona.

30Ka baka la Tempele ya hao,

Tempele e Jerusalema,

dikgosi di tla o nyehella ka dimpho.

31Kgalema sebatana se moferong,

batho ba kang mohlape wa dipoho,

le manamane a wona,

ba ke ba ineele, ba o tlisetse silefera;

qhalanya ditjhaba tse ratang ntwa.

32Mahosana a tla tswa Egepeta,

Kushe e phahamise matsoho,

e a phahamisetse ho Modimo.

33Binelang Modimo,

lona mebuso ya lefatshe,

le roke Morena.

34Ke yena ya kaletseng mahodimo,

mahodimo a kgalekgale;

o utlwahatsa lentswe la hae,

lentswe la hae le matla.

35Thoholetsang matla a Modimo;

ke yena ya renang hodima Iseraele,

matla a hae a marung.

36Modimo o a tshabeha

Sehalalelong sa hae.

Ke Modimo wa Iseraele,

ya matlafatsang

setjhaba sa hae haholo.

Ho bokwe Modimo!

69

Sello sa ya tlaletsweng

691Pesalema ya Davida. Taelo ho motsamaisi wa dibini: E binwe ka mmino wa sefela sa “Mehaladitwe”.

2Ako mpholose Modimo,

hobane metsi a a nkgama.

3Ke qahilwe tebetebeng ya seretse,

ha ho moo nka hatang teng,

ka hata ka tsitsa.

Ke fihlile kweetseng,

maqhubu a nkwahetse.

4Ke kgathetse ke ho meketsa,

ke se ke tjhele lentswe;

mahlo a ka a se a fifetse

ke ho nna ke lebella Modimo.

5Ba ntlhoileng ntle ho lebaka

ba bangata,

ba feta qoba tsa moriri wa ka;

dira tsa mahelehele

di mpheta ka matla,

di ntsekisa seo ke sa se utswang.Pes. 35:19
Joh. 15:25

6Wena Modimo,

o tseba bothoto ba ka,

diphoso tsa ka

ha di a pateha ho wena.

7Ba o tshepileng

ba se hlajwe ke dihlong,

ka baka la ka,

Morena, Morena wa mabotho;

ba o batlang

ba se ke ba ferekana,

ka baka la ka,

Modimo wa Iseraele.

8Ke ka baka la hao

ke jereng sekgobo,

fahleho sa ka

se aparetsweng ke dihlong.

9Ke fetohile moditjhaba

ho bana beso,

ke se ke le ya sa tsejweng ke baeso.

10Ho tjhesehella ntlo ya hao ho ntjele,

dinyefolo tsa ba o nyefolang

le nna di nkwetse hodimo.Joh. 2:17
Bar. 15:3

11Ha ke itlhokofatsa ka ho itima dijo,

hona e ba hoo ke ho nyefolelwang.

12Ha ke apara tse mahwashe,

eba ke fetoha pale ho bona.

13Ba dulang kgorong tsa motse

ba bua ka nna,

matahwa a qapile dipina ka nna.

14Ke lebisa thapelo ya ka

ho wena Morena,

ka nako e o kgahlang, Modimo.

Ako nkarabe

ka mohau wa hao o moholo,

le ka botshepehi ba hao

bo pholosang.

15Nqaholle tebetebeng ya seretse,

o nnamolele ho ba ntlhoileng,

ke phonyohe kweetseng.

16Ke se ke ka nkwa

ke morallo wa metsi,

ka metswa ke bodiba,

ka kometswa ke lebitla.

17Nkarabe, Morena,

hobane mohau wa hao o moholo,

o ntadime ho ya ka boholo,

boholo ba lerato la hao.

18O se ke wa pata sefahleho sa hao,

wa se patela mohlanka wa hao,

o nkarabe kapele,

hobane ke matshwenyehong.

19Atamela ho nna, o mpholose,

o ntopolle ka baka la dira tsa ka.

20Wena o tseba sekgobo sa ka,

le dihlong tsa ka,

le ho tlontlollwa ha ka;

ba ntwantshang o ba tseba kaofela.

21Sekgobo se hlabile pelo ya ka,

ke fedile;

ke ne ke lebeletse kutlwelobohloko,

empa ha ke a ka ka e fumana;

ka batla batshedisi,

ka se ke ka ba fumana.

22Bakeng sa dijo ba nneile leshokgwa,

ha ke nyorilwe ba nnea asene.Mat. 27:48
Mar. 15:36
Luka 23:36
Joh. 19:28,29

23Eka dijo tsa bona

di ka ba fetohela leraba,

mekete ya bona ya mahlabelo

ya ba fetohela letlowa.

24Eka mahlo a bona a ka fifala,

ba se ke ba bona,

matheka a bona

a nonyoloha hoyahoile.Bar. 11:9,10

25Theolela kgalefo ya hao

hodima bona,

mollo wa bohale ba hao

o ba fumane.

26Leaho la bona le ke le fetohe lesupi,

ho se be motho

metlotlwaneng ya bona.Dik. 1:20

27Ba hlorisa eo o seng o mo shapile,

ba eketsa bohloko

ba eo o mo otlileng.

28Ba ekeletse bobe

hodima bobe ba bona,

ba se ke ba fumanwa ke wena

ba lokile;

29ba hlakolwe bukeng ya bophelo,

ba se ke ba ngolwa le ba lokileng.Phal. 32:32
Tshen. 3:5
13:8
17:8

30Ha e le nna ke hlophehile,

ke a opelwa;

oho, Modimo, mpholose,

ke boele ke tsohe.

31Ke tla rorisa lebitso la Modimo

ka sefela,

ke le phafe ka teboho.

32Hona ho tla kgahlisa Morena

ho feta hlabelo sa dipohwana,

sa pohwana tse dinaka,

pohwana tse dikgolana.

33Ba eisehang ba tla bona, ba thabe;

lona, ba batlang Modimo,

betang dipelo.

34Morena o utlwa mafutsana,

ha a kgese batho ba hae

ba ditlamong.

35Mahodimo le lefatshe

di ke di mo rorise,

le mawatle

le tsohle tse sesang ho wona;

36hobane Modimo o tla pholosa Sione,

a tsose metse ya Juda:

hore batho ba tle ba ahe ho yona,

e be lefa la bona.

37Ditloholo tsa bahlanka ba hae

di tla e ja lefa,

ba ratang lebitso la hae

ba tla phela ho yona.

70

Thapelo ya ho ikopela thuso ho Modimo

701Pesalema ya Davida, ya kgopotso, e qapetsweng motsamaisi wa dibini.

2Oho, Modimo, ako ntopolle;

oho, Morena,

ako potlakele ho nthusa.

3Ba tsomileng bophelo ba ka

ba ke ba hlajwe ke dihlong,

ba ferekane;

ba ntakaletsang bobe

ba ke ba tjhetjhe, ba tlontlolohe.

4Ba ke ba kgutliswe

ke ho tlontloloha,

bana ba reng ka nna: “Aha! Aha!”

5Bohle ba o batlang

ba ke ba nyakalle, ba o thabele.

Ba ratang ho pholoswa ke wena

ba nne ba re:

“Modimo o moholo!”

6Ha e le nna

ke mohlophehi le mofutsana:

Oho, Modimo, ako mpotlakele.

Ke wena mothusi le molopolli wa ka;

oho, Morena, se diehe.